23rd MF8 Sokoban Competition


Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID #Moves #Pushes Solution
1 2011-03-26 07:26:52 MatthiasMeger 15475 1642 uRdRluurrRlllddrddrDlDuurRlluuluurrruulDldldlLuluRuRldddrruruUddldlluuuUlUUluUrURuuluLrRdddlUddllUdrrruuuulldLrurrddddlllLdLdllDlUlLdRRurrrururrrruuuulDluuluurDrDDlUrrdddddllluRUURldddrruuLrdLuuurDldddlddrUUUUUruullluururDllddrrrddldddddddrddlUUUUUrRRldRRRuRuLuUrUrRuulluulDlDurrdrrddlldlddddlllullddddddrddrrrddddlUlLLrrrruuullluuuuuluuuruulDDDDDDrddlUUUUUUddddddrdrruruuLLLulDuuuurrrddDuuulllddddrdddrruruuLuuurrdLulDuullllulldldllllldDlDDDlUdrrdrrrDrDDDlLrruuuluuuRldddrUrRlllllluluuuruurrrrrururrddrdddrdddrruruuUUluullllulldldlllllddldddrdrrrrrruRRRlluurrrdDlllldllddddlluRUllldRRdrrrdDDuuullldDrDuluuullllDldddrdrdrdrruLuLuLuUUluRddddrdrddrddrUrUUddlluulululuuuuurrrrrrDDurRuRuUddldlluluurrurRlldlllluLuLrddlUlUdrrrrdrddlllUUddrrUruLddlddrUUlddddrUUluullldddddrdrddrdrruuLUUUdddrddlUUddddrdrdrruLuRuLrRRUlUlLLLrrrDDDuuurUddrruLddllldddrddrUrUUUdddlluUddrruuLrddlluluuurrDrrULLrdddrUrRuuuurDldddlllddlluRdrUUUdrrrdLLLuuluurDrDDlUruLddrrruLruurrUURdllldddrrUrDrRuRuUrrrruruUlUdrddldllluuRddllddldllllUdrrrruLLLrrrruulDrdLLruuLLLrrrrrruuuUlDDulldDDrrrrruruulLLLrrrrrruulDrdLLLLruRRlUUdrruLuUlllllUlURurRllddlDDurrrrdRurDDDuuulllldRurrrdddlddddldlluuluuUlUdrdddrddrruruuuuruuullllluuurrdrrurUlddllulldddrrrrrdddlddddldllllddlldllllldlluuullullldlluluululuuuuurrrrruurruruurruuuurrrddrruuuuuruLddddLrddlddddlddldDldRRRuuuluurDDDuuuuuuuruulDDDDDDuuuuulluRdrruuuullDDDldRuuuurrrurruullulldlDDDrruLdlUrrddddddlluulllddddllddldllddllllldddddrdrddrdrrurrrdrrdddrrrurrrrruruurrrruruuuuruuullllluuurrdrruurruuululululluuluLLLLLrrrdLurrrdDlDlUrdDDuuurrddLdlUUluRdlLrrddlUrrrurrdLLLruuululllllddddddlluulllddddrRRRuulDrdLuurruuLDDulluRdrruuuullDDDldRdrruuLrddlluUrruuuurrdLulDurrrrrdrdddldlluLLLrrrRuulDldllddlluulllddddllddldllddllllldddddrdrddrdrrurrrdrrdddrrrurrrrruruurrrruruuuuruuullllluuurrdrruurruuululullluuLrddLUddlUrrrrrdrdrdddllddllulldddrrrrrdddlddddldllllddlldllllldlluuullullldlluluululuuuuurrrrruurruruurruuuurrrddrruurrurRdrrrdLdDlDuruuurrrdLdDuurrdrddrrdLLrdLuuuulullullllulldllddlluulllddddllddldllddllllldddddrdrddrdrrurrrdrrdddrrrurrrrruruurrrruruuuuruuurUUUdddldddlddddldllllddldddllddldlUlUUlullddlddrUrRRuululldDuurrdrddllLdlUruuurrurrrrrruruurrrruruuuurrrruruLuLLuuururrdLdDDuuuuulluulullullllulldllddlluulllddddllddldllddllllldddddrdrddrdrrurrrdrrdddrrurrrrrruruurrrruruuuuruuluRRldddlddddldllllddlldllllldlluuullullldlluluululuuuuurrrrruurruruurruuuurrrddddrddlddldddrrUdlluuuururuuluuuulllddddllddldllddllluuluRdddrrruuluurDDrrurrdddldllulllluuuuRlddddrrrrdrruruuulldllluLrrdrrurrdddldllulllllldRlddddrdrddrdrrurrrdrrddddddlluRdrrrruululldDuurruruuuuRuRldlddddldlluuullullldlluluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddddrddlddldddrdDuuluuuururuuluuuulllddddllddrdddldllulllllldddddrdrddrdrrurrrdrrdddrruruuuRRRllldddldlluuuuruRuRUUUruLddddDrdrruLLruuLUdDlldldlddddddlluluuRlddrdrruuuuullullldlluluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddrruurrurrdrrrrrdrdLdlUUruLulldllulldllddlluulllddddllddrdddldllulllllldddddrdrddrdrrurrrdrrdddrrurrrrrruruurrrruruuuuruuullllluuurrdrruuUUUruLddddddllulldddrrrrrdddlddddldllllddlldllllldllddlluluurDRRuuullullldlluluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddrruurrurrdrrurrdrdddddddllulldddrrrrrdddlddddldllllddlldllllldLrurrrrrruruurrrruruuuuruuullllluuurrdrruuuuuuululldllulldllddlluulllddddllddrdddldllulllllldddddrdrddrdrrurrrdrrddDDulDurrrdLuluuullullldlddrdRluluururrrdDRDuurDrDullluullldlddrURRRuulllDuulDrrrrdrrdrdrrrruUUUddddlllluluurururrDrddddlluRdllluluurururrdrddDlldlddrUlululuurururrdrdddldLddRlddRluurUldddrUluuuurruuululldldldllulllllluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddrruurrurrdrrurrdrdddddddllulldddrrrrrdddlddddldllllddldddllddLruurruuuruurruuluuuluUUrrdLulDrDuurrrrrdddlddddldlluuluuUUUUrrddLulDuurrrrrdddlddddldlluuluurUUruLdddlddrddllddllLLuuululldldldllulllllluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddrruurrurrdrrurrdrdddddddllulldlDururrdDDuuulldRurDllllUdrrrrrruuuuuuululldllulldllddlluulllddddllddrdddldllulllllldddddrdrddrrrrrrdrrurururrdrdddrrrdddllULLDlddRluururrdrruuullluuululldldldllulllllluululuuuuurrrrrrddDuuulllllldddddrdrddrrrrrrdrrurururrdrdddrrrdddllulldlllUdrrddllUdrruururrdrruuuruurrrruruuuuruuuruuLLLLrruuuuurrddrrdddLLuRuuluullddRRDulldRRuuulDldRluuuululldllulldllddlluulllddddllddrdddldllulllllldddddrdrddrrrrrrdrrurururrdrdddrrrruurrrruruuuuruuulUUUUUruulldRddddddrruLdlUUdrrurrddLLullddrddlddddldllllddlllluuululldldldllulllllluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddrruurrurrdrrurrdrdddddrrDDDuuulluuuuululldddRRdrddrrdddlluRldddrddlddddldllllddlllluuululldldldllulllllluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddrruurrurrdrrddrrdrddrrdDuulDuulululluullulldllddlluulllddddllddrdddldllulllllldddddrdrddrrrrrrdrrurururrdrdddrrrruurruuluuruuuurrruulluuRRllddrrUdRldddrddlddddldllllddlllluuululldldldllulllllluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddrruurrurrdrrddrrdrdrDDuululuUdlluuuLrdddrruLdlUUluUddrUrrDulldddrrdrdrddlddddrddlddddldllllddlllluuululldldldllulllllluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddrruuuRUUdddlddlluulllddddllddrdddldllulllllldddddrdrddrrrrrrdrrurururrdrdddrrrruurruuluuruuuurrruuuruulululluullLrrrddrrdrdrddlddddrddlUUUddLLrDrddddldlluuluuruRRlldlddrddrruruuuUruLdlluRUruLdrrdLdddddldllllddlllluuululldldldllulllllluululuuuuurrrrrrdrruruuuluurruuuurrrddrruuuruururrrDrDDrrdrdrdrdDllululluUddrrdrdrddldDDDrddlddddldllllddlllluuululldldldllulllllluululuuuuurrrrrrdrrdRUUUddlllulllluululluluuuruRRdrrurrrururrdrrrrddddrddlddlddldLruruuururuuluuuulllddddllddrDDuuluurruuuululldldllldllulldldddrrdrdrddlldddddrdrddrrrrrrdrrurururrdrdddrrrruurrrruruuuuruuluuuuruulululluLrddlUrrrdrdrddldllullUUddrrdrUllldlluRRRRlluulDDrrruLdlUrrddrrdddrddlddddldllllddlllluuululldldldllulllllluululuuuuurruululluluuururrdrrurrrururrdrrrrddddrdrrdRRRuulDrrrULdldRurrddrrdddDDuuuuuuruulDDDDDDuuulluRdrUllulldRRdrruruululullDDlddrruLdlluluRRlddrruUdLrrddrruLLullddRRuLrrrruulululllDurDDuurrdrdrddldLullUUUdddrrrruulDDDulluRdrruululDDurrddlLulluRdrdrruululDrrddlULLrrruLulDuulululuRuulullldldddlddlluullllulldldllldllulldldddrrdrdrddlldddddrdrddrrrrrrdrrurururrdrdddrrrruurruuluururrrruuluUUUddddrddlllldlddrddllddlllluuululldldldlldllUdrruulLrrdrrurururrdrdddrrrruurruuluururrrruuluuuuruulluululuuuulullldldddlddllddrddlddlddlddRUUUUruuruuluuuullllulldldllldllulldldddrrdrdrddrrrrdrrrRdrruuuruuruuluuuulllddddllddrddRluuluurruuuurrrddddrddlddldddlluRlllllulllluululluluuururrdrrurrrururrdrrrrddddrddlddldDuuruuruuluuuulllddddllddrddrDuluulldRDDuuuuurruuuululldldllldllulldldddrrdrdrddrddrUdrruLdllddrdrrUUUdddlluURurDllluuuluululluluuururrdrrurrrururrdrrrdLLddrUddddLUUlldRurruuluRdddlUrdddlUruLruuuurrddddLLdllldddrrUUruLrurruurruuuruururrrdrddddrdrddrrddlddddrddlllldlddrddllddlllluuululldldldllulldlLrrurrdrruLLrrrururrdrdddrrrdddllulldllullUUUdddrrdrrurrdrruuullluuululldldLddrUldddrUdrRuLdlluuulldllullulluululuuuuurruululluluuururrdrrurrrururrdrrrrddrruuuruururrrdrddddrdrddrrddlddddrddlllldlddrddllddldddllulLrrdrruuullluuulLrrdddrrrdddllulldlluuruuLLLrrrddlLUluRdddrdrrurrdrruuuruurruuluururrrruuluuuuruulluululuuuulullldldddlddlluullllulldldllldllulldldddrrdrdrddlldddddrdrddrrdrrdrruRldllullulluululuuuuurruululluluuururrdrrurrrururrdrrrrddrruuuruururrrdrddddrdrddrrddlddddrddlllldlddrddllddldddllulldlddlluUrrruLdddrUluurrrdddLLLuulUrrrrdrruuullluuuluuulDrddrdddrrrruurruuluururrrruuluuuuruulluululuuuulullldldddlddllddllulUrdddlUrrrrddlddlddldlUUUUUdddddrdrUUdrruLLdlluuuuuruurruurruuuruururrrdrddddrdrddrrddlddddrddlllldlddrddllddlllluuuluuulUUdddrddrdddrrrdddllullluuuRUdldRRRlllddrrrdrruuuruurruuluururrrruuluuuuruulluululuuuulullldldddlddllddllddldddddrrrrurrdLLLddrUluRdllluluuuuuruurruurruuuruururrrdrddddrdrddrrddlddddrddlllldlddrddllddldddllullluuuruUUUdddddlddddrUddrruuulLdlllddRRuururrdLrrruuuruurruuluururrrruuluuuuruulluululuuuulullldldddlddllddllddldddddrdrrddrdddddrDurDDuulluurDluuuuluulluluuuuuruurruurruuuruururrrdrddddrdrddrrddlddddrddlllldlddrddlllLLLulDrrDDuurrrddlUruLLLddRdrUruurrddLdLruruulllllulluuluulluluuuuuruuuuuullulldldllldllulldldddrrdrdrddlldddddrdrddrruUUdddlluululuurUluurrrddLruullldddddrUluuuurruululluluuururrdrrurrrururrdrrddddddlddllullllululLddrUdRlddrddlUUUUddlldddddrdrddrruuLUUUUluulldddddrdRddrrurDrddrruuLLLLrrruLdlldRurrrddllUdrruulLdlluRluuuluuuluulldddddrdrddRRddlUruuuuluuuluulldddddrdrddRluuluuluuuurrddrdddrddDlddrUUUddrrdrruululDLdlluluuluuluuuurruurRRlllluRRldddlldddddrdrddrdrruLuLUlluuluuuurruurrruLLdlddddrdrruuuLUUllddddrRUUddlluRddrrruLdlluululldddddrdrrUUUUdddddrddlUUUUrDDDrruLdlUdrrrrddllUdrruulLullluurrrDullldlluuluuuurruululluluuururrdrrurrrururrdrrrrddrruuLLddrUldddrUUddddlUruLuurruuuruururrrdrddddrdrddrrddlddddrddlllldlddrddlllllulluuluulluluuuuuruRldldddddrdrrddrddrrdrrrrruuluururrrruuluuuuruulluululuuuulullldldddlddlddddlUllulDrrrruuuruuuruururrrdrddddrdrddrrddlddddrddlllldlddrddlllllulluuluulluluuulluuuRRRllldddrruUruLdddlluuRlddrruUruuuuuullulldldllldllulldldddrdrrdrrrruRRRllldlluRRdlllddddrdrruuulUUllddddrRUUdddrruLdlUlluulldddddrdrruUUdddlluuluuuurrddRddddddlUruuuuuluulldddddrdRdrUUdddrRdrdrruulLLLuluurrDDuulDllluRRllluuulldddRRRdrruLLuluulldddrdRdRlululuuurrddrdrrdrruLdllululuuuurrddrdrDDuululuullddddrdrdrRlluRlluluuuurrddrdDDuurruLddldlluluuuurruurrrDDDuuulllddRRDDuLulllddddrdrruuUruullllddRRURuLuululluluuururrdrrurrrururrdrrddddddldddddrdrrddrddrrdrrrrruuluururrrruuluuuuruulluulululDruuuululluullulldlLLrrrurrdrrddldldddRRRRdrrdrddrrddlddddrddlllldlddrddllluLLLrrrdrrruuluururrrruuluuuuruulluululluuruululluullulldlllddlddrddddddddldddddrdrrddrrrDullluurDuuurrddLLulDrrruLulDldlluRuRRlldlluuuuuruuuuuuuuluuruurrrurrdrrddrrdrddlddrrdrddrrddlddddrddlllldlddDuuRddlLdlluRuRRdrUluurDlddLrrUllddlluRRdlllddrrUUruurrddLruuluururrUdrruulDrdLulldldlddrddrruruurUUlulldldDDDullluRdrruulDrdLruuururrdrddllLLddRUluuururrdrddllLrrruululldldDrrrddLruuruulDrdLuurruLulDDuuuurDDluuuurrrdrddlLLdlUUdrrDurruululllDDrddlddrrrruULulluluurrrdrdDllldlUUddddrUUluurDldddrddlUruullldlddrRlluururruurrrruulullllUdrUdrrrdrddlllluUUdddddrddlUUUUUdddlldRurrddlUruLdlllddrrUdlluurRdrruulDuuurDurrdLulldddrrUdlluuurrrruululllDurDurrdLLrrrddllUUddlldddrruLdlUrrUUdddlddrUlulldRulluRdrruruulllDDldRuuurrrddlLrruulDurrruulllDurDDuululldRurDrruLLuurDDldlluuRRdrrdLuluurDuuulululDDurrdLrrdddllUUddlluRRdrruuululDDDuurrdddlLuuuulldRurrdrdddlluuUddlUruLrrrddLruulldRurDllldRurDlluuuurDDDuulllluurDldRRRurDDldRldlluUUluurDldRRRurDulLdlluurDldRRuruLddlddlUruulllddRRdrUUdllluurrRddddrruuLrddlluUllluurrDulllluuururrrdDDuuullldldddrruuRlddlluuururDDDLdlUldddlluuRRurrruulllDDDurUluRRlldddllddrrUUUdlDruurrdLLddrUllluUddrruuruururuullulldlllddlddrdddRRRllluuuluuruurrrurrdrrddldlddldDllddrddrrdLuluuluurruuruulllDDDuuurrrddlddlLddrddlUUUUUUddddddrrruLdlluurDluuurruuruururuullulldlllddlddrddddddddldddddrrurrdrruuUUUdddddlluRllldRllluuuuuruuuuuuuuluuruurrrurrdrrddldlddlddlldddddddlDDrdLuuuruuuuuuurruuruururuullulldlllddlddrddllulldldllldllulldldddrdrrdrddrrUruLddllddllddrdrruuUluuuululluluuururrdrrurrrururrdrrddddddlddddRluuuuruuuuuuuuluuruurrrurrdrrddldlddlddlldddddddldDrddlUUdrRulllldRRurrdLLulluuuuruuuuuuuuluuruurrrurrdrrddldlddlddlldddddddlDuruuuuuuurruuruururuullulldlllddlddrddddddddlddddrRlldRluuulluuRlddrrddrruuruuuuuuurruuruururuullulldlllddlddrddddddddLruulDDDDlluuRlddrruUddlUruruuuuuullulldldllldllulldldddrdrrdrddrruurRRRllllddllddrrUrUUluRdddldlddrUrUUUrDrRllllDruuLdLrrrrruurruuruuuuuullulldldllldllulldldddrdrrdrddDrdLurrrrrruurruuruuuuuuuuluuruurrrurrdrrddldlddlddlldddddddlddllLLLLLLrrrrrrrddrruruLLuurrDullddrddlluRlluRllldRRlluuurrDulDDuuruuruuuuuuuuluuruurrrurrdrrddldlddlddlldddddddlLLdlldlllldlluRRRRRllddrUlluuuurDDDllddddlluluuRRllddrUddrruuLrddlluluuuRRRluRRlluululluluuururrdrrurrrururrdrrddddddldddlluuRlddrrurrruuuuuuurruuruururuullulldlllddlddrddddddddlDlDururuuuuuuuuluuruurrrurrdrrddldlddlddlldddddddllUUddrruuuuuuurruuruururuullulldlllddlddrddllulldldllldllulldldddrdrrdrdddllddRUllldRllluRuRDrrrruuuululluluuururrdrrurrrururrdrruuluuruurrrurrdrrddldlddlddlldddddddlluuUUUUUUllulldldllldlluuurruururururrrRRllllldldldlddllddlldldddrdrruUdddrddddlluLdrrruLruuuRllulluluuururrdrrurrrururrdrrddddddddLrrruLruuurrddrddLULLuuurrdDuurDullldRldddllluuruuRRddddllUUddrruuuullDDuRurDDulldldlluuuRRRddlUruLdddlluuRRuruuuullulldldllldllulldldddrdrrdrddrruruRRRllldldllddllluRuRlddrruUddlUluRdddddrruuLrddlluUruullldlluRdllluRdrrrrurrrurururrruurruruuuullulldldllldllulldldddrdDuululldldRdDDuuuuurruururrdrrurrrururrdrrddddldllddllldldldllldRllluRdlllURRdrrrurrurururrruurruruuuullulldldllldllulldlddllddddDuuuuurrdrddlDDDuuuruuluuururrdrrurrrururrdrrddddldllddllldldldlldllLuuuuruululldddddRdrUddrrruulDrdLuLrrrrurururrruurruruuuullulldldllldllulldlddlldddddrrRdrruLLdrrrrurururrruurruruuuullulldldllldllulldlddlldddddrdRRurrdddrUluulldldRRllululuuuuurrdrddDDDlluRdrUllluuuuurrdrddlDDuurDuurrdLulDrrrruLLdlluuluuururrdrrurrrururrdrrddddldllddllluLLrDllllllUdddlluuRluuurruururrdrrurrrururrdrrddddldllddlllllllllulLdRRRRRRurrdrrruurruruuuullulldldllldllulldlddDrddrruuLrddrrurrdrrruurruruuuullulldldllldllDDDuuuulldldddRluuururrddddLDuruuurrurrrururrdrrddddldllddlllulldllLuuruulDLLrrruurrurrrururrdrrddddldllddlllulldllluUruLLrdddrrruuLLrrddllluUddrrULrrrrdLLrrrruLLrrrurrdLLLdlluLLuLrddrrrruLLuurDldRdllluuRRlDldRRRuRRurrdLLLLdlluurDrrrrruuruuuullulldldldDDDuuuurururrdrrddddlddllllLuuuuulldRurrururrdrrddddlddlllllulluRUddrdrrrrruuruuuullulldldllldllddRdrruurDrDulldRdRRRlllullluRdrruulDrdLullluurrurrDDuulDlllddrrUdlluurRlluuurrDDDuuurDlddllddrrrdrdrrrurruruuuullulldldlLuullldddrrUUruLddrrruLLrrrurrdLLLdlluuluururururrrrrddlllDDDrdrrddddlddrUrruuuuuLLdddDuuuurrdrruuruururuullulldlLLrrrurrdrrddldlddlddllddrUluullddddldlldlllulullluurrurrrururuuurrruurrrurrdrrddldlddlddLrrdLuuuruururuullulldlllddllldddldldllldllddrrrdrdrrrurruruuuurrRlllddddldlldlllulullluurrurrrururuuurrruurrrurrdrrddldlddlDllllddddldlldlllulullluurruruuluururururruurrrDDuulllddrUdllldldldlddrddrrururuuuUUlldldldlddrUrUrUdldldddlUUddrrruLLrrrurrdLLLdllldllddrrrdrdrrrurruruuuuLLrrddddldlldllluUUdllldRRullluurrurrrururrdrrddddldlldlllLdlUUdrrrrrurrdLLLLLLrrrrrruuruulDDruuuullulldldllldllddrdrrdrrrrrrrUUdLdddrUUddrrULLulllddRRUUdrrdLuulllllllulluluurrurrrururrdrrddlddrDDurrDulluluuruulluluuurrdLDldldldlluuururuRRDulldldldddldllddrdrrdrrrrrrruuluuruullUdrrddlddrUUdddrruLdlUddlllllllulluluurrurrrururrdrrrrDDDDllluurRllddrddlllllllulluluurrurrrururrdrrrrdDuulDulllulldldllldllddrdrrdrrrrrrruuluuURRlldddrddllluuRlddrUdrruLdllllllulluluurrurrrururrdRlulldldllldllddrdrrdrrrrrruUUdddllllllulluluurrurrrururrdrdrdDDlddlluuRDldllllulluluurrurrrururrdrdrdddLruuururrdLdLruulDlDuluRRlllulldldlluuurururrdrrdDldRullldldllldllddrdrrdrrrrurruuUUUdddddlluRdrUUdrUdrdLLullddllllulluluurrurrrururrdrdrDDDlddLruuuruulDDuurrrdLulDluululldldlluuurururrdrrdDDDrruLdlUlulldldlluuurururrdrrdrDDldRurDrruLLdllululldldlluuurururrdrrdrdDldRRurrruruulllDDuurrrddldlLLdlluRRRuuurrrddldLLLrrruLdlUdldllululldldllldllddrdrrurrDulldlluluurruruuurururrdrrdrdDrrrruruulllDDrdLLLuulullulldldldddrrururrdRRRRlllluRuulDululldldldddrrururRdrrrruuLLLrDulullulldldldddrrururrdrRuulDuuurDDldlUdlldldlluuurururrdRdrruulDllDuulldldldddrruruRuurrrdrrurrrruruullulldlllDDDuuurrDDDDurrDuuLdrrruruullulldldDDuuurDDrdrruLLrrruullDDrdLuuuullddRluurrdDlluRuuulDDDldRullluuRRRurDlddlUdlluurRlldddddllluuurRRRRlldRluuululDrrddlDulldRRlDuurruullDurrddlUlulDDurrddlUlDDlldldldddrrurururUUUluRddddlUddldldlluuurururRdrUluulDrddddldldlluuururuRldldldddrrururuuUUdlldRRddldlLUddlldllddrdrruruUUdLLrrddlUddlluRdrUdddlUruulldRurDuruuulldDDuuRurDlDuurrururuulllDldDDuRluurDDuuurrrddlLUluRuruulDlDRRldddrruuLrddlluUUluRdddllddrUluRdrUlldddldddlluuuuuRRlldddRluuurrDulldddddrrurUdldlluuuuurrRurURdllddrUlllldddddrruruUUlulldddrRULrrururuulDlDlDururruuulDlDlDururrdddrruuLrddlluU
2 2011-03-26 22:30:55 zhouxh 10681 1380 uLullDlDurRRlDulldRurrdrrRdddRlDlUlUdrruuulllulldDDRdRRRdrUUdllldRRullluluuuuUlDlLdLLuRRRRRllllllLrrrruulDldlluRuRuUddldRllddlluuRRddlUluRuUlDlluururRlldlddrrDrdrrruulLDurDruuulDDldllulluururruurrdDDrruuLulDuuururururruurDrDrDDuulullddLdLdLdLrururuururrdrdrRddDuuulldldDlDDrrRdRRRllluRUUUdddllldRulluuruuruulullddldldldlddrddldddddrrurrrurRuUUUUdddddddlUruLruulDrddllluuRlddlldlluRRRRRllllluulldlddrURRuullDldRuurrdddrdDlllUUddlldlDldddrdrdrdrruLuLuLuUrUrUUrrrDDlLuullldRurrdddLruuullddRdrUdDrDrddLruurUddldldlluululuuUluRdlldlluRuRRdrrrrrruuuuluuulldlddlDlDururuururrdddrddddllllldddrdrddlUlUUUUddddrrdrruruululuullLrrrrruuuuluuulldlddldldldlddrddRdrUUdddrruLdlUrrddrruruulDLLddrrUruLdLdddrUrUrUdlLulDrrruLrrRurrDulldllldlUrrrrdLLLdlUdddrUluurrrruurrdrddddllLuLLLddrRUruLdrrrruuuulullddDuullluurDldRuulluluurrrDDDuuuluurDDurRdRRRlllullldllddrdrddrdrruurrdrdddldlllddrddrUrUrUdldllullululUrddrrurrruruuulullddllluuululuurruullDRuruuluuulldlddldldldlddrddrdrdrdrrrruuululuUddrUUdddrdddlluRUUUddddrruLdlUrrdrruLLLrrrurrdLLLrrrrdddldllUUUdrUldddrUUldldddrUUdddrruLdlUrdddrUlluuluurrrDrdLLLUdrruulDDlddrrUUruLuuruuuRuRRRllDDDDrddLLLrrruuluuulldddldDDrurlldllddrrrUUluuuruuurrdddrddllLdlUrrrruuluuulldddDuuuurrdddrddllLrrdLulDlllddrrrUUrruruuluurDrDrDDRuRuRldlldLLrdLLLLrrrrurrdLddldlUrruuulldlllddRRlluurrrurruululDluuuuddrdrUddrddllUUluRdrrdrruLLLrddlluUluurrrRuRRDrrddLLLLLrrrrdLLulDrrruruullDurrddlLLruuulldRurDDuluuurDDDrruLLrrdrruLuLrdrluluLuUludrrUdlddrdrdrruUddllululuururRlldlddDDurrdrruulLdlluuururrdDuulldldddrruLrddrruuLuuulldldDDrrdrruulLrrrruulLrrddlllldlluuururrDDuuuurUrULulLdllDlDlDlLrrurururrurrddddrUrDlllddrrrrruruLLLulluuuuUrrrrdrdLdDDuuuuullllddddddlddrrrrruruLuuuuuullllddlluRlddlluuRuRRddrddddldlldldddlddllllllulldddllulullluuululuurrruuluururrrdrruuuuuuurrdrruLLLLdddddddllullldlddrddlllddrdrdddrrrdrdrruuurrdrrrrrruuruuururruuruuuluullUlUluuUlDlLLLLrrruLdlluuururDDDrdLrrrrurruululLdLLLrrruuulldDlddddrrrrurrdLLLLruLrrrrrrdLLLLddrUluurrrddLuulldddrdrUUrurrdLdLLuRurrdrdLLruulldldRRlldddldRuuulDrdddldldDuRuuulDlUlLrrrrruurrddrddddldlldldddlddllllllulldddllulullluuululuurrruuluururrrdrrdrrruuuUrrddrrrrruuuuuruuluululluullddldddRRRRdddRluuulllluuuruulDDruuuulDDuuulDrrddrrddrrdrddrrdrdrdrddrrddddddddllllluuuruuuluullddllllluullddddlllullullldlluuuuuruuluurururuururrdrdrrDullululuurDrRRRurDllllllldddldRlldldlddrUdddldddddrrurrrdrrdrrruuuurrddrrrrruurrddrddddlddrrrrruuuuuuuulluulululluluululluullddlllulldlddldlLrUUUlldlDldlllddlldldddRluuururruurrrdrddlddlldlddldlUlUdrrruururruuruullullddlldlddlldldRuurruururruurrrdrddlddlldlddllddldldlluRddrrddrdrdrdrrrruuululuurrruuluuluuuuuruullullddlldlddlldddDDDldRuuuuuuurruururruurrrdrddlddlldlddllluLrUruLdddrddlUUUUddrrruururrdddrddrddlllddrdrdddllllulululuulluuuuuRurururRRldddllddldLruuUllddRdrUrRRRRDDlllUUddrrrrrruuluururrrdrrdrrruuuurrddrrrrruurrddrddddldlldldddlddllllllulldddllululllllllulululuuUUddddrdrdrdrruLuLuLuUUrrruulllluulllddrdrddddRdRdRlululuuuululuurrrddrrrrddllldLruULuuurruurRllddlldddrdrrrrrruuluururrrdrrdrrruuuurrddrrrrruurrddrdddldddrrrrruuuuuuuulluulululluluululluulluullllllllddlddldldlddrddlddDuLdllddlllllddrRlluurrrrruurrruuuruuluurururuurururrrrrrrddrrddrrdrddrrdrdrdrddrrddddddddllllluuruuuuluullddllllluullddddlllullullldlddrddllllllulURlllluurrDullddrRuurrruuulldDuurrdLrrruLLdddrUluurrruuruuluurururuurururrrrrrrddrrddrrdrddrrdrdrdrddrrddddddddllllluuruuuuluullddllllluullddddlllullullldlddrddllluulUUddrddlUUddlluuRlddrruLdldRurrrrruuluururrrdrrdrrruuuurrddrrrrruurrddrdddlddlldldddlddllllllulldddllulullllllluluUrUUlDuuRurrdLrrrruuluururrrdrrdrrruuuurrddrrrrruurrddrdddlddlldldddlddllllllulldddllulullluuululULLdurrdrdrdddrrrdrdrruuurrdrrrrrruuruuururruruuuuluullddllllluullddddlllullullldlddrddllLdlUrrrruulDrdLuuuururrrdrrdrrruuuurrddrrrrruurrddrdddlddlldldddlddllllllulldddllulullluuululuuuuRlddddrdrdddrrrdrdrruuurrdrrrrrruuruuururruruuuuluullddllllluullddddlllullullldldDllrruururrrdrrdrrruuRRRRRdrddlldlluUUdddrrruruullulLuullddddlllullullldlddrdrrdrrrdrrurrdrUUrrruruuruuurrddrdddldddrrrrruuuuuuuulluulululluluululluulluullllllllddlddldldlddrddlddldLrruuuruuluurururuurururrrrrrrddrrddrrdrddrrdrdrdrddrrddddddddllllluuruuuuluulldddlllulluullddddlllullullldllLUdrrddrddlLrUrrrdrrrdrrurrrurrruruullulluullddddlllullullldurrrdrrdrrruuuurrddrrrdrruuurrddrdddlddlldldddlddllllllulldddllulullluuuruUUllDRurDlllluRRlldlddDrDrdrruuulUdrdddlluRULUUUlldddRluuurrddDllldRurrrddrrrrdrdrruuurrdrrrrrrRRlllllllluurrDullddrRRRRluRldlluRldlluRldddrUUlullddRRlldlluRRuulDrddlluluRllllluulllddRRRuuluLruulldDrrdrddRRRRllllllUdrruLrdrrrrdrdrruuurrdddrdddlllddllluuullluluUUluurrDullddrddrddrrrdddrrruurrruuuluuulldddllululuLrdrdrdrruuurrdddrdddlllddllluuullluluuuluurrurDlllddlluURuruulldDrdDrdrRDuUdldddrdrrrdddrrruurrruuuluuullluRdrrdddrddduuuluuulllullDRurrddddlluUddrruuLrurrdddrdddlllddllluuuluuRRllddlluURRddrdddrrruurrruuuluuullullldDRluurrrdrrdddrdddlllddllluuullluluuurDldRluulrruLuLullDldRdRRRurDDluuulLrrddlUrdddlUrddrdrrrdddrrruurrruuuluuullullldldLLdlUdddrUUdddrruuLLdlUrrrddrdddrrruurrruuuluuullullldldlDldddrruuLuurlddrddldRuuuluurrrdddLruuulllddrDrruLruulllddRluurruurrrddLLLrUddddlluRUUrrrdddLLUlldRRldDrUluuuurrrurrdddrdddlllULLdlUrrrdddlllUdrrruuulldRDuurrdLulDrrrruuuluuulldlllddrDuluurrrddDDrdLuuuuulllddrRlluurrrdDDuuullDldlluuRRdrRururrurrurDllluRldLrddddrddrrurrrruruuUdddldlllldlluuluuuurDldRlddrUUlulldlddrURRuullDurrddlLrrdrdddlllUUUUrrdrddLLrruulDuuurDlddrdrrurrrruruuurrruurruulllulldldddllddllDLLLrrruLdlluuurrDLLddrUluurrdLulDrddrrurruurruuururruruuuuluulldddlddlldlldllldDDuuurrdLulDrrruurrruruuruuurrddrdddlddlldldddllddlldlluuuuUddrruLdldrurDllddlddrdrrurrrruruuurrruurruulllulldldddlldLLLrrrurruuururrdrrrddllddllldddldlllldlluluurrrUdlUUdldlddrUddrruLUUdlldRdrUlddlllddrrRUUUrrdddLdlUllluuruRRlldlddrrUUddrrruuLLLrrruurrrruruuurrruurruulllulldldddllddRluurruuururrdrUdrrddlUdlUdddlluuRRluuulldlddRRlldlluRRlldddrUluurruururrddrdddllldddldlluRlUUluRuurruururrddrdddllldddLdllllddrrUdlluurRllddllDldlluuRRRRRuurrddLLLrrruuuuulldDDDurruLruulldDrruuuuurruururrddrdddllldddldLruLLuuuuurrdLulDDDrDuUluurruururrddrdddllldddldlUUdlUUUldlddRRuuurRRdddlLLuuurDurrdLLrrddllUdrruulullldlddRRlluururldlddrrurUruuuuururrddrrrurruuuuuuuulluululullddrUruLrdrdrddrrddddddddlldllluuuuruuuluuUUlulDrrddddrdddlddddrrrurruuuuuuuulllLrrrrddddddddlldllluuuuruuuluUddLdlUrrrdddllUUddrdduuluuluLrdrddrruuulLdddrddlUUddldRuruuruuuluurrrrrddddddddlldlllUUddrdddlLuuRuulllddRUluRurrdddLdLUrddrdLLUlLdRRddldlUllluurRRurrUruruuulldlddRddlldlluRRldddrrruuuuulllDDldlddrruUddrrruuLLDurrurrruUddllldlldldlluurRRuRRdLruuulDuuururrdddrddldLruruulLLrruuulldDDuuuruurruuuluurrrrrddddddddllddLLLuuuluurlddrdddrrruuULLrrddldlluRdrruuullDRurDrruuuuuuuulllllrrrrrddddddddlllllrrrrruuuuuuuullllldduullUluRddrrrrruululLrrdrddlllUUddddldlluRUUrrddLruLrdrdddllUUUruurrrrrddddddddlllluUUdddlddrrrUdllluuruuullddRUddrruLrdRddllUluRuulldldddRRuruurrdLululluuuuruurrrrrdddduuuulluululululluululluullddlllullulUluRllddlddrUUddddrruuUUUdddddlluRdrUUdllulldRurDrddlUUUlldldlddrURUdlluRuRRRlllddrUluRldddddlUUluRdrUlllldRRRddddlllrrruulUruulldRdrdddllluUUdddrrrudlUruuluurrruuurrddrruururrdrrruurrddrrdrddrrdrdrdrddlllddldllllulluullddddlllullullluuLUluuddldlluuuRldddrrurrdLLrrrdddllUUddrruLruulDDuuulldRurDrddrrrdrrdrrruuuurrddrrdrrrruruurrruululululluululluullddlllulldlddlluulldddllllddldddRRurrdrddrrrddlUruLLruurDlddrrrdrrruuuurrddrrdrrrruruurrruululululluululluullddlllulldlddlluulldddllllddldddrruruurDldldlluuurururrruuurrddrruururrdrrruurrddrrdrddrrdrdrdrddlllddldllllulluullddddlllullddDrdrRRRuRRlldlllluluuurrdrrruuuurrdulrddddDuuurrdrrrruruurrruululululluululluullddlllulldlddlluuluulDlDlDlDDrrruuUluRddddllURUrurrdddLLLrrrruruuLLrrrurrdrrruurrddrrdrddrrdrdrdrddlllllluuluuullllddlluuulLLrrrdddrruurrrrdddrddrrrddldllllulluullddddllluuuuuuuuULrddddddddlldddrdrrrruUUllDDuurrdddldlluRuRldlluRllldRRluuulDruurrdLulDDDuurDuruuuLDLrDrdLulDrruuuuuuuuuluuururrdrrruurrddrrdrddrrdrdrdrddlllddldllllullddLLLLLuuuuulDDDrdLruuuuuulDDruuuulDDrdddddddrrrrruuuulllLrrrrddddllllluuuUUUUdddrrrddlUrurrddddlllULrdrrruuuullddDuRlulDuLrrurrdLulDlluRRllluuuluuuuururrdrrruurrddrrdrddrrdrdrdrddlllllluuluuullllddlldDDrdrruLLLuuurruurrrrdddrddrrrrrruululululluululluullddlllulldldddddrdddRdRRlluluuuluuuuururrdrrruurrddrrdrddrrdrdrdrddlllllluuluuullllddllddDuuurrdLulDrDuruuurrrrdddrddrrrrrruululululluululluullddlllulldldddrDDDuluuuuururrdrrruurrddrrdrddrrdrdrdrddlllllluuluuullllddllLrrruurrrrdddrddrrrrrruululululluululluullddlllDDDDuuuurrruurrddrrdrddrrdrdrdrddlllllluuluuullllLDDruurrdLLddrUluurrdLulDrrurrdLLrrddlUrdrddrrrrrruululululluululluullddlDDuRuuurrddrrdrddrrdrdrdrddlllllluuluuulllUdrrrdddrddrrrddrdrrUUUlllddlddddrrurrUUddllddrrUUlDllluuuuruurrrrrddddddddLruuuuuuuulllllddlddddrrrrRllllluuuuruurrrrrdddddLLdlllluuuurrdrrDDuullullddddrruRRlldlluRRlluullddRRddlUruuullddRdrUdrruLdllddllUdlUrRdrddrruuLLLulldRurRdrrUdlluurRlldRluullDRurDrruLdlluuurrDDLruulldDuulDrurrurrdrrddLLLrrruullLulDruuulllDDDrrruuurrrrrdddddLLrruuLLURlLLdlllluuurrDDRdrRurrdLulLdlUluullddRldlluRdrruRuullllDurDDRuurrdLLddrUrRdrRurrdLulLLLLruurllldRurDlluuurDDrrrDurrDulllllluuluuullluluuruurrddrrdrddrrdrdrdrDululululluululluullddlddrdrrrdddrrddrrrrRuulDuulululluululluullddlddrdrrrdddrrddrrrRlluRldllluuluuullluluuruurrddrrdrddrrdrdDDldlluuRRlllluuullluluuruurrddrrdrddDDDDurrddlLuuuLruurrdLulDDlddrdrruulLrUluurrdLulDuuululluullddlddrdrrrdRRlluRlllluluuruurrddrrdDDuuulldDuuuullddlddrdrRuRldlluluurRluurrdDlllddrUUlllulldlllddRluurrdDDuuururrdddlLrruuulldDDrruurrrrruulllDDrdddrrllulUUllullululuurDRDDDDDuurrdrrdLulDrrrurruulludrrddlllllulluuulldRdrdrrdrrrrruulluulllLLLddrdrrdrrrdddrruULLulllulluluurrrrrrddrrdDuullDuuullllllddrdrruRRlDDlulluluurrrrDDDluUddlluluurrRlllddrRRuullDldRRluurrdDllddllldddllluuruuurrRRururrddldlUddlllUddddllluuruuurRRRRddlUdlluRlulldRRllddldlluRuRlddrUrUdlluRuRldldlddlddldddrrururuUUUlldllDrururrdddlLrddlUddlluuRRlURRlUURuulDDDuruuurururrdddddllLLuuurDrDuluururrdddddlLuLruUdddrruuLLrrRlllrruuullDDDuRdrrurlLrrrdLulluurururrrddLruullldldDuururrrddldlLrruruullldDDrruLrruullDlldldRRluuruulDlDDrUluRlddlldddrruUddlluuurRurrrurrddldLLLrrruruulldDullldlldddrrudlluuurrurrrlluRRlllddlldddrruUrUUluRdddlddlluuurRurrrdrdLddlLLuurRUdlUldddrrUdlUluullddRRdddllUURlddrrururuLddldlluurRluUrurrDulldllDrururrdLLLdlluRuRRllddrdrddlluUruUrDDurururuuLDLDuruulDlDDDurUluRldddlluRdrUrurrdLdLLuRllldRurrddLrurUllldRddlUruurrrrdLullDlulDrddllddrrUUUUrurrdddlLLddlluuRlddrrururruuulldldDuuluRRldddlUruruuulDDrdDlldlddrrUrUdldlluururDrrruuuuLLddDuuurrddddlLulldldlUrUrUdrrdLulldlluRuRuRldlddrddrrlluluuurDuurDlldddrdrrUruulLrruRlLLrruurrdrdLddllulluuRdrdddldlluluuuRurrddlUlldRlddrUUdddrruULLrrruullDurDrdrruuuullDDDuRluuulDDDruuuurDrdLulDrrdrruuLLdlllddrUldldldddrrurUUddldlluuuluRuRldddddrruruuLLrrddlUddlluuRR
3 2011-03-28 02:01:47 MatthiasMeger 4387 846 rRdddDlUlLdRRRuuuuuLdllUluuRuUlUUUlURURuuluRlLuluurDrDrddlluUrrdLrdddldddddrddlUUddddrdrrruurRuulDlUlLLulUUUrRRldRdDuuRRdLuluurDrRuLuUllDDuurrrULrrRuulluulDlDlLLrrDDDrruLrddddlLdDulLLululLdLdllDlUlLdDlDDDrdrrrDrUrRuRldlldDDDrdDDuuullLuuRuuuuRDllLuLrRdrdddldddDrUluRUUdrUlllUUddldRlllDldddrdrdrdrruLuLuLuUrUdlddrdrdrdddrUrUULuUUdddDrdLddrdrdrruLuRuRuUlLLLrrrrUdrrdddldLUUdddlddrUrUrUrRuruUrUURuulDrddldDrDrRuLLLrrrRuUlDrdLruuruuRuUlDlldDDrrrrruruUlLrrrruulDrdLLLURUUdrruLuUlllllUlURurRdrrurUrurrdLLuuulululLuluuluLLLLLddddlldlllddrdrRRllldlUllddldlLulldllUlUdlUluuuruRRdRRurrrururrdrrdrrurruuururrdLLulDrrrurrdrddlUrdrddLUrrrdLdDrUruLdlUruLulLdddRluuuullDlUrdDRlDlULLLddlDDllllllddldllulldldddRdddrdddrddlddrdRdrrdrrururrurUrrdrrddllddldlUrruurruuuruurrrruruuuuruuullllluuurrdrruuUUlUlluLulllllddlddDDuullllllddldllulldlddrddddrdddrdrrrrrrddDlldDlddrdrUrRRUULrddllllluurrDuluulDrurDDuuruuuuRuRuUddldldlllllluluuuUluuluuururrdrruruurrdddrdrdDRllddrUrrUddLdddRlldldlllllluluuuluuuluuururrdrruruurrrrrruuruurrrrrdrdrrdrddddllulldddrrrdRDuurDDrdddllddldllllddldlluluuLrruuulLUUdddlldldlllDDrUlullldlUdddrUrRRurRurururrDRdddlldLddrRULdlULrruurrrdrruruuluuurruUluuUruuurrdrruuuRRdrdLdLDurururrdLdLUluuuulululullLdlllllddlddllluUluRdddlUUddllddldllullulLddrddlldRddlddrdrddrrrrDurrdrrurururrdrdddrdrruruuluuurruuluuuruuurrdrRllulldddrdLulDrrRdRDuUrrdLrrdddlluRUdldddldllllluuurruuURlddrUlddlldddrddldlluluuululldldlLLddlLuulllluuluUluUluRurruuUrrrdrrurRUluRdrUrrrruuruurrrrrdrdDlUrrrdrddddllulldddrrdrrdDlLLrrruullluluuuuUddrruLrddLulDlDulURRRuUllDDrrdrrruuuululluUllllluUUddldddldddrrdRRRuulDrurrdddrrruuuululllDurrrdrddRlddllluuuUluRdddLrrRULrdDrdDDLdDrdrddlddldllllddldddllULLdllulLuUUlldlluulllluululuuuuurrrrrrDrRuRuUUUddddlddrURlllllullluurRRuRRdRlullllldddllddrUldddrddrddrrrrddrrurrdddrrdLrrruLuurruuululldldLddrUldddrUddrruuurruuuluuulDrddrdddlluLLLrrrddLLUluRddrrddddRUUlddllUUrUruuuRUUdddrrDrrddllddLruuLuLrdrrruullulDrDurruLLrrruurrddLdLruruulllLLUllLrUUluuullLulluUrUrUdldlddlllulUUddldddrddrruuUdddlluuRlluuurrdRdDlUdlluLUUdlldddrddrddrrUUUdddlluuRUUUUUdRUUdldddddlddrUUUrUUddlddrrdrddrruRluLLruLLLdlUrdddlUruurrddLruullllululuuulldddRdRdRlululuuurrurrrddrddrrDullDuuululuuUUlulluluuururrdrrurrrururrdrrddddrrruuruurrrrrrdddDrrddrddrDluuuRDuRRdLulldddlddrdrddlddldllllluLLLrrruurrururUrrUUUULuululuuuullllllddlddddlddldDrddddrrrDullluuuurrRddLLUluluuruuruuuuruurrrrrrddddrrdddrdddddrddlddldlluuUdddrruLdllllllDDrrUdlluLrurRuuurrrdDlLrruulDrdrrruulLDuLrrrruurrruruLuLLLrrrdddlluULLUrRdddrruuLLuUUrrDDuullddllddlldlDDrrrrrUlululldRDullddrRuRluuruulDrurrdLruuuLDuuuulldddRluuurrddDrrrddLruuluLddDuullluuurrrDlDuulldRuuRurDluulDlDRddlluRuruuulDDDDlluuuRlulllddRRdrURRllllluurrDuuullDRurDllLdllddlluuRRuRRRllldddlddllluuuuUUlUUddrddddddrrrddlUruLrdrruLdlldddlddrdDrDurruuuUUULulldddllulldldddRurRddRRuuRRllddlluRlulldRlluuurDDuuurrUddLulDuUrrUUUUUUllulldldllldllulldldddrdrrdrrrrurrdRdrrrrruuuLrdddlllllululldllldddlldddrdRRUUUlullldldRllluRuRDllluRdrrrrurruuululluluuururrdrrurrrururrdrrddddDrrrrdLulllDlddrrrrUdDulllluururrrrdrddLruululluUrDrrDlulldlluRRllddllDlluRuuRRRddlLUddllulldRRlllllddddrdrrruuRlulUdldRlDlluuuurrRllldddlluRlddlluuRRdrrRlURRUruurrdLruRurRuruuuullulldldllldllulldlddlldldRdDDRDrRdrRurrddddlluUUdRlddrruUlUllllululuuuuurrdrdDDDrRDullDlluRlluuuuurrdrdrrdrruLdlLululuuururrdrrurrrururrdrrddddldddlLulllLDlluLuLDlDlUdDDlluuRluuurruururrddlDLLrrururrurrrururrdrrddddldlldllllLdllulllUdLdlddrruUrurrdrrrurrrrurruruuuullulldldllldlldDlDuruurrurrrururrdrrddddldlldllllluuLLrrdddllLruRdrrurrrrurruruuuullulldldldDDLDuruuulldRlllddrDrDululuuuuurrrDDlUrdrruLLrrrurrdLLLrrrrrddddlddrUrruururuuuruururuullulldlllddllLdDDuuurrdLruruurrrurrdrrddldlddldllLLdddDRdLLddllulllLulluluurruruuLuururururruururDrDDuulllddlldldldlddrddlUUrddrruLLrrrurrdLLLdllldllddrdrrdrrrrdrrdDurUdrruLLLuurrrDuRllluuuuurrrrddldlDlluuuuLLulldldllldllddrdrrdrrrrddRluuuuRRdrDlLrrururururuulDlDuullddlDrDuuuullulldldlluuUrUrURRDrrdDurDDDDuurrdLrrruuruulllDDDrruLrrrdLuuullldDrddrdrUlluurDuruururrrDulluullulldldDDDLLddrRllulldRDuRllulldRRllldlluuurururrdrrurDDrrurruLrdDruruLrruullDDrdLuuuulldDDRlulullDRRDDuuurDuRuuulDlDRlDlluuRRlllllddllDurrrRUdRRRlldDDlllDuuRURlddDlDldldlluuururRuURuRldlluRdrdrddldldlLdlldllddrdrrddLUruurrDuluUUlldllddrdRluluurrurrdddlDlluRlluurrurrdLLrrurururuUllldldDRluurDDuuurrrddlLUluRRlldlddrUldDldDRUUlddDlluuuuuRRRuRldRlllldddRRuLrrUruulDlDurruurruullDlDlDururRdrUdRddlLUU
4 2011-03-28 02:02:30 MatthiasMeger 3719 926 uLuluRuUlUUUlURURuuluRlLuluurDrDrddlluUrrdLrdddlUUdddllLdLdllDlUlLdDlDDDrdrrrDrUrRuRRUrUUrdddddrrRdddDlUlLdRRRuuuuuurRuulDlUlLLulUUUrUUddRRldRdDuuRRdLulDuuurDrRuLuUllDDuurrrUrRuulluulDlDlDDDrrruLLrddddlLdlLLddrddllldldllluuRDllLuLrRddrdrDDDrdDDuuullLuRdrUUddlldDrUluRuUllUUddlldlDldddrdrdrdrruLrdddrUrUULuUUUddddDrdLddrdrdrruLuRuRuUUdlLLLrrrrrrdddldLUddlddrUrUrUrRuurUrUURuulDrddldDrDrRuLLLrrrRuUlDrdLuurruuRuUlDlldDDrrrrruruUlLrrrruulDrdLLLURUUdrruLuUlllllUlURurRdDurrurUrurrdLLuuulululLuluuluLLdLLrruLLLDurrrrrdrddlUdrrddLUrrrdLdDrUruLdlUruLulLdddRluuuullDlUrdDRlDlULLLddllulllddrUluRdddrRRllldlUUUdddlldldlLulldllUlUdrdrddrddddrdddrddlddrdRdrrdrrururrurUrrdrrddllddldlUrruurruuuruurrrruruuuuruuullLuurruuUUlUlluLulllllddlDDlllldlldldllulldlddrddddrdddrdrrrrrrddDRllldDlddrdrUrRRUULuullllDrdrDuluurDDluuUURuruRuRRluUUruuuuuLdldDDuRluuluuuurrruuruurrrrrdrdrrdrddddllddrdRDuurDDrdddllddldllllddldllulldLLdLrdrRULdlUruurruuLrruuulLdDRdrRRuuurruUluuUruuurrdrruuuRRdrdLdLDuruurrrdLdLUluuuulululullLdlllllddlddlllldlluRddlldllullulLddrddrddddrdddrddlddrUrRRlllluUrrDurrDrrurururrdrdrrruuurruuluuuruuurrdrRllddLdLUlDrrRdRDuUrrdLrrdddlluRUddlddldlllLLuuurruuURlddrUlddDrddllddldlluluuuluuUluUluuuluuulUrrrruuruurrrrrdrdDlUrrrdrddddlldddrrdDlLLrrruulluuuulldRurDlllDulURRuUlDDrdrruuLLdRdrrruuuululluUllllllddlddDrrdRRRlllulluuuruurrrrrrdddDlllDurrruulDurrrdrddRlddllluUUUluRdddrRULrdDrdLrDDLdDrdrddlddldlluuluururUdldlddrUdddlUdlddldlluluuululldldlLLdDlLuulllluuLuLuUUdrUURRurrrDrRuRuUUUdlldRlllulldlddrrrrdrrdrURlllllullldldlluRRlddddrUddrddrrUUUrruuUdddlldddrrddrruurrrururrdrdddrdrrddllULLLdlLuLuUUdddrdrruuurruuululldldLddrUldddrUddrruuuuLLLrrrddLLUluRddddrrddRUUddlllUUrUruurruuuluuuluurULdddrUldDrddrdddrDrrddllddLruuLuLUluuRUULrddDrDrDurruLLrrruulDuLLUllUUluuullLulluUrUUdRUruurrruuruurrrrrrdddDrrdRdddrDllddrdrddlddlLdlddLdLUUluuLLLrdDLrDrRuuuuurrrdDlLrruulDrdrrruulLLrDurrruulDuuUUUUURDuRRdLulldddddlldRllDDrrUrrurrruruLuLLLrDLLUrrrrdLLuUUrrDDllllddDrrULdddrUlulUlldRdRluurrrUruruulldDlllDurrDuruuLDuulluurrDDDrruLLuurDuuulDldldddRluuRuRuuulDlDRddlluRuuruulDDDDlluuRRlluRlulllddRURuuullDRurDlDulLdllddlluuRRllddDrdLrdrruLdlDlUdddldDrddddrrrDullluuuurrRddLLUlDrDurruuuUUULulldddllUUUUUUUUddddddlllldRdddrrRddRRuuRRllddlluRllulldRRlluuurDDluuullluRRlllldRRlllUdddrrrdRRllulUUddlddLUllddddrdrRUUUrRUrDlllURUUUddddldddlddrUdrrrddrruRluLLruLLLLdlUrrdddlUruurrddLruulllUUrrrDullDuUUluluUUUlullUluuuruRRdRRurrrururrdrrddddddddrrrDuluLLrruurrdrddLULLuuUUrDrrDlDuullddddlluuuRluRRDlldllDDulluRuuRRRddlLUddllulldRRllLddrUlddRlDlUlllldldddRdRdRURllUUrDRRUUUlulluRlddDDuulldRllluRuRDllluRdrruuRRdrrURRuuRurrdLurRurRuruuuullulldldllldllulldlddlldldRdDDRDrRdrRurRddddlluUUdRlddrruUlUllllululuuuuurrdrdDDDDurRDulluuurrdLulDrrrRuLLdlluuluuururrddDDDLdllUUUlldddddrRUUrrRuuLruulDLLdDLrDDDlluuRRuuurrrddlLrruulDrdrrRRRdrRuLLLLLuuLLuurrurrdDDLDlLuluurrRlllulldlDururruurrrDDlUdrrruLLrrrurrdLLLrrrrrddddlddrUdddLULLuurDurrrruururuuuRUUruruullulldlLLddllLdDDuuurrdLurruurrrurrdrrddldlddldllLLdddDuuuurrdLurrrdLLrddlddlLLrdddrruLdllDuuUlllllLulluluurruruuLuururururruururDrDDuulllddlldldldlddrddlUUddrrruLLrrrurrdLLLrrrRRRRdrruurRRldLulDLLLLLLrrrrrddrrUdlldlUdddDuRllluRluuRRdDllddllluuRRDrdLuullddddRluullllulluluurrurrrururrdrrrrDDlldDlddLruuruulDurrruurruruulllDDDllDDuulDululldldlluuUrUrURRDrrdDurDDrrrruLrruullldDuurrrrurrrDulluullulldldDDDLLddrDuRllulldRRulllldRRllldlluuurururrdrrurDDrrurruLrdDurruLrruullDDrdLuuuulldRuuulDrddlDDRlulDDuuulluuRRDullddrRuRDDluuulllllddlDurrRUdRRRllDRlDDllluRURlddDulDDldldlluuururRRddldlLdlldllddrdrruruULLrrddrDullUddlluRdrdDlUruUlldRurDuruuUlldRDuurDurururuullldldDRluurDDuuuruRuRuRlldddrUUddddlLUluRRlldlddrUluRlddDldDrUUlddDlluuuuuRRRllldddRRuLrrUrUrrruUlllDlDlDurururruuulDlDlDlDururRdrUdrddllUU
5 2011-03-28 06:11:55 MatthiasMeger 3135 780 lUlulUrRuUlUUUlURURuuluRlLuluurDrDrddlluUrrdLrdddlUUdddllLdLdllDlUlLdRRllDlDDDlUluuuruRRddldddrdrrrDrUrRuRurrUUddddrrdrRdddDlUlLdRRRuuuuuLruuUlLLulUUUrUUddRRldRdDuuRRdLulDuuurDrRuLuUllDDuurrrUrRuulluulDlDlDDDrrdddlLdlLLddrUluRddddlUUUdddlluRlddRlldllluuRDllLuLrRddrdrDDDlLuRUldddDrUUrUUlllUUddldRlllDldddrdrdrdrruLrdddrUrUULuUddDrdLddrdrdrruLuRuRuUUdlLLLrrrrrruRuRuUddDllddddldLdlddrUrUrUrRuurUrUULrRuulDrddldDrDrRddllddldlUrruurruuuLLLrrrRuUlDrdLuurruuRuUlDlldDDrrrrruruUlLrrrruulDrdLLLURUUdrruLuUlldRurDlDuullllUlURurRdrrurUrurrdLLuuululululluuluLLdLLuLLrDrrruLLLrrrrrdrdddRdLrRdDrRuuLuLulllUlDlUrdDDlULLLddlDDDDlddlluUUUUUUUllulldldllldllulldldddrdrUrrrddlddrrrddrdDDllUURurDllddddrdrruLdldlddrUrRRUddlddrdrrururrurUrrdrruruuluuurruUluuUruuurrdrruuURRdrdLdLDuruurrrdLdLUluuluuulLuullddLUlllllddlddddlddldDRdrUddLdddRlldldllLddlllddRdrrddrdrUrRRUURULuurruuruuulLdlldldllldddDrDrrDulluluuuurrrddDlDuLUURurururrdRdddrdrruruuluuurruuluuuruuurrdrRllulldddrdLulDrrRdRDuUrrDLrrdddlluRUddlddldllllluuurruuURlddrUlddlldddrddldllullldLLuLulldlllluUrrDulllluuLuLuUUluRRurrrrrDrRuRuUUUrUrrRRuuruurrrrrrddDlUUruurrddrrdddldddllulldddrrdrrdDlLLrrruullluluuuuUddrruLrddLulDlDulURRRuUUdllDDrrdrrrDDurDlLdDrdrddlddldllllddldddllULLdlLULuululldlLrrurrurururruUUldDrddrdddlldLdlLUUddrruLuUdddrdrruLdddRUUddllLuUrUruuuRUULrdddrrDrrddllddLruuLuLrdrrruullulDrDurruLLrrruuluuurrururUdldldlldddLLUllUUluuuuluuruuUdrrRRRRuulDurrrdLrrRDrRDuRRdLulldddrrUUUlldLrddlddrUddrruUUdLLddrrrruruLLLddlddlddldllddLdLruruuuuUlllddLLLrdDDrrUdlluLrurRuuurrrddlLrruulDrddrruLrruulLLrDlDuurrrrrUlululldRDRlullDDrRuuuruUlDurrrdLruUULDuulluULrrrDDDrrrDDLruuluLddDuulUlldRluuurDurrDuluuulldRurDrDullDuuulullullddRdrUdRlldDrDuURRDDuullluullddRluuruurDullDLdllddlluuRRddlddLddrrruuLDllLrdddlluuUdddrddrddddrrrDullluuuurrRddLLUlDrDurruuuUUULLulllllddddlddrURRddRRuuRRllddlluRlulldRulllllulUURuRRdRlullLdddrrdrruUrUUdrrdrrrUdDullluuurrrrdrddLruuluurDlllllddlldDDllllullluuULullluuururrdrrurrrururrdrrdddDldRdddLulDlddlllddrUluRRlluluuurrrdRlulldRllddrUdllllldddrUldddrdrddrrUUUUluuURRlldLUUUdlldRlddddrdrRUUUURlddrUldddlddrUUUdddrrruLLdlUrdddlUrurrdLrdrruuLLullllululuurUrrdrddrrDullDuuuUlllldddrRRUruulllllldddRdRdRlululuuRllluRuRDllluRdrruuRRddrrUURRuuurrrRddrrruuuuuuuullulldldllldllulldlddlldldRdDDRDrdrrrrrrddlUruUUlldRldlluRddRRddllUUUluuRDldlluRlluluuuuurrdrdDDDDlluRlluuuuurrdrrrdLulDDlUdDDlluuRluuurruururrddlDLLrddlUdLdlddrruUrurruLuurDuurrurrrururrdrrddddddddllluullllLLLdLrurruuLLuurrurrdDDLDuruuulldRllluuurrrDDlUdrrruLLrrrurrdLLrrrrdddddRRRluUruruuuRUUruruullulldlLLddllLdDDldLdlluuLuururururruururDrDDuulllddlldldldlddrddlUUddrrruLLrrrurrdLLrrrrddddddddrruLdllDulluuuuRRdDDuLrrurrDuuururuullLLddlDrDRluuuuLLuluuurrdLrdDurDDDDuurrrrddldlDururuulDlDuLrrruuruulllDDDrruLrrRRldLuuullldDrddrdrUlluurDuruururrrDulluullulldldDDDLLddrRllulldRRlDuullldRRllLdlluuUrUrURRDrrurDDrrurruLrdDurruLrruullDDrdLuuuulldDDRlulDDuuullDRRurDuRuuulDlDRlDlluuRRlllllddllDurrrRUdRRRlldDDlllDDldldllldllddrDrruruUddrDulldlluRlluurruruuururRurRURlddDldldldLdLLrrurururuUllldlddRluurDDuuurrrddlLUllddrUluRlddDldDRUUlddDlluuuuuRRRRlllldddRRuLrrUruulDlDurruuRRuURuRldlluRdllDlDlDururRdrUdRddlLUU
6 2011-03-29 10:05:14 XiBeiTianLang 2113 594 lUluuRuLuUrUrRRldRluuuUUrurDllddddlldlddrUlddddrrRuruUddlddRddlLdRdRdDlUUddDlLdddddllLddllululuUlulluRuLuLuUrRuUlluUlURdddrrrurUrULrrUrRRluuRldddRdRluRRRddddLLUUUddlUlUUrDrdddrddRUrULuuurrddrRddLLddrddDllUURuuLUrrruullDuuullddLrRluuulLdRurDDurrUUrRdDDuLruuuullUUUlllLddrddDulDDuuruuluurrrrdddlUdrrrddlllULrdrrruullDuulDruuullllddrdRRuruulllDurrDLLululUlLdRRurrDulURuullLuulldldldDrDDRluullddRUruLdllldRdLuurrrddLruulldRllddDlDDDDldDrrdrruruuulLLrdRurDrdDlldllluluurRurrruUrrDLDuulDulUUUUlldddldlluuruRldlddrrdRddlllUUUlldldRRluurrrrdrddlllUUddrrruuluurDRRllllLdddrrUUddlluRdddlUUddrrrdrddllUUruLdddddrUlullddRdRluluulluluRuUURRddDDuLrRUluullddRluurrdDrrrdrruLLLrrdddLddDrRuRuULUUddrruULLruLdddrUdddlUUdddlluuuRRluRRlldlddRdrUUUdddlddrUddrrUULDlllUruurrDDLrrdLrrRuLLruuLrddrRurRRddlUdDrddlllddlluluUUdddrdrrrUluuLLUUrurRDrruuLrRRUdddrruUruLdLLLrrrdLdlUdddrUUrrUrRdLLLuuurDlddrruLdlUdLdddrRuLUddllLdLLuRRRlluuullulldRllddrrUUdRRllddddlluRdrddrUrUruuuUllldlDrRRUdRddldlluUddrruLdddrUluurUrrRdLLrruuRUrrdddddldlUlLLULrdrrUUlullDurrdrddlluUddrrrrruulLLLLrrrDurruuulldDuurrUUrrRdDrruuLLrrrruLuLuLuUrDuUrRuulllUlUlULrdrRurRuRDllluRuUlUluuUdddrdrddlUllDRDrrrruuLrUrRuulululllldddrDrDrrddrrUUUlldllDLddddrrrrUrUUllldLruruulldldDrruLrrrrddlUrrUlddDllddllLdddDDRdddlllLLdLrddrruULulDDuuuururuuRlddRdddLLrrrdLuuuulldRurDDullldDrrUUruRurrDLdLruulUUrDldRdrrdLurruUlLLrDurUUUdLulDDDrrrrruulLUUUlllDurrrddlUrddDurrrruruLuLLDDuLLdlldRuruuLDrrruUlDrdLurrrdLulluulLuuuurrdDDDurDDuuluurrrdrdLdLLrrDDlLuuuRllLLuLrRluRRRDulllllululuuurrrrdrdDDDDuuuuululldRdRluurDrDDDuurDrDulluulldRuulllllDlLddLLLrrruurrrRDuRuuululLuulllDlddlddrDDuRRuLdrRRurrrrrddlLrrDrruLdlDDlluURRllUUlulldRddlUrRluulLdRllllluuLrurrDDLruulldDDuuuruurrurrdddDDrrULdDullLLLrrdLuuuluurDDDurUluurrrdddDuurrDullLLdDDrRlluuRuruullDlDuuruulDlDDDuulLdRRuRuuulDlDDldRDDuuuuRdDllLddDuullluurDRRlllulldldldddrRddLdDDuuuUruRRdLruURRUruulDDuulluuurDrDRRRllluluurDrRRddlllUdrddlUlldRlDDrUluuulldldDrRlluururrdrrrddlldlDllUdrrururruuRuruullDDulllddrUllldRllddRddrruruUlUdrddlUddlluullddLddRUUURldRdllllDlldlDururruuRRddddRldlDuluURUdlddrruUUruruulDlDurruuulDlDurrrRRddlLUdrruulLrU
7 2011-03-31 09:01:33 一目了然 3099 882 uRdRddlLdRdRdDlUUUdddrrddDrUrRdRdDlDlLuUUddLLddRUluUluRluUlLddlDrddRdRluluullDlDRRdRUrRUruuluuUrrddRddddrrurrruurruLuLuLuUrUUddlluuRlddrrurRuruUrDuULulLrruUrrdLullDlddlluuRuRRRDrruuululululldRdRdDDllUlUluuRRuuulDlDlDlLdlluRRuLuUrDDRRdRRUruLuulLuulluulDlDlDlLdldDlUlLuUlldldlddrUrURRRRdDDrUllLdLdllUUddrruLdlUlulldRdLdDlDlluuruRldlddrruruUddldDRddlUUdlUdrdDlDlDlDldRRddrdrdrdrrddrdrdrdrrddrdrUlluurUUrrrrRRddrddldlUlLLUUUlldlllulululuurDrDrRlluUrRllllllulululuuluururRdrRdRdDrDrdrDrdLLLLuLuLuLuUUUUUUrrDDLdlUdddrUrrRDrruLLLLUUllluUrrrrrDrUrUrRRRlldLLLLuuUrrDLulDDDrUddDrDrRuUrUrRdrdddLLULUURuuLDLddrdrUUdlluurDrdddrrrdrddlUddllUURRUrDlllURdrddddrddldlLdllullulluuruulDrrRurRDrddlUUrULdLLLdlUdLddrrdrrRRUUUUlddlULuRllldRRRRdrddlUdlUUddlluRUrDrddldlllulUlURRRlllluuRlululuUluuuuluurruullluuururrruRRdrrururruuRururrurRRdDDlluUddrddrrrdrddrdrdrrrdrDDlddlddllLdddrdrddlddllldlLuuuulLdddldLLullDlDuruulDuUllDldRRRlluuuluulUdrrDldDDulluRUrDllluRRlUUrDDllluRRllluuuuurrddLrrrrdrUlllDDDlluUlLLddRdRdRdRluluUruulDrdrruuLuuullluurrrRurrdddDuuuulldRuuulDrddllluuRRDrdLuuurDlllddllddrrrrDuRllllluurruullluuururrrRdDuuurRddLUdDlUUlllldldddrrrUUUdddllluuururRddddddlUdlddrUUdddDRUdDrUdrddllUUdlUUUURllldldldRRRllluluRuRDrDuRuLruurruuuuuulldldddrDDuululldldRdRRDDuuRuuluuururrddddLruulDLLdDLdlDDRRuUruUluuururrddddddLruuLuLrruuRRurrdLdlDLLuuuRuulDDDDDrruruuLLdRluuurDuuuRRdDDLLuuRDrRRRRRluullLDuUdrrrddllLuurrDuluurDDrruLLuurDDluuuurDDldlDldddLLuuuRuRuRldDDRurrrdDldLLLULrdrrrdrUUddrRRRlldRdRUllulldRdDlUUUrrrdrrUUrUUddrrdrddrdrdrrrdrddlddlddllldddrdrddlddllldlluuuuluuLulluuuuuLuLuuRUUddlddrdrdddddrruUULrdddlluuULrrrddLruurRddLLuulldDRdrdrddrddddrrurrruuruuluUluurrruruuuruululllululuululllddlluRlllldddrddlddrdrDuruuruUlLrUUULulldRlddrUluurrRddddrddlUdddrDuUUrRdDDuLruulllddlluRlluurDuUrRdLrdrrruulLDuUlDuuurDurrdLLDuulDLLrruulDulllullluUrurrrrurrrddlDDDuuurrrddlLDurrDLLDuLrrrurrdLLLddrUluurrdrrruuuulluuLLdDDDulDDDuRuuuuuullDDllldllDDrDuRRllluurDurDuurrrRDDDuuulllldllluUrDldldRllddrrUUURuulDrRRuLuluurDllDrDrdrRRRuuruulDlLLDDuurrrrdrdLDlluUddrrDrddlUllUUrDluULLuLrurRDDuRDrdDlUrurrrddLLLrddlUUrUdrrrrddddlluURlULLddRdrUdrruruululLLrrrdrddlUdLdddrUddrdrruuulLUdLUdddrddlUUrUddrrrdrddlddlddllluuUUUUdddlDrdddddrdrddlUlUUUUUUUUUddddddddRddddlluuluuuRlddRUddddldlluuuuRlllUlUdrddlUdrddlUruurrdLuuurDlddrddLUUUddlUdlddrUldllddddrrUUUdddlluuuurRddLrddrrruuluLrUUUddrrruLLdlddrUdddllllluUrUdrRDuurrdLrrrULLruulDDruurDurrdLLLddrUluurrdLruuulDDlDuluuRuRurDDDlUruurUUddlluRdrrddLruuuulDuUUrDurrdLLDDDLrDrrruUlLDurrrruulLDuLLullUUluUrrUUUrrrdrruLdddrUluurrrdrdLLLUluRdddllddllDDrdrrrrruruLuLLDDuRluLLuuLLuluurrRlllddrUddrrdddRllluUUUdrrddLrrrrrUULLDuuullDLrDRluuulDrrrdLrrdrddlLuUddLdlDlllluRRUdlluRlddDlluRdrUdDrUdDrrUULLruulullDuuulULrdrrRRRRRRddldlLuLLLrrrdrruLrruulDulDDLrurrdrruuLuLuuLdDDurrdLululluuuulUlldRdDlUdrDDlUllDRDuurrdLrRRRRurDDlulllluuuuulluurrDDDDDDldRRRuuuuLullluRldlluRRdrrDDlUdlUUluUrrrDDrdrddddRDrruuuuluLuLuLrdDlLuRdrrrdDrdddrdrddlluUUllullluUUlluuRRDrrrrddrdDLdlDlllUUrrDrdLrururuulDuuullDDDRDuRlluuullullddrDrUlluurDRddDRRuRluuLLdRluullluurDldRddlUruullluururrrDrdDLrrDDrruLdllLrUddddrruULrddlluU
8 2011-04-03 03:09:57 MatthiasMeger 2857 742 lUluuRuUlUUUlURURuuluRlLuluurDrDrddlluUrrdLrdddlUUdddddddrddlddrrdrRdddDlUlLrrruuuuuuUlLrrdddLdlluluuUUUUUrUUddRRldRdDuuRRdLulDuuurDrRuLuUllDDuurrrUrRuulluulDlDlDDDrrdddlLdlLLddrUluRullulLdLdllDlUlLdDlDDDlUdrrdrrrDrUrRuRRlldllluuRDRRRlllllLuLrRddrRdDDDlLuRUUdddldDrUUUUllUUlUlURddrddldRlllDldddrdrdrdrruLrdddrUrUULuUddDrdLddrdrdrruLuRuRuUUdlLLLrrrrrruRuRuUUdddldlddddldLdlddrUrUrUrRuurUrDrDrRddllddldlUrruurruuuLLLrrrRuUlDurruuRuUlDlldDDrrrrruruUlLrrrruulDrdLLLURUUdrruLuUlldRurDlDuullllUlURurRdrrurUrurrdLLuuulululLdRdDrRuuLulluluuluLLdLLuLLrDrrruLLLrrrrrdrddlUlDlUrdDDlULLLddlDDDDlddllulUUUUUddllddRUluRdrUllddllldddlddrrdDDllUURurDllddddrddlddrUrRRUddlddrdrrururrurUruUURuulDrddRRuuurruUluuUruuurrdrruuURRdrdLdLDuruurrrdLdLUluuluuululldLLUlllllddlddddlddrdddRdlldddRlldldlldldlllddRdrrddrdrUrRRUURULuurruuruuulLdlldldllLdddDrDrrDulluluuuurrrddDlDuLUURurururruUUldDrrrdddlLUUdLrdrruLdrrruuurruuluuuruuurrdrRllulldddrdLulDrrRdRDuUrrDLrrdddlluRUddlddldlllLLuuurruuURlddrUlddlldddrddLdllullldLLuLulldlllluUrrDulllluuLuLuUUluRRurrrrrDrRuRuUrrdrruuruuuuruurrrrrRddDlUUruurrdrdrdddldddDrDuluuRDuRRdLulldllulluUdddddrrdrrdDlLUdrruuUrrUUUlldllLruuLdlDlDulURRRuUUdllDDrrurRDrdLurrrdddlldlDrdrruUUdLLddrrrruruLLLddlddlddldllluLdddldllullldddLULLUruUllldlLrrurrrddlUddrrruLLrrurrrdrrddllULLLdddRUUddllLuUrUruurrrDrrddllddLruuLuLrdrrruullulDrDurruLLrrruulUdLLDDrrUruulLdRurrruUlllDurrDrddddLdLruruurruLrruulLLrDlDuurrrrrUlululldRDRlulLDDrRuuuruuLDurrrdLruUULDuulluUrrDDDrrrDDLruuluLddDuulUlldRluuurrrDuluuulLuullullddllllddlddrrdLdRlllddrddrRuUUURRRuulDurrrdLrrruLrrDuruuulldRurDrDullDuuulullullddRdrUdRlldDrDuURRDDuullluullddRluuruurDullDLdllddlluuRRddlddLDLLUUUUUdddddrrurrddlUdrrddddlddrUluluuUdlldDRDDuRlulldRldRRluuuulullddldlluluuurrruurrrdrrrrdrddLruuluurDlllllulldRRllldllldddrdrrdrRlluurDRRlluuurrdLulDuUlldRullldddrdrruUUluRllldRullldRllddrrdRRRllddrUdllluRuulllldddrUldddrdrddrrUUUUUUUdlLUUUdlldRlddddrdrRUUddlddrUrdddlUrurrdLrdrruuLLruLLLUUrrDullUUUllUllddddrRRlddRluulluuulldddRdRdRlululuuRllluRuRDllluRdrruuRRdrrUrRUUluLLulllulldldRdDDRDrdrrurrdrrddlUruUUlldRllldRdRUdRddllUUUluuRDldlluRlluluuuuurrdrdDDDDlluRlluuuuurrdrrrdLulluuuruRRddlDLLrdDDlUUdLrdDDlluuRlddrruUrurruLuurDuuRRurrrururrdrrddddlllddlllLLLLdLrurruuLLuurrurrdDDLDuruuulldRllluuurrrDDlUdrrruLLrrrurrdLLrrrrdddddRRRluUruruuuRUUruruullulldlLLddllLdDDldLdlluuLuururururruururDrDDuulllddlldldldlddrddlUUddrrruLLrrrurrdLLrrrrdddddrruururuullLLddddlllddddrrruUddrruLdllDulluuuurrdDDuLruurRdrDululuuuuLLuluuurrdLrdDurDDDDlDuruurrrrddldlDururuuuruulllDDuLLrrurrrddRRldLulLdDrdrUlllDuLuRllulldRRlDuullldLdlluuUrUrURRDrrurDDrrDDurrDuruururrrDulluullulldldDDDurruLrdDurruLrruullDDrdLuuuulldDDRlulDDuuullDRRurDuRuuulDlDRlDlluuRRlllllddllDurrrRUdRRRlldDDlDDllldldlluuururRRuRURldlldlldldddldlluuuRRlldddddrDrruruUddrDulldlluRlluurrDDuRluuLrruRURRRUUlllDlDlDurururruURuRldlluRdllDlDlDururRdrUdrdRldllUU
9 2011-04-07 22:47:03 zhouxh 2203 622 lUlDuulDlDRuuUrRuUlDDllDlLdLLulLdllulUluuururRlldldddrrddrrurrdrdDDLulllldlDldlluRuRuRRRRRRlllllldldlluRdrRdddrdrdrdrruLuLuLuUrUUluRllldddddRdRUrUUlLrUUrDulLuuUUdrrruuRuRuUruuUllllddlldlddlldldRdDDRRlluuRRUrrRluRuUlDDuLLuururruurruururRuurruurDrDrDDldDlDRddDDrddlDlddlUrdDDLUUruuurruuluuuullLLLdddlddlddrdLrrdDlUdddLLLullUllluurruUdLdlddrDurUUddrdrruRRllLrddrrdDrDrddLdlddrdrdrdrrddrUrUUUruuuuRuRDDDurDrUrRuRRRuRuLuUrUrRuurUrULulLdlluuRuUlUluuUlDlLuLDldRullLdRuuUUrurDrUdllldlLrrddrrrrrrddrdrddDrrrddddrUrDllldlldlddddllldllllullddddldddlddrUlluuuRldllulululuururuulDuuUluUrUruururRRurruuluuuuluUrDrrrddrrrrrrurrdLLLLrrddrUluurrdLurrrdLdLrurrdLuullldLddrdrddlUddrrrrdddllllUUUddlUlURRdddrrrddllLUUrrDLddlddddlluuRlddldllllullddddlldldllululuUluluuRRllddrdrrUrUrRdLruurrRdrruLrRRDRRlluurDllluRuUUdlUlUlLdRdRRurUrRllLLLdRuUUrRuuuUddddDullluUUllddddlddRRlluurDRRlluuuullldlddrDRlullLdddrUdrrULUddlluRddddllLuuUlUdrRRllddlUrddrddlUlUdrrdrdrruLURRRdLLulLuUUUllddRluurrdDrrrDDllUdrddlddrUluUrurrdLrrRUddDlDDrDrrUUdrRurUUluulldLrurrurrruLddLLddrrUUddlddrUrDlllUUUUddrUrrruRRDrrddldlLddllddldlUlUUUUUUdddlldlluluuLLULrUrrDDrDrrUUdLrdddlUrrrdLLrrddrrruulLDlUddLLUUrrrrrrruuLLuULdldDuurrdLrDurruLLdrrrruLLLrrrruuULdrrruLdlllDuruuUllddldLdDuurRDDuuuuurrddLruurRDDrdLuLruulUdldRdrrruULLrUUUUlldldDrUdDrDurrrruulLDlULLrUdrrrrrruruLLLDuulldDuuLruuulldRuruUrrrrdrdLdDDLLdLrruruuLLDDuuURlULuRlllUUUrrdDuullddRdRllDRdRlDlluRdlLLuRuuRRuuuruLulluululLuulllDlddldlllldlllldddlddldddRuRRRRllllluuLLdRurrDuuuruuurrrrDrdddrDDlUUddlDllluuLrddrrrDDRDullUruLLruuRdrruulDrRRRddlUruLUUUUddddLLdLrRRdrddllLuULLrrdLrdrrULrrurRdDDuLruuuuLLDlDururrddRRdRRRuuulDDrdLuLLLrrrruRuruuuuulllldddrDDDullDurruuluurDDDuurRlDDDrruuLLuluurDuuululluullldlddldllllddrdRRurrrurRdRluRRRddldlUrruulDulllldddLDlDururuulDulldlluluurrrruruururrrdddDuurrdDDlLLdLLddrUluuRRRuuLruuullldlddldllllddrRdrRRlDullDuulluurDuuuruulDDDDrDDuurrDDuuuruuLLLulDrrruLdrrruLdlDDrrUrRdLLrrrddlllLrrUdrruRlululldDuurrdLulluurrrrdDuullDuuululDDDDlluRRRllldlluRRRllluluurDrRRDDllUdddDlllUURlUlldRurRdRDDlddRllllUUUdRRDuuRuulDruuulDrddllDldRullldRRddlUdddrUlddllUUURUdlllddDRRuLdlDDrrUUURUrrruRurUrruUruruulLdLrDDlllldlddllDlDururruullDlDururuRdddDrrururrUdllULLrrddlUddlluuRR
10 2011-04-09 14:18:22 liuzr 1937 556 lUluuRuLuUrUrRRldRullldlddrUlddddrrRuruUlUdrddlUdddRddlLdRdRdDlDlLdddddllLddllulululuulluRuLuLuUrRuUrurUrULrrUrRdRRldRuRRddddrdrddlUUrUUlldLLUUUddlUlUdrrddrdRuurrdLLrrddlUruurRddLruullllLrddrddrrddDllUUUdRllldddddllluRRlldddrUdlllululuUlulluuuluurruulluUlURdddrrruruurrurruuRlddRdDlUdrrRuLrrDDurrDuUUrRdDDuLruuuullUUUlllLddrddDulDDuuruuluurrrrdddDlLrruulDruuullllddrdRRuruulllDurruuUUrurDllddrDldDLLululUlLdRRurURdDuuuuluLdLdDuuruullldldldDrDDRRuRRRuUddllldlluRRRuRldlllullddRUllldRdLuurrrddLruulldRllddDlDDDDldDrrdrruruuulLLrdRurDrdDlldllluluurRurrruUrrDLDuulDulUUUUlldddldlluuruRldlddrrdRddlllUUUlldldRRluurrrrdrddlllUUddrrruuluurDRRllllLdddrrUUddlluRdddlUUddrrrdrddllUUruLdddddrUlullddRdRluluulluluRuUURRddDDuLrRUluullddRluurrdDrrrdrruLLLrrdddLddDrRuRuUruULLrrddlddldlluuurRUUruLddRlldldddrruUrUUlldRllddRdrUUUdddlddrUddrrUULDlllUruurrDDLrrdLrrRuLLruuLrddrRurRRddlUruLrRRddrruLrUruLdLLLrrddlUdddrUUrrUrRdLLLuuurDlddrruLdlUdLdddrRuLdllLdLLuRRRllUUdllldRRRlllddlluluUUdrUUrurRDDuulldRllddlddrRdrddrUrUruullluUUddLLrDrrrrddldlluUddrruLdddrUluurUrrRuRUrrdddddldlUlLLLdlUrrrrUULLDurrddrrruulLLLrddlLuUrrrDurruuuUdlldDuurUrUrrRdDrruuuluRuLuUrUrRuulllUlURurRuRuUrRllddDrrUUUdddllllldllULrRRuRuUlDlDulDrDrdddrrrrUrUUllldLruruuLLdLdDrruLrrrrdrUlddlUrdDllddllLdddddrdddlllLLdddrruULulDDuLruuurruuuRldddrddrdLLLuRdrruruuulLdlDDuururrdLrrruLLrrruUlUUUdLLDDDDrrruulLDurrrruulLUUUlllDurrrddlUrddDurrrruruLuLLDDuLLdlldldDuurRuruuLDrrrurrdLLLruUluurDDDuullLuuLruurrdDDDuuurrrdrdLdDDuuLLuRlluLLuRRRDulllllulUluuUlDlLLLrrddLLLrrruurrrurrrrdrdDDuurDluululldRdRDDDlDRRllululullUruRDuurrrDDlLLrrrDrrrDuluLdlDDlluURRluuulldRuuulDuulLuulllDlddldLrdDrDurrrRRuRuuulldDDuRluuuullldlddrrDDLLrrRRldLLruuulDuluurDurDDDDuuRluuurrddLruulluulDlDDDruUllLdRRurruululDDulDDldRDDuuuRRlDllLddlLuuRRRllluluurDrDRRRllluluurDDurRRddllUdrruulLdddddllulUrUdRldddlUddllddLdDDuuuruullLdllDlldlDururruuRRRRlldddddlluURUdlddrDuruRlUURURuuLDlDuruulDruururRRllldDrRRddlLULrdrruulLrU
11 2011-04-09 15:01:31 XiBeiTianLang 1815 500 lUluuRuLuUrUrRRldRulllLdddrUlddddrrdrRuuuUlUdrddlUrdddddlLdRdRUUdddDlUUddDlLdddddllLddllululuUlulluRuLuLuUrRuUlluUlURdddrrrurUrULrrUrRRluuRRlldddRdRRRdddLLUlUlUUrDrrrdddlluUddrdRuuLrrrrRddLruulldLLuuuulLUUrRRdrddLrDuuurRdDDuLruuuullDllllddrrDDuulluurDurrruUlDruUUllllddrDRRuruulllDurrDLLululUrURdDuuuullLuulldldldDrDrRRRRllldRRullllDRRlluullddRUruLdllldRdLuurrrddLruulldRllddDlDDDDldDrrdrruruuulLLrdRurDrdDlldllluluurRurrruUrrDLDuulDulUUUUlldddldlluuruRldlddrrdRddlllUUUlldldRRluurrrrdrddlllUUddrrruuluurDRRllllLdddrrUUddlluRdddrrdrddllddrUlullddRdRluluulluluRuUURRllddRRUUddDLrDDrrUULUdrrrddLUruLuLrdddddDrRuRuUruULLrrddlUdddlLdlUUUrRluRRlldldddllulUdrdrrrddrUdddrdrdrdrruurrrRdRlLuuuuuurruuUddrrddDllUUUrrddLUddlUdddrUUrrUrRdLLLuuurDlddrruLdlUdLdddrRuLdlUdLdllulllddllululuurUULDlllUruurUUddrDDLrrdLrrRuLLruuLrddrRurRDrddddlllddlluluUrUUrurRlldlddlddrdrruuuRuUUdRldddlddddrdrUlluulluRdrUllluuUrururrdddlLLuurRllddrDurUUddrdrruLrdddLLrUrrrurrrddlUrdddldlUlUULLrrddLLUUrrRDuUrruulDuUdrUUrrRdDrruuuluRuLuUrULrrRuulllUlUlULrdrRurRuRuUrRllddlddrrurUUUllddldlldddrDurrrUrUUlLdlLulDuuRuUlDDullDRDuurrdLrddrrurrdLdddrUlldddLLDDlddrdddlllLLdddLrrruULulDDuuuurruuuRldddrddrdLLLuRdrruruuulLdlDDuururrdLrrruLLrrruUrruulUrdddlllUUllddDDrrruulLruulldDrDuruuRDuUrrdLrrruruLuLLDDuurrdLulLDuLLruuuluuurrdrrrdrdLdLLDurrDDlLuuURlllluuRRRDullDDDLuuLruLLulUluuUrruululLuulluulDlDDDldDDDuuuuruuurrdrrddrrdrdddLurrrdrdDDDDuuuurDrDulluulLdRDDuuuulllllDlLddLLLrrruuuLLDDuurrdLrrrurrdDldlUrrRRurrDDDlDlluURRluuulllDrRuuulDDuuulluullulldddrDrDDRRRRuuulldDRluuuullulldddrdDrdrRlluuRlluluuurrddDuurrddLdLruruullulldRuuulDrddllLdRurDllLdddRluullldDRRlluuuurDRdDLruulluuurDrDRRRllluluurDrRRDDllUdrruRlulLdLdDlluRllldRlldldddrrrRuruUlUdrddlUddllddLdDDuuuruullLdllDlldlDururruuRRRRlldddddlluURUdlddrDuruRlUURURuulDlDuruulDruurDrRRddlLULrdrruulLrU
12 2011-04-09 15:58:20 esseger 1987 546 lLuuuRuLuUUluUlLdRurDurrUUlulLuulldldldldddLdRuuuururururrddrrdDrddRdRRuLddRdDlLLdlUUddddRdrrRddlLdRdRdDrddDrUrRRluurDrRuLdrddrruruUrUdllURUUdddrruuuLuUlUdrrULULulLuRdldllDlDDDrDDuuluuuruulDlUrruRuUlUluuUrruululLuulluulDlDDDldDDDrddddlllddddrdddrdrddlDRurrDulluulDuulLddRUruuruuuurRRRdrruuruululuuulDlLLrddLruuuLLrdrrrrddrdrddDrrrdrddddrdddllddldlluullldlLuulluLuuuruuuurrrrRlllllddddrRuUUdddlluuRluulUdrrRRRlluullDldDrdddrrddLUruuUUdllddRllddlluLURRuuluuuRuRldlddRdRlddRdLrRlddrddllLLDrddddRdLullLddllululuUlulluluUlluulluRuRuRRdrRurrUrDrDrRRRRllllluluUrUrRuuRldRRllddRRdDuulUllldRRDDuRlulllddllldlluluUrrrrRRRlluRRRllluUrrDulDDuullUUUluuruururururrddrruRuRRDDrrDDurUlllDRuululldRlDDullluuuururDrDDLUdddlldDRUluRluuRllldRlldldlddrUrUrRRdDrRllldLdlLUUddrdDDlluuRurDuruLrruruuuUddllURdlldDRRRuullDDllluuRuRuRldldlddlddRUddrDuruUddlluRllLdRlDlDlluuruRRRuulDrddldldlluururRddldlllldldRdRRUUddRddrdrrurruulllulULuLrdrdrRuLLrUUUrUdRddLruulldDrddRdrddllddRUllluluuluUdLrRdddrddRuruUUlLrrrrddLdlUUddllulldldlluRddrrddrrrDrRuUUUUlllullUUllDDRRlDrRUrRdrrdddddddllUluulluuUdddrrrUULLrrddlUruUUrULLrdrrdRUULddddrUUdrrULUddllLUrRddldddddrrULdlUUUUUUddLLuUddrdrddddrdrdrdrruurruruuullLdLLLUULUUddrrDuuLdddLdddrdrdrruurruruuulllLLrrrrurrrUUUddrrrdddlllddrddLUllllluUUdddddddrdrUlluulluRdrUllluUluurUrrdLrrddLDuLULrUrrdrRUddrUddddLLrUrurrruUlLLrruUUUrrrdLLLLrrrrddlLUUrrdrrdLLLUrrrurrrddddldlUlDlLuUUdddddddldlUlUULLrUdrRDldLLUUrrruulUruLUUrrdLrrdLrddrruLdlddLrrrULulDuLrrurrdLulDurrrruulLDuLDDuuLLdDuuruLLrrrurrruUlDrdLDLLLruuRDrdLrrdrruLdlLuuruulDDuuuulldRurDDDrdLrDrrruurruuuluulldRullldRdLDDDuuuuurrrruululldDuululDDlluRdrRurDurrdrddldDDDldLLuulluuuUddddrruuuLrddLddrdrDururuuLLrrddlULLrrrurrdLuluLurrrDLddrrruruLLLDuulDuuululuuRDldlluuulullUruurrdLurrrdrdrdrdddLDDuururrdLdLDDDuuururrdLdDDLLuuRlddrruUlUdlllLulluuuluUddrddlUllDurrdrdrruurRRDlDuuluRurDululDuulLdLDDDRRlDrRlulluulDurRRDDuRluluuulDullDRDuRuuulDDuuulluullullDDDrrdDDRRRRuuulldDRluuLLLrdddrRlluuRuruullDuulldRuuulDrddlllluuRRDullddrRuR
13 2011-04-09 15:58:46 esseger 1799 588 lLuuuRuLuUUluUlLdRurDurrUUlulLuulldldldldddLdRuuuururururrddrrdDrddRdRRuLddRdDlLLdlUUddddRdrrRuurRllddddlLdRdRdDrddDrUrRRluurDrRuLdrddrruruUrUdllURUUdddrruuuLuUlUdrrULULulLdllDlDDDrDDuuluuuruuRllDlUrruRuUlUluuUrruululLuulluulDlDRuuulDrddlDDldDDDrddddrrddRRRdrruuuululuuulDlLLrddLruurrrddlUdrrdrddlDDulllllllUdrddddlddrddlDRuuulDuuurrRuUULuRRRlluullDldDRdRlddrruUUdddddLLUluRRllluuluuuRuRldlddRdRldddLddRUluLURRRdLrrddLUdrddllLLDlLrrrddddllLddllululuUlulluluUlluulluRuRuRuUddRdrRurrUrDrDrRRRRllllluluUrUrRuuRldRRllddRRdDuulUllldRRDDuRlulllLuuUrrDDuulllUUUluuruururururruururDrRRRDDlDDDurrDrDDLLrUruUllluurDuuulllllldddddDRUruuRRluLUddrDDllluRluuRllldRlldldlddrUrUrRRuUdddDrRllldLdldLDDDDRRRllllLuRurDuuuruLUUddrruLURRRuullURdlDDuulDDlluuRuRuRldldlddlddRDrruUddlluRllLdDlDlluuruRRdRRuUlulDrrddlUdldldlllldldRdRRUUddRRuULuLrdrddlUlUdLrrruRRdLuURRUUllDDrddrRRdRldlUddllddRUluUULLrrRRddLdlUUddlldRululldldlluRddrrddrrrDrRuUUUUlllullUUllDDRRlDrRUrRdrrdddddddllUluulluuUdddrrrUULLrrddlUruUUrULLrdrrdRUUrrdLulLddrUluRddldddddddrrUULDlUUUUULUdrddLLuUrrdrUUdrrUdlldlddddddrdrdrdrruuuRuUluRdlLLLLurULUUddrruLdrDRdrruLLLLrrdrrddlUUdddddddrdrUlluulluRdrUllluUUUUrrdLrrddLLUUddrDurrdrruLruuLruurrUrrrDLLLLrrrddllUddddLdLdLLrUrUUUddrrrdLdLLrUruuuurrrUrrdLLLLUUUUdrrDlddrruLrrurrruUlDrdLrddddldlUlDlLuUddddddldlUlUURDldLLUUrrruuuUUUUrrdLrrdLdLUUddrddddLrrrULulDuLrrRurrdLLurrruulLDuLDDLDuruuLLdDuuurruuRRdDLLLrrrrdLrrruLLLLruuuuulldRurDDDDuurDDDrrruurruuuluulldRullldRdLuurrrruululLLdllDDDRRdDDDuulUruuLrrrrdDLLUdrrDDldLLrDuruULLrrrurrdLuluLurrrDLddrrruruLLLDuulDuuuluuUrrdLDDuuurrrdLdLDDDuuururrdLdLruulLdRdrDDLLuUllLullulUllDRDuurrdLurRRRRRllDRDuRuuulDuulululldLDurRdLDDDrDRRuRuuulLdRurDlDulDDlluuLDuUlldRurrdRRuLuurDullllDRRulllLdRRurruulDuulldDRdRldlluRuuuuulLDDRluurrdDDDDlLuURuruullulldRuluurDllllDDRRUdlluurR
14 2011-04-09 23:18:50 XiBeiTianLang 1743 500 lUluuRuLuUrUrRRldRulllLdddrUlddddrrdrRuuuUlUdrddlUrdddddlLdRdRUUdddDlUUddrrddDlldddLdLUllLddllulululuulluRuLuLuUrRuUlluUlURdddrrrurUrULrrUrRRluuRRlldddRdRRRdddLLUlUlUUrDrrrdddlluUddrdRuurrdLLrrddlUruurRddLruullllLruuulLUUrRRdrddLrDuuurRdDDuLruuuullDllllddrrDDuulluurDurrruUlDruUUllllddrDRRuruulllDurrDLLululUrURdDuuuullLuulldldldDrDrRRRRllldRRullllDRRlluullddRUruLdllldRdLuurrrddLruulldRllddDlDDDDldDrrdrruruuulLLrdRurDrdDlldllluluurRurrruUrrDLDuulDulUUUUlldddldlluuruRldlddrrdRddlllUUUlldldRRluurrrrdrddlllUUddrrruuluurDRRllllLdddrrUUddlddrrdrddllddrUlullddRdRluluulluluRuUURRuRlldlddRRUUddDLrDDrrUULUdrruLdrrddLdlUUddrdDllulUdrdrrrRRluRuUruULLrrddlUdLLuRRdddlUUlLddRdddlUdrrrULdddrdrdrdrrddrdrUlluuuuuRuUUdrrdDuulllLuLLLUlDruUUlDrdddDrURuuuLrddLdrRRRRlddlUddddlluRdrUllluUUddlUrrUUrRddLLrDurrdrRuLrdddLLrUrrRuuuuuUUrrddLUddlUdddrUUrrUrRdLLLuuurDlddrruLdlUdLdddrRuLdlUrrdddlUrdddldlUlUULLrrddLLUUrrRDuUrruuUdlDuUrUrrRdDrruuuluRuLuUrULrrRuulllUlUlULrdrRurRuRuUrRllddlddrrurUUUllddldlldddrDurrrUrUUlLdlLulDuuRuUlDDullDRDuurrdLrddrrurrdLdddrUlldddLLDDlddrdddlllLLdddLrrruULulDDuuuurruuuRldddrddrdLLLuRdrruruuulLdlDDuururrdLrrruLLrrruUrruulUrdddlllUUllddDDrrruulLruulldDrDuruuRDuUrrdLrrruruLuLLDDuurrdLulLDuLLruuuluuurrdrrrdrdLdLLDurrDDlLuuURlllluuLrRRRDullDDDLuuLuLulUluuUrruululLuulluulDlDDDldDDDuuuuruuurrdrrddrrdrdddLurrrdrdDDDDuuuurDrDulluulLdRDDuuuulllllDlLddLLLrrruuuLLDDuurrdLrrrurrdDldlUrrRRurrDDDlDlluURRluuulldRuuulDDuuulluullulldddrDrDDRRRDuRuuulldDRluuuullulldddrdDrdrRlluuRlluluuurrddDuurrddLdLruruullulldRuuulDrddllLdRurDllLdddRluullldDRRlluuuurDRdDLruulluuurDrDRRRllluluurDrRRDDllUdrruRlulLdLdDlluRllldRlldldddrrrRuruUlUdrddlUddllddLdDDuuuruullLdllDlldlDururruuRRRRlldddddlluURUdlddrDuruRlUURURuulDlDuruulDruurDrRRddlLULrdrruulLrU
15 2011-04-11 13:11:40 liuzr 1891 576 lUluuRuLuUrUrRRldRullldlddrUlddddrrRuruUlUdrddlUdddRddlLdRdRUUdddDlUUddDlLdddddllLddllulululuulluRuLuLuUrRuUrurUrULrrUrRdRdRluRRRddddLLUUUddlUlUdrrddrdRuuLrrrdLLrrddlUruurRddLLuullddRddrrddDllUURllldddddllluRRlldddrUdlllululuUlulluuuluurruulluUlURdddrrruruurrurruuRlddRdDlUdrrRuLrrDDurrDuUUrRdDDuLruuuullUUUlllLddrddlDDuurDuuuluurrrrdddDlLrruulDruuullllddrdRRuruulllDurruuUUrurDllddrDldDLLuluurDllUlLdRRurURuullLdDuurruLullldldldDrDDRRuRRRuUddlluRdlldlluRRRlllullddRUllldRdLuurrrddLruulldRllddDlDDDDldDrrdrruruuulLLrdRurDrdDlldllluluurRurrruUrrDLDuulDulUUUUlldddldlluuruRldlddrrdRddlUdllURUdlUUlldldRRRdrrruuLuurDRRlllLLdddrrUUddlluRdddlUUddrrrdrddllUUruLdddddrUlullddRdRluluulluluRuUURRddDDuLrRUluullddRluurrdDrrrdrruLLLrrdddLddDrRuRuULUUddrruULLruLdddrUdddlUUdddlluuuRRluRRlldlddRdrUUUdddlddrUddrrUULDlddrdrUlluullUruurrDDLrrdLrrRuLLruuLrddrRurRRddlUruLrRRUrrDLLLrddrrrUrRdLLLLDlUUdrUUrurDDrdLLUdLdlddrUUUdddrRuLUddllLdLLuRRRllUUdlllLLUUrurRDDuulldRllddrrUUddddRdllluRlluluRUrurrddlLrDrRRRddLdLUlUdrdddrUllUrurUrrRuRUrrdddddldlUlLLLdlUrrrrUULLDurrddrrruulLLLrddlLuUrrrDurruuulldDuurrUUrrRdDrruuuluRuLuUrUrRuulllUlURurRuRuUrRllddDrrUUUdddllllldllULrRRuRuUlDllDurDDrdddrrrrUrUUllldLruruuLLdLdDrruLrrrrdrUlddlUrdDllddllLdddddLdddlLLdLrddrruULulDDuuuuruRuuRldddrddrdLLLuRdrruruuulLdlDDuururrdLrrruLLrrruUlUUUdLLDDDDrrruulLDurrrruulLUUUlllDurrrddlUrddDurrrruruLuLLDDuLLdlldldDuurRuruuLDrrrurrdLLLruUluurDDDuullLuuLruurrdDDDuuurrrdrdLdDDuuLLuRlluLLuRRRDulllllulUluuUlDlLLLrrddLLLrrruurrrurrrrdrdrDulDDuuululldRdRDDDlDRRllululullUruRDuurrrDDlLLrrrDrrrDuluLdlDDlluURRluuulldRuuulDuulLuulllDlddldLrdDrDurrrRRuRuuulldDDuRluuuullldlddrrDDLLrrRdLLruuulDuluurDurDDDDrRuuuLLdRluuuuulDlDDDRluulLdRRuRuuulDlDDldRDDuuuuRdDllLddlLuuRRRllluluurDrDRRRllluluurDDurRRddllUdrruulLdddddllulUrUdRldddlUddllddLdDDuuuruullLdllDlldlDururruuRRRRlldddddlluURUdlddrDuruRlUURURuuLDlDuruulDruururRRllldDrRRddlLULrdrruulLrU
16 2011-04-11 21:43:21 zhouxh 2043 528 lUrRlllDuulDlUlLdLLulLuRuRuUruuUlluururRuurruurDrDrDDldDlDDrrRdRRuLuUUrurDlldlLddlluuUruruululuurDllddllddlldlddrrdddlddlddrdrdDDulldRdLuullldlDldlluRuRuRRRlddlLdddrdrdrdrrddrdrdrdrrddrUrUUUruuuuRuRDDrDrUrRuRRRuRuLuUrUrRuurUrULdddrUllddllLdddddlDuluuRlddldlllluuRRDRRlluurDllluRuUlUlUUUllullDRDDLUUUrrrdrddlLdRRuuurRddLrrRddllUddddrruLddLdlUllddddldddlddrUlluullulululuuuLuLuLuUUUdlldddRdRUlluuuuurDrrRRddDrDrddLdlluuLullluulluRlluRuRDrrrrrrurruururRdddddRUrrddRRlluulldRlluuurDDuuurrdLulDrDuuuuRuUlDDDuullDRDrDrdrruurrRlluUlUUUdRuuulullddldDDrddLddrdrrrUluUUUdrrrdddDDuLruuuulllddddlluRlluurDuRluuluuuruurrdrdddDldLruruuuulullddldddrDrruruullLDuulluuulUUUllddlldlddrrdddlddlddldlluRllUlulldldRdDDrdrruuUUruRuUlDDuLLuururRuurrrrdddlddlLLdddlldddlluluuRRUUdLdlddrRUUdddrUdrruLdrrrurruuruuuLLrrdddllLurRdddlUdlddrUUrrDRlLullddrUluRlddddrUUdrrUdllddrddlUddlddrUrUrUrRdRdDlDRuuuUllldldlluluulullluuUdddrrUUUdrRllLrddrUddrRRdRRRllluUrrDullUlDuUlUdLddRRldddlUlUdrrdrdrruulLddrUdddrUrRdrDRuuLruulLLLLrrrrDDLLUdrruulLdLrdrrrddDrrULrrRurUUrUUlllldLrurrrrdrruLLLLrrddlddlddRRRddldlUlUULLuUUUdLrdddrrddLLUUrrrDuUUrUdlluUrDuUrrrRUrrdLLLLrrrrrddldlLddLLLrrruuuLLDDuurrdLulULrUrrDDRUluurrdrddLruurruruUrruurruruLuLLDlluuuulLdlluuRuUlUluuUlDlLdLLLLrDurrrdLruuuLDrrrrddrdrddlddrUrrrdddllllUlUlULrRRuUllDurrddlddrdrrrddlllddDllDurrrdDlUruUUluUUrrrrdrrurrdddllddllddlLLrrruulLDurUUUdLuULrddrddrrruulLrrrruuulldllLruuuLulLdLrurrruUrrrrdrdLdLLLrrruuullllddDDDldRldldLdDrruUrDurrrruuuUUlllldddDuuuuuuurrdLurrrdLulllDDDrrrrddlldLrDuRuruulUUddlDDuulluurRuuulDDrdLDuuuuulululldRullldRlddrDrdRRRRlDullluluUdllUruulLrrrrrddRdDuRluluurDrDrDDDuuululldLLUdddrUddrDuRuRluLLruuuluululLuulllDlddlddDrrrrurrRdRllulldlllluuurrDDLruuluurrurrddrrdDDlllLdLrrurrruuulldDRluuuullldlddrrRllluurrDLdlldllddlDuluRluurururRDDuuRDrruurrddLdLDDrRlluururuulluulDlDDuRuuulDlLLDDRRURldlllDRRldDllluuRDDrDDllURuuululldRlldldlddrrrRRllldddlddDlddRluuLuRlluURRUUdRUlUlldRurRddldDDuulUrruulDurRRUUURuurRuulDrddddrruuuuurRlldLrddddlluuRldddldLLuuuruRldllldDDuulDruuruRddddrruruuLLrrddlUddlluLruRR
17 2011-04-14 16:57:51 一目了然 2003 560 uRdRddlLdRdRdDrddDrUrRdRlullldllddrUluuRRdrRurRddDrruurruLuLuLuUrUrRuruUrULulLdRuruUlDrurruululululldRdRdDDrddLdllluuRuUlUluuUlDlLuLLdRRluuUrUrRuulluulDlDlDlLdldDlDDrrRdRRldRuuLrruuururruullulldldllddDllddrdRRlluluuruulDlLuUlldldlddrUrURRRRRdrDDlluRllLdRRllLdllURRllUllldRdLdDlDlluuruRldlddrruruUddldDRUUddddrrruuUrUUUdddlddlLdllDlDRdrRurrUrUrULdLLrUrrrRRRdRdrdddLLUlUlUULrddrdrdrruuulululLdddrdrRlluluuurrdLDurrdLDurrruuruUUUUdddddlddldDrddrddlDuruulDruUUlllddRluurrdLrrddlUruurRddLruulllluuruurrRdDDuLLDuLrUlLDDulluuuRuRRDDDuuulldRllddRRdRlluUlllLdRRRlldRluluLLdRRRllllluRRRRllldddllddRRUrUUluRRldddlUlldlldDllddrdrdrRuRuUrUrUUUUdllldRdRUluRddddlddRUUUUddlddlddrUdrUUUUdddldddrUrUrUdlLdddrdrdrrddrUrUrUUllLuRuUUdlLLuLLddddrdrdrrRdddrUlluuuurDDuurrRldLruUULDlldddlluRlluluurUldddrUrRRURlddDuulDullluurrDullddrRRluurRdDlluulDluuuurrDLDuulDDDuuuluULuullullDRRRlddlllluluRRRllddrrddrdrRdrRlluuRDRRuulDlldlluRRRRuulLDDuuLDuuuulldllddrrRllluurrDuRurRluurUUlDDulDlDDuurruuulllldldRdDDRRlluuRRULrrruuurDlllDuuururrruurrddrdddrDullDulLDLruLLDuLLuururrDDDrrrruuulLdDRdLLLLLrrrruuLUlDDurrurDDldlLrrurururuLrRurrruullllldLdDDuulDullDurrrurDDrruLLulDruurDDuurrDRdLLLuuruururDDDDuuuluuurDDDllllDlDlDurururuRdrrDrrDuuLLLruurDDrrruLLLulDuuurDrDLrDrrruruulDlLLrrDRurrddrrddlldlllUrUUUdLLLrrrdddrrurruullLrrrddlldlddrRRdrRuruuluLLdLLuUdLrdrruLdlLddrUdrrdrruLLLLdddLruuurrrrruulDrdLuuullldLddrrURlddLrrddlUrdrUddrddlddrrrurDrdDlllllUlUlULrdrdrdrrrrruuluuuluuulLUdLddrddlUllDRDrDrrrruuuluuullldDrUdddLddrrrruuulDLDLrurrdLuuuuLLddRdrrurruuluLuLrdrdLDlDlluurRddDrddlUrdrrUUdrUrrdLulldLdddllddllLdddrdrdrruUrruurruruLuUULUdLrrddLLUUrrdddddlluULLrUdrRuLdddlUrdddllddllululuururrRlllldddrdrdrruulUURRluuRlulllDurrrdddlddrddllululuurRuRUruLddldllddrUddrdrruuluUrUdllLddRdddlddlluuRRllulldlluRRlllUlUdrrurDlldDlUdddrUUddddLUUUrddrRuLUUUddddlUrrdddddldlUlUURDldLLUURUdRdrUUUluuRDuurrrRRddlLLULrdrrruullLdddddLrrruULulDDuuuurrrddLLrruullldDrrrrruuLLrrUrrdLLddlluuuRRdLrrruruuUlullddrRlllDDrdddldLullluuruRuuRlddRDDuRlulldRllddrrUU
18 2011-04-14 17:02:28 一目了然 1889 570 uRdRddlLdRdRdDrddDrUrRdRlullldlluRRdrRurRddDrruurruLuLuLuUrUrRuruUrULulLdRurDuuUlDrurruululululldRdRdDDrddLdllluuRuUlUluuUlDlLuLLruUrUrRuulluulDlDlDlLdldDlDDrrRdRRuLddRuuRRluuuluUluLdlddDllddrdRRlluluuruulDlLuUlldldlddrUrURRRRRdrDDllulLdRRllLdllURRllUllldRdLdDlDlluuruRldlddrruruUddldDRUUddddrrruuUrUUUdddlddlLdllDlDRdrRurrUrUrULdLLrUrrrRRRdRdrdddLLUlUlUULrddrdrRdrruruulllulLDurrdLDurrdDrddrddlDuruulDruUUlllddRluurrdLrrddlUruurRddLruulllluuruuruUUUUdddddrRdDDuLLDuLrUlLDDulluuuRuRRDDDuuulldRllddRRdRlluUllLLdRRRllluLLdRRRdRlullllddllddRUdRUrUUluRRldddlUdlllldDllddrdrdrRuRuUrUrUUUUdldldRddlddRUUUUddlddlddrUdddrUrULUddddrdrRdrddrUrUrUURlllLuRuUUdlLLULLddrUrrrrddldDDRdddrUllUruLuurDDuurrdLruUULDllddlldRluluUrRRUdlllluurrDullddrRRDuluurRdDuRlulllDluuUUrrDLDuulDDDuuuUlULuuuRRlldlluRlllDRRRlddlllluluRRRllddrrddrdrRdrRlluuRDRRuulDlldlluRRRRuulLDDuuLDuuuulldllddrrRllluurrDuRuruurUUlDDulDruuuurDllllldldRdRRDDuuULdlDDRRuuurrrrrRRRRllUUlDulLLrDLuLLLDuuururrDDDuuuruurrddrdDDrDuluuulLdDRdLLLLDuLrruuRUrDDrdLLLrruuurDDururuLrRurrRuullllldDlDDuulDullDurrrrDrruLLuLDruurDDuurrDRdLLLuuruururDDDDuuuluuurDDDllllDlDlDurururuRdrrDrrDuuLLLruurDDrruLLulDuuurDrDLrDrdrrddrrurruulluluulDlDRluLLddrdrrUUdLLLrdrrddlUdrrddrRRdrRuruuluLLuullLrrrdddLLuLrUddLddrrrdrruLLLLUdrrrrruulDrdLuuullLdLdddddLruuurrURlddLrrddlUdrrUddrddlddrrrrrdDlllllUUdlUlULrdrrrrrruuulDuuuulLUdLddrddlUllDRDuurruUlDrddLDDrrrruulLDLrurrdLuuuuLLddRdrrurruulLruLuLrddDlDlluurRddDrddlUdrrrUUdrUrrdLulldLdddllddllLdddrdrdrruUrruurruruLuUULLrrddLLUUrUdrdddddlluULLrUdrRuLdddlUdrddllddllululuururrRlllldddrdrdrruulUURRluuRlulllDurrrdddlddrddllululuurRuRUruLddldllddrUddrdrruuluUrUdllLddRdddlddlluuRRllulldlluRRlllUrurDlllUdrddlUdddrUdddLUrrRuLdlUrUUUddddrddddldlUlUURDldLLUURUdRdrUUUlUURDuUrrrRRddlLLULrdrrruullLdddddLrrruULulDDuuuurrrddLLrruullldDrrrrruuLLrrUrrdLLddldLuuuuRRdLrrruruuUlullddrRlllDDrdddllllluuruRRDDuRluluuRlddldRllddrrUU
19 2011-04-14 19:44:59 XiBeiTianLang 1527 572 lUluuRuLuUrULuuURuullLuulldldldlddrUrDrRdRRUrDDrUUllLLLLDRluullddRUllldRdLuurrrddLUrurrddLruLulLdllddDlDDDrdrrruuUrUUUUddddldddDrUrULUUUUUruRRRurrddrRdRUllldDldddlLLLdlUrrruuRlddrrdrrRdRddlLdRdRdDlUUrUUlldLLURddRuUrrdLLrrddlUruurRddLruulllllllUlUURDuRRdrruuruUUUddddrRdDDuLLDuUlLdlLDuuuurURRDDuulldRlldddrrDuRluLUlldRllLulldRRRdRlullllllluluRluurDuuuurrddLruulldDrruuurRRddldddrDulldDldRRRllllluRRllllDRuuulluuruRldlddlldldRdRRUUdrruulLrrrRDLdlUddRRRRdrDDLUllllUUddddDrUUddllllluRuRRlldlluRRRuUUUUdLdlDDRdrUUUdddlddrddrdrdrdrruLuLuUUUlUURRUdlldLDLdddrRUULrruLrrULrURRddLUruLdddDrUUddDrddLUUUddddlluuRUUULLdldldRRUUUrUdrddLLdRddlUdrrddrUrUUdLuLrUdddddrUddrdrrddrUrULdddrUluurrUUluUlUUdlLLruLLrrdrrdrruLdddlUlLLUUrrDRlulldLrdrRRdDDrruLrrRuLLUUdLrdrrrrRuLLUluuUUrrdLrdDLUUdddlDrrUUrUrRdLLuLuurDldDrrrRdDlLLdddddldlUlUULLrrddLLUUrrRDuUULrURdrddLrrruULLLuUUUdrrrrddrdLLLuLDDuurRdrruruuLLLLLDDuurrDDuurruuLulDrDrrdrruLuLuLuUrDDlDlluRdrRuulDrdLrDrrruUlLLuuUrRdLulLrDDDrrrrruulLDuLuuullDulUlUlULrdrRurRuRDldLulDuuRuUlDDullDRDuurrdLrdrrrdLurrUrurrdLdLdLdDlldddLLddrDurUUrrrrruruLuLLLLLrdDuurrDDuRlLuuurururrdLuullDlDDDurDDrrUULUdLUlDulldRluuRluUrDDuRRDuuululDDldRRluuuululldRdRDuluurDrDDDulDDLDuLulUluuUlDlLddLuLLLrrrrurrrddlUruRDRDDDuuRRlUlluurDuuulDDuuulLuulluulDlDRlDDrDrDDRdRluluuluUrDllldDDDurRUdDRRuLrRRDuRuuulldDRluuLLDDDrRlluuRluulldRluuuruulDrdDllDDDDuuulLuRRllddllluuuururDrRRDRDDllldllluurDRRddDRllUddllURlURRUrDuuRuRuullDDLUdDllulldRurRdDDDlddlluRlllldlluRRRRlldddlUdlDDrRURlUURURuuLDlDurruUrRUUluRdRlllDlDlDururRdrUdRdDlLUU
20 2011-04-14 19:46:16 XiBeiTianLang 1793 484 lUluuRuLuUUdrUUdrRdRUlllldddrUUldddddrrdrRuuuUUUddlLrrdddLuUrdddddlLdRdRdDrddDlldddLdLUllLddllulululuulluRuLuLuUrRuUlluUlURdddrrrurUrUrUrRuRldlldlLddldlddllddrdddrrddrdrdrdrruurrrrruuurrrUluullUUrUUUUllluluUUUddlluRdrrUrRddddldddLLUlUlUURUdlddrdrdrdRuurrdLLrrddlUruurRddLruulluuluurrRdDDuLLUluuulldRlldldlddrdrRRRlddrddrrdddlluUUrrdLrdrrRdLLLLUUrurDlddrruLdlUdrrrRdDrruuuluRuLuUrULrrRuulllUlUlULrdrRurRuRuUrRuulululluululLuulluulDlDlLdLdllLdRdDDuuuuluulldldldDlddLdLdDlDDDDldDrrdrruruurrurRdrDRDuRuRDDuRlluUlDllulldRRRRuLdlllllulLdRRRRRRlllluuUrrDDuullddRdRlluuurDDuullDldRdrddldllluluuruuRluurDRRlluuuruururrDDLLrdLdDDlluuuRldddrruuUrururRRUdldLdLdDDuuuruululldllDDDDldlluuruRldlddrrdddRlllUUUlldldRRluurrrrdddllUUddrruuulLrrddLdddrrdrddlUrururuululLdllddrdRdrRRUUddllldlllddRdRdrruRuRuUUllldllllluluRuRRDDuRUdlLulUURRDDrrrdddllUUddrruLrrrrdddlLddlluUUdddrrdrUdddrdrdrdrruuuRuUUdrrdDuulldddlddddrdrUlluullululuUrUULDlluuuLUUrRllddrrUUddrDDLrrdLrrRuLLruuLrdddrRRRlddlUddddlluRdrUllluUUdrUUrRddLLrDurrdrRuLrdddLLrUrrRuurUUdddrRuLdlUrrdddlUrdddldlUlUULLrrddLLUUrrRDuUrruulDuUdrUUrrrddrruuuuuluuurrruullluuurrdrrurUUUllddldlldddrDurrrUrUUlLdlLulDuuRuUlDDullDRDuurrdLrddrrurrdLdddrUlldddLLDDlddrdddlllLLdddLrrruULulDDuuuurruuuRldddrddrdLLLuRdrruruuulLdlDDuururrdLrrruLLrrruUrruulUrdddlllUUllddDDrrruulLruulldDrDuruuRDuUrrdLrrruruLuLLDDuurrdLulLDuLLruuuluuurrdrrrdrdLdLLDurrDDlLuuURlllluuRRRDullDDDLuuLruLLulUluuUlDlLddLuLrruuLLrDrrrrddlUruurrdLurrrdrdDDDDuuuuulLdRDuuullldDRRurrDDDuurDrDulllDDlluURRluuulllDrRuuulDDuuulluullulldDDrDrDDRRRRuuulldDRluuuullulldlldRdrrdDrdrRlluuRllulluururrddDuurrddLdLruruulluululDlDRdRlDllldllluurDRRRuRldlllluuurDrDullddrUllldldlddldlldDlldlDururrrrUUddddRldlDuLuURlddrruUURuRuulDlDuruulDruurDrDLuuurRRdRddldlLrruULLrUdrruUluuururDrRRddldlddLruuLuUdLrdrruLrruullDD
21 2011-04-14 23:17:29 zhouxh 1975 522 lUrRuruUddldlllDuulDlDRDDLUruulUlLdLLulLuRuRuUruuUlluururRuurruurDrDrDDldDlDDrrRdRRuLuUUrurDlldlLddlluuUruruululuurDllddllddlldlddrrdddlddlddrdrdDDulldRdLuullldlDldlluRuRuRRRlddlLdddrdrdrdrrddrdrdrdrrddrUrUUUruuuuRuRDDrDrUrRuRRRuRuLuUrUrRuurUrULdddrUllddllLdddddlDuluuRlddldlllluuRRDRRlluurDllluRuUlUlUlLdRRuUUrRddLrrRddllUddddrruLddLdlUllddddldddlddrUlluullulululuuuLuLuLuUUUdlldddRdRUlluuuuurDrrRRddDrDrddLdlluuLullluulluRlluRuRDrrrrrrurruururrdLrrddlddRUrrddRRlluulldRlluuUrDDuuurrdLDuulDuulldRurruRuUlDllDurrDDDrRdrrUUrRuulllLLdDuurrUURlddrrrddlllULrdrrrdDDuLruuuullDuUlDuuUrDDuuuulullddldRDuulluRluulUUUllddlldlddrrdddlddlddldlluRllUlulldldRdDDrdrruuUUruRuUlDDuLLuururRuurrrrdddlddlLrddrdrRuuuLLrrdddllLurRdddlUdlddrUUrrDRlLullddrUluRlddddrUUlulluLdlUdlluluuRRUUdLdlddrRUUdddrrddrRULrrrdrrUdllddrddlUddlddrUrUrUrRdRdDlDRuuuUllldldlluluulullluuUdddrrrUUlUdLrrdddrRRdRRRllluUrrDullUlDuUllddlUdrRRldddlUlUdrrdrdrruulLddrUdddrUrRdrDRuuLruulLLLLrrrrDDLLUdrruulLdLrdrrrddDrrULrrRurUUrUUlllldLrurrrrdrrRUrrdLLLuLLLLrrrrrrrdrddldlLddllddldlUlUULLuUUUdLrdddrrddLLUUrrRDuUUrUdlluUrDuUrurrdLrrrrrddldllddllLrrruuuLLDDuurrdLulULrUrrDDRUluurrdrddLruurruruUrruurruruLuLLDlluuuulLdlluuRuUlUluuUlDlLddLLulLrDrrruLruuLDrrrrddrdrddlddrUrrrdddllllUlUlULrRRuUllDurrddlddrdrrrddlllddDllDurrrdDlUruUUluUUrrrrdrrurrdddllddllddlLLrrruulLrUULuUrruuuLulLdLrurrruUrrrrdrdLdLLLrrruuullllddDDDldRllLrddrUdlLdDrDurrrruulLDlUrrrrruuuUUlllldddLrDuuuuuuurrdLurrrdLulllDDDrrrrddlldLrDuRuruulUUddlDDuulluurRuuulDDrdLDuuuuulululldRullldRlddrDrdRRRRlDullluluUdllUruulLrrrrrddRdDuRluluurDrDrDDDuuululldLLUdddrUddrDuRuRluLLruuuluululLuulllDlddlddDrrrrurrRdRllulldlllDuluuurrDDLruuluurrurrddrrdDDlllLdLrrurrruuulldDRluuuullldlddrrRllluurrDuurrddLdLLrDDrRlluururuulluulDlDDuRdDuuuuulDlLLDDRRURldldRRlDDuuulllDRRldDlDDuulluuRDDluuulldRlldldlddrrrRRURldllldddlddDlddRluuLuRlLuURRUUdRUlUlldRurRddldDDuulUrruulDurRRUUURuurRuulDrddddrruuuuurRlldLrddddlluuRldddldLLuuuruRldllldDDuulDruuruRddddrruruuLLrrddlUddlluLruRR
22 2011-04-15 00:58:24 zhouxh 1831 564 lUlDuulDlDRDDLUruulUlLdLLLuLuRuRuUruuUlluururRuurruurDrDrDDldDlDDrrRdRRuulUUrurDllddrddlUddRdDlUUUlulllulLLLdddlddldddrrdDDulldRdLuulldRRllllDldddrdrdrdrrddrdrdrdrrddrUrUUUruuuuRuRDDrDrUrRuRRRuRuLuUrUrRuurUrULdddrUllddlldlddddlDuluuRlddldlllluuRRDRRlluurDllluRuUlUlUlLdRRuUUrRuulUdrddddLrrRddllUddddrruLdllldlddddldddlddrUlluulUllululuuuLuLuLuUrUUluRdlldldddRdRUlluulluRuRldlluRdrRuuRuUruRluRuUlDlllldldRdDDRRlluuuuurrrrrddlUruLLLuururRuurrRRdddlddlLrdddrrrurrdLrrddlddRUrrddRRlluulldRlluuUrDDuuurrdLDuulDuulldRurruRuUlDllDurrDDDrUddrrULrrurRdDDuLruuuullDlDuUUruullulldDDrdLddrURlluurDRRuruulDruuLLdLDlddddlLuuRldddlLuRluuLLDlddrURldRRlddrDRlullUdlddrUUdllllLUllluuRRUUdRlLdlddrDurUUddrdrruLrdddlLrUrurrddDrUUdrrULUddlluRddDrddLUddlluuRRlUUUdddlLulUdrRdddlUlUdrrdrddrUrULrrUrRdLLrrRUddDlDRlDRlllluluuuuRRdLulLululUURUdRdDurDrrDDllUdrddlddrUluUrurRdLrrDDLLUUdLrdrDurrddDrrUrRuuUUUlldLrurrddrrUULLddddrrUrDulLdlUUddddRRRddldlUlUULLuUUUdLrddLrrdrddLLUUrrrDuUUUUUrrrRUrrdrddldlLLLLrrrddLLLrrruuuLLUddDurrrruLLLrrrruuUdrruLdllLDuulldLdLrDuurRDDuuurruUrRDDrdLuLruulUdlllDurrdRdrrruUrruulUrdddllLLrUUURuuuuulLdlluuRuUlUluuUlDlLLLLrrrddLruuuLdrrrrddrdrddlddrUrrrdddllllUlUlULrRRuUllDurrddlddrdrrrrddlllLUUdddDrUdDrDuruuLLruULrdrruuuuullLdLrrRurDuuUrrrrdrdLdLLUUddrruLdlLLLrDDDLddddrrruulLDlUrrrrruruLuUUlllldddDuuuurrrrddLLDDuLrRuruullDDuLuluuurRdLDDuuuruulDDDDuuuuulululldRullldRlddrDrdRRRRlDullluluUdllUruLLrrurrrddRdDuRluluurDrDrDDDuuululldLLUdddrUddrDuRuRluLLruuulLdRuuulDDuuulLdDDRRlluuuuulllDlddrrRlllldDDrruLrrRdLLurrRuRlUllDDuulDulldlLdDlDuluuUlUUddrrururRuRDrrDuurrdDLdLLrruruulluululDlDurrrdddlDullDDuullululuurDrDDlDRdDllddRllldRRluUdlLUUUlldlddrRRRlldddlddDlddRluuLuRlLuURRURUdlUUlldRurRddldDDuulUrruulDurRRuuuRUrRDDrruuuuulDllDurrrddRRRuRlUlDuuLLddRRlldddlluuUdRlddDlDLLuuuruRldllldlDurDDuuuruRuRldddddrruruuLLrrddlUddlluLruRR
23 2011-04-15 00:59:01 zhouxh 1929 518 lUrRuruUddldlllDuulDlDRDDLUruulUlLdLLLuLuRuRuUruuUdddlddldddrrdDDulldRdLuullldlDldddrdrdrdrrddrdrdrdrrddrUrUUUruuuuRuRDDrDrUrRuRRRuRuLuUrUrRuurUrULdddrUllddllLdddddlDuluuRlddldlllluuRRDRRlluurDllluRuUlUlUlLdRRuUUrRddLrrRddllUddddrruLddLdlUllddddldddlddrUlluullulululuuuLuLuLuUrUUluRdRRlllldldddRdRUlluulluRuRldlluRdrRuuRuUruRluRuUlDlllldldRdDDRRlluuuuurrrrrddlUruLLLuururRuurruururRuurruurDrDrDDldDlDDrrRdRRuLuUUrurDlldlLddlluuUruruululuurDllddllddlldlddrrdddlddlLrdddrrrurrdLrrddlddRUrrddRRlluulldRlluuUrDDuuurrdLDuulDuulldRurruRuUlDllDurrDDDrRdrrUUrRuulllLLdDuurrUURlddrrrddlllULrdrrrdDDuLruuuullDuUlDuuUrDDuuuulullddldRDuulluRluulUUUllddlldlddrrdddlddldddrrRuuuLLrrdddlluRdddlUdlddrUUrrDRlLullddrUluRldddDrUUlulllLUllDuluuRRUUdRlLdlddrrUUddrdrruLrdddlLrUdrRUrrdrrUdlldDrddLUddlddrUrUrUrRdRdDlDRuuuUllldldlluluuLuUUdddrRRdRRRllluUrrDullUlDuUllddlUdrRRldddlUlUdrrdrdrruulLddrUdddrUrRdrDRuuLruulLLLLrrrrDDLLUdrruulLdLrdrrrddDrrULrrRurUUrUUlllldLrurrrrdrrRUlLLLLrrrrrrrdrddldlLddllddldlUlUULLuUUUdLrdddrrddLLUUrrRDuUUrUdlluUrDuUrrrrurrdLLLLrrrrrddldllddllLrrruuuLLDDuurrdLulULrUrrDDRUluurrdrddLruurruruUrruurruruLuLLDlluuuulLdlluuRuUlUluuUlDlLddLLulLrDrrruLruuLDrrrrddrdrddlddrUrrrdddllllUlUlULrRRuUllDurrddlddrdrrrddlllddDllDurrrdDlUruUUluUUrrrrdrrurrdddllddllddlLLrrruulLDurUULuULrrruuuLulLdLrurrruUrrrrdrdLdLLLrrruuullllddDDDldRllddrUdlLdDrrrrruulLDlUrrrrruuuUUlllldddLrDuuuuuuurrdLurrrdLulllDDDrrrrddlldLrDuRuruulUUddlDDuulluurRuuulDDrdLDuuuuulululldRullldRlddrDrdRRRRlDullluluUdllUruulLrrrrrddRdDuRluluurDrDrDDDuuululldLLUdddrUddrDuRuRluLLruuuluululLuulllDlddlddDrrrrurrRdRllulldlllDuluuurrDDLruuluurrurrddrrdDDlllLdLrrurrruuulldDRluuuullldlddrrRllluurrDuurrddLdLLrDDrRlluururuulluulDlDDuRdDuuuuulDlLLDDRRURldldRRlDDuuulllDRRldDlDDuulluuRDDluuulldRlldldlddrrrRRURldllldddlddDlddRluuLuRlLuURRURUdlUUlldRurRddldDDuulUrruulDurRRUUURuurRuulDrddddrruuuuurRlldLrddddlluuRldddldLLuuuruRldllldDDuulDruuruRddddrruruuLLrrddlUddlluLruRR


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 XiBeiTianLang 1527 572 2011-04-14 19:44:59
2 XiBeiTianLang 1743 500 2011-04-09 23:18:50
3 XiBeiTianLang 1793 484 2011-04-14 19:46:16
4 esseger 1799 588 2011-04-09 15:58:46
5 XiBeiTianLang 1815 500 2011-04-09 15:01:31
6 zhouxh 1831 564 2011-04-15 00:58:24
7 一目了然 1889 570 2011-04-14 17:02:28
8 liuzr 1891 576 2011-04-11 13:11:40
9 zhouxh 1929 518 2011-04-15 00:59:01
10 liuzr 1937 556 2011-04-09 14:18:22
11 zhouxh 1975 522 2011-04-14 23:17:29
12 esseger 1987 546 2011-04-09 15:58:20
13 一目了然 2003 560 2011-04-14 16:57:51
14 zhouxh 2043 528 2011-04-11 21:43:21
15 XiBeiTianLang 2113 594 2011-03-29 10:05:14
16 zhouxh 2203 622 2011-04-07 22:47:03
17 MatthiasMeger 2857 742 2011-04-03 03:09:57
18 一目了然 3099 882 2011-03-31 09:01:33
19 MatthiasMeger 3135 780 2011-03-28 06:11:55
20 MatthiasMeger 3719 926 2011-03-28 02:02:30
21 MatthiasMeger 4387 846 2011-03-28 02:01:47
22 zhouxh 10681 1380 2011-03-26 22:30:55
23 MatthiasMeger 15475 1642 2011-03-26 07:26:52

OrderIDMovesPushesPoints
1XiBeiTianLang1527 57220
2esseger1799 58819
3zhouxh1831 56418
4一目了然1889 57017
5liuzr1891 57616
6MatthiasMeger2857 74215


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 484 1793 2011-04-14 19:46:16
2 XiBeiTianLang 500 1743 2011-04-09 23:18:50
3 XiBeiTianLang 500 1815 2011-04-09 15:01:31
4 zhouxh 518 1929 2011-04-15 00:59:01
5 zhouxh 522 1975 2011-04-14 23:17:29
6 zhouxh 528 2043 2011-04-11 21:43:21
7 esseger 546 1987 2011-04-09 15:58:20
8 liuzr 556 1937 2011-04-09 14:18:22
9 一目了然 560 2003 2011-04-14 16:57:51
10 zhouxh 564 1831 2011-04-15 00:58:24
11 一目了然 570 1889 2011-04-14 17:02:28
12 XiBeiTianLang 572 1527 2011-04-14 19:44:59
13 liuzr 576 1891 2011-04-11 13:11:40
14 esseger 588 1799 2011-04-09 15:58:46
15 XiBeiTianLang 594 2113 2011-03-29 10:05:14
16 zhouxh 622 2203 2011-04-07 22:47:03
17 MatthiasMeger 742 2857 2011-04-03 03:09:57
18 MatthiasMeger 780 3135 2011-03-28 06:11:55
19 MatthiasMeger 846 4387 2011-03-28 02:01:47
20 一目了然 882 3099 2011-03-31 09:01:33
21 MatthiasMeger 926 3719 2011-03-28 02:02:30
22 zhouxh 1380 10681 2011-03-26 22:30:55
23 MatthiasMeger 1642 15475 2011-03-26 07:26:52

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang484179319.5
2zhouxh518192918.5
3esseger546198717.5
4liuzr556193716.5
5一目了然560200315.5
6MatthiasMeger742285714.5


The champions are XiBeiTianLang and esseger.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1XiBeiTianLang39.5
2esseger36.5
3zhouxh36.5
4一目了然32.5
5liuzr32.5
6MatthiasMeger29.5


Lucky number is 41 (password is 4mao1gou). R = 41 % 4 = 1 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0zhouxh
1一目了然
2liuzr
3MatthiasMeger