20th MF8 Sokoban Competition


Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in GMT.

Order Time ID #Moves #Pushes Solution
1 2010-12-10 09:43:41 XiBeiTianLang 2269 628 uuuulllUlllDDDRDrRuLulDluuurDlddlluuRRddlllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrruuuuURuLuuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddllluurDluuurDDullLLulldRRRRRddllllUdrrrddlDDDllddlldllLrrruuRdrRRdddddrruurUULuLLUUUrruUllllUUddlluRllulldRddlddrdRRlluluurDuuuRRdrdLLdlUrrrurrrrrddrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUllluUUlldlllddrRRRlllluuluuluurrdrrruullUluurrrrurrrDDDDDDDDDDuuuuurrdrddlddLddddlluRdrUUULUUUUUUUUUUddddLLLrrrrrdrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUUUUdddrrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUURdrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulllullDDlddrRurDllluRRluuulDurruulLLLLdllllddrdrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldllllddrdrrurrrRurDDDlUruuluullldllllddrdrrurrrRurDDuurrdrrrddddldddddllllulUUUUURlUUdRuuuluullldllllddrdrrurrrRuuuruulllDurrrruullDurrddDDDRdLLDDDuullllldlluluurrrruRRRdDuullldllllddrdrrurrrRuuuRurDDrdLLDDuuruulldDuullldllllddrdrrurrrRuuulluurRRluurruulDrddDDDDrdLLDuruulldDuullldllllddrdrrurrrRdddddLLddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuullldllllddrdrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuullldllllddrdrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUllllluurrrUUUUdddrrrrdddLLUUddrruuulLLrrruuuuuuuullldllllddrdrRddlllullddrddrddrrrRdrUUUddllllluurrrUUUUUlluluurDDuurrruruurruulDurRurDDDDDDrdLLrrdrrrurUruruululllddddLLrruulLLuurDllDrdLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrurruulDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrurruuuLLuluurDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrruruuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuuLLuLLLulldRDDrrUdrUruuRuuulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuurRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrdrUdrruruULLdLLrrurrruLLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruUruLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurruurrrurDurrDDrdLLLruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrrurUruLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdllllddrUluRR
2 2010-12-10 16:18:21 liuzr 3701 702 uuuulllUlllDDDuuurDldRldlluuRRllddlluRdrrruuurruullllllululldRddlddrdRRdrrrruuurruulllllluLulDrrdrrrrruulllDurrrddllLLruLLLulldRRRRdrrrrrddlldddllllulluluurUdlddrdrrdrrrrDuRDrRuLdllDDllddlDLddrUrUrrurruurUUluRldlluurDldRluuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlulUluUUUUUlllldlllulldRDDDrrrrURRdDlDlddrUrUrruuuuuulllldllLullddrddrrrrurrdDlDRuuulldlllddrRRllluurrrurrddddLdllUdrruruuuulldlllddrRlluuluuluurrdrrrurrrrdddLLrruururrdddlddLdlUUUUUruLLrdddddrddrdLdlluRdrUUUluuuuururrdddlddLdlUUUUUruLdddddrddrdrdrruruuluuuuruuuulllullldDrddlddllddddldlluulluurrruRldlllddrrddrruruuuUlldlllluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrrrUUddllddrrddrruruuuurruuruuluurruulllllullulldRddlddrdrrddLLrdddllddrrddrruruuuulLdlUUdrrrrrdddLruuullllldllddrrddrrurUUUddrruuulLLLrrrrddrddrdrdrruLuLLdlUUluuuuururrdddlddLdllluuurrdDrdLLruuulllldlllddrrddrrurUUUdddldlluulluurrrurRddlDruuulldlllddrrRRllddrrUrUUdLrrrrdrrrddlUruLLdlUUluuuuururrdddlddLruuruuulldldddDrdLLLrruuuuuruulDDuuuurruullDDDDuuuuruurDDDullddddrdrrdddlddlddrrrdrruuluuuuruuuullluLuuurrRddlLdlUUdrrruullLuurDluuurDDlulLLulldRRRRRddllllUdrrrrddllllUUrrrruullDurrddlLrrddlUrddrrruulLLrrrururrDrddLLLrrruululllddlllddrddrrrurUdldllluurrUrUdldllddrrrurururuulullldDlllddrrURldlluuuurDldddrrruuuLDrddllluuuRluuurDDlddddrddrUdrrurururuululllddddLLdlUUllddRRRlllddrUluRRlluulllulLulldRddlddrdrruRRRRdrddlUUrdrrdddlddlddrrrdrruuluuuuruuuuurururuululllddddllldlDLddrrrdddlddlluuUUUUUUddddddddrddrrrdrruLLLLdlUUluuuuururrdddlddLdlUUUUUruUddlddddrddrrrruulDrdLLLdlUUluuuuururrdddlddLruuruuulldlUUrdrrdddlddlddrrrruuuuuruuuuurururuululllddddllldlDDlddrRurDllluurDldRRluuuulDruruulllllulLulldRddlddrdrrurrRRurDDDldRluUruuruulllllulLulldRddlddrdrrurrrRurDDDuuuruullDDuulllulLulldRddlddrdrrurrrRurDDldRRluuururrruuuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllulLulldRddlddrdrrurrrRurDDldRuuurrrdrrurururuululllddddLLdllluurrDrdLLruulldDuulllulLulldRddlddrdrrurrrRurDDuurrruruulDrdLLdllluurrDrdLLruulldDuulllulLulldRddlddrdrrurrrRurDuruuUUUruulDDDDDDrdLLruulldDuulllulLulldRddlddrdrrurrrRurrrrdrrddddldddlddlllullldldlluulluurrruUUUrUdlddddlllddrrddrrururrrdrrrruuuuuruuuulllullluulllulLulldRddlddrdrRuRRllddrUldddddlllddrrddrrururrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddLLLrrruuuuuurrrrdrrddddldddlddlllullldldlluulluurrrUUUUdddrrrruuuuuuuulllulLulldRddlddrdrRuRDldddddlllddrrddrruruuUddrrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddddldlluulluurrrUUUUdddrrrruuuuuuuulllulLulldRddlddrdrRddddrrrrdDrdLLruuulllldlllddrrddrrurUUUddrruuulLLrddddldlluulluurrrUUUUUdddlluRdrUUddddlllluuluurDRRRdrUdddlUrrrrruuuuuurruuuuuullddRluurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuullllldllddrrddrrurUUUddrruuulLLLdllllldRurrrruuullllDDDuuurrdRlulldddrrrrurrddddldlluulllUUUdrrrrurrrruuuuuurruuuulDrdddlluuRurDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldllllddrrrddrrurUUUdddldlluullluurrrUdlllddrrrddrrururruuulLLLrrrruuuuuurruuuuuuuulDrdddlluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldllllddrrrddrrurUUUdddldlluullluurrrrurRlldlllluUluurrdrrrDulldRlulullddrddrrrURldllluuluurrdrrrDulldRlululldRRRRllldddddrrULdlUUUUluRRRlldddrRRlddrddrruruulDLLddrrUdlluurRdrUUUddrruuuuuuuuuuulluuRRRluurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdldlluurRdrUUdrruuuuuuuuuuuruuluululldRRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdldlluurRdrUlddlUruLrrrruuuuuuuuurrrruuuLrddlluluurDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurruuuuurDldddrruuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrruruuuLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLrdrrrruuuuuruuuuuruUruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrrdrruruuLLulDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuulllulLulldRRRRlllddDDuuuurrrddLUrudldLrruuLLulldRdDrrrurrrruulllDurrrddllLullddrUruurruullDDDurrrddllLLdlUrruurruLulDDDurrrddllLLrrrrrurrruurrrDrdLLLLLLLulDrdLLrrurrruurDlddrruLLLLLulDrdLuulllddldllllddrUluRR
3 2010-12-10 19:15:08 MatthiasMeger 4339 742 uuuulllUluuluuruulLLrrrddlddrddllDDDDDDllddlDLLLrrruruurruuuuuurrrdrrrddddldddDrddLruuluuuuruuuulllulllddrrddRluullddddllddldlddrUrUrrurruurUUluRlullddRluurDDluuuurDldRdllluuRRurDlllddlluuRRddlUdrrruurDldlluuRRlldlluRRlldddlllulldRDDDldRurrrrUUUUdllLrrrurrrrdddllLrrruuulllldlllullddrddrrrrUrrrruuullluulDrrdrruuurruullllllululldRddlddrdRRRdrrruuurruuluurDrrRdrUllllldllllluLulldRddlddrdrrrdrrruuurruUddlldLLDldRuurrdddddlllldlllluuluurrdrrrUrruurrurruulllllluLulldRddlddrdrRdrruurrddLLrrdddlllldlllluuluurrdrrruuRlddlllullddrddrrrrurrrruuullLrrrdddlllldlllluuluurrdrrrUrrrruuurruulllllluLulldRddlddrdrRdrrrrdddlldDlDlddrUrUrrurruuruuulLLLruuurDDlddddlllldlllluuluurrdrrruuuRRRRdddddlldDlDlddrUrUrrurruuruuulLLrrrdddlddlldllUUUrruuuuuurDDlddddlldddrruUUUUUUruLurrrdrrrddddlddddrddlUllllUluuuuurUrrdddlddLdlUUUddrruuruuullluuurrrdrrrddddldddDrdLLLLdLUUdrrrruuuuuruuuulllullldddrrrdddlddLdllluuurrdDrdLuuullddlDrdLruuuurrdddLrrdddlluRdrUUUdrrrruuuuuruuuulllullldddrrrdddlddLruuruuullluuurruulllllluLulldRddlddrdrrddlllullddrddrrrrurrrrdDrdLuuuUUUddddddrdrrrrddlUruLLLdlUUluuuuuurrrdddlddLdlUUUddrruuruuullUdrrdddlddlddrrrruuuuuruuuulllullldDuurruRdlllddrUluRdddrrdddlddlluulllldlllluuluurrdrrruuurrRRurDllllldddlllullddrddrrrrurrrrdddrdrrrruuuuuruuuullluulullDDrdLuuurrdrddrrrddddldddddlllluuruuruuulldlUUUUdddrrrdddlddlddrrrruuuuuruuuullluululuurDrrruurrrDrddLLrruulDuulllddrRlllllldllllluLulldRddlddrdrrddlllullddrddrrrrurrrrdddrdrrrruuuuuruuuuurUUddldllluulUluurDrrruurrrdrddLdldldllluulUluRddrddrrrurururuululllddddLLdLUUddrdrrrddddldddddlllluuruuruuullluuuRRlldddrrrdddlddlluuUUUddddddrdrrrruulDrdLLLdlUUluuuuuurrrdddlddLdlUUUddrruuruuulllUdrrrdddlddlddrrrddlUruLLdlUUdrrrruuuuuruuuuurururuululllddddlllulllllluLrdrrrrrrddldDlddrUrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurururuululllddddllldldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllllululldRddlddrdrrurrRRurDDDldRRlluUruuruulllllluLulldRddlddrdrrurrrRurDDDldRuuullllldddlllullddrddrrrrurrrrUUUUddddlllldlllluuluurrdrrruuurrrRurDDldRuuururrruuuurrrdrddldldldddddldddddllllulUUUUUUUddddlllldlllluuluurrdrrruuurrrRurDDDuuuruullDDrdddldddlllldlllluuluurrdrrruuurrrRurDDluuuuruurDDDrrruuuurrrdrddldldldlllULLruulldDrddlddddlllldlllluuluurrdrrruuurrrRurDurrdrrrurururuululllddddlLdllluurrDrdLLruulldDrrrdrrrddddldddddlllluuluulllldlllluuluurrdrrruuurrrRllllddrUluRRlldddlllullddrddrrrruUUUdddrrrruuuuuuuulllluLulldRddlddrdrRdrUluRldddddrrrruuuuuuuullldLuuLulDrrdrrrrruulllDLLLrrdRRRRlddrruUllllllululldRRRRdrrrddddddddlllluuuulluluurUdlddrdrrddddrrrruuuuuuuullllululldRRRllddlddrUUUddddrrddddrrrruuuuuuuulllldLruululldRdDlddrdrrddddrrddldlllUdrrruruulldlLddrrrdrUUUddlllluurruuuuulluluurrrrurrrddddddddlLLrdddlllluurrUUUUdddrrrruuuuuuuulllldlllddrdrRurDlddddrrdddRluuulluulllullddrddddRRRRRllllluRdrrrruruulldllLrrruuulllullddrdDldRdrrrrrdrUUUddlllllluurrrruuuuulluluurrrrurrrddddddddlLLrdddlllllluurrrrUUUUdddrrrruuuuuuuulllldlllddrdrRddddrrrrddrdLLruuullddlddrUUUddrruuulLLrdddlllllluurrrrUUUUUlluluurrrrurrrruurDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuullddlddrUUUddrruuulLLrdddlllllluurrrrUUUUdddrrrruuuuuurrrurruulLrrddllluluurDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuullddlddrUUUddrruuulLLrdddlllllluurrrrUUUddrrrruuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuullddlddrUUUddrruuulLLrdddlllllluurrrrUrrrruuuuuurrrdrUlluuurrrddLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuullddlddrUUUddlllllluurrrrurRlldlllluuluurrdrrrDulldRullullddrddrrrURdlllluuluurrdrrrDulldRullulldRRRRllldddddrUluuuurrrdddlLdlUUUluRRRlldddddrrUluRRlddrrrddllUdrruulLddrUruLrrrruuuuuuuuuuurruuurDldddrruuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrurrruLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuurruuuuurDDDrdLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruUddldlluuuuururrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuurrurrrrrdLLulDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrrrrrrdLLLLulDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurruurrrurDurrddlLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuulllldllDDuurruuLulDrrdrrrrruulllDLdRRRRurDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuullluLLulldRRRRdrrrruulllDurrrddllLLulllDDrrrurrrrruuuulllDurrrddddlllluuRRRdrruulDrdLulDrdLLLLullllddrrrUruLLLulDrrrddlUruLLulldRRRddllUdrruululldRddrrruruuruuulldRRRRllddrrrruuulDDDrdLulDrdLLLLLdlUrruuruulDDDurrrddllLLruuuurrDldRRluurrdDrdLulDrdLLrruuuuuulDrdddlluuRurDDDrdLulDrdLuulllddldllllddrUluRR
4 2010-12-10 23:20:18 MatthiasMeger 2329 558 uuuulllUlllDDrrddRluullDDDLdlddlDLddrUrUUlDrdLurrruuUddrruurUUluulluurDldddRdLuulluuRRdRDDullllluuRDrdrruuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRRlddlllulldRDDDrrrrUUUURRRRuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuullLrrruuuurUluRRuUddlldddlllldllLullddrddrrrrUUUdddlllddrRRRurUdlddrUrruuulLLrrruurUrRdddlddLddddlluRdrUUUlllUUddrrUUUUUruLLrrrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUlLrrUUUUdrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUllluuurrdDuuuuurrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUULLrUUUUUrurrdddlddLruuruuullLddddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuuurrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrRurRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrrdrrrddLLrruullldDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRllluurrrrdDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrrUUUUrUdlddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurruuurDlddDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuruLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrruullllDurrrrrrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLuurDllLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruuLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurrurrdLLLLrruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
5 2010-12-11 10:20:38 liuzr 2177 602 uuuulllUlllDDDRDrRlluuluurDDDllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLruuUUlldlllddrRRRdrUrrurruurUUlUlluuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuURuuUdlUURRuUllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRdrUrRdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLLLLrrrddddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuuurrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrrULdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrDrdddlluuRurDDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddLLdDldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrddrrdrrddddldddddllllulLrUUUlLLrddlddrUllllluurrrUUUUdddrrrrUUUUUUrruuuullllDllddldlluRdddrRddlldRullullddrddrrrUrUUUdlldRdrUUddrrrruuuuuurrrruruuLDrdLLruuLLuuulLDurrdrDlddllDDDDDDDDDDrdLLLUUddrruuulLLLdlUdllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrurrruLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLuurRRluurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuullullLulldRDDDDuuuuRRdRRuurruuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruurruuLDuulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLLdlUrruuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLLLrrdDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLrruuuurDurrDDrdLLLruLLLLLulDrdDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuurrrrurUruLLLLulDrdLuulllddLdlLdlluRR
6 2010-12-11 15:30:39 zhouxh 2325 608 uuuulllUlllDDrrddRluullDDDDDDrruurUUluulluurDurrdrrrddddldddDrddLUllllULuuuuuulluuRRddlllluRdrrruuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurRRuuuuuRluuuurruUllllldLLrrurrrruRdddllUddddlllldDulldRDuuruuuRDllluururrurrRRlddddRDDldddddlluUUlLUUUddddLUUluLullddrddrddrRRRdrUUdrruuuuuurrRdddlddLruuruuulllddddDuuuuuuuurrrdrrrddddldddDrddldllUlulULLruuuuuullLrrrrrrdddlddLddrdrdrruLuLLdLUUlUUUUUUUUUdddrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLLrddddDrdddrrrrruLLLLdlUULuuuuuurrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulllullDDlddrRurDllluRRluuulDurruUlllllldldlddrRurRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruurrdrrrurUruruululllddddlLdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuuruulllDurrrrDDDrdLLDDDuullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrrruulLrrddlldLLDDuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuuruururDlDDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddLLLLuuUrUdldddrrrruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUldddlluRdrUUdddrrrruuuuuuuulllldldlddrRddlllulldRdddldRdrrrrrurUdldllllluuuuuRRdrrddlLLrrruuuuuuRDllluururrurrrddddddddlLLrddlddrUUUddlllllluUrrrrUUUUUlluururuuRdrrrrrdrrruulLrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuullUllllddddddlLLrddlddrUlllllluurrrrUUUUdddrrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUddddlUUluRdrUddrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLdlUdlllddrrrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuuruulllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRuurrrrDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllllluurrrrUrRdddllllULulUUluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluuLDurrruulDrddDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLLdlUrruuuruulDDDDuuurrRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLdLLrUruLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurrrruurrrruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLrrruuuruLLuluurDDlDDDLLdDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruuuururDurrDDrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruuuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
7 2010-12-11 23:54:59 MatthiasMeger 2147 590 uuuulllUllDulDDDDuRDrRuLdllDDllddlDLddrUrUUlDrdLrurrurruurUUlllulluuRRllddlluRdrrruuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRddlllulldRDDDrddrRRRurUUrrDDuuuuuuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULuuuuuuuRDrdrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUURuuUluRRuUllllldLLdlddrrddllLrrrurrrRdrUrRdddlddLddrdrdrruLuLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRuuulDruruulllllldldlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuRluuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrrULdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurruuuullllDurrrDrdddlluuRurDDrdLLDDlulllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrrrdrrruuLLrDrdLLrddrrddddldddlddlllulLLLLLLuurUUdrUUUdddrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLdllddrrRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUdlllullddrddldRdRRuurrUUUdddlUdlddRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuuruururDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUdldllluurrUrRlldllddlluuuuluurrdrrrDulldRlulullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruuluulllDllLulldRDDDuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLLLLrrrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLuLLulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDruRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrruuuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrrururrruLLLuurDurrDDrdLLLLuLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrrururruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuurruuuulDrdLuulllddLdlLdlDluuRR
8 2010-12-11 23:55:12 MatthiasMeger 2237 550 uuuulllUlllDDrrddRluullDDDLdlddlDLddrUrUrruuUlldDlDRdLruuuurrddrruurUUluulluurDldddRdLuulluuRRurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuuulllluRdrrruuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRddlllulldRDDDrddrRRRuruurruuuuRDDurRdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruuUluRRuUllllldLLdlddrrddllLrrrurrrRdrUrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruulllllldldlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrrdrrrddLLrruullldDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruulllDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrrUUUUrUdlddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrruullllDurrrrurDlddDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrrrruuuuuuuuuuurrurrruurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUrruuuuuuuuuuurrurrruurDlLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLrrruurrrurrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdLLdDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
9 2010-12-12 05:58:21 liuzr 2281 546 uuuulllUlllDDDRDrRlluurDlluuurDldRdllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUddlddlluuuUruuluurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuLLrruuruuUluRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRlllldllLullddrddrddrRRRurUUrruurUrRdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruLLLLrrruuurruUddlldddrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLddddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuururrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddLLrruulllullllDurrrrddDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRllluurrrrdDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrruUUUrUdlddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururrurrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDurrdrDlddDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuruLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrdrUUUddrruuuuuuuuuuulluurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUrruuuuuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulllluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrruullllDurruuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLuLLddrUruurruuLulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLLdlUrruurruLulDDDurrrrrrdDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuulLuurrrDrrrruurDurrddrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
10 2010-12-12 12:20:14 liuzr 2175 600 uuuulllUlllDDDRDrRlluuluurDDDllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLruuUUlldlllddrRRRdrUrrurruurUUlUlluuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuURuuUdlUURRuUllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRdrUrRdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLLLLrrrddddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuuurrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrrULdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrDrdddlluuRurDDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddLLdDldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrddrrdrrddddldddddllllulLrUUUlLLrddlddrUllllluurrrUUUUdddrrrrUUUUUUrruuuullllDllddldlluRdddrRddlldRullullddrddrrrUrUUUdlldRdrUUddrrrruuuuuurrrruruuLDrdLLruuLLuuulLDurrdrDlddllDDDDDDDDDDrdLLLUUddrruuulLLLdlUdllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuulLuurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuullullLulldRDDDDuuuuRRdRRuurruuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruurruuLDuulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruuuurDlLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLLdlUrruuRRRDrrrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuuuuLLuurrrDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuuuurruurrrrurrDrdLLLLLLLulDrdLuulllddLdlLdlluRR
11 2010-12-12 12:20:29 liuzr 2279 546 uuuulllUlllDDDRDrRlluurDlluuurDldRdllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUddlddlluuuUruuluurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuLLrruuruuUluRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRlllldllLullddrddrddrRRRurUUrruurUrRdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruLLLLrrruuurruUddlldddrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLddddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuururrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddLLrruulllullllDurrrrddDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRllluurrrrdDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrruUUUrUdlddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururrurrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDurrdrDlddDrdLLrrruuuLulDDlldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUldlllluurrrUrrrruuuuuuuulluurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLrrruuuLulDDlldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUUdrruuuuuuuuurrrruruuuurrrdDLLLuLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulllluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrruullllDurruuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLuLLddrUruurruuLulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruLulDDDurrrrrrrurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuurrrDrrrDrdLLrruuuurDurrdrddLLLLrruLLLLLdDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuurruuurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuurruuuulDrdLuulllddLdlLdlluRR
12 2010-12-12 13:34:41 MatthiasMeger 2355 544 uuuulllUlllDDrrddRluullDRlDDLdlddlDLddrUrUrruuUlldDlDRdLruuuurrddrruurUUlUlldRdLuuuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuuuurUluRdddllluuRlddlluRlddlllulldRDDDrddrRRRuruurruuurrRdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruuuuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRurDDurrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruuuuruUllllldLLdlddrrddllLrrrurrrRdrUrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruulllllldldlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrruulLDurrdddrrrddLLrruullldDrdLLDDullllldlluururruRuurRRluurruulDrddDDDlldDuurruullllddlldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDuruulldDrruuuullllddlldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuurruullllddlldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrrUUUUrUdlddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuurruullllddlldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururruruurrrrdrrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuurruuurDlllllddlldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuruLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrruuuuuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruuuullllddlluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrRRdDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuurruuuullllDurruuRurrDDDlddddlluulLuLLddrUruurruuLulldRDDDurrrrddddlluulLLdlUrruuuuRRdLulDDDurrrrrrrurDlldDrdLLdllluulLuurrrrddDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurruuuruulDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuurruulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruurrrurrdLLLLrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
13 2010-12-12 14:19:28 zhouxh 2303 544 uuuulllUlllDDDRDrRlUlllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUllullllldllLrrrurrrruuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuUruuUluRdddrRdddlddLddddlluRdrUUUllluUUlldlllddrRRRlllluuluuluurrdrrrurruuRlddlluRdrrRddddDuuuuuuruuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrruruuruUddlddDrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUULUUUUUddLLddldlllluuluuluurrdrrrurrrRdRUrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLruulldDrruuurrrddLLdllDDDuuuluulllldldlddrrurrrRuuurrDuurrDrdLLdLLDDuurrruuulldlldDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrruUUUrUdlddddlllddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddllddddddllLrddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdRRRRlddrrrrdrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuurrrruuulluurDldDDrdLLrrruuuruLLulDDDlldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDlLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrrDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrdrUUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrruullllDurrrruuurDDDrdLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrddDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuRurDuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuurRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruurrruLLrrrrdLLLLuLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
14 2010-12-12 14:21:20 liuzr 2175 572 uuuulllUlllDDDRDrRlluuluurDDDllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLruuUUlldlllddrRRRdrUrrurruurUUlUlluuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuURuuUdlUURRuUllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRdrUrRdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLLLLrrrddddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuuurrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrrULdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrDrdddlluuRurDDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddLLdDldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrddrrdrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulluuruuLLrDrdLLdlllddddddlLLrddlddrUllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLrrruuuuuuuuruulllDllddldlluRdddrRddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuuruuruulLDurrdrDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLullLulldRDDDDuuuuRRdRRuurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruurruuLulldRDDDurruuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLLdlUrruuuuRRdLulDDDuuurrRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurrruLLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuulLuurrrDrrrruurDurrDDrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
15 2010-12-13 00:59:38 XiBeiTianLang 2271 544 uuuulllUlllDDDRDrRlUlllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUllullllldllLrrrurrrruuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuUruuUluRdddrRdddlddLddddlluRdrUUUllluUUlldlllddrRRRlllluuluuluurrdrrrurruuRlddlluRdrrRddddDuuuuuurDrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUULUUUUURuuuuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRuruuruUddlddlddrUrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrrdrrrddLLrruullldDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruulllDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddLLddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrruUUUrUdlddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrrDrdLLruuuuurDlllllDurrrrddlllLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuruLLululLDuLulldRDDDurRuurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuuuulLLdlUrruurrRluuLulDDDDuuurDurrruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuuruuluuRurDDDDDDrdLLrrrdrruruULLuuurrrddLLLLDrdLLruuLullddldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuuruurDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurruurrrurDurrddrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
16 2010-12-13 06:09:22 liuzr 2343 544 uuuulllUlllDDDRDrRlluurDlluuurDldRdllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUddlddlluuuUruuluurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuLLrruuruuUluRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRlllldllLullddrddrddrRRRurUUrruurUrRdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLuuurruUddlldddddddDrddrrrruulDrdLLLdlUULuuuuuurrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullluurDlddDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruuuLLulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddllddddddllLrddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururruRuurrrrrrdDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuurruullllddlldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLrrruuuLulDDlldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrdrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUUdrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuurruurrrurDurrddrdLLLLrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruuuullllddlluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrRRdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurruuuullllDurrrruulLDurrurDDDlddddlluulLuurRRluurruulDrddDDDDrdLLruuuulllldLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulluurruuLDuulldRDDDuurrdrrddddlluulLLdlUrruuurrdLulDDurrrrddddlluulLuuurruRurDDDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurruulllluuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
17 2010-12-13 06:10:26 liuzr 2335 544 uuuulllUlllDDDRDrRlluurDlluuurDldRdllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUddlddlluuuUruuluurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuLLrruuruuUluRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRlllldllLullddrddrddrRRRurUUrruurUrRdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLuuurruUddlldddddddDrddrrrruulDrdLLLdlUULuuuuuurrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullluurDlddDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruuuLLulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrruUUUrUdlddddlllddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddllddddddllLrddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururruRuurrrrrrdDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuurruullllddlldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLrrruuuLulDDlldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrdrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUUdrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuurruurrrurDurrddrdLLLLrruLLLLulDDDrdLLruuuullllddlluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrRRdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurruuuullllDurrrruulLDurrurDDDlddddlluulLuurRRluurrdDDDDrdLLruuuulllldLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurruuuuuullLulldRDDDurrrrddddlluulLLdlUrruuuuRRRldLulDDDurrrrrrdDrdLLdllluulLuurrrrddDrdLLruuuuuruululDrDDDDDLLdDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurruulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
18 2010-12-13 07:22:24 zhouxh 2331 542 uuuulllUlllDDDRDrRlUlllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUllullllldllLrrrurrrruuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuUruuUluRdddrRdddlddLddddlluRdrUUUllluUUlldlllddrRRRlllluuluuluurrdrrrurruuRlddlluRdrrRddddDuuuuuurDrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUULUUUUURuuuuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRuruuruUddlddlddrUrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuurrDrdLLruulldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddLLddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddllddddddllLrddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdRRRddrrrrdrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrddrruuuullllDurrrrddddlluulLuLLddrUruurrrruulLDuLulldRDDDurRRluuLrrrdDDrrdddlllluulLLdlUrruuuRuulDDDDurrrrdrrdddlllluulLuurrrrurDldDDrdLLrrruuuruLLulDDDLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDlLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrrDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrdrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuullDldRRluurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuurruulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUrruuuuuuuuurrrruuuururrrdDLLLLuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruurrruLLrrrrdLLLLuLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
19 2010-12-13 13:15:47 liuzr 2171 572 uuuulllUlllDDDRDrRlUlluuurDDDlDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUlulllluuRRurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluUUUURurRdddlddLruuruuulluUdlUllddlluRdrrRuuURRuUllllllululldRddlddrUUdddRRddlllulldRDDDrddrRRRurUUrrdDrdddrrdrruLuLLdlUULuuuuuulllldllLrrrurrrrdrUrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrrULdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrDrdddlluuRurDDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrddrrdrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulluuruuLLrDrdLLdlllddddddlLLrddlddrUllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLrrruuuuuuuuruulllDllddldlluRdddrRddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuuruuruulLDurrdrDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLullLulldRDDDDuuuuRRdRRuurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruurruuLulldRDDDurruuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLLdlUrruuuuRRdLulDDDuuurrRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurrruLLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuulLuurrrDrrrruurDurrDDrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
20 2010-12-13 13:15:58 liuzr 2329 544 uuuulllUlllDDDRDrRlluurDlluuurDldRdllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUddlddlluuuUruuluurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuLLrruururRdddlddLruuruuulluUluRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRlllldllLullddrddrddrRRRurUUrrdDrddrdrdrruLuLLdlUULuuuuurUrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLuururuUddlldddrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullluurDlddDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruuuLLulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrruUUUrUdlddddlllddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddllddddddllLrddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururruRuurrrrrrdDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuurruullllddlldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLrrruuuLulDDlldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrdrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUUdrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuurruurrrurDurrddrdLLLLrruLLLLulDDDrdLLruuuullllddlluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrRRdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurruuuullllDurrrruulLDurrurDDDlddddlluulLuurRRluurrdDDDDrdLLruuuulllldLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurruuuuuullLulldRDDDurrrrddddlluulLLdlUrruuuuRRRldLulDDDurrrrrrdDrdLLdllluulLuurrrrddDrdLLruuuuuruululDrDDDDDLLdDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurruulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
21 2010-12-13 22:37:08 MatthiasMeger 2133 588 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDDDrruurUUllluuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuurUddllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrddrRRRuruurruurrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruuluuRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRuuurruUddllddrrDRdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUrULLLLrrrrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUURdrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrrULdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrDrdddlluuRurDDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrrrdrrruuLLrDrdLLddrrrddddldddddllllulLLLLLLuurUUdrrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLUUUddddllddrrRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUdlllullddrddldRdRRuurUdrUUUddrrddlddrUUUddrruuulLLLdllddRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuuruururDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLLLLrrrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuurrurrruurrrDrdLLLLLLLuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruruuuurDlLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
22 2010-12-14 03:29:50 liuzr 2165 572 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUlUlluuurDDDllluuRRurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluUUUURurRdddlddLruuruuullulUllddlluRlddlllulldRDDDrddrRRRurUUrrdDrdddrrdrruLuLLdlUULuuuuuruuUlURRuUllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRdrUrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrrULdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrDrdddlluuRurDDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrddrrdrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulluuruuLLrDrdLLdlllddddddlLLrddlddrUllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLrrruuuuuuuuruulllDllddldlluRdddrRddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuuruuruulLDurrdrDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLullLulldRDDDDuuuuRRdRRuurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruurruuLulldRDDDurruuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLLdlUrruuuuRRdLulDDDuuurrRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurrruLLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuulLuurrrDrrrruurDurrDDrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
23 2010-12-14 03:30:09 liuzr 2351 542 uuuulllUlllDDDRDrRlUlllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrruuuLLrrddrruurUUlluuluurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUddrrdrruruuluuuuruuuulllulllddrUluRddddrrddlddLruuruullullluuRlddlluRlddllLullddrddrddrRRRurUUrrdDrdddrrdrruLuLLdlUULuuuuUruuuuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRurDrRdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUURuuuuruUllllldLLdlddrrdrrrRdrUrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruulllllldldlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullluurDlddDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruuuLLulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrruUUUrUdlddddlllddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddllddddddllLrddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururruRuurrrrrrdDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuurruullllddlldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuurrrruurrruLLrrrrdLLLLuLLulDDDrdLLruuuullllddlluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrRRdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurruuuullllDurrrruulLDurrurDDDlddddlluulLuurRRluurrdDDDDrdLLruuuulllldLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurruuuuuullLulldRDDDurrrrddddlluulLLdlUrruuuuRRRldLulDDDurrrrrrdDrdLLdllluulLuurrrrddDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurruuuruululDrDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurruulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
24 2010-12-14 08:07:51 GuanKuiZi 2509 592 uuuulllUlllDDrrddRluullDDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUluRlulluurDurrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUllluUUrruuulluuRRdRldlllluRdrrrRDuuUluRRuullllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurruullllldLLrrurrrruulllDurrrruulLLDurrrddlddrUrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldllLuuRuurrrdDlddrddlldlllldlluururuuRlddldlddrrddlllulldRDDDrddrRRRdrUUdrruUUUUdddddllllllluurrrUUUUrrrRuulllDurrrdddddllLrrruurrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlllllllluurrrUrrrrdDuuuurrrddlddLddrrrdrruLLLLdlUULLLLLLLUdrrrrrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruululllddddlLrruullLdllllLdlldlddrRurrrrddddddDuuuurrrddlddLddddlluRdrUUULLrUUUllllUUURULuRlddddddlLddrrrurUdlddrUUdrruuulLLrrrUUrrrddlddLdllllllluurrUrrrrdDrddrrrruulDrdLLLdlUULLruuuuurrrddlddLruuruullldddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuurrrddlddLddrrrruuuuuruuuulllUlllddrDLuuurrrdrrrddddldddddlllluuruuruuuLrdddlddlddrrrruuuuuruuuulllullDldddRRurDllluRRlluurDDldRRllddllllUUUruuRRRurrrdrrrurururuululllddllldllDDrDDDldRlddlllluuuruurrRuuurrDuurrrddlLdLLrrurruullluurDlddlldDrDDldRldddlllluuuruurrRuuurrDrdLLrrurruulLulDDlldDrDDDldddlllluuuruurrRuuurrDrdLLruuuuuulllddRRlllDldRRRRldDrDDlddddlllldllddrrrurUdldllluurruuuuruulDurrrRurDurrurruulllDDrdLLruulldDuullldlldlddRRurrrRdddddlLddldllluurruuuUrUdlddddllddrrruruurruuuuuuuullldlldlluRdddrRuRRllddddddllddrrruruuLrddldllluurrUUUUrUdldddrrrruuuuuuuulllulLulldRDDlddrdrRddddrrddlddrUUUddlllluurruuuuuuRDllluluuruuRRRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUUddlllluurrUUUUUlluluuruurrrdrrrdddddddddDrdLLruuulLLrddldllluurrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuruulDllllDllllddlddrdrRlluluurDDuuuurrrddlUrururrrrDDlldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldllluurrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuulLLrdddlllluurrUUUllLullddrddldRdRRRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrrrruuuuuuuuuuulLulLddrUruuruurDluulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUUUddrruuuuuuuuuuulLLdlUrruuurruLulDDDDuuurrRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrruruuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuurrrurruuuurrrdDLLLuLLulDDDDrdLLrrdrUdrruruULLuLLulDDDulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuurrrDrrrruurrrddLLLddLLdLLrrruruuuurDldLLLdLLdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruurrruLLrrrrdLLLLuLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
25 2010-12-14 12:23:15 zhouxh 2131 604 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDDDrruurUUlUlluuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuurUddllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrddrRRRuruurruurrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruuluuRRuuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRdRUlllDllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRuuurrUUUdddllddrDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruullldddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruLdllDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuuruulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruUruLLulllllDurrrrDDDrdLLDllllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrddrrrrdrrddddldddddllllulLLLLLLuurUUdrrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLUUUddddllddrrRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUdlllullddrddldRdRRuurrUUUdddlUdlddRRRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuullDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruululllDDuLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLLLLrrrrrdrrrruuuuuruuuuuruUruLLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrrurURuLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrruuuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurruurrrurDurrDrddlLLLrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurrrruLLLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
26 2010-12-14 13:42:15 zhouxh 2123 598 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDDDrruurUUlUlluuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlulULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuurUddllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrddrRRRuruurruurrrddlddLddrdrdrruLuLLdLUUlUUUUUruuluuRRuuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLdRulLLuurDldRRllDllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRuuurrUUUdddllddrDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruUllldddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruLdllDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruruulDllllDurrrrDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruulllDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLLLLLLuurUUdrUUUdddrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLdllddrrRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUdlllullddrddldRdRRuurrUUUdddlUdlddRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrrrrruulllDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruurruLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruurrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
27 2010-12-14 15:13:39 Dante 2227 626 uuuulllUlllDDrrddRluullDDDLdlddlDLddrUrUrruuUddrruurUUluullddRdLuuuuurDuruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddllluurDRdrddlUULulldRldlDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuuuuUddlluuRRdRUdDrRdddlddLruuruuullDldddDrdddrrdrruLuLLdlUULuuuuuulllluRluRRRRURRuUUdllllllululldRddlddrUUdddRRddlllulldRDDDrrrrUUUUrUdrrrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUlldDlDlLLUdrrruruurrUUruLLrrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUrurrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruulLLdddlDDlDDrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRurDDulllllddddddlLddrrruruurrUUUUdRuuurrruLdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuuruulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllLrddldllluurrUUUUrUdldddrrrruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddddddllddrrddrUrUUUdddlluRllluurruuuurUllluururrurrrddddddddlLLrddlddrUlllluurrUUUUdddrrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDllluururrurrrrrdrrUruLLulllllDurrrrDDDrrddrrddddldddddllllulLLUUddrrUUUlLLrddddlluRdrUUUddlllluurrUUUUUlluururuuRdRRRRlddddddDDDDrdLLruuulLLrddldllluurrUUUUdddrrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRddddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurRurrdLLLrrruuullDlldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldllluurrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuulLLrdddlllluurrUUUllLullddrddldRdRRRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddrruuuuuuuuurruuLLLLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdllulllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLLrrrrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruuulllDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrDrdLLrruruLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruurrrruLLLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruurrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
28 2010-12-14 15:14:56 Dante 2363 598 uuuulllUlllDDrrddRluullDDDLdlddlDLddrUrUrruuUddrruurUUluullddRdLuuuuurDuruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddllluurDRdrddlUULullddlDDrrrdrUUruullLrrrddlddrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuuuuUddlluuRRdRUdDDullllluRluRRRRURRuUUdllllllululldRddlddrUUdddRRddlllulldRDDDrrrrUUUUrUdrrrrrRdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLddddDrddrrrdrruLLLLdlUULuuuuuurrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUlldDlDlLLUdrrruruurrdddrdrrrruuuuuruuuulluuruullldddllddrddlUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulluuruullldddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruLdllDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRurDDulllllddddddlLddrrruruurrUUUUdRuuuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDuuruuuruulDDDlldDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllLrddldllluurrUUUUrUdldddrrrruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddddddllddrrddrUrUUUdddlluRllluurruuuurUllluururrurrrddddddddlLLrddldllluurrUUUUdddrrrruuuuuuuulllldldlddrRddddrrddlddrUUUddlllluurruuuuuuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddrrdrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUUddlllluurrUUUUUlluururuuRdRRRRldddddddddDrdLLruuulLLrddldllluurrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRddllLullddrddldRdRRuurrUUUUddddllddRRRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruruulllDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldllluurrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrruullllDurrrrrdrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdlllluurrUrrrruuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLrrruuuLulDDlldDDDDDDDDDrdLLruuulllldllddrrrurUdldllluurrurRddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdllulllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruLrRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLDuulDDDDuRRuuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLuurrRDrruulDDDDrdLLrrruuurrrruulllDLLulDDDLLdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLruLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruuuurrrddLLLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurruLLrrrrdLLLLuLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
29 2010-12-14 16:03:55 1qaz2wsx 5735 936 uuuulllUlllDDDDDDDDuuuuuurrddRulullddddddrruurUUluRlulldRlddrUrUdlluRldddlluRdrUdddrDuluuuruuuluurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLUULuuuuruulDrdLLrurrrddlddLdlUUUUruulDrdLuuuuurDDDDullluuRRllddlluuRRlldRdrrruuurruullllllululldRddlddrdRRdrrrrdrrruLdlluurDldRullllluurDldRRRRlllldlllulldRDDDrrrrUUUUrrrruuurruulllllluLulldRddlddrdrRdrrrrdddddrruuruuulLLddddddrdddlluRdrUUUluuuuuurrrdddlddLdlUrruuruuullldddllddlDLruruuLrrruuuuuurruulllllluLulldRddlddrdrrddllLullddrddrrrrUdlllluuluurrdrrruuurrDulldRlddlllullddrddrrrrurrddldlddrUrURRurDDrdLuuuruuruuulluluurruulllllluLulldRddlddrdrrddlllullddrddrrrrurrdDuullUUUdddrrrruuuuuurruulllllluLulldRddlddrdrRddddrrddlDlddrUrUUUddrrurruuruuullldddlLddddlluRdrUrruUUUUruulDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurruuluurDldlDDDDuuuururrrRuurrrDrddLruululllddlllldlddrruRldlluururrrruurrrdrddlLrruululllddlllldllllluLrdrrrrddddrUluRluullllululldRddlddrUddrrurrRRlllldlluuUdddrrurrrruuulllluLrdrdLLrurrrrruulllDurrrddldddlllldlluurururRuurrrddlddddrddldddddrddrrdrruruuluuuuruuuullluLrdrrrddddlddddrddldllululuuluuuuruuluuuururrrrddLUruLLLullllddlldldlddrrurrrruuurUruLddlddddrddldddddrddrrdrruruuluuuuruuuullUUdlluUluRdddrruLdlUUdrrruulDrdLuuruurrrdrddllLLdlddrrurUdldlluururUluurrrdrddlLrruulDuulllddrRlldRuluurDDuurrdrdLuulllddddlddrrururUdldldllulluuluurDRRllldlddddrddldddddrddrrdrruruuluuuuruuuulluuruUddldlluUluRldldddlllldlluurururrRRRlddddrddldddddrddrrdrruruuluuuuruuuullulluUddLruulllllldldlddrrurrrrUdllllddrUluRRlldlluurururrrrrrddllddrddlddllLrrruuruuluurruulllllldldlddrrddlllullddrddrrrrUUUUdddrrrruuruuluurruulllllldldlddrRddddrrrrdddllUUddrruuulLddlDrdLuuruurruuruuluurruulllllldldlddrrdddddlllddrRRllluurrruuuuulluurururrrrrrddllddrddlddllddddldllUdrruruuuurruuruuluurruulllllldldlddrrdddddlllddrRlUluluuluurrdrrrdddlLrruuulllullddrddldRdrruuLrddlluUUdrrrruuulldRDrdLLLrddrddrruruuuuLLdlUrrrrruuruuluurruulllllldldlddrrddDuuulluurururrrrrrddllddrddlddlllLrrddlDuruulldllddrRRllddrrUrUUdLrrruuuuuruulDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurDDldRldddddrruuruuLLrrddlddlluuuUUdddlllluuuuurrRRurDDullllldddddrrrruuuUddddlllluuuuurrrRllllddrUluRRlldddddrrrrdddlluUddrruuulLLrddddldlluuluurrUUUUdddrrrruuuuuurruulllllldldlddrRddddrrddlDuruulldllddrRRllddrrUrUUdLrrrrdddlluRdrUUUluuuuurrrddlddLruuruullldddDrdLLLrrrddrrdrruLLLLdlluRdrUUUluuuuuuurUluRRRluulllllldldlddrrurrRRllllddrUluRRlldddddrrrrdddlluUddrruuulLLrddddldlluuluurrUUUUdddrrrruuuuuurruulllllldldlddrRddddrrddlDuruulldllddrRRllddrrUrUUdLrrruuuuurrrddlddLruuruullldddDrdLLLrrrddrrruLLdlUUluuuuurrrddlddLdlUUUUUUUdddddddrddrrrrruLLLLdlUUluuuuurrrddlddLdllldldlluullluluRddrruurruuuuulluurururrrrrrdRluluurDDlllllldldlddrrdddddllddrddrrururrrdrrrruuuuuruuuulllulllUdrrrdrrrddddldddddlllluuruuruulllddlllluuuulluurururrrRddrrUUddlluulllldldlddrrddddrrrruuuuUUddddrrrddlddldlUUUdddrdrrrruulDrdLLLdlUUdrrruuruuuruuuulllulllddddrrrddlddLruuruullluurDldRuuluurrrdrrrddddldddlddllluuruuruuuLrdddlddlddrrruuruuuruuuulllulllddddrRurDllluurDldRRululuurDDDldRuuuurrdrrrddddldddlddlllullldldlluuluurruuuuuurrRRurDDldRRluullllldlluurururrrrDDuulllldldlddrrurrrRurDDldRuullllldddddrrrrUUUUddddlllluuuuurrrRurDDDuuuruuLLruurDDDrdLLruulldDrddlddddlllluuuuurrrRurDDuurrdrrrurururuulullddlddLLdllluurrDrdLLruulldDrddlddddlllluuuuurrrRurDurrdrUdrrurururuulullddlddLLdllluurrDrdLLruulldDrdLdddddlllluuuuurrRRllllddrUluRRlldddlldRuruulluurururrRRddddddddllllUUUdddrrrruuuuuuuulllldldlddrRdrUluRlddddddlUUluRdrUUdddrrrruuuuuuuulllldldlddrRurDlddldddlddrddrruruuUdddldlluuluururrRlluuuulluurururrrrdddddddddDrdLLruuuLLLLdlUdlddrddrrurUUUddrruuulLLLrrddlDuruulldllddrRRllddrrUrUUUdddldlluuluurrurRlluulldRuruulluurururrrrdddddddddddlluuullUUUdddrrdddrruuuuuuuuuuulllldldlddrRdddddlUUluRdrUUUddddrrdddrruuuLLLLdlUrrrrruuuuuuuuRurDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuullllldlddrddrrurUUUddrruuulLLLrrrruuuuuurrurrruulDrdLdlluuuuuulLLrrrddddddrruuuLrdddlluuluurDuurDllddllluurRRRuullDurrddlddllluurRuululldRDDuRluurDrrrdddldlllUUUdddrrruruuulllulldRddddrrruruLddllllldldlluRRldddrrddddrrrruuuuuuuullllululldRDDlddrdrrddddrrrruuuuuuuullldLLruuLrdrrrrrurDllddrrrruuuLLuurDldRldlllluurRRRllllddlluRdrUUdlllulldRRRdrrrrddddddddlllluuuulluluuRDuuurrddLrurruLLLrddldlUrrurrrrddddddddlllluuuullUluurrruurrurrrDrdLLLLLdllllddrdrrddlldRuruulluluurrrrurrrddddddddlllldlUrrrrruuuuuuuullldllllddrdrrddDuuulluluurrrrurrrddddddddllddddldlluuluuruUdRRRdddrruuuLLLLdllddrrRdrUUUdldllluurrurRdddrruuuuuuuuuuurrDulldddddddddddrdrrruuruuuruuuullulLLruulldDDDDDDDDDrdLLLuuullulluRdrddlUrrrdddrruuuuuuuuuuullldllllddrdrrdDDuuulluluurrrrurrrdddddddddddlluuulLdllLrrruuulldRuruulluluurrrrurrrdddddddddddlluuullUUdddlUrrrdddrruuuLLLLdllddrrRdrUUUdldllluurrurRlluuUddddllddlluluRRRddrrruruulluulllulldRDDDuuuRRRllldddrrddrrruruulluUdddLLddllUUUUluurrdrdRullullddrddddrruurUrrrdddrruuuLLLLdllddrddrUluRRdrUUUdldllluurrurRlldllddlluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddddrruurURldlddlluuuuluurrdrrrDulldRullulldRRRRllldddRRRldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrrrruuuuuuuuuuullldlllDDuurrruullulldRDDuuRRRddlUruLdrrrrruulllDurrrddllLullddrUruurrrruullLulldRDDDurrrddllLLdlUrruurrrruullLulDDDDurrrddllLLrrrddrrrruLdllluurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUUddrruuuuuuuuurrurruruLLrddlluluurDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuuruururDldddrruuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLLrrrrruuuuuuuuuuururrrrruulDrdLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuuruuruuurDDDldddrruuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuururrrruLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurrrdrrrururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrdrrruruUruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuururrrrrrdLLdlUruLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuuruurrrrurrrDrdLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuulluuuurrDullddrRRluurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuuruuluulDldRRRluurrdDrdLulDrdLLrruuuuuulDrdddlluuRurDDDrdLulDrdLuulllddldllllddrUluRR
30 2010-12-14 16:29:09 esseger 2351 542 uuuulllUlllDDDRDrRlUlllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrruuuLLrrddrruurUUllullllldllLullddrddrddrRRRurUUrruUruuluurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuurrrddlddLruuruulluuUluRddddldddDrddddlluRdrUUULuuullddldlllluuluuluurrdrrrurruuRlddlluRdrrRurDrdrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUURuuuuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRuruuruUddlddlddrUrRdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrruuruuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldlldlddrrurrrRurDDDldRulUruuluullldlldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDDuullllldlluurururrrrdDuullldlldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuullldlldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLdllluurrDrdLLruulldDuullldlldlddrrurrrRurDuruuurrDrdLLruulldDrdLLruulldDuullldlldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuullldlldlddrRuRRllddrUdldlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruurruuuuuuuullldlldlddrRuRDllluurururrrrrruullllDurrrrddddllddddddllLrddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdRRRddrrrdrrrddddldddddllllulLrrdrrruuruuuruuuullullllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuullldlldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrddrruuuullllDurrrrddddlluulLuLLddrUruurrrruulLLulldRDDDurrrrddddlluulLLdlUrruurrrruullDuLulDDDDuuurrrrdrDlddddlluulLuurRRluurrdDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrurruuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuuuurrurrruurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrruuuuuuuuurrrdrrruruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruurrrrrdLLLLuuurDlLLdldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurruruulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrurrurrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurruuuulllDldRRRluurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurruLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurruulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
31 2010-12-15 00:43:04 XiBeiTianLang 2331 542 uuuulllUlllDDDRDrRlUlllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUllullllldllLrrrurrrruuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuUruuUluRdddrRdddlddLddddlluRdrUUUllluUUlldlllddrRRRlllluuluuluurrdrrrurruuRlddlluRdrrRddddDuuuuuurDrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUULUUUUURuuuuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRuruuruUddlddlddrUrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrrdrrDrdLLruulldDrdLLDllllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRdddddLLddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrruUUUrUdlddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrddrrrrdrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrddrruuuullllDurrrrddddlluulLuLLddrUruurrrruulLLulldRDDDurrrrddddlluulLLdlUrruurrrruullDuLulDDDDuuurrrrdrDlddddlluulLuurRRluurrdDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuruLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuulllDldRRRluurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuurruulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuurrrruuuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurruurrrurDurrddrdLLLLrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
32 2010-12-15 06:11:17 zhouxh 2121 600 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDDDrruurUUlUlluuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlulULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuurUddllluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrddrRRRuruurruurrrddlddLddrdrdrruLuLLdLUUlUUUUUruuluuRRuuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLdRulLLuurDldRRllDllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRuuurrUUUdddllddrDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruUllldddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruLdllDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruruulDllllDurrrrDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruulllDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLLLLLLuurUUdrUUUdddrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLdllddrrRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUdlllullddrddldRdRRuurrUUUdddlUdlddRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLrrruullDulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruULDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruurrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrrruLLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
33 2010-12-15 16:49:52 xingfei 3251 724 uuuulllUlllDDDRDrUrrdLLullDDDuuuuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUdrruruulDlLddrUllLdlluRRRRdrrUruuluuuuruuuulllulllddddddllddlDLddrUrUUlDrrrurDDuuruurUUlulllllldlllulldRDDDrddrRRRurUUrruuulllldllLrrrurrrruuurruullDDDDuurrrdrrrddddlddddrddldllulLuuuruuruulululuuuuruurDDurrRddlUruururrDrddLLLrrruululldDlLddrUUruurrdrddllLLulLLuurDluuurDDlulLLulldRRRRRddllllUdrrrrdRRRdrUlllldllddrrrdrrrurUruLrruulDrdLdldldlllullluullUUrrrDrrrrrRllllldLLddrrUUluRRRRddlLdlUUdrrruullLdllddddrUldDlluuRlddlluuRRlldRdrrruUURRuuuullllddllululldRddlddrUUdddRRddlllullddrddrddrrrruruurruUUrrdrddlddllUUUUdddddrdddlluRdrUUUddrrdrruruuluuuuruuuulllUluuuullllddldLLrruruurrrrddddldddLLrrrdrddlddLdllLLLrruuurrdDrdddrruLdrdrruLLLLUULLruuuuuRRRddlddLruuruullldddDrddddlluRdrUUULuuuuuruuuuruuuullllddlldldlddrrurrRRurDDDrRdddlddLdlUUUUURuLUruuruuuullllddlldldlddrrddlllullddrddrrrrURRlldlllluuluurrdrrruuurrrRurrrdrrrddddlddddDLLLdlUUluuuuururrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLdddrrdrrUruLLLLdlUUlUUULLrrdddrdrrrruuuuuruuuulllullDLrurrdrrrddddldddlddllluluuuUUUUdrrrdddlddLdlUUUdddrdrrrruuuuuruuuulllulldDlddrRurDllluRuuulDruruuuullllddlldldlddrrurrRRurDDDlUddRRluuuuruuuullllddlldldlddrrurrrRurruullDDrDDDRluuuruuuullllddlldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddlLddrrrddddldddlddllluluuuUURlUUdRuuuluurruullllddlldldlddrrurrrRurDDDluullllddrUluRldddlllullddrddrrrruRRRlllUUUruuRRRuuurrDrdLLDDuuruulldDrruuuullllddlldldlddrRurrrRurDurrdrrrddddldddlddllluluuUUUUUddddlllluuuuurrrRllllddrUluRRllddddddlllddlUUrrrrurrddldlLLUdrrruruulldlLddrrddrUrUUUdddllulluurruuuuulluururruruurrrrdrrDrdLLdlllddddddlLLrddddllulluurrUUUUdddrrrrdddLruuuuuuuuuuurruullllddlldldlddrRdrUldddddllddrrdrrUUUddrruuulLLrddddlluRllluurrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllddlldldlddrRuRDllluururruruurrrrddlldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUldllluurrUUUUdlllullddrDDRlldRdRRRRdrrurruuuuuuuuurrrdrUlluuurrdrdLLruullullllddlldldlddrRdddddlLddrrdrruuUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllddRRRldDDDDDDDlLLrddddllulluurrUUUUUddddrrrrDDrdLLruuulllldllddrrdrrUUUddrruuulLLrddddllulluurrUrrrruuuuuurrrruuullDlllllldldlluRdddrrddlllullddrddddrruurrurrrruuuuuuuulllluRlLulldRDDDDuuuuRRddLruulldDrrrurrrrruullllDurrrrddlllLuLLddrUrrrrruuuulllulldRDDDurrrrddlllLLdlUrrrrrruuuullLulDDDDurrrrddDrdLLruulllLLrrrdDDDDDDDDDrdLLruuullllUUUddddllddrrdrrUUUddrruuuuuuuuurruuuulDrdddlluuRurDDrddrrrurururuulDlLLLLrddldLLruulldDDDDDDDlLLrddddllulluurrUUUddrrrrDDrdLLruuulllldllddrrdrrUUUddrruuuuuuuuuuuruurDDDrdLLruulldDDDDDDDlLLrddddllulluurrUrrrrDDrdLLruuulllldllddrrdrrUUUdddllulluurrurRlldllddlluuuuluurrdrrrDulldRlulullddrddddrruurURldlddlluuuuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRlldddRRRlddrrRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLulDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLUUddLLrrrrrdrrrruuuuuruuuuururUruululllDurrrdDrdLLLLruLLLrDrdLLdllluurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluLrRdrUUdrruuuuuuuuuuuruurDDDrdLLruulldDrrrrururrruLLLuurDDrdLLuLLrDrdLLdlllDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuuruururDlDDDrdLLrrruruuuLLuluurDDlDDDlldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuurrDrdLLrrruuuuLulDDDlldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulluuuurDldRRRlluurDurruulDrddDDurrdLLDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuulluurRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuuuuruuluuRurDDDrdLulDrdLuulllddldllllddrUluRR
34 2010-12-16 06:33:48 BrianDamgaard 2405 602 uuuulllUlllDDDRDrRlUlllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUUUddlDrdLurrrurruurUUlluuluurruuluurDDDuurrRdrUluurrrDrddLLrruululllddddlUdLddrUUdlLUUllDDDuRRurrddlUllDDDllluuRRllddrrUrUddllluurRddlllluRdrrruullDurruuullllululldRddlddrUUdddRRRlddllLullddrddrrrruUUUddddlllddrRRRdrUUdrruuuuUUUUURRRdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuuRurRdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLddddDrdddrrdrruLuLLdlUULLruuuuuurrrdddlddLruuruuulllddddDrddrrrdrruLLLLdlUULuuuuuurrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUULLLrrrdddrdrrrruuuuuruuuulllulllddrddlUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulllullDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruurrdrrrurUruruululllddddlLdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuuruurDDDrrruuLLrrddlldLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuuruururDlDDDrdLLDDuurrurruuuLLulDDDlldDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRlllldddlllullddrddrrrrUUUUrUdldddrrrrUUUUUUrruulllllldldlddrRuRRllddddddlllddrrrrurUdldlllluurrruuuurUllluururrurrrrrddllddddddlLLrddldlllluurrrUUUUdddrrrruuuuuurruulllllldldlddrRddddrrddlddrUUUddllllluurrruuuuuuRDllluururrurrrruulllDurrrrddddrdrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuullUllllddddddlLLrddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururruRuurrrrddddlldddddddDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuulLLrrruuuuuurruuuullllddRRDDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRddlllullddrddrrrrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuuRurDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuulllluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrrrruulllDurrrruulLDurrddrrdLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrrrrruuuuuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLrrddLLdllluurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUUddrruuuuuuuuuuuruurDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUUdrruuuuuuuuuuulLuLLddrUruurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuuruuluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuuruuluuLulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruLulDDDurrrrrrdDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuurrrDrrrDrdLLruulldDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuuuurruurrrurDurrddrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
35 2010-12-16 09:16:58 liuzr 2151 578 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUlUlluuurDDDllluuRRurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlulUluUUUURurRdddlddLruuruuullulUllddlluRlddlllulldRDDDrddrRRRurUUrrdDrddrdrdrruLuLLdLUULuuuuuruuUlURRuUllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRdrUrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrrULdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrDrdddlluuRurDDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUdddrrrruuuuuuuulllluRlLulldRDDlddrdrRddlldRullullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrUrUUlldRurUUlluluurDDuuuuRRdrrrrrrddrrdrrddddldddddllllulLrUUUlLLLUUUddddlUUluRdrUddrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuulluuruuLLrDrdLLdlllddddDDDDrdLLruuulLLLdlUrrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuuruulllDurrrrurDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurrruLLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuuRRRDrrrruurDurrDDrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuuuurruruulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
36 2010-12-16 18:40:56 Dante 2221 628 uuuulllUlllDDrrddRluullDDDLdlddlDLddrUrUrruuUddrruurUUluulluurDlddlluuRRddlllluuRldRlddlllulldRDDDrrrrURRdDlDlLLUdrrruruulldlLrruUUUruulDDrrrruuurruullllllululldRddlddrUUdddRRdrrrrdRdLuuuuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRdRUlllDllllldLLrrurrrDDrrUUUdddrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuuuuUUUdddRDDurRdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUllllulluururrurrRRldddDDDDDDDuuuuurrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUULUUUUUUUUUdddrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUlllDDlddrRurDllluRRluuulDurrrrUruulllDDulllllldldlddrrurRRRurDDDldRRluuuuRuullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruLdllDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuuruulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruUruLLulDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddLLddldllluurruuUUrUdlddddllddrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddllLullddrddldRdRRuurrUUUUdddrrrruuuuuuuulllldldlddrRddddrrddldlddrUrUUUdlDlLLuurruuuuuuRDllluururrurrrrruullllDurrrrrdrddddrrddddldddddllllulLrUUUlLLrddldlddrUrUUUdddlluRllluurrUUUUUlluururuuRdRRRddddddDDlLLrddlddrUlllluurrUUUUdddrrrruuuuuurruuuullllDllddldlluRdddrRddddrrrrDDrdLLLUUddrruuulLLrddddllulluurrUUUUddddllddrrRdrUUUddrruuulLLrdddlllluurrUUUlllullddrddddRRRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuuRllLullLulldRDDDDuuuuRRdRRuurrrrdDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdllulllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLLrrrrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrrrrruulllDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruurruLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruurrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
37 2010-12-16 18:41:53 Dante 2359 580 uuuulllUlllDDrrddRluullDDDLdlddlDLddrUrUrruuUddrruurUUluulluurDlddlluuRRddlllluRluRldddlllulldRDDDrrrrUUUUrrrrdRdLdlldDlDlLLUdrrruruurruuullllddddlLrruuuuruulDDrrrruuurruullllllululldRddlddrUUdddRRdrrrruuurruuluurDrrRddlUrrUluurrrDrddLLrruululllddLLLuurDldRRllDllllldLLdlddrrdrrrruuuUdrrUUUdddrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuuullllulluururrurrRRlddddRDDurRdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUUUUdddrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUrurrdddlddLruuruuullLddddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuuurrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUlllDDlddrRurDllluRRluuulDurrrrUruUlllDlllllldldlddrrurRRRurDDDldRRluuuurrruruullldllDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrDuurrrddlLdLLDDldRuuurrruruullldlldDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuuruulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuurrDrdLLruulldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldllluurruuUUrUdlddddllddrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddddddllddrrruruuLrddldllluurrUUUUrUdldddrrrruuuuuuuulllldldlddrRdddddllddrrddrUrUUUdddlluRllluurruuuuuuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddllddddddlLLrddlddrUUUddlllluurrUUUUUlluururuuRdRRRRlddrrrrdrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulluuuulluuuurDDDldDllddddddddlLLrddlddrUUdlllluurrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddllddrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddlllllluurrUUUUddddllddrrrrUUddrruuulLLrdddlllluurrUUUllLullddrddldRdRRRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdlllluurrUrrrruuuuuurrrruuuLulllllDurrrrDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldllddrrrurUdldllluurrurRddldllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrdrUUUddrruuuuuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuulLLdlUrruuuuRRRldLulDDDurrrrddlllLuurrrDrruuuululDrDDDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruLrRdrUrruuuuuuuuuuuruuluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLrrruuurrrruullDurrddlLLLLulDDDulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLruuurrddLLLLDrdLLdLLrrruuuLullddldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuuruurDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrrruulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruurruLrrrrdLLLLuLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
38 2010-12-17 07:21:03 liuzr 2329 542 uuuulllUlllDDDRDrRlUlllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUllullllldllLrrrurrrruuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuUruuUluRddddrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUllluUUlldlllddrRRRlllluuluuluurrdrrrurruuRlddlluRdrrRddddDuuuuuurDrRdddlddLddrrrdrruLLLLdlUULUUUUURuuuuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRuruuruUddlddlddrUrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullluurDlddDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruuuLLulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddLLddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddllddddddllLrddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururruRuurrrrrrdDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuurruullllddlldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuuuurruurrrurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuurruurrrurDurrddrdLLLLrruLLLLulDDDrdLLruuuullllddlluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrRRdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurruuuullllDurrrruulLDurrurDDDlddddlluulLuurRRluurrdDDDDrdLLruuuulllldLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurruuuuuullLulldRDDDurrrrddddlluulLLdlUrruuuuRRRldLulDDDurrrrrrdDrdLLdllluulLuurrrrddDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurruuuruululDrDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurruulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
39 2010-12-17 12:37:27 esseger 2115 640 uuuulllUllDulDDDDuRDrRuLdllulluuRRurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRllDllDDDllddlluRdldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLuurUUlldlllddrRRRdrUrrurruurUUlllDDDDuuuuuUUUrrrdrUUURdlddrrddddldddDrddLdllUlLuULuuuuuuuRDrdrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUURuuUluRRURlUllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRdrUrRdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrruuruuuruuuulluUlldldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRuluuuruullDDuullldlldlddrrurrrRurDDDlUruuluullldlldlddrrurrrRurDDuururrdLLLrrdrrrddddldddddllllulUUUUURlURuuuruulldDuullldlldlddrrurrrRurDDDlUruuluullldlldlddrrurrrRurDDuuruuUruulDDDDrdLLruulldDuullldlldlddrrurrrRurrurrruULLulllllDurrrrDDDrdLLDllllldlluururuuRdRRRRldDuullldlldlddrrurrrRdddddLLdDldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuullldlldlddrRuRRllddrUdldlllullddrddrrrruUUUddddllllldRdrrUdrrruruurruuuuuuuullldlldlluRdddrRuRDldddddlLLrddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUUUddlldRDrrrrrdddLLUUddrruuulLLLdLUrUUUdlldRddLddrrRddlUrrUUUddrruuuuuuuuurrurrruulllDDrdLLruuuullllDllLulldRDDlddrdrRlluluurDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLUUUdlllulldRRRRdrUdddlUdlddrRdrrUUUdddlluRdrUrruuulLLLrrrruuuuuurrrdrrrurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLLUUdddlluRdrUrruuulLLrrruuuuuurrurrUruLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLUUdddllulluurrUrRlldllddlluUUUluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrdrrrururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdldllUruLrRdrUUdrruuuuuuuuurrrdrrruruULLrrruLLLrrruullDulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrurrruULLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuurrurrrurruLuLLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuurrurruLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuuuururrrDrdLLrurruLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
40 2010-12-17 16:31:05 kukufeicong 3113 634 uuuulllUlllDDrrddRluullDDRUllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUrrurruurUUddlddlluuUruuluRluurDurrdrrrddddldddDrddLdllUlulUluuuuruuluurDDrRllDullluuRRllddlluuRDrdrruuurruullllllululldRddlddrUUdddRRurRddrruuurruullllldLLrrurrrrrddrdrrrddddlddddrddldllulululllUUUllUUURUdRlldlldRluLullddrddrrrUUlululDDurrdrdrrrdddrruuuuUruuluurruulllllldldlddrRddLLLrrrDuuulluururrurrrruurDrrRddlUrrUluurrrDrddLLrruululllddLLLDDulllllldldlddrrddldddrUrrdddrruuuuuruuluuUdddrddldddddlluuullluurDuuulluururrurrRRlddddrddldddddrdrdrdrruruuluuuuruuuullUUddrrddddlddddrddldllululullluuulLrrdddrruuuuuruuluurRRdrrrurUruruululllddlllullllDurrrrdDllddddrddldddddlluuulluuuulluururuuRlLulldRRRdrRRRlllldldlluRUddddrrdddddlUrrrdddrruuuuuruuluuuulllldLruululldRdDrruuLulDrrddlllddrdrrdrruuRlddlluuRRlDldRldlldRdrUUUdddrrdddrruuuLLLrrruuruulUUrrrdrrrurururuululllddllldLLLLLdllllddrdrRRlddldddrUUUUdddrrddddlluRdrUUUddrruuulLLrrruururrdddlddLruuruuulluluurrrdrrrurururuululllddllldllllldllllddrdrRddldddrUrrrrdDrddrdLdlluRdrUUULLruuullddlddrUUUddrruuulLLLdlUUdrUdrrrruuUUdrrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUllluuurrdDuuuururrdddlddLdLLLulDrdLruuuurrdDrddrrrdrruLLLLdlUULLruuullddlddrUUUddrruuulLLLrrrruururrdddlddLdllluuurrdDrddrrrruulDrdLLLdlUULLruuullddlddrUUdrruuuuururrdddlddLruuruuulllddddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuururrdddlddLddrrrruuuuuruuuulllullDDlddrRurDllluRuuulDrurrdrrrurururuululllddllldDullllldllllddrdrrurrRRlllldlluluurrrrurrrDDrDDDRlldRRluuuuluullldllllddrdrrurrrRuuurrurrrddlLdLLDDDldRuuuurrurruullldlldDuullldllllddrdrrurrrRurDDDlUruuluullldllllddrdrrurrrRuuurrDrdLLruulldDrruuuuurDllDrdddlDDldRuuuluullldllllddrdrrurrrRuuuRurDDrrruulDrdLLdLLDDuurruruuLullddldDuullldllllddrdrrurrrRuuurrDrdLLDuruulldDuullldllllddrdrrurrrRdddddlllluUUrUdldddrrrruuuuuuuullldllllddrdrRuRRllddddddlllddrRRRurUdldlllluurrruuuurUllluluurrrrurrrddddddddlLLrddldlllluurrrUUUUdddrrrruuuuuuuullldllllddrdrRuRDlddddrrddlddrUUUdldlllluurrruuuuulluluurrrrurrrddddddddlLLrddldlllluurrrUUUUdddrrrruuuuuuuuruulllDLddllllddrdrRlluluurDDururruururrrddllLulLLulldRDDrrUdrUrrrruuruulLLulldRDDDurrrrDrrddlddrrrddddldddlddlllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddllddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuulllullldddddddDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUUUdddlluRdrUUdlllulldRRRRdrUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuururuuuurDDDldDDrdLLrruruuLulDDlldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluulUUddrrrUdrUrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUdldlllluurrrurRlldlllluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrrrURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddrUldlUUUUluRRRlldddrRRlddrrrrrruuuuuuuuurrrurruuuurrrdDLLLLLulDDDrdLLrrdrrrururUruLLLLLLulDDlldDDDDDDDDDrdLLLdldllUdrruLuLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLrrdrUdrruruULLdLLrrurrruLLLLDuLullddldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUrruuuuuuuuuuuruurDDDrdLLruuurrruLLulDDDlldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLuuuuRRRllDldRRRdrruulDDDDuurrruurDldddLLdLLrrruuullldldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuruuuululDrDDDDDlldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulluuruurDuRurDDDrdLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuulluurRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuurrrrururruLLLLLulDrdLuulllddLdllllddrUluRR
41 2010-12-17 20:21:31 Dante 2161 588 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUlUlluuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRdRUlllDllDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluUUUUrrrddlddLddddlluRdrUUUllluUUrruuruuUdlUdDlluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrddrRRRuruurrdDuuuUruuluURRUUUdllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRurDrdrddlddLdddrrdrruLuLLdlUULUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruullldddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruLdllDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruruulDllllDurrrrDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDuruUUruululLLDurrrdDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulluuRRRlllddlldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuurruruulDllllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRuurrrruuuulDrrDDDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruuruuulldRDDDuuuurDrRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLuuulldlllluuluurrdrrrDulldRullullddrddrddrUluRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurrULulDDDuuurRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLLrrddllURdrUluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLrrruullDulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruULLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuurrrDrrrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrrruLLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
42 2010-12-17 20:22:07 Dante 2239 566 uuuulllUlllDDDRDrRlUllDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUllluuuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddllluurDRdrddlUULLDllDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluUUUUruuUdlUdDlluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrddrRRRurUUrruUruuluURRUUUdllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRurDrRdddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUURurrdddlddLruuruuullLLLLrrrddddDrddddlluRdrUUULuuuuuurrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruullldddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruLdllDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruruulDllllDurrrrDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRuuulluurrrruulLLDurrrdddDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrrUUUUrUdlddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururrurrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuulluuRRRlllddlluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrruruulDllllDuruurDurruulDrrDDDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuuuulLuLLddrUruuruuulldRDDDuurruRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrruuuuuuuuuuulLLdlUrruuurruLulDDDDurRRluurrdDDDDrdLLrrruuuLulDDlldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuulLuurrrDrdDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurrurrrrrruullDurrddlLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLruuurrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrrruulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurrurrdLLLLruLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
43 2010-12-18 13:36:27 liuzr 2133 578 uuuulllUllDulDDDDuRDrRuLdllDDDDrruurUUlllulluuRRurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuulllldlllulldRDDDrddrRRRuruurruuuuRDrdrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUURuuUdlUURRuUddlldllddlldllLrrruuRdrrRdrUrRdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrrULdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruullllDurrrDrdddlluuRurDDrdLLDDullllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRuuuRurDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUdddrrrruuuuuuuulllluRlLulldRDDlddrdrRddlldRullullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrUrUUlldRurUUlluluurDDuuuuRRdrrrrddddddddlLLLUUUddddlUUluRdrUddrrrruuuuuurrrruruuLLrDrdLLddrrrddddldddddllllulLLLruuurrdDrdLLruuullddlddrUUUddrruuulLLLdlUdllddrrRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuuruulllDurrrrurDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurrruLLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuuRRRDrrrruurDurrDDrdLLLLrruLLLDrdLLruuLLdDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuuuurruruulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
44 2010-12-19 13:38:25 zhouxh 2115 608 uuuulllUllDulDDDDuRDrRuLdllDDDDrruurUUlllulluuRRurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuuRDrdrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUlllldlllulldRDDDrddrRRRuruurruuRuuUlDuuRRuuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRdRUlllDllDDrrUUUdddlddlUUdllddlldllLrrruuRdrrRdrUrRdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruullldddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruLdllDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruruulDllllDurrrrDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruulllDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLLLLLLuurUUdrrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLUUUddddllddrrRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUdlllullddrddldRdRRuurrUUUdddlUdlddRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLrrruullDulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruULLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrrruLLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
45 2010-12-19 14:05:00 Dante 2145 606 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDDDrruurUUlUlluuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRdRUlllDllDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuurUdlUddlluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrddrRRRuruurruurrrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruuluURRUUUdllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRdrrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUUrDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruullldddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruurrruLdllluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruruulDllllDurrrruulLLDurrruulDrrDDDlDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRuuulluuRRRRdDDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdrrrrrddrrdrrddddldddddllllulLrUUUlLLrddldlllluurrrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuulLLrrrUUUUUUrruullDDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRddlllullddrddrrrrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruruulLUlDDDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruUruLLulDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruuruuulldRDDDuuuurDrRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLLdlUrruuuurrDLulDDDurRRluurrrDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLuurrrDrrrrrrruulllDLLulDDDDrdLLruuurrDrdLLrruruLuurDldLLLdLLdDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruurrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
46 2010-12-20 01:40:50 shengli03 2625 624 uuuulllUlllDDrrddRluullDDDDllddlDLddrUrUUlDrrrurruurUUluRlulluurDldRldlluuRRddRDrrddlddllUUUUruulullddlluuRRlldddlllulldRDDDrrrrUUUUrrrRuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUllldLulLLUdrrrruUUrruuullllddddlLrruuuurruulDulDrrdrruuurruullllllululldRddlddrUUdddRRurrddrruuurruuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddllluurDRdLLuuuurDDullLLulldRRRRRddllllUdrrrrRldDllllUUddlluRddLLdlddrrurrddrruuuUdrrUUlLddddrUldddrrrddlddLdllluuurrdDrddddlluRdrUUULLruuullddlddrUUdlllluurruuulldRurURRuulDurRRuuuLLLdlldlddrRRurrrdddrrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUllllllluurUrUUURuurrruuullldlldlddrRurrrrddddddDuuuurrrddlddLddrrrdrruLLLLdlUULLrUUUUUUUUdddrrrddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUrrrddlddLruuruullldddDrddrrrddlUruLLdlUULuuuuurrrddlddLruuruulllddllLLuuuuurrrrdrDululllldlluururrurrrrrddrdrrrddddldddddlllluuruuruuuLrdddlddlddrrrruuuuuruuuullluluullllldlldlddrrddddrrrruuRRurDlllURRlldddlllluuuulluururrurrrdDuurrUrrrddlLdlLDDDldRRllddlllluuuuurrrRlllldlluururrurrrdDrDDDldRlddlllluuuuurrrRurDDDlUddddlllluuuuurrrRuuurrDrdLLruulldDrDDldRldddlllluuuuurrrRuuurruruulDDDDrdLLruuuullllDldRRRRldDrDDlddddlllldllddrrrurUdldllluurruuuuuurrrRuuulluurrrruulllDurrrdddDDrdLLDuruulldDuullldlldlddrrurrrRdddddlLLrddldllluurrUUUUrUdldddrrrruuuuuuuullldlldlddrRuRRlldddddrrddlddrUUUddlllluurruuuurUllluururrurrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuullUllllddddddlLLrddlddrUUdlllluurrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuullldlldlluRdddrRuRDldddddllddrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddlllllluurrUUUUUdddddllddrrrrUUddrruuulLLrdddlllluurrUUUUdddrrddddldllUdrruuuruulldllddRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulllluuRRRDullldllLulldRDDlddrdrRlluluurDDuuuuRRRddlUrrrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldllluurrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuuRurDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldllluurrUUUllLullddrddldRdRRRddrrurUUUddrruuuuuuuuuuurruruulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUldddlluuluurrUrrrruuuuuurrrrdrrurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuurrrddLLrruurrruullDurrddlLLLLullddldDDDDDDDDDrdLLruuulllldllddrddrruuurUdldddlluuluurrurRlldllddlluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrddrrurUUUddlLLrrrrruuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlLdlUruRdrUUdrruuuuuuuuuuuruulllDurrrruuuulDrrDDDlDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLruuurrddLLLLrruulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLulLddrUruuruuulldRDDDurrrrrrdDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLLdlUrruuuuurDrDLulDDDuuurrRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuurRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruurrrurrdLLLLruLLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
47 2010-12-20 13:13:35 zhouxh 2109 606 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDDDrruurUUlUlluuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRdRUlllDllDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuurUdlUURRUUUdddlddddrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUlllldlllulldRDDDrddrRRRuruurruuulluuRRDullddlldllLrrruuRdrrRurDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruullldddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDldRuuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruLdllDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDldRuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruruulDllllDurrrrDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruulllDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLLLLLLuurUUdrrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLUUUddddllddrrRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUdlllullddrddldRdRRuurrUUUdddlUdlddRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLrrruullDulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruULLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrrruLLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
48 2010-12-20 16:50:45 Dante 2123 616 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDDDrruurUUlUlluuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRdRUlllDllDDrrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuurUdlUddlluuRRddlllluRlddlllulldRDDDrddrRRRuruurruurrrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruuluURRUUUdllllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRdrrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUUrDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuullUUruullldddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRurDDDuuuruuurrrddldLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuurrruLddrrrddddldddddllllulUUUUUUUdRuuuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDuuruulldDuulllldldlddrrurrrRuuurruruulDllllDurrrrDDDrdLLDllllldlluururuuRdRRRRldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUUddlldRullullddrddrddrrrrdrUllllluurrUrUUUdlldRdrrrrrdddLLUUddrruuulLLLdlUUddllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruruulllDDrdLLruuuullllDllLulldRDDlddrdrRlluluurDDuuuuRRdrRRRRldDDDDDDDDDrdLLruuulLLLUUUddlluRdrUdddlUrrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuulluurrrDrDDrdLLruuLLLLrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruUruLLulDDDrdLLruuuuuuurDDDuullLLulldRDDDLLddrURRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLLLrrrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuuLLLdlUrruuuuRRRlDLulDDDurRRdrruulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurruuuruululDrDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuulLuuuurrRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLrrruullDulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruruULDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruurrruLuLLLulDlDurDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuurrrruurruLLLLulDrdLuulllddLdlLdlluRR
49 2010-12-22 11:36:45 YiMuLiaoRan 2447 548 uuuulllUlllDDDRDrRlluurDlluuurDlddlluuRRdRldlllluRlddlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDruUUlldlllddrRRllluurrrurrddddLdllUdrruruuuulldlllddrRddrrururrurruurUUddlddlluuuUruuluurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuururRdddlddLruuruuulldldddDrddrdrdrruLuLLdlUULuuuuuruuUluRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRuruuruUddllddddrUrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDruruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRurruuurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRluulllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRurDDDluuuuurrDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuurrDrdLLruullullllDurrrrurDlddDrdLLdllllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRdddddLLddddldlluulluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrddrruruuuurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrddrruruuuuLrrruuuuuurrrrdrrddddldddlddlllulLrrdrrrruuuuuruuuulllullluulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrddrrurUUUdddldlluulluurrrUUUUUlluururrurrrddddddddlLLrddddldlluulluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrddrrurUUUddrruuulLLrddddldlluulluurrrUUUUdddrrrruuuuuuuulllluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrrrddrruuuullllDurrrrddddlluulLuLLddrUruurrrruulLDuLulldRDDDurRuurrddddddlluulLLdlUrruurruuLulDDDDurruurrddddddlluulLuurrRluurrdDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrddrrurUUUddrruuulLLrddddldlluulluurrrUUUddrrrruuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrddrrurUUUddrruuulLLrddddldlluulluurrrUrrrruuuuuurrrruruuuLLuluuulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrddrrurUUUdddldlluulluurrrurRlldlllluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrrrURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddrUldlUUUUluRRRlldddrRRlddrddrruruulDLLddrrULdlUruRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruruuuurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuurruuuulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurruuuulluulDldRRRluurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLulDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrrururrurrdLLLLuuurDlldDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrrururruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuurruuuulDrdLuulllddLdlLdlluRR
50 2010-12-22 11:37:07 YiMuLiaoRan 2283 590 uuuulllUlllDDDRDrRlUllDDDllddlDLddrUrUUlDrrrurruurUUllluuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUllluUUrruuruuUlddlluuRRllddlluRlddlllulldRDDDrddrRRRlddlUrdrUrUUlDrrruUUUUrrrddlddLruuruullldddDrddrdrdrruLuLLdlUULuuuuuruuluuRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRddllLullddrddrddrRlluuluuluurrdrrrurrrRuuurruUddllddrDrdrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUrdrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddlDDlddrRurDllluRRluuulDruruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRurruuurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRluulllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRurDDDluuuuurrDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuurrDrdLLruullullllDurrrrurDlddDrdLLdllllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurrrrdrrddddldddlddlllulLLdLdlluulluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrddrrururrUUUUUUUUUrruUlllllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrddrrururruuullLrrruuuuuurruulllllldldlddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUUddddrrrrdddlluUddrruuulLLrddddldlluulluurrrUUUUdddrrddlDrrruuuuuuuuurruulllllldldlluRdddrRdddddlllddrrRRllddrrUrUUUddrruuulLLrddddlLullluurrrUUUUdddrrddddlluRdrUUUddrruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrrruuuuuurruullDDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulluurrrrDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUUdldlllluurrrUrRlldlllluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrrrURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddrUldlUUUUluRRRlldddrRRlddrrrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruLrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruruuuLLuluurDDlDDDDrdLLruulllllluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrrrdDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurruuuuurDrdLulllllDurrrrDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLDuulDDDDuRRRluurruulDrddDDDDrdLLruulllLrrdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurruuuulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrruruuuurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLrdrrrruuuuuruuuuuruULrruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrrurUruLuurDldLLullDurDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDuuuuuuurrrrururruLLLLLulDrdLuulllddLdlLdlluRR
51 2010-12-23 16:18:16 xingfei 2539 542 ldddDrddLdllUdrruruuluuuuruuuulllUlllDDrrddRluullDRllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUUUddlDrrrurruurUUlURllllllldllLrrrurrrruuurrrdrrrddddlddddrddldllululUluuuuURuuUluRddddldddddlldLruuuulldlllluuluurrdrrrurruuRlddlluRdrrRurDDuuuuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrrruuuruUddldddrrdddlddLddrdrdrruLuLLdLUUlUUULLrrUUrurrdddlddLddddlluRdrUUUdrrrdrruuluuuuruuuuurUruruululllddllLdllllldLLdlddrrdrrrRlllldlllullddrddrddrRRRuruurrdDuuuurUrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUULUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurururuululllddllldddldDlddrRurDllluRuuulDruruulllllldldlddrruRRRRurDDDRlldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRurDDldRldRuuuuruuurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLdllllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDuurrrddLLdLLDDDuuurrruruullldDulldDuulllldldlddrrurrrRuuurrurrDrdLLdLLDDuurrruuulldlldDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDuruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUdddrrrruuuuuuuulllldldlddrRlluururrurrrrruullllDurrrrddllddddddddllddlddrUUUdldlllluurrruuuuulluururuuRdRRRddddddddlLLrddldlllluurrrUUUUUlluluuRdddrrddddrrrruuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrddrruuuullllDurrrrddddlluulLuLLddrUruurrrruulLLulldRDDDurrrrddddlluulLLdlUrruurrrrurDluullLulDDDDurrrrdddrruuLrddddrrddddldddlddlllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddllddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuulllullldddddddDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuulLLruurrrrDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruruuuLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUrrddlddrUUdrruuuuuuuuurruuuuuuurDDDrdLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRlldlllluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrrrURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddrUldlUUrRRlllUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrruuuuuuuuurrrruruuuurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLulDruuurrrddrdLLLLdLLdllluurrDuurrDrdLLdLLrrruuulldlldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuurrDrdLLrrrururrruLLLLLulDDlldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurrDrdLLrrruruuuurDlddrruLLLLulDDlldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuuuulllDldRRRlluurrrdDDDlldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuuuullDldRRluurrdDDDlldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrDrdLLruuuuuuuulDrdddlluuRurDDDDDlldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuurruuuulDrdLuulllddldlLdlluRR
52 2010-12-24 14:55:34 liuzr 2103 618 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUlUlllllldlllulldRDDDrddrRRRurUUrrDDuuuuuuuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRdRUlllDllDDrrrdrUUddrrddddldddDrddLdllUlLuULuuuuuuurUdlUURRRllddddrrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUlluuRRDullddlldllLrrruuRdrrRdrrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUUrDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulllullDDlddrRurDllluRRluuulDurrUUllllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRurDDuuruuUrrrddlLddrrrddddldddddllllulUUUUURlUUdRuuuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuuruulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrurUruLLulllllDurrrrDDDrdLLDllllldlluururuuRdRRRRldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUUddlldRullullddrddrddrrrrdrUllllluurrUrUUUdlldRdrrrrrdddLLUUddrruuulLLLdlUUddllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuurrruruullDDrdLLruuuullllDllLulldRDDlddrdrRlluluurDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLUUUddlluRdrUdddlUrrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrurrrrrruulllDLLululLDurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluLrRdrUUdrruuuuuuuuurrruruuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruurRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuuruuluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurrrdrUdrruruULLdLLrruruLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrrururrruLLLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuuLLLdlUrruurruuLDuulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
53 2010-12-25 13:34:54 YiMuLiaoRan 2275 586 uuuulllUlllDDDRDrRlUllDDDllddlDLddrUrUUlDrrrurruurUUllluuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUllluUUrruuruuUlddlluuRRllddlluRlddlllulldRDDDrddrRRRlddlUrdrUrUUlDrrruUUUUrrrddlddLruuruullldddDrddrdrdrruLuLLdlUULuuuuuruuluuRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRddllLullddrddrddrRlluuluuluurrdrrrurrrRuuurruUddllddrDrdrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUrdrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddlDDlddrRurDllluRRluuulDruruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRurruuurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRluulllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRurDDDluuuuurrDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuurrDrdLLruullullllDurrrrurDlddDrdLLdllllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurrrrdrrddddldddlddlllulLLdLdlluulluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrddrrururrUUUUUUUUUrruUlllllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrddrruLrruulDrrruuullLrrruuuuuurruulllllldldlddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUUdddddlllddrrRRurUdldlddrUrUrruuulLLrrrdddlldllullluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuulLLrrruuuuuurruullDDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrdrrUUUddrruuulLLrddddllullluurrrUUUddrrddddlluRdrUUUddrruuuuuuuuuuulluurrrrDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUdldlllluurrrUrRlldlllluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrrrURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddrUldlUUUUluRRRlldddrRRlddrrrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLLrrrrruuuuuuuuurrrruruuuLLuluurDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUUUddrruuuuuuuuuuulllluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrrurruLulDllllDurrrrDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLDuulDDDDuRRRluurruulDrddDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuurruuRurDDDlDurDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrruruuuurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLrdrrrruuuuuruuuuuruULrruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrrurUruLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuurrrrururruLLLLLulDrdLuulllddLdlLdlluRR
54 2010-12-26 12:40:31 zhouxh 2101 612 uuuulllUlllDDDRDrRlUllDDDDDrruurUUllluuuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRllDllDDrrrdrUUURldddrrddddldddDrddLdllUlLuULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuurUdlUURRURldlddddrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUlllldlllulldRDDDrddrRRRuruurruuulluuRRDullddlldllLrrruuRdrrRurDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulluUlldlDDlddrRurDllluRRluuulDurruUllllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRurDDDuuururrdLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDldRuuuruuUruulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruruULLulllllDurrrrDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruulllDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLLLLLLuurUUdrrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLUUUddddllddrrRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUdlllullddrddldRdRRuurrUUUdddlUdlddRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLrrruullDulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruULLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrrruLLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
55 2010-12-27 05:48:16 liuzr 2099 618 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUlUlllllldlllulldRDDDrddrRRRurUUrrDDuuuuuuuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldDllDDrrrdrUUrUdlddrrddddldddDrddLdllUlLuULuuuuuuuUdrUdddrrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUlluuRRURRRllldDullddlldllLrrruuRdrrRdrrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUUrDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulllullDDlddrRurDllluRRluuulDurrUUllllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRurDDuurrdrrrurUruruulDLDlldlLddrrrddddldddddllllulUUUUURlUUdRuuuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuURuulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrurruULLulllllDurrrrDDDrdLLDllllldlluururuuRdRRRRldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUUddlldRullullddrddrddrrrrdrUllllluurrUrUUUdlldRdrrrrrdddLLUUddrruuulLLLdlUUddllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrurruulllDDrdLLruuuullllDllLulldRDDlddrdrRlluluurDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLUUUddlluRdrUdddlUrrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrurUruLLulDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrurrurrurrdLLLruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluRdrUUUddrruuuuuuuuurrrurrUruLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluLrRdrUUdrruuuuuuuuuuurrurrrrrruullDDuulDLLululLDurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrruruuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruurRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuuruuluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuuLLLdlUrruurruuLDuulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrdrUdrrurUULLdLLrruruLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuurrrrururrruLLLLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
56 2010-12-28 02:55:27 liuzr 2099 616 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUlUlllllldlllulldRDDDrddrRRRurUUrrDDuuuuuuuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldDllDDrrrdrUUrUdlddrrddddldddDrddLdllUlLuULuuuuuuuUdrUdddrrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUlluuRRURRRllldDullddlldllLrrruuRdrrRdrrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUUrDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulllullDDlddrRurDllluRRluuulDurrUUllllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRurDDuurrdrrrurUruruulDLDlldlLddrrrddddldddddllllulUUUUURlUUdRuuuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuURuulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrurruULLulllllDurrrrDDDrdLLDllllldlluururuuRdRRRRldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUUddlldRullullddrddrddrrrrdrUllllluurrUrUUUdlldRdrrrrrdddLLUUddrruuulLLLdlUUddllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrurruulllDDrdLLruuuullllDllLulldRDDlddrdrRlluluurDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLUUUddlluRdrUdddlUrrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrurUruLLulDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrurrurruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddllllluurrrUrRdddllllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRllldddrddlUUUUluRRRdRddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrurrrrrruulllDLLululLDurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrruruuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrurruruLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruurRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuuruuluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrdrUdrrurUrULLLdLLrrurrrruLLLLuurDldLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuuLLLdlUrruurruuLDuulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
57 2010-12-29 08:02:50 YiMuLiaoRan 2353 544 uuuulllUlllDDDRDrRllullllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLrurrurruurUUlluurDlluuurDlddlluuRRdRldlllldllLullddrddrddrRRRurUUlldlllluuluurrdrrruuRdrrruuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuUrurRdddlddLruuruuulluUluRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRuruuruUddlldddddddDrddddlluRdrUUULuuuuurUrrdddlddLddrdrdrruLuLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUdrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDruruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRurruuurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRluulllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRurDDDluuuuurrDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuurrDrdLLruullullllDurrrrurDlddDrdLLdllllldlluururruRRRdDuulllldldlddrrurrrRdddddLLddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrruUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUdldlllluurrrUUUUUlluururrurrrddrrrrdrrddddldddlddlllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUldlllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuulllluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrrrddrruuuullllDurrrrddddlluulLuLLddrUruurrrruulLDuLulldRDDDurRuurrddddddlluulLLdlUrruurruuLulDDDDurruurrddddddlluulLuurrRluurrdDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUldlllluurrrUrrrruuuuuurrrruruuuLLuluuulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRlldlllluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrrrURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddrUldlUUUUluRRRlldddrRRlddrrrddlUruLLrrdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUUdrruuuuuuuuurruuuulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuurruuuulluulDldRRRluurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurrrruruuuurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLulDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruuuurrrdrddLLLLrrruLLLuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurruuurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrrururruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuurruuuulDrdLuulllddLdlLdlluRR
58 2010-12-29 08:02:50 YiMuLiaoRan 2195 576 uuuulllUlllDDDRDrRlUllDDDllddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrrDDrruurUUllluuuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULuuuuuruuUlddlluuRRllddlluRlddlllulldRDDDrddrRRRuruurruurrrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruuluuRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRddllLrrrurrrRuuurruUddllddrDrdrddlddLddrdrdrruLuLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUUUrdrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddlDDlddrRurDllluRRluuulDruruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRurruuurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRluulllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRurDDDluuuuurrDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuurrDrdLLruullullllDurrrrurDlddDrdLLdllllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDlddlllullddrddrddrrrrdrUUUdldlllluurrrUUUUUlluururrurrrddrrrrdrrddddldddlddlllulLrUUUlLLrddldlllluurrrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuulLLrrrUUUUUUrruUllDDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRddlllullddrddrrrrUUUUdddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuuuulluurrrrDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUdldlllluurrrUrRlldlllluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrrrURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddrUldlUUUUluRRRlldddrRRlddrrrddlUruLLrrrrruuuuuuuuuuulllluRlLulldRDDDDuuuuRRdrrrrrrurrruLLuluurDDlDllllDurrrrDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuuLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuulLuLLddrUrrrrruuuulLDuLulldRDDDurRRluurrdDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLDuulDDDDuRRRluurruulDrddDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuurruuRurDDDlDurDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuurrrruruuuurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrruUruuurDldLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuurrrrururruLLLLLulDrdLuulllddLdlLdlluRR
59 2010-12-30 02:53:32 zhouxh 2099 612 uuuulllUlllDDDRDrRlUllDDDDDrruurUUllluuuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRllDllDDrrrdrUUURldddrrddddldddDrddLdllUlLuULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuuurUdlUURRURldlddddrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUlllldlllulldRDDDrddrRRRuruurruuulluuRRDullddlldllLrrruuRdrrRdrrrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUUUrDrdrddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulluUlldlDDlddrRurDllluRRluuulDurruUllllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRurDDDuuururrdLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDldRuuuruuUruulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruruULLulllllDurrrrDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruulllDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLLLLLLuurUUdrrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLUUUddddllddrrRdrUUUddrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUdlllullddrddldRdRRuurrUUUdddlUdlddRRRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLrrruullDulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruULLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrrruLLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
60 2010-12-30 15:02:16 liuzr 2097 618 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDllddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUlUlllllldlllulldRDDDrddrRRRurUUrrDDuuuuuuuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldDllDDrrrdrUUrUdlddrrddddldddDrddLdllUlLuULuuuuuuuUdrUdddrrddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUUlluuRRURRRllldDullddlldllLrrruuRdrrRdrrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUUUrDrdrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulllullDDlddrRurDllluRRluuulDurrUUllllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRurDDuurrdrrrurUruruulDLDlldlLddrrrddddldddddllllulUUUUURlUUdRuuuluulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuURuulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrurruULLulllllDurrrrDDDrdLLDllllldlluururuuRdRRRRldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRuRDlddlllullddrddrrrrUUUUUddlldRullullddrddrddrrrrdrUllllluurrUrUUUdlldRdrrrrrdddLLUUddrruuulLLLdlUUddllddrrrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrurruulllDDrdLLruuuullllDllLulldRDDlddrdrRlluluurDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLUUUddlluRdrUdddlUrrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrurrurruLLLLulDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrurrurruruullDulDLLululLDurruulDrrDDlDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUdldlllluurrrUrRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRlulullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuurruuurruLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuuuuLLuLLddrUruurRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuuruuluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrrurUrULLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuurrrdrUdrrurUrULLLdLLrrurruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuuLLLdlUrruurruuLDuulldRDDDuuuRRRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrrururuuLLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuurrrrururrrruLLLLLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuurruuuulDrdLuulllddLdlLdlluRR
61 2010-12-30 17:58:06 zhouxh 2097 614 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDDDrruurUUlUlluuurruuluurDrrRddlUruuurrrDrddLLLUlLLLuurDldRRllDllDDrrrdrUUURldddrrddddldddDrddLdllUlulULuuullddlDLddrUrUUlDrdLruuUUrruuulllldlllulldRDDDrddrRRRuruurruuuurUdlUURRURldlddddrrddlddLddrdrdrruLuLLdLUUlUUUUUUlluuRRDullddlldllLrrruuRdrrRdrrrddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUUUrDrdrddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUURuLLLLrrrrrRdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuulluUlldlDDlddrRurDllluRRluuulDurruUllllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuullldLLdlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRurDDldRuuururrdLLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDDuuuruuUruulDDDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurrrruruULLulllllDurrrrDDDrdLLDDullllldlluururruRRRRldDuulllldldlddrrurrrRurDurrruruulllDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddllddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRllddrUlddlllullddrddrrrrUUUUddddlllddrUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRDldddddlLddrrruruuLrddlddrUlllluurrUUUlldRurUUlluururuuRdrrrrrurrDrdLLddrrrddddldddddllllulLLLLLLuurUrUUUdddrrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRddlldRdrrrrrdDrdLLLUUddrruuulLLLdlUrUUUdlldRddlddrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurrDrdLLruuuullllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLdlUrrrddlddrUUUddrruuulLLLUUlllullddrddldRdRRRRRdrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuurUruruulDLLLLLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUUddlllluurrUrRdddlllllluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrrddllURdrUluLrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuuuuruuuuururUruLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLrrruullDulDLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruruULLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuurrurrDrdLLrrurruLLLLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrrruLLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
62 2010-12-30 22:35:52 MatthiasMeger 2329 542 uuuulllUlllDDDRDrRlUlllllldlllulldRDDDrrrrURRddlDLddrUrUUlDrdLurrrurruurUUllullllldllLrrrurrrruuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuUluuuuUruuUluRdddrRdddlddLddddlluRdrUUUllluUUlldlllddrRRRlllluuluuluurrdrrrurruuRlddlluRdrrRddddDuuuuuurDrrdddlddLdddrrdrruLuLLdlUULUUUUURuuuuRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlllllululldRddlddrUUdddRRdrrrRuruuruUddlddlddrUrrdddlddLddrrrdrruLLLLdlUUlUUUUUruLLLLrrrrrrdddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUUruLLrrrrdddlddLddrrrddlUruLLdlUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddldDlddrRurDllluRRluuulDurruullllldLLdlddrruRRRRurDDDldRRluuuuruullDDuulllldldlddrrurrrRurDDDldRluUruuluulllldldlddrrurrrRuuurrurrrddlLrruuuurrrdrddldldldllULLLDDldRuullllldlluururrurrrdDuulllldldlddrrurrrRuuurrDrdLLDDDuuuruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuuruuurrrddLLrruullldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuurrDrdLLruulldDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRdddddLLddldlllluuluuluurrdrrrUrUdldlllullddrddrddrrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRuRRlldddlllullddrddrrrruUUUrUdlddddlllddrrrruruuLrrruuuuuuuulllldldlddrRuRDllluururrurrrrruullllDurrrrddddllddddddllddlddrUUUddllllluurrrUUUUUlluururuuRdRRRddrrrrdrrddddldddddllllulLrrdrrrruuuuuruuuulllulllddddddlLLrddlddrUUdllllluurrrUUUUdddrrrrdDrdLLruuuuuuuuuuulllldldlluRdddrRdddddlllddrrrrurUdlddrUrruuulLLrrrdddllllllluurrrUUUUdddrrrrdddllUUddrruuuuuuuuuuulllluLulldRDDDDuuuuRRdrrrrddrruuuullllDurrrrddddlluulLuLLddrUruurrrruulLDuLulldRDDDurRuurrdrDlddddlluulLLdlUrruurruuLulDDDDuuRurrrddddddlluulLuurrRlluurrrdDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddldlllluurrrUUUddrrddlddrUUUddrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulLLrddlddrUUdllllluurrrUrrrruuuuuuuurrurrruurrrdDLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuulllldlllddrrrrurUdldlllluurrrurRddldlllUluluuluurrdrrrDulldRullullddrddrRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddllddlUUUUluRRRdrddlddrrrddlUruLLrddlUrrrUUUddrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLuuurrrddLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruruuuurDlLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUrruuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuurruuuullDldRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuuuuurruulluuRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruurrrurrdLLLLrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurrurrDrdLLruulldDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR
63 2010-12-31 00:35:12 GuanKuiZi 2153 638 uuuulllUlllDDDRDrRllulDDDllddlDLddrUrUUUUrrDDrruurUUlUlluuurrrdrrrddddldddDrddLdllUlLuULLruuuuurrrddlddLdddrrdrruLuLLdlUUlUUUUUruuUldDDDDDDuuuurrrddlddLddrrrddlUruLLdlUULUUUUUUlluuRRDuuRRuuluurDrrRdrUluurrrDrddLLrruululllddlllldlDDDllddlluRdrrRUUUrruUddllddddrrrddlddLdddrrrrruLLLLdlUUlUUUUUUUrDrdrddlddLddrrrruulDrdLLLdlUUlUUUUURuLLrrrRdddlddLddddlluRdrUUUlUUUUUruLrrrdddlddLddrrrruuuuuruuuuurUruruululllddllLdddlDDlddrRurDllluRRluuulDurruullllllululldRddlddrUUdddRRuRRRRurDDDldRRluuullllldddlllulldRDDDrrrrUUUUrULuRRRRurDDDldddllLrrruuRuuuuruullDDuullldLLdlddRRurrrRurDDDlUruuluulllldldlddrrurrrRurDDldRuuuruuurrrddlUruuurrrdrddldldldllULLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDDuurrrULdllluurrDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRurDuruuuulDrdddlluuRurDDrdLLruulldDuulllldldlddrrurrrRllllddrUluRRlldddllLullddrddrrrrUUUUdddrrrruuuuuuuulllldldlddrRdrUlddlldRullullddrddrrrruUUUdddrrddlDlLLUdrrruruurruuuuuuuulllldldlddrRdddddlLddrrddrUrUUUdlDllluurUUruuuuRDllluururrurrrruulllDurrrrddddrrdrrddddldddddllllulLrUUUlLLrddldlddrUrUUUdddlluRllluurrUUUUUlluururuuRdRRRddddddDDlLLrddlddrUlllluurrUUUUdddrrrrDDrdLLLUUdddlluRdrUrruuulLLrrruuuuuuuulllldldlluRdddrRdddlluRdrUUddlddrUrrrruuuuuuuuRurDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLUUddrruuulLLLdlUdlddrrRdrUUUddrruuuuuuuuurrrruruuLDrdLLruuLLdDrdLLruuuuurDlllllDllLulldRDDDDuuuuRRdrRRRdDDDDDDDDDrdLLruuulLLLUUlllullddrddldRdRRRRdrrUUUdddlluRdrUrruuulLLrrruuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruuLLLLuLLddrUrrrdDDDDDDDDDrdLLLUUdddllulluurrUrRlldllddlluuuuluurrdrrrDulldRullullddrddRRRURldllluuluurrdrrrDulllulldRRRRldRddldLdlUUUUluRRRdrddlddrrRdrUUUddrruuuuuuuuuuurruuuulLDuLulldRDDDurRRluurruulDrrDDDulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLLLrrrrruuuuuuuuuuulLLdlUrruurruuLulDDDDuuurDurRurDDDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlluRdrUUdrruuuuuuuuurrrruuuLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLdlldlUruRdrUrrrdrrrruuuuuruuuuururuULLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLLLrrruuuuuuuuuuulLuuRRRDrruulDDDDrdLLruuLLdDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrruuuuuruuuuuruULLrrruLLLLDrdLLruuLLdDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLLruuuuuuuuuuurrurrruurDlLLulDDDDrdLLruulldDDDDDDDDDrdLuuuuuuuuurrrruurrruLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDDuuuuuuuuuurruurrrrurrDrdLLLLLLulDDDrdLLruulldDDDDDDDDuuuuuuuuurruulDrdLuulllddLdlLdlluRR


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 zhouxh 2097 614 2010-12-30 17:58:06
2 liuzr 2097 618 2010-12-30 15:02:16
3 zhouxh 2099 612 2010-12-30 02:53:32
4 liuzr 2099 616 2010-12-28 02:55:27
5 liuzr 2099 618 2010-12-27 05:48:16
6 zhouxh 2101 612 2010-12-26 12:40:31
7 liuzr 2103 618 2010-12-24 14:55:34
8 zhouxh 2109 606 2010-12-20 13:13:35
9 zhouxh 2115 608 2010-12-19 13:38:25
10 esseger 2115 640 2010-12-17 12:37:27
11 zhouxh 2121 600 2010-12-15 06:11:17
12 zhouxh 2123 598 2010-12-14 13:42:15
13 Dante 2123 616 2010-12-20 16:50:45
14 zhouxh 2131 604 2010-12-14 12:23:15
15 liuzr 2133 578 2010-12-18 13:36:27
16 MatthiasMeger 2133 588 2010-12-13 22:37:08
17 Dante 2145 606 2010-12-19 14:05:00
18 MatthiasMeger 2147 590 2010-12-11 23:54:59
19 liuzr 2151 578 2010-12-16 09:16:58
20 GuanKuiZi 2153 638 2010-12-31 00:35:12
21 Dante 2161 588 2010-12-17 20:21:31
22 liuzr 2165 572 2010-12-14 03:29:50
23 liuzr 2171 572 2010-12-13 13:15:47
24 liuzr 2175 572 2010-12-12 14:21:20
25 liuzr 2175 600 2010-12-12 12:20:14
26 liuzr 2177 602 2010-12-11 10:20:38
27 YiMuLiaoRan 2195 576 2010-12-29 08:02:50
28 Dante 2221 628 2010-12-16 18:40:56
29 Dante 2227 626 2010-12-14 15:13:39
30 MatthiasMeger 2237 550 2010-12-11 23:55:12
31 Dante 2239 566 2010-12-17 20:22:07
32 XiBeiTianLang 2269 628 2010-12-10 09:43:41
33 XiBeiTianLang 2271 544 2010-12-13 00:59:38
34 YiMuLiaoRan 2275 586 2010-12-25 13:34:54
35 liuzr 2279 546 2010-12-12 12:20:29
36 liuzr 2281 546 2010-12-12 05:58:21
37 YiMuLiaoRan 2283 590 2010-12-22 11:37:07
38 zhouxh 2303 544 2010-12-12 14:19:28
39 zhouxh 2325 608 2010-12-11 15:30:39
40 liuzr 2329 542 2010-12-17 07:21:03
41 MatthiasMeger 2329 542 2010-12-30 22:35:52
42 liuzr 2329 544 2010-12-13 13:15:58
43 MatthiasMeger 2329 558 2010-12-10 23:20:18
44 zhouxh 2331 542 2010-12-13 07:22:24
45 XiBeiTianLang 2331 542 2010-12-15 00:43:04
46 liuzr 2335 544 2010-12-13 06:10:26
47 liuzr 2343 544 2010-12-13 06:09:22
48 liuzr 2351 542 2010-12-14 03:30:09
49 esseger 2351 542 2010-12-14 16:29:09
50 YiMuLiaoRan 2353 544 2010-12-29 08:02:50
51 MatthiasMeger 2355 544 2010-12-12 13:34:41
52 Dante 2359 580 2010-12-16 18:41:53
53 Dante 2363 598 2010-12-14 15:14:56
54 BrianDamgaard 2405 602 2010-12-16 06:33:48
55 YiMuLiaoRan 2447 548 2010-12-22 11:36:45
56 GuanKuiZi 2509 592 2010-12-14 08:07:51
57 xingfei 2539 542 2010-12-23 16:18:16
58 shengli03 2625 624 2010-12-20 01:40:50
59 kukufeicong 3113 634 2010-12-17 16:31:05
60 xingfei 3251 724 2010-12-15 16:49:52
61 liuzr 3701 702 2010-12-10 16:18:21
62 MatthiasMeger 4339 742 2010-12-10 19:15:08
63 1qaz2wsx 5735 936 2010-12-14 16:03:55

OrderIDMovesPushesPoints
1zhouxh2097 61410
2liuzr2097 6189
3esseger2115 6408
4Dante2123 6167
5MatthiasMeger2133 5886
6GuanKuiZi2153 6385
7YiMuLiaoRan2195 5764
8XiBeiTianLang2269 6283
9BrianDamgaard2405 6022
10xingfei2539 5421
11shengli032625 624
12kukufeicong3113 634
131qaz2wsx5735 936


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 liuzr 542 2329 2010-12-17 07:21:03
2 MatthiasMeger 542 2329 2010-12-30 22:35:52
3 zhouxh 542 2331 2010-12-13 07:22:24
4 XiBeiTianLang 542 2331 2010-12-15 00:43:04
5 liuzr 542 2351 2010-12-14 03:30:09
6 esseger 542 2351 2010-12-14 16:29:09
7 xingfei 542 2539 2010-12-23 16:18:16
8 XiBeiTianLang 544 2271 2010-12-13 00:59:38
9 zhouxh 544 2303 2010-12-12 14:19:28
10 liuzr 544 2329 2010-12-13 13:15:58
11 liuzr 544 2335 2010-12-13 06:10:26
12 liuzr 544 2343 2010-12-13 06:09:22
13 YiMuLiaoRan 544 2353 2010-12-29 08:02:50
14 MatthiasMeger 544 2355 2010-12-12 13:34:41
15 liuzr 546 2279 2010-12-12 12:20:29
16 liuzr 546 2281 2010-12-12 05:58:21
17 YiMuLiaoRan 548 2447 2010-12-22 11:36:45
18 MatthiasMeger 550 2237 2010-12-11 23:55:12
19 MatthiasMeger 558 2329 2010-12-10 23:20:18
20 Dante 566 2239 2010-12-17 20:22:07
21 liuzr 572 2165 2010-12-14 03:29:50
22 liuzr 572 2171 2010-12-13 13:15:47
23 liuzr 572 2175 2010-12-12 14:21:20
24 YiMuLiaoRan 576 2195 2010-12-29 08:02:50
25 liuzr 578 2133 2010-12-18 13:36:27
26 liuzr 578 2151 2010-12-16 09:16:58
27 Dante 580 2359 2010-12-16 18:41:53
28 YiMuLiaoRan 586 2275 2010-12-25 13:34:54
29 MatthiasMeger 588 2133 2010-12-13 22:37:08
30 Dante 588 2161 2010-12-17 20:21:31
31 MatthiasMeger 590 2147 2010-12-11 23:54:59
32 YiMuLiaoRan 590 2283 2010-12-22 11:37:07
33 GuanKuiZi 592 2509 2010-12-14 08:07:51
34 zhouxh 598 2123 2010-12-14 13:42:15
35 Dante 598 2363 2010-12-14 15:14:56
36 zhouxh 600 2121 2010-12-15 06:11:17
37 liuzr 600 2175 2010-12-12 12:20:14
38 liuzr 602 2177 2010-12-11 10:20:38
39 BrianDamgaard 602 2405 2010-12-16 06:33:48
40 zhouxh 604 2131 2010-12-14 12:23:15
41 zhouxh 606 2109 2010-12-20 13:13:35
42 Dante 606 2145 2010-12-19 14:05:00
43 zhouxh 608 2115 2010-12-19 13:38:25
44 zhouxh 608 2325 2010-12-11 15:30:39
45 zhouxh 612 2099 2010-12-30 02:53:32
46 zhouxh 612 2101 2010-12-26 12:40:31
47 zhouxh 614 2097 2010-12-30 17:58:06
48 liuzr 616 2099 2010-12-28 02:55:27
49 Dante 616 2123 2010-12-20 16:50:45
50 liuzr 618 2097 2010-12-30 15:02:16
51 liuzr 618 2099 2010-12-27 05:48:16
52 liuzr 618 2103 2010-12-24 14:55:34
53 shengli03 624 2625 2010-12-20 01:40:50
54 Dante 626 2227 2010-12-14 15:13:39
55 Dante 628 2221 2010-12-16 18:40:56
56 XiBeiTianLang 628 2269 2010-12-10 09:43:41
57 kukufeicong 634 3113 2010-12-17 16:31:05
58 GuanKuiZi 638 2153 2010-12-31 00:35:12
59 esseger 640 2115 2010-12-17 12:37:27
60 liuzr 702 3701 2010-12-10 16:18:21
61 xingfei 724 3251 2010-12-15 16:49:52
62 MatthiasMeger 742 4339 2010-12-10 19:15:08
63 1qaz2wsx 936 5735 2010-12-14 16:03:55

Order ID Pushes Moves Points
1liuzr54223299.5
2MatthiasMeger54223298.5
3zhouxh54223317.5
4XiBeiTianLang54223316.5
5esseger54223515.5
6xingfei54225394.5
7YiMuLiaoRan54423533.5
8Dante56622392.5
9GuanKuiZi59225091.5
10BrianDamgaard60224050.5
11shengli036242625
12kukufeicong6343113
131qaz2wsx9365735


The champions are zhouxh and liuzr.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1liuzr18.5
2zhouxh17.5
3MatthiasMeger14.5
4esseger13.5
5Dante9.5
6XiBeiTianLang9.5
7YiMuLiaoRan7.5
8GuanKuiZi6.5
9xingfei5.5
10BrianDamgaard2.5


Lucky number is 15 (password is 15151515Antares). R = 15 % 8 = 7 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0MatthiasMeger
1esseger
2Dante
3XiBeiTianLang
4YiMuLiaoRan
5GuanKuiZi
6xingfei
7BrianDamgaard