Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

24th MF8 Sokoban Competition


Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID #Moves #Pushes Solution
1 2011-04-22 11:13:16 kukufeicong 4938 755 ullluuuluuururrdrdrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldllululllddllulldrddllluuuulldldllururrdluldlddrdrullldruuuldrdrrddrrruuuuulluurrddurrullddlluulluuruuldlluuuluuururrdrdrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldllululllullullrrdrrulldrrdrruullruulddrrddllddllulldrddllldllluulluurrruuulluuruuldlluuuluuururrdrdrrruurrdrruluurrrurrrdrddldldddlddldduuruuldduurruullddulldrruurrururrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldllululllddllulldrddllldllluulluurrruuulluuruuldlluuuluuururrdrdrrrdrrdrrllulldrrullullddrruulllululldldddrrrrruululuululdllldddddrrrllluuuuurrrrrruldddrulullllldddddrruuurrlldddlddluurruuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldllululllddllulldrddllldllluulluululuuluuluuddrddluuddrrddrddllluuuuddddrrrrddlludrruuululuullddddrrruulduuullddddrrurrrulldrrrrullldlldddrruuddlluuurrrllldrllluuuurrddduuullddddrrddrrdddlllluuuuurrddrrurrddrrrddllllluuurldruuudldlluuurrdrddldddrrrrruullllrrrrddllllluurulrurrdullddruluuluurrrdddlrulruullldlldddrrrdrulldddrrrrruullullllldrurrrrdrrddllllluulurrldddrrrrruullllrrrrddllllluuruldlluuuurrurrrdddduuuullldllddddrrddrrrrruulllluldlluuulldddddrrrrrrrllllllluuuuurrdddrruuudddlluuruldddruluulldddddrrrruuruldlluuuuuuullddddddduuurrdddrrrrrulruuldrddllllluuurrrllldddrrrrruuuuullllrrrrdddddllllluuurrrudllllluuuurrddduuullddddrrrrlldddrrrrruuuuullllrrrrdddddllllluuulluuuurrddduuullddddrrrldddrrddlllluuuuuuuddrrdddrrrrrrrddlllllrrrrrurrdlluulluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldlldldldlldlldllrrurrdllurrurrururrdldddlllluurrrlllddrrrruuurrdlluruulduuldrrruldddrulddludddlllluurrurrrllldrlllddrrrruuruuulllddrulurdddrruulrddludddlllluurrrlllddrrrruululuuruulddddruudddrruulrddludddlllluurrrlllddrrrruuruurrrrddddllllluurrrudlluurrlluurdldddrruulrddlluuddlddrrrrruuuuddddllllluuruuruurddllddruulddllurrllluurdldrdrruulrddlddrrrrruuuullllddrrudlllddrrrrruuuulluuuuurrdddddlluullurdrddddlllluluuuurrrdrrddddlluuudddrruuludrddllllurlluurdlddrrrrruuullldllurrrllldddrrrrruulllulldddrruuddlluuuuurrrdullldddddrruurrrrruuuuulldddduuuurrdddddllllrrddllllluuuuurrrrlllldddddrrrrruurruuuuulldddduuuurrdddddlllruuuuuruurddllddlllllllddllulldrddllldlluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddrddrdduuluurdduulluululuurdrrrddddlluuludrddrruuuulllulldldruuuldrrruldrdddrulurlulldrurdrddddrruuuullluurddrrddddlluuluuddrudddrruuuulluulldldddrrllulldrruuururrdddllluurduurrddlrrrddddlluuudddrruuuulluulldldddrrulrruuulldduurrddlrrrddddlluuudddrruuuulluulluuurrrrdddddlluulldlluurlddrruudlrrrdddldlluuudddrrulrruuulldduurrddrruuuuullllddddurruldluddllludrrrurrdddldlllluuurrruuldrdlurrrddrruuuuullllddldrurrddddldlluuudddlluuurldddrrrruldlurrruuuullddduuurrddddldllurdrruulruuulldddrrddddlllddlddrurrdddrddlllllllddllulldrddllldlluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrruurrdrruluurrruuurrrrrlllllddrrrrlllluurrrrrdddduurrdddddllllluuuuddddrrrrruuuuulluulllllddrrrrlllluurrrrrdddurrdddrruuuuullllddrrdddddddrruuuullddlllllddrrrrruulllllllddrrllulldrruurrrrrrrddlllddlddrurrdddrddlllllllddllulldrddllldlluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrrdrrdrrllulldrrullullddrruullluuluurrurrdddddllluuluuuuurrrrddlldlldlluurlddrrurrurruulllldddrrulrrruullllddllddrdrrruuddlddruuudllluluurrrdddllurlluurrrdduulduuurrrrddlllrrruullllddrddrululllddrrlluurrduuurrrrddllldlulldrrlddruluurrrddlldluluurrdullddrruurrrruullllddllddllluuuurrrrrddllddrddlludrruuluurruulllllddddrrrldddddlluuuuurrddrrdluluuruurrrrdddddlllulluurdrddrrruulllrrruuulldlddrudrrulldlulllldddddrruuuuddddlluuuuurrrrrdrruuulldduurrdddddllludlrrrruuuuullddllllldddddrruuuuddddlluuuuurrrrlldddrrrrruuuuullllldurrrrrdddddlllllddlluuuuurrrldddddlddluurruurrrrrrruurrdrruluurrrurrdddddrrrrrddlllddlddrurrdddrddlllllllddllulldrddllldlluuuuullllluuluuluuddrddluuddrrddddlluuuurrddrrrrruulllllddrrrrrrruullllrrruurddlllluuruuldlluuuluurrrrrddrddrdduuluurdduulluurrddurrdlluuuurrdrruluurrrurrdddddlldlldllrrurrdllurrurrddlluurrrrrrrddllllluurrrrruurrddddlllruuuurruuudddddddlddruulluulllllddrrddlddrurrdddrruuruuddlddruulddldddddrruuuuulldddddddlllddrrrrruuuuuuudddllddlllllllddrrrrrrrlllllllulldrruurruuuuullddllulldrddlllddrrdrrllulldrrullulllllddrrrrruulluuuuurrddddduuuuulluurrddllllllluurrrrrlllllddddlluuuurrrlluulddrrddrrrrruulluuruuldlluuullddldduuruuldduurruuuuulldddddrruurrrrrddllllluurrrrrrrddllrrurrdlluuuurrdrruluurrrurrdddddlldlldllrrurrdllurrurrddllrddluurrrrddlddrurrdddrddllllluuluuluuddrddluuddrrddlluudllurrddddllulldrddllldlluuuuurrurrurrlldllurrllddlluurrlldddddddrruuuuulldddddlllddrrrrruuudllllllluuulldddddrrrrrrrllluulluuuuuuullddddddduuuuuuuruulddrrddrrrrruulluuruuldlluuuluuuuulldddddrddldduuruuldduuuuuuurruurrruulllllddddddddduuuuurruurrrrrrruulllllllrrrrrrrdrrulldddulldddddrruurrdrruluurrruullullrrdrrulldrrdrrrrruulllllddrrdddddlluuuuudddddrrddlluuuuuddddlldrruurrddrrddlddrurrdddrddllllluurrrlllddllddllulldrddllldlluuuuurrddduuulluulluuruuldlluuuluurrrrrrrdrrdrrllulldrrullullddrruulllllllddrrrrruullllluuulldddddrr
2 2011-04-22 14:41:01 管窥子 4356 745 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluUrULrUUrruullDDDurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluuuuruuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruuururruruLdddrUllldRlldllDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllddlLulldRddllldllluuuuruuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRuuulDrrruLrrurrdDDDDllluUUluuuurrrrDDllLrrruulllldDDDrdrUUddlddrUUUllldRurDluuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDlluuRlddrruUrrrruullllDDDLddRUrrUdllluurDuuurrrrddlLLrrruulllldDrrdddddrruuuUUlldddddddRRUUlluuulLdldlldddrRRRRuuuuuuullldDlllldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRRuullDRdDlddddlluuuuurRdrUrRdLddLruuulllldddddrruUUUddddlluuuuurRuurrrrrdddddlLLLrrrruuLLrruuullDDuulllddRRlllldddddrruUUUddddlluuuuurRRldddddlddlUUrruurrrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluurDluuurDDlllldRuuululuuluulUUddrddlUUddrrddrdDllluuUUrrddDrrdRldddddllllUUUUUrRRRdrrddLruulldRlllUUlldddddrrrruUruuluululDuuullddDDrRRurRuLLddllluuuurrdDDuuullddddrRddrRuUdrrruuuLLLLdldRllluuuurrdDDrdDrddddlllluuuUUrRdddRluuulldddddrrrruUUdlluuuuuuurRRuUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldlLLLrrrrddLLLLLuUrrrrrdrrdLLuullllllluurUluurrrrrdddDuuuuuuLLLruUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLuuuuuruurDDlldddlldlluulllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDlluuUluRlluurrDDlUdddrddrruuuuLLLddrUdddrruuuulLullldddRRuLdlUlldRRurrruulDrrrddddlluUUdddrruuuulLdLLLdRRuruulDrrrddddlluUULuullDRurDluuuuurrrrDDDDDlLuuuLrddlllluullluuRRRRRdDDLruuulllllddrrrRlllluurrrrrdDlddllUdrruurrrddlLLuurrDLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlDRurrdddddllllluUUURurrdLrddlUruuuulllllddrRRRllddRldddrrrrruurruuuuullLLdDDurrdddLrddddrruuUUddddlddrUUlluulllUdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddlldddlluRdrddLUdrrruuuUUlldDDLddddrUluuuuruurrdddddlLUluurDDlDRddlUUUruuuurrdddddLLulllluuRRRDrdLrddlUUdrrruuuuulldDDDldddllddrrrrruuUUUUUdddlLddlllURllldRlllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuulllllDDDDuurrRDLulluurrrDurrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluullLrrruuulldDuulllddrRlldddrrUUddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUdrrrrrdrrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrdddddddrrdDlddrUrrdddrdddddddllllllldlldLLrrurrdLLrruurrrrddllLLuurrrrrrruurrddddLLLLLuurrruuuuuuurrDDDDDuuuuuluurDDllddlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrrrrrdddddddrddrDDuuluurDDuulluulllllddrrRRRuulllllllddRRRRllllulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrddlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRlluuuuuuurrdDDDDuuuuulllluurrrrDDlllllllddlluuuuRRRRRddllldddddddllUUUUUdddddrddlUUrruurrrrrrruurRdrruLuurrrurrdddddddrrdDlddrUrrdddrddlllllllddlLulldRddllldllllllluuuuuuuluulUUddrddlUUddrrddddllUUUUrrddrrrrruulllLLddrrrrrrruuLLLLrrruurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDuulluurrDDurrdLLuuuurRdrruLuurrrurrdddddlldlldLLrrurrdLLrruurrddLLuurrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddDDLLLrrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddlldddddrruuuUUlldddddddlllddrrrrruuUUllddlllllllddrrRRllllulldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulllllddrrrRRuulluuuuurrddDDDlluuuuuuurrDDllllllluurRRRRlllllddddlluuuuRRRlluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuulldddDDrruurrrrrddllLLLuurrrrrrrddLLrrurrdLLuuuurRdrruLuurrrurrdddddlldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrddlUUrrrrdDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRlldddddddrruuuUUdddddlllllddrrrrrUUUdllllllluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullDDDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuuluuuuulldddddRddlDDuuruulDDuuuuuuurruurrruulllllddDDDDDDDuuuuurruurrrrrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddDulldddddrruurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUUrrdddddddllUUUUdddlldRRuurrrrrrruurrUUUdddllddlllllddrrdDlddrUrrdddrddllllluurrRlllddrrrrrdddrrUUUdddllddlllddRRRllluulluuuuullddlLulldRddllldlluuuuurrddDuuulluulluUruulDlluuuLuurrrrrrrdrrdRRurruuuUddddlldllulldRRlluullddRRuulllllllddrrrRRllllluuuuulldddddRR
3 2011-04-22 15:11:55 kukufeicong 3990 675 ullluuuluuururrdrdrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldllululllddllulldrddllluudddllluullldruuuldrururrdluldrruuurrdrrullddlluulluuruuldlluuuluuururrdrdrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldllululllullullrrdrrulldrrdrruullruulddrrddllddllulldrddllldllluulluurrruuulluuruuldlluuuluuururrdrdrrruurrdrruluurrrurrrdrddldldddlddldduuruulddruuruullddulldrruurrururrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldllululllddllulldrddllldllluulluurrruuulluuruuldlluuuluuururrdrdrrrdrrdrrllulldrrlluullddrrlluulululldldddrrrrruulululuuldrrruldddrullulllldddddrddluurrrluuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldllululllddllulldrddllldllluulluluuluuluuluuddrddluuddrrddrddllluuuurrddduuullddddrrurrrulldrrrrullldddrululldrllluuuurrdddrrrddludddddlllluuuuurrrllldddddrrrruuulludrrdddlllluuuuurrurrdrdrddlrrrrddllllluurruurdlululuurrrddldddllddrrrrruulllluruuruullldlldddrrurldllurrdrdrrrrddllllluurululluurrurrrddddldlluuudluldddrurrdlddrrrrruullllrrrrddllllluuulldrluuulldddddrrrrrrrllluuruldlluuuuuuullddddrrdddrrrrrulruuuullllrrrrddldrddllllluuurrrllllluuuurrdddurrrdurrdddddlllddlllluuuuuuuddrrrldddrrrrrrrddlllllrrrrrurrdlluulluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddlllddlddrurrdddrdddldlldldldlldlldllrrurrdllrruurrururuuldrrruldddldddlllluurrrlllddrrrruuurrulullldduuruulddrrrddluddddlllluurrrlllddrrrruuurrdluldllurrrllldllddrrrruuluuulddrdrruldddlllluurrrurrurrrrddddllllluurrrudllulruuurruuurrdddddllludrrruuuuulldddduuuurrdddddllulluurlddrrdddlluuurrdlrrruuuuulldddduuuurrdddddllddllllluuurrrdullluurrrdurlllldddddrruuddrrruullrrrruuuuulldddduuuurrdddddlllruuuuuruurddllddlllllllddllulldrddllldlluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrdrddrdrdrddrddrdduuluurddluuluulululldruuuldrrrdrrrddddlluuudddrruuuullluuldldddrruurrrddddlluuudddrruuuulldldllulldrrrrulluurdlddrrurulrrrddddlluuluuluurrdulluuurrrrdddddlluulldlllururdrdlrurrddrruuuuulllldddrruldrddrruuuuullllddrdllddrulururrdddlddruldllurluurduuuuurrrrdddddllllrrddllllluuurldddrrrrrddlllddlddrurrdddrddlllllllddllulldrddllldlluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrrlllluurrrrrdddduurrdddddllllluuuuddddrrrrruuuuulluulllllddrrrrlldddddrrrrruurruuuuulllldddurrdddddddrruuuullddlllllddrrrrrllllluullddrrllulldrruurrrrrrrddlllddlddrurrdddrddlllllllddllulldrddllldlluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrrdrrdrrllulldrrlluullluuluurrurrdddddllddrrlluuluuuluuuurrrrddlllrrruullllddddrdruulddddruuullldruruulduuurrrrddlllrrruullllddrdddllurdrruululdrrddludlluruuuurrrrddlllrrruullllddddlluurlddllluuuurrrrrddllddrddlluddddlluuuuurrruuldrddlddddlluuuuurrdrrddlruulldrluuurddlulldddddrruuuuddddlluuuuurrdruluurrrrrdddlllrrrddllllrudrrruuuuulldduulllddrrlllldddddrruuuuddddlluuuuurrrldddddlddluurruurrrrrrruurrdrruluurrrurrdddddrrrrrddlllddlddrurrdddrddlllllllddllulldrddllldllllllluuuuuuuluuluuddrddluuddrrddddlluuuurrddrrrrruulllllddrrrrrrruuluurddlllluuruuldlluuuluurrrrrddrddrdduuluurddluuluurrddurrdlluuuurrdrruluurrrurrdddddlldlldllrrurrdllrruurrddllrruurrrrrddlllllrrrrruuuurruuudddddddlddruulllruulllllddrrddlddrurrdddrruuruuddlddruulddldddddrruuuuulldddddddlllddrrrrruuuuuuudddllddlllllllddrrrrrrrlllllllulldrruurruuuuullddllulldrddlllddrrdrrllulldrrlluulllllddrrrrruulluuuuurrdddddlluuuuuuurrddllllllluurrrrrlllllddddlluuuuruulddrrrlddrrrrruulluuruuldlluuullddldduuruulddruuruuuuulldddddrruurrrrrddlllllrrrrruurrddllrrurrdlluuuurrdrruluurrrurrdddddlldlldllrrurrdllrruurrddllrddluurrrrddlddrurrdddrddllllluuluuluuddrddluuddrrddlluudllurrddddllulldrddllldlluuuuurrurrurrlldllurrllddlldddddrruuuuulldddddlllddrrrrruuudllllllluuulldddddrrrrrrrllluulluuuuuuullddddddduuuuuuuruulddrrddrrrrruurrlllluuruuldlluuuluuuuulldddddrddldduuruuldduuuuuuurruurrruulllllddddddddduuuuurruurrrrrrrduuulllllllrrrrrrrdrrullddlldddddrruurrdrruluurrruullullrrdrrulldrrdrrrrruulllllddrrdddddlluuuuudddddrrddllulldrruuuuudddrrddrrddlddrurrdddrddllllluurrrlllddllddllulldrddllldlluuuuurrddduuulluulluuruuldlluuuluurrrrrrrdrrdrrllulldrrullullddrruulllllllddrrrrruullllluuulldddddrr
4 2011-04-22 16:15:24 liuzr 3906 605 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRlluuluulldlldddrRRRRuuluullulllldddddRRuuuUddddlluuuuurRRuulDrdDlddddlluuuuurRdrrddLruulldRluuurDDlulldddddrruUUUddddlluuuuurRdrrrrddLLLrrruulllluurDllldddddrrRluUUUddddlluuuuurRdddddlddlUUrruurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUrddrddrddllluuUUrrddrddrdddddllllUUUUUrrrrrdrddLruullulllldddddrrrruUUlldRurRdrrrrddLLLLLuUruurrDullddlluRdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulluulluurruuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrrrrddddLLLLLuuuuruurrDulldldddddrrrrruuuulLLddrUluUruuuurrDDDDDlLulluuRlddrrddlUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddllddlluulllddlLulldRddllldlluulluurruuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDluuluuluulldlldddrrRRRllllluullddRRllulldRRuurrurrurrddrddllldDlddrUrrdddrddllddlluulllddlLulldRddllldlluulluurruuulluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDDulldllLrrruLrrruulllldDLdRddlUrdrddllURldlluuuuuRRllddlluuuuRRRRRdDDDDuuulllddRldddddllUUUUUdddddrddlUUrruurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddllldDlddrUrrdddrddllddlluulllddlLulldRddllldlluullulluuluuluulUUddrddlUUrddrddrddrrurruuullLLLrrrrrddrruuLuurDDlLdddlldlluuluurrruUruulDlluuuluurrrrrddRddrDDuuluuRDDluuluurrDDurrdLLuuuurRdrruLuurrrurrrddrddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrruuurrurrddrddlllLLuuurrRurrrrddDDLLLruuUdddrruuuulLLLuurrDullddrUdRddddrruuuuLLullddldRRllulldRRRuuurrddLLLruurDrrrddddlluUUdddrruuuulLulldddRluuurrddLruulDrrrddddlluUUdddrruuuulLddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddldddddrruuuUUllddllddlluuRlddrruLulluurrRRRdddLruuulllllddrrRRllddddRluuuurrdLdDuurrddrruuuuuLLLrrrdddddllLUruLrddddlUUUrdrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLullldddddrrrrruuUUUUUdddlldldLrruurrddddllllluUURllldRlllddrrRRRRRllluUruLrdrruuulllllDDuurrrrrddLruulDrddllluUddddlllluurRRluuurRRllldddllddrrrruUUUddrrruuuuullDulllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluulluurrurrddDDuuuulluurrDDlldlldlluuluurrrRRdddlldlllllUUUURRddrddrrdrrddllllluUdrdrrrruullullDuuuluullddddrRdrUllluuuurrddDuuullddddrRdddrrrrruulluuuLLrrdddrrddllllluurRRuurrDDDuLUlldlluRRRldRlllddrrUdlluururrdLulllluuuurrdDDuuullddddrRRRdddrrRuuLruuuLLLLrrrrdddddllllluuulluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrRlddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruuruurrrrrddllLLrrrruurrddLLrrurrdLLuuuurRdrruLuurrrurrrddrrrrdddllllllldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrddlUUrrrrdDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddlllDLLuuuuurrurruRRlldlluRRllddlldddddrruuuUUllllllldddddrrddrrrRRUUUdllLLrrrrddllllluUUdlluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullDDDDDDDuuuuuuuruulDDuuuuruulDDDDrddrddrrrrruulluUruulDlluuuLuuuuulldddDDDDuuuuuuurruurrruulllllddDDrruurrrrrrruullLLLLLrrrdddddrrUUddlluuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuullldddddrrrrrUUUUddddllllluuuuurrruurrrrddlLLrrruulllldDDurrrrurruLLddlldddddrruurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrddrruuuulllLLrrrrrddddrruuLrddlllluullluurrrrrdDDuuulllllddrrrddrRlDuluuRlddrruLulllluurrrrrdDrrdddddlllUUUllUdrrdddrrruuLLrruuullDDuurrdddddllluUddrrruulLuuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDDuurrdddddllllluUUUddddrrrrruuuuulluulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUlldRRuUUUUdddrrddrrdDlddrUrrdddrddllllluurrRlllddllddlLulldRddllldlluuuuurrddDuuulluuRRlllluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRlluulllllddrrrRRllllluuuuullDDDDDRR
5 2011-04-23 11:49:32 liuzr 3620 577 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuurRurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuullluulldlldddrRRRRuuluullulllldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRuulDrdDlddddlluuuuurRdrrddLruulldRluuurDDullldddddrruUUUddddlluuuuurRdrrrrddLLLrrruulllluurDllldddddrruUUUddddlluuuuurRdddddlddlUUrruurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluUlluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUddddrrrrdddddllllUUUUUrrrrrdrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddrUdllluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUruuuurrDDDuuullddddlluRdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlLddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrruLrdddlUUdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlllluuRRRllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrdrddrddrDDuuluurDDuulluuluUllldldddrrRRRllllluullddRRllulldRRuurrurRurrddrddllldDlddrUrrdddrdDlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDDullLdlLrddrddlllluuulluuuuRRRRRdDuulllllddddrruurRdRlullddlluuuurrrrrdDllldddddddllUUUUUdddddrddlUUrruurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrdDrrdrddrddllldDlddrUrrdddrddlllllllddlLulldRddllldlluuuulldlluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddrrurruuullLLLrrrrrddrruuLuurDDlLdddlldlluuluurrruUruulDlluuuluurrrruullUdrrddrddRddrDDuuluuRDDuulluurrDDurrdLLuuuurRdrruLuurrrurrrddrddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrruuurrurrddrddlllLLuuurrRurrrrddDDLLLruuUdddrruuuulLLLdldRRllulldRRRuuulDrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLddRluurrrrddddlluUlluuuurrDullddddrrddrruuuulLLrrrddddlluuUdddrruuuulLddddrddrUUlluulluLdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllllddrrrrddlUrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLddlllddrrrrruuUUUUUdddllddlllURllldRlllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuulllllDDDDuurrrDLulluurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuuuurrddDDuuuulluurrDDlldlldlluuluurrrRRdddlldlllllUUUURRRlddrddDurrurrddddllllluUruuuluullddddrRRuulDuuullddddrRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLrrdddLUruurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuuruulDDrrdDrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruuruurrURdrrddllLLrrrruurrddLLrrurrdLLuuuurRdrruLuurrrurrrddrrurrddddllllllldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrddlUUrrrrdDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddlllDlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlldddddrruuuUUdddddlllllddrrrRRUUUdllllllluuulldddddrrRRRRRllluurrruuuuulllllDuuullDDDDDDDuuurRRluuuuluulDDuuuuruulDDDDrddrddrrrrruulluUruulDlluuuLuuuuulldddDDDDuuuuuuurruurrruulllllddDDrruurrrrrrruullLLLLLrrrddDDDrrUUddlluuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuullldddddrrrrrUUUUddddllllluuuuurrruurrrrddlLLrrruulllldDDurrrrurruLLddlldddddrruurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrddrrDuuuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDrrdddLUrdddllllluUUUdrrRllldddrruUddrrruulLrruuullDDuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUlldRRuUUUUdddrrddrrdDlddrUrrdddrddllDullluurrRlllddllddlLulldRddllldlluuLruuurrddDuuulluuRRlllluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuulllllllddrrrRRllllluuuuuRlllDDDDDRR
6 2011-04-23 16:48:54 liuzr 3454 631 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuurRurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuullluulldlldddrRRRRuuluullulllldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRuulDrdDlddddlluuuuurRdrrddLruuruuLDDlluRluurDDllldddddrruUUUddddlluuuuurRdddddlddlUUrruuuuuurrrddrddLLLrrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluUlluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUddddrrrrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddrUdllluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUruuuurrDDDLdlUdlluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuluUrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlLddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrruLrdddlUUdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlllluuRRRllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrdrddrddrDDuuluurDDuulluuluUllldRlldddrrRRRllllluullddRRllulldRRuurrddRRdDlddrUrrdddrdDlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDllLdllllddRUllluuuuRRRRRdDLdRddLUdrrddllllUUddddllUUUUUrRRldddddlddlUUrruurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrddlllllllddlLulldRddllldllllllluuuRuuluuluulUUddrddlUUddrrddrddDlddrrrrruuuuuuullLLLrrrrrddrruuLuurDDlLLLuUruulDlluuuluurrrrrddRddrDDuuluuRDDuulluurrDDurrdLLuuuurRdrruLuurrrurrrddrddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrruuurrurrddrddlLLLLuuurrRurrrrddDDLLuuUdddrruuuulLLLdldRRllulldRRRuuulDrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLuurrDLdRddddrruuuuLLulLdddRluuurrdLrrrddddlluUUdddrruuuulLddddrddrUUllLLLdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllllddrrrrddlUrrruuuUUllddDDLdddllddrrrrruuUUUUUdddlLddlllURllldRlllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuulllllDDDDuurrRDLulluurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuuuUUlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuuuurrDDDDuuuulluurrDDlldddddllllluuuruuluurRRRRlllllddrddlllUUUURRddDuuullddddrRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDRluuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLdldlluuuuruulDDrrdDrrrdLrdDLUruurruulluUruulDlluuullddlDDuuruuruurrrrrddllLLrrrruurrddLLrrurrdLLuuuurRdrruLuurrrurrrddRRurrddddlluLdlllldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrddlUUrrRRdDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddDDlLulldRddlllDlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlldddddrruuuUUdddddlllllddrrrRRUUUdllllllluuuRRlllldddddrrRRRRRllluuUdrrruuuuulllllDuuullDDDDDDDuuurRRluuuuluulDDuuuuruulDDDDrddrRRRuUruulDlluuuLuuuuulldddDDDDuuuuuuurrdddrrURuuuuuulllllddDDrruuRRlldddddrrruuuuUrrrruullLLLLLrrrDDDDDrrUUddlluuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuullldddddrrrrrUUUUddddllllluuuuurrruurrrrddlLLrrruulllldDDurrrrurruLLddDDDrRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrddrrDuuuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDrrdddLUrdddllllluUUUdrrRllldddrruUddrrruulLrruuullDDuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUlldRRuUUUUdddrrddrrdDlddrUrrdddrddllDullluurrRlllddllddlLulldRddllldlluuLruuurrddDuuulluuRRllLLuUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuuUUddlllllllddrrrRRllllluuuuullDDDDDRR
7 2011-04-23 19:58:39 zhouxh 3438 531 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluullluluurururrdDDDDllluUllldRuuulDruRuuurrrrDDllLrrruulllldDDlddrrrUUddlddrUUllldRluuurDDuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDlluRRuurrrrddlldLLLddrUluRuuurrrrddllLrrruulllldDlddrdrrUUddllluuurDDldRuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDldlllluuuuRRRRRddlddddllUdrruuuruuulllllddddrRRllluuuurrrrrddlllDurrruulllllddddrRlldddddRddlUUUUUUUrrddrrdLuluuuurrrrrdddddlLLrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululuululuuluulUUddrddlUUrddrddrdrdrruLdddrUllldRluUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruuuLLrrdrruLLLrdddrUldlluRRllllluuuurrdDDuuullddddrRRdrruuulLrrdddlluRdrUllllluuuurrdDDuuullddddrRRddlUUlluuuurrddrDDDuuulDuuullddddrRdrUdrddddllllUUUUUrrrdrrrddLrrrrddLLLLLuUrruuluLrdrrDlulllluuurrrrrdDDlddllURldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUruurrDuuuullllldddrRRddlUdddrrrrruulLLLrruuuuullDDDLruuulllddRRddDrrrrrddlllllUUUUddrrruuuuullllldddddRluuuuurrrrrdddddrrddllllluUUdrrruuLrddrrdrrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururuulDrrruLdddrUldLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruulllDDuuruulDDrrruLrdddlUUdddddlllluurRRlllddrrrruUUrrdLLddlllluurruRRRllldRlllddrrrruUruuulllDDrUddrruLdlUrdddlllluurRRlllddrrrruUruLrurrrrddddLLLLLuuruuuurrDulldddldddrrrrruuuulLuuuuurrDDDDDlluulluRlddddldlluuuuurRRdrrddLUluullldddddrrruUUrrdrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLullddldlluuuuurrrRlllldddddrrruuurrdrruuuuulldDuurrdddddllulllDrurrdLulDrrrruuuuullddDDuulllllddRRRllldddrrUUrrRuuuuurrdddddLLLLrruuullllldddddrrrrrUdllllluuuuurrrrruurrdddddlLLruuullDurruuruurDDllddlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrddrdrddrddrDDuuluurDDluuluulululldldddrrRRRllllluullddRRlddlUUrrRRdDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDluuluulllulldddrRRRRuuuuuuulllllddlldddddRRRluuurrurUdlddrUdrruuuuullldDDuuurrrdddddlluLuuuullddRluurrrrrdddddllluuUrDlulllldddddrruuuUddddlluuuuurRRluurrrrrdddddlllLrrrruuLLrruuullDDuulllddrRlllldddddrruUUUddddlluuuuurRRluurrruulllllddDDrruurrrrrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddDulldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdrdrruLdddrUllldRuruuuuulllLLddrrrdDuuRlllluurrrrrdDDLrrruLdllulllluurrrrrdDlddllUdrrddllUUrruulDrurrdLLruuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlddddlluuUdddrruuuurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrurrurrddrddlLLLLuuurrurrrUdlUrdrrddDDLLLruuUdddrruuuulLulDllddRRllulldRRRllluuuuurrDDDuuullddRDrUdrruLLrrrdrrddddlluUUdddrruuuulLLulldllddrrrRlllluurrurrrdrrddddlluUddrruuuulllLLrrrrrddddlluullllluuuuurrrrrDDuulllllddRRRllluurrrDullldddddrrUUddrrrddrruuuulLLLrrrrddddlluuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddldddddrruuuUUlldddddddlllddrrrrruuUUUUUdddlluuullllluurrRllldddddddllddrrRRRRRlllllllulldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulllllddrrrRRllllluulluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDruuruuuuullDDDDDrruurrrrrddllL
8 2011-04-24 12:03:20 zhouxh 2960 493 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluullluluurururrdDDDDllluUlluuRuuurrrrDDDullLrrruulllldDDlddrrrUUddlddrUUlllldRRldLruuuulDurruuurrrrddlLdLLDDulluuRlddrrurrurruulllldDDLrrruLrrruulllldDldddrrrUUluluurrrrddlLLrdddllluuRDllllluuuuRRRRRdDlllDurrruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRluurrrrrdddddlLLullUdrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUruuluuuuurRlldddddrddlddrddlUUddrrddrdrddlUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruruLuLLrrdrruLLddddrUUdllluRRllllluuuurrdDDuuullddddrRRddRuruuuLLDDllluuuurrdDrddRddllUdrrdddllllUUUUUrRRuulDrdDrddddlllluuuuurRdrrrrddLrrrrddLLLLLuUrruurDullllUluurrrrrdDDlddllURurruuulldDDLruuulllddrRdddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllllUUrrrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururrdLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruululDlDDuuruulDDrrrruLLrdddlUUdddddlllluurRRlllddrrrruUUrrUlulllDDRRdddlllluurRurrUrrddLruurrrddddLLLLLuUUlldRurRurrrrddddllllluUruuuurrDuuuurrDDDDDlLuulluRlddddLdlluuuuurRRdrrddLUluulllddrRRDullldddrruUrrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDlldddddLLuuuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddrdrdrddrddrDDuuluurDDuulluulululldldddrrRRRllllluullddRddlUUrRuuururrdrdrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllulldddrRRRRuuuuuuullldDDRluuullddRllldddddRRRluuuUddddlluuuuurRuurrrrrdddddllULuUrDlddLrrrruuLLrruuullDDuulllddRRlllldddddrruUUUddrrrrruuuuulluulllllddDDrRRluurrrrrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdrdrruLdddrUllldRuuruuuulllLLddrrrdDuuRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruulDurrrdLLruuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlddddllUUUdddrruuuurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrurrurrddrddlllLLuuurrurrrrrddDDLLLruuluuUdlldlluuuurrrrrdDldddrddrruuuulLulDlluRlddlluuRDrrrrrrddddlluuUdddrruuuulLLLLddRRlluurrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrruuullllldddddRRRRlllluuuuurrrDurrdddrrddddlluUUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddlllllddrRlldddrruUrrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLLrruuullllldddddrrrrrUdlllddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlllllllddrrRRRRRlllllllulldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuuuulldDuulllddrRdddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUUddrrruuuuullllldddddRluuulldddddrrRRRRRllluUUdlluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrrrrddllL
9 2011-04-24 12:53:59 XiBeiTianLang 2988 479 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDDulldlldlluuRlddrrurrurruulllldDDLrrruLrrruulllldDldddrrrUUddlddrUUllluuuruurrrrddlLLdDDlluuRldlllluuuuRRRRRdDlllDurrruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRuurrddRdrrddrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUddddrrrrddllUdrruuluuluullddddrRRDuuulDuuullddddrRdrrruuuLLrrdrruLLdddllluurRRddllUllluuuurrdDDRluuullddddrRdrrruuuLLdldlluuuurrdDDurrrdddllURdddddllllUUUUUrRdddRUrurrddrrrddLLLLLuUURldddrrrrruulllLrrrrddllllluUruurrDullddlluRdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllllluuuRDluuurrrrrdDDDuuuuuulluUruulDlluuuLuuurrurrrddrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruulldlldllddrrrruUURllldRlllddrrrruUruuulllDDuuruulDDrrrdddlluUUrrddLdddlllluurRRUdlllddrrrruUruuulllDDrdrddlllluurRRluuurrrddLUrrrrrddddLLLLLuUrrrULuluurruuurrDDDDDlLLUdrrruuuuulldddDuuuurrdddddlLulluuRlddrrddlUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDlldddddddlllURdllluuuuurRRRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrurrrddrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluulldlldddrrRRRllllluullddRddlUUrRuuurrurrddrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrurrrddddRddrDDuuluuRDDuulluuuullldlldddrRRRRuuuullluuullddRDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRuurrdDrdLddLruuuuullddRllldddddrruUUUddddlluuuuurRuurrruulllllddDDrruurrrrrrruullLLLLLrrrddllldddddrruurrrUUddlllUdddlluuuuurrrDDuuuurrrrddlLLrrruulllldDrrrrurruLLddlldddddlLLLrrrrrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrddrruuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrddllUUrDruuulDDuurrrdLLruuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruuurrdrrddrddlllLLuuuuurrdrrrrrddDDLLLruuluuUdllulluurrrrrdDldddrddrruuuulLLddrUdddrruuuulLuuulllllddrrdddRRuruulDLrrrrddddlluUUdddrruuuulLuuulllllddrrRllldddRRRRlluUddlluuuuurrrDurrdddLLrrrrddddlluUUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddDuuulllddrRlldddrruUddrrruuLLrrrruuuUUllddDDuullllldddddrrddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlllllllddrrRRRRRlllllllulldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluullLrrruuulldDuulllddrRlldddrrUUddddrrrRRuullLLrruuuuulllllddlldddddrrRRRRRllluUUdlluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuulLrruuullDDuulllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
10 2011-04-24 16:25:11 esseger 2828 473 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLdrrdrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRullulllululldRuuulDrrruLrrurrdDDDDllluUluuuuurrrrDDDulldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDllddrdddLulUdrruuluurruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRDrrrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruruLuLLrrdddllullluuuurrdDrrrddddrUllldRdddllllUUUUUrrrdrrrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlUdldlluuRRdLddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUUlldRurrdrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluurrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUrruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldldlldldlldlldLLrrurrdLLurrurrururrdLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruululDlDDuurrrddldddlllluurRuuurrrruLdddrUrrrddddLLLLLuuuruuurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRdLdrrddllUUrDrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLLddrUluuruuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlluuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrdrddrddrDDuuluurDDuulluuluUrrrddDDlluuUdddrruuuulLdllulldRdRRuruLddllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRuuurrdrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRdlldlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurruurrddrddRddrDDuuluuRDDuulluuluulldRldllddrRRRRuulLLuuluuurrDDDllullldddddRRRluuUUddddlluuuuurRdrrruuulllDrDuurruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLdrrdrrrdDrruuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrddllUUrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlDDllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUdddddrrddllUUUUUdddrrurrdrruLLdrrrddlllLLuuRRRuruUdrrrddddLLLruuUdddrruuuulLdlldRururrddddlluUllllluuuuurrrrrdDlDuruulllllddrrRDullldddrruUddrrrddrruuuulLLLrruuullDullldddddrrrrrUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddrrddlUrrruuuUUllddDDuullddlddRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLuluurDullldddllddrrRRRRRllluUUUddddlllluurrRlllddrrrruUrrruuLruuulllllDDDDuurRlluurrrrrdddddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRullulluullddlluRdddrrrRRuullLLrruullullDullldddddrrRRRRRllluUlluUrurrdLuruullluullddDDDDDuuurRRRlllluuuurrddDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLrrdDuurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
11 2011-04-24 19:45:37 MatthiasMeger 3540 593 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururuulDlDRurrruLrrurrdDDrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuUruurrrururrdddrRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuuruurrddrdrrrdrrdRRllulldRRlluullluluuurrurrdddDDllluluuuuuurrrrDrruLLdDDulldlldddrdrrruurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdrdrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrdLdllUlUdrdrruuuuulllllddrRddrdrruurruLddlddrUUdllldRluuluulluurrrrrdDDDuurrdLuluulllllddrrRRRDrddLLdllUUUdddrrurruulDrdLuuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlllllulluRRddrrdddddddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldlllululldRdRUluurruruuulluUruulDlluuuluuuruurrrururrurruRRlldlluRRllddlldlluuurrRRddllLddlllllluuuuRRRRRdDrddlllddlUrurrddLLuurrruulDDuuuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRuulDrdddrrrdrrruurRdrruLuurrrurrdddddddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllLulluuululuuluulUUruuluuuuurRurDllldddddrddlddrddlUUddrrddrdDllluuUUrrddDuuullddddrRurrdrruLuLLdldRRddrrUrDllluulllluuuurrdDDuuullddddrRRuurrdLrrruLLLLrrrrdDDlUddlluRlURllllluuuurrdDDuuullddddrRRRddllUdrrdddllllUUUUUrRdddRluuulldddddrrrruUUrrdLullluulldddddrrrruUluRRllluuuurrrrruulluUruulDlluuuLuuUrrrrdrrruurRdrruLuurrrurrdddddddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldlLLLrrrrddLLLLLuUruLdlluuuuurrrrrdddDuuuulldDDuuulllddRRlldddrruUddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUUdrrrrrdrrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuluuurrrrdrrruurRdrruLuurrrurrdddddddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruulldlldllddrrrruUURllldRlllddrrrruUruuulllDDuuruulDDrrrdddlluUUrrddLdddlllluurRRUdlllddrrrruUruuulllDDrdrddlllluurRRluuurrrddLUrrrrrddddLLLLLuUrrrULuluurruuurrDDDDDlLLUdrrruuuuulldddDuuuurrdddddlLulluuRlddrrddlUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDlldddddddlllURdllluuuuurRRRllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluuurrrrdrrruurRdrruLuurrrurrrrrDDrdddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDuuuullluurDldddrddrruuuulLrrddddlluuUlUUdddrddrruuuulLdlLLdRRuruulDrrrddddlluUULrdddrruuuulLulluullldddddRRRRuUrrrddddlluUllllluuuuurrruurrrrDDDDDlllddlluRdllluuuuulluuRRRRRllllldlluRRddrrdddddddrrdDlddrUrrdddrdDlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdLurrrUUluurrrrurruRRlldlluRRllddlllDldDrrUUlluuuRRRRddlLdddlddLLuRlllUUrRDuluuRDrrrurruulllldDuurrrrddllLdLLrrrurruulllldDrrdddlldLdrrrULrUUUlDDuuulldRuuurrrrddlLLrrruulllldDrrrrurruLLddlldddddrruurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruulllLLrrrrrddddDrruuuLrdddrruuuuullLLdDDullldddddrrrrrUdddrruuUUUUUdddlLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRuurrrrrddllldDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuLruuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluURRuurrrddddRddrDDuuluuRDDuulluuuulllddllddrRRRRuulLLuuURdrruuullDDllllldddddRRRluuUUddddlluuuuurRRRdddLrrrruulLrruuulllllDurrrdDuuuulllllddDDrRRRlluurrrrrrruuLLLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddDuuulllddrRlldddrruUddrrruuLLrrrruuuUUllddDDuullllldddddrrddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlllllllddrrRRRRRlllllllulldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulllllddrrrRRuullllllluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
12 2011-04-26 20:19:48 Dante 3008 573 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDllLdlUddlluuRRdrrurruullllDDDLrrruLrrruulllldDldddrrddrrruuuUUllldLDldddRRRddRRUULLLuuUllddlldddrRRRRuuluuulllllldddddRRuuuUddddlluuuuurRddrrdLruuurrdddLLuRllluuRRRDullllldddddrruUUUddddlluuuuurRRDrddLruulldRurruuullDDDullldddddrruUUUddddlluuuuurRdddrrrrrddlllLrrrruurrddLLuullllluurrrrrDulluuurrrrdddDDlLLLLLrrrruuUULuluurrrrDDDulLdlDldllURlllluuuuRRRRRddlDDuRulllDRurruullllldddddddddrddlUUUUUUUrRddDrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddrruLdlllluuUUrrddDuuullddddrRRRuruLLrrdrruLLLdddrUllllluuuurrdDDuuullddddrRRRuuLrddlllluuuurrdDDurrdddddddllllUUUUUrRuurrdRlddrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullUluullddRDRRddllURdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllULuUlluurrrrrdDDDuuuuuulluUruulDlluuuLUUrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurruulDrddddllLLuurrRlllddrrrruUUUlulDDuuruulDDrdrddddlllluurRRlllddrrrruUlUUrrrddLLURllldRlllddrrrruUluuUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUruurrrrddddLLLLLuurrrUdlluuuurruuurrDDDDDlLLUdrrruuuuulldddDuuuurrdddddlLulluuRlddrrdddlluUULrrrddLUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddLDlLuRdrrddllllluuuuurRRRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDlluuUluRlluurrDDlddrddrruuuuLLLUdddrUdddrruuuulLullldddRRuULrddllulldRRuRuulDrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLdLdRRluurrrrddddlluUUdlluuuuuuurrrrDDDDDlLuuuLrdddrruuuuulllldDDDDulluuRlllluuRRRRRdDDLdllUdrruulDurrrrdLLLdDrUluurrdLuuulllllddrRRRDrrrddrruuuuullLLdDldRddlUdrRRddddrruuUUUUUdddLLLrddlllllddrrRRRllllluuuUUUddddllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDuulluulllllddrrrRRllllluuUUUlldddddRRRluuuurUrRdLruuulllDurrruulllllddDDrRRldddrrrrruuuuuLrrruullLLLLLrrrdDDurrrrurruLLddlldddLrddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrRdddddrrrrruuuuulluuLLLLLddrrRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrddRldddddllUUUUUdddrrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllUdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllllluurrRllldddddddrrrrruurruuuUUllddDDuullDullldddddrrddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlllUdllllddrrRRRRRlllllllulldRRuurruuuRluullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuuuurrddDuuulllllllddrrdddddrrrRRuullLLuluurDullllldddddrrRRRRRllluUUdlluUddrrrrruuLruuullllluullddDDDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrDurruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrUdrrrddllL
13 2011-04-27 15:17:52 kukufeicong 3848 641 ullluuuluuururrdrdrrruurrdrruluurrrurrrdrddldldddrrddlddrurrdddrdddldllululllddllulldrddllldllluullldruuuldrdrrddrrruuuuulluurrdrrullddlldllrruuulluuruuldlluuuluuururrdrdrrruurrdrruluurrrurrrdrddldldddrrddlddrurrdddrdddldllululllullullrrdrrulldrrdrruullddrrrdrdrruldddrullldruruurruuulllllddlluuruulddrrddrdduulllddllulldrddllldllluuluurruuulluuruuldlluuuluuururrdrdrrruurrdrruluurrrurrrdrddldldddlddldduuruulddruuruuururuuldrrruldddruddrddllllluullddrrllulldrruurrurrurrddrddlllddlddrurrdddrdddlldlluulllddllulldrddllldllluuluurruuulluuruuldlluuuluuururrdrdrrrdrrdrrllulldrrlluullddrrlluulululldruuuldrrruldlddlldddrrrrruuluullulllldddddrddluurrrluuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrddrdrrddrddlllddlddrurrdddrdddlldlluulllddllulldrddllldllluulluluuluuluuluuddrddluuddrrddrddrruldlllluuuurrddduuullddddrrrrurullrdrrrullldddrullllluuuurrddduuullddddrrrruulrddlllluuuurrdddurrdrlddddddlllluuuuurrrllldddddrrrruuulludrrdddlllluuuuurrddrrurudrddlullluulldddddrrrruuddlllluuuuurrdddrurrdrrrrddllllluuruluurdrrdulllddddrrrrruullllrrrrddllllluulluuuuurrrdduurrdddduuuulllllddrrlldddrruuddddrrrrruullllrrrrddllllluuudrrrrrdrrdlluulluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrddrdrrddrddlllddlddrurrdddrdddlldlddlldlldlldllrrurrdllrruurrurruuldrddddlllluurrrlllddrrrruuuululdduruuulddrdrruldddddlllluurrrlllddrrrruuuululddurrddddlllluurrrluurrrrrrrddddllllluuudddrrrrruuuulllddlruurrrddddllllluurruululrurrdldddllddrrrrruuuullrrddddllllluurrruluuruuuurrdddddlluldlluruurldddrrrruuuuulldddduuuurrdddddllddllllluuurrlluurrrrlllldddddrruuddrrruullrrrruuuuulldddduuuurrdddddlllruuuuuruurddllddlllllllddllulldrddllldlluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrruurrdrruluurrrurrrddrdrrddrddrddrdduuluurddluuluuluulldrurrrrddddlluuudddrruuuulllldldrrllulldrruruuldrrrrrddddlluuudddrruuuulllldldrrluurrrrddddlluuudlluuuuuuurrrrdddddlllrrruuuuulllldddrrdulluuurrrrdddddlluulldlduluurdrrrddrruuuuulllldduurrrrdddddlluuuldllulllluurrrrrddldrddlulludrrruuuulllllddrrrrlllluurrrrrddrrdddddllllluuuuddddrruuddrrruullrruuulldduuuulllllddrrrrlldddddrrrrruurruuuuulllldddurrdddddddrruuuuddddlddruulluulllllddrrrrrllllluullddrrllulldrruurrrrrrrddlllddlddrurrdddrddlllllllddllulldrddllldlluuuuuuulluuruuldlluuuluuurrurrddrrrdrrdrrllulldrrlluullluuluurrurrdddddllluuuluuuurrrrddlllrrruullllddddrdruudldddruuullldruuuuurrrrddlllrrruullllddddrrudlluuuurrrrddlllrddldulllllluuuurrrrrddduuulllllddddrrruurlddllluuuurrrrrddllddrdrldlluruuurruulllllddddrrlluuuurrrrrddllldrddlddddlluuuuurrdrurrdlddlruuulllldddddrruuuuddddlluuuuurruurrrrrdddllrrddllllrrrruuuuulldduulllddrrlllldddddrruuuuddddlluuuuurrrldddddlddluurruurrrrrrruurrdrruluurrrurrdddddrrrrrddlllddlddrurrdddrddlllllllddllulldrddllldllllllluuuuuuuluuluuddrddluuddrrddrrrrruulllllddrrrrrrruuluurddllddllllluurrruuruuldlluuuluurrrrrddrddrdduuluurddluuluurrddurrdlluuuurrdrruluurrrurrdddddlldlldllrrurrdllrruurrddllrruurrrrrddlllllrrrrruuuurruuudddddddlddruulllruulllllddrrddlddrurrdddrruuruuddlddruulddldddddrruuuuulldddddddlllddrrrrruuuuuuudddllddlllllllddrrrrrrrlllllllulldrruurruuuuullddllulldrddlllddrrdrrllulldrrlluulllllddrrrrruulluuuuurrdddddlluuuuuuurrddllllllluurrrrrlllllddddlluuuuruulddrrddrrrrruulluuruuldlluuullddldduuruulddruuruuuuulldddddrruurrrrrddlllllrrrrruurrddllrrurrdlluuuurrdrruluurrrurrdddddlldlldllrrurrdllrruurrddllrddluurrrrddlddrurrdddrddllllluuluuluuddrddluuddrrddlluudllurrddddllulldrddllldlluuuuurrurrurrlldllurrllddlluurrlldddddddrruuuuulldddddlllddrrrrruuudllllllluuulldddddrrrrrrrllluulluuuuuuurlllddddddduuuuuuuruulddrrddrrrrruulluuruuldlluuuluuuuulldddddrddldduuruuldduuuuuuurruurrruulllllddddddddduuuuurruurrrrrrruulllllllrrrrrrrdrrulldddulldddddrruurrdrruluurrruullullrrdrrulldrrdrrrrruulllllddrrdddddlluuuuudddddrrddllulldrruuuuudddrrddrrddlddrurrdddrddllllluurrrlllddllddllulldrddllldlluuuuurrddduuulluulluuruuldlluuuluurrrrrrrdrrdrrllulldrrlluullddrruulllllllddrrrrruullllluuulldddddrr
14 2011-04-27 15:34:38 管窥子 2814 473 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurRurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDDulldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDllddrdddLulUdrruuluurruulllllddddrRRDuuulDurrruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRdrrrrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUddddrrrrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddrUdllluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluuuurrDDDuuuuuulluUruulDlluuuLuUrruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrruLrdddlUUdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlllluuRRRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluulldlldddrrRRRllllluullddRddlUUrRuuurrurrddrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurruurrddrddRddrDDuuluuRDDuulluuluullddllddrRRRRuulLLuulluurDllldddddRRRluuUUddddlluuuuurRuurrruulllllddDDrruurrrDLrrruLrrruullLLLLLrrrdDrdDDrUUlulldRuuurrrrddlLLrrruulllldDrDrddlllddLrrrrUUUUlulldRDuuuurrrrddlLLrrruulllldDrrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrddrruuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruulDurrrdLLruuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlddddllUUUdddrruuuurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrurrurrUdddrddlllLLuuurrurrrrrddDDLLLruuluulldlluuuurrrrrdDldddrddrruuuulLLddrUdddrruuuulLdlLLdRRuruulDrrrddddlluUUdddrruuuulLuuullllldddddRRRRlluuuRDlddlluuuRluurrrDurrdddLLrrrrddddlluUUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllllddrrrrddlUrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLddlllddrrrrruuUUUUUdddllddlllURllldRlllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuullllluurrRlllddDDDDuurrrDLulluurrrDurrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuuullddddlluRdddrrrRRuullLLrrrrddllllluUlluuulldddddrrRRRRRllluulluuuRDuuulDuuullddDDDDDuuurRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLrrdddLUruurrrrddDuuulldddLrddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrruuUdddrrrddllLrrruuuulLrruuullDDuulllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
15 2011-04-27 16:47:19 Dante 2976 589 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDllLdlUddlluuRRdrrurruullllDDDLrrruLrrruulllldDldddrrddrrruuuUUllldLDldddRRRddRRUULLLuuUllddlldddrRRRRuuluLLuulllldddddRRuuuUddddlluuuuurRRRRDlddLruurrddLLuRuullllldddddrruUUUddddlluuuuurRddRRdLuluuRDldRurruuullDDDullldddddrruUUUddddlluuuuurRdddrrrrrddlllLrrrruurrddLLuullllluurrrrrDulluuurrrrdddDDlLLLLLrrrruuUULuluurrrrDDDulLdlDldllURlllluuuuRRRRRddlDDuRulllDRurruullllldddddddddrddlUUUUUUUrRddDrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddrruLdlllluuUUrrddDuuullddddrRRRuruLLrrdrruLLLdddrUllllluuuurrdDDuuullddddrRRRuuLrddlllluuuurrdDDurrdddddddllllUUUUUrRuurrdRlddrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullUluullddRDRRddllURdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllULuUlluurrrrrdDDDuuuuuulluUruulDlluuuLUUrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurruulDrddddllLLuurrRlllddrrrruUUUlulDDuuruulDDrdrddddlllluurRRlllddrrrruUlUUrrrddLLURllldRlllddrrrruUluuUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUruurrrrddddLLLLLuurrrUdlluuuurruuurrDDDDDlLLUdrrruuuuulldddDuuuurrdddddlLulluuRlddrrdddlluUULrrrddLUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddLDlLuRdrrddllllluuuuurRRRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDlluuUluRlluurrDDlddrddrruuuuLLLUdddrUdddrruuuulLullldddRRuULrddllulldRRuRuulDrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLdLdRRluurrrrddddlluUUdlluuuuuuurrrrDDDDDlLuuuLrdddrruuuuulllldDDDDulluuRlllluuRRRRRdDDLdllUdrrDrUluurrrddLLLuurrDLuuulllllddrRRRDrrrddrruuuuullLLdDldRddlUdrRRddddrruuUUUUUdddLLLrddlllllddrrRRRllllluuuUUUddddllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDuulluulllllddrrrRRuuuuulLuulllddlldddddRRRluuUUrURRdLruuuuulllllddDDrRRldddrrrrruuuuuLrrruullLLLLLrrrdDDurrrrurruLLddlldddLrddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrRdddddrrrrruuuuulluuLLLLLddrrRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrddRldddddllUUUUUdddrrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllUdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddDDDrruuuUUllddllDullluurrRllldddddddrrrrrUdlllddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlllUdllllddrrRRRRRlllllllulldRRuurruuuRluullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuuLLLdddddrrrRRuullLLulDlluUURRRDullllldddddrrRRRRRlllUUUdrrruuLruuurrddDuuulllllllDuuullddDDDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrDurruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrUdrrrddllL
16 2011-04-27 16:50:56 Dante 3160 531 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuUluuuurrrrDDllLrrruulllldDDDrdrUUddlddrUUUllldRuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDrrUdlluuuurrrrddlLddlDullluuRlddrdRurruurruulllldDDuuurrrrddlldddddrruuuUUlldddddddRRUUlluuulLdldlldddrRRRRuuuuulluullddDullldddddRRuuuUddddlluuuuurRdrrddLruullulldddddrruUUUdRurruuulldDDlddddlluuuuurRdrrrurrdddlLLLrrrruuulluulldDllldddddrruUUUddddlluuuuurRdddrrrrrddlllLrrrruurrddLLuuuuuuurrdddDDlluuulluuuurrrrDDDullLrdddddllllluuRURRdLulllluuuuRRRRRdDDulllDurrruullllldddddddddrddlUUUUUUUrRRldddrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddrruLdlllluuUUrrddDuuullddddrRRRuruLLrrdrruLLLdddrUllllluuuurrdDDuuullddddrRRRuuLrddlllluuuurrdDrrddddllUdrruuuulluullddddrRRDullluuuurrddDuuullddddrRdrrddddllllUUUUUrrdddRluurrrrddrrrddLLLLLuUURldddrrrrruulllLrrrrddllllluUruurrDulUdlddllluurRRddllURdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrULuURDlddlluuuuurrrrrdDDDuuuullllldddddrrddrrrrruulLLLrrrrddllllluUUdrrrrrdrrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuLuurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruulldlldllddrrrruUURllldRlllddrrrruUruuulllDDuuruulDDrrrdddlluUUrrddLdddlllluurRRUdlllddrrrruUruuulllDDrdrddlllluurRRluuurrrddLUrrrrrddddLLLLLuUrrrUdlluuuurruuurrDDDDDlLLUdrrruuuuulldddDuuuurrdddddlLulluuRlddrrdddlluUULrrrddLUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuLDlluRdrrddllllluuuuurRRRlllldddddrrrrruurruuuuulldDDDuuuurrdddddlLLruuuuuruurDDllddlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDuuuulllluurrDullddrddrddrruuuulLLUdddrUdddrruuuulLullldddRRuULrddlluRllldRRRuuulDrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLddRluurrrrddddlluUUdlluuuuuuurrrrDDDDDlLuuuLrdddrruuuuulllldDDDlluuRlllluuRRRRRdDllddDulUrurrrrddLLLrrruulllDurrDLLruuulllllddrRRRdrrrddrruuuuullLLdDldRdDLUruurrdddLrddddrruuUUUUUdddllddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRuuuUUUddddrrrrrddllldDlddrUrrdddrddllDullluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuLruuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDuulluulllllddrrrRRllllluuuuulldddddRRRluuuuuuurrruulllllddDDrruurrrrrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddLrddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrRdddddrrrrruuuuulluuLLLLLddrrRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrddRldddddllUUUUUdddrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllUdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddlldddddrruuuUUlldddddddlllddrrrrruuUUUUUdddllddlllUdllllddrrRRRRRlllllllulldRRuurruuuRluuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulllllddrrrRRuullllllluuuRllldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrDurrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrUdrrrddllL
17 2011-04-27 21:03:13 Dante 2916 573 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDllLdlUddlluuRRdrrurruullllDDDLrrruLrrruulllldDldddrrrUUlLDuuuurrrrddlLLrrruulllldDrrdddlddrrruuuUUdddddllddRRUUllluuruulDllddlldddrRRRRuuUUUluullDDlllldddddRRuuuUddddlluuuuurRddrrRldLuluuRRDulDullldddddrruUUUddddlluuuuurRdrruuurrddrdddddlllLrrrruulLLLrrrrrrddLLuuuuuluurrrdddDDlluuuUlulldRuuurrrrDDlLLrddlLDlllulluuuuRRRRRdDlllDRDuurruullllldddddddddrddlUUUUUUUrRuurrrrrrrDDDrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddrddlUUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruuuLLDDllluuuurrdDDuuullddddrRuurrrdrruLLLLdRRddlUruulldldRllluuuurrdDDurrrdLrddlUdddddllllUUUUUrRRRdrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddrUdllluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluuUllluurrrrrdDDDLdlUrruuuuuulluUruulDlluuuLuUrrrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrurrdLLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruulllDDRRdddlllluurRRlllddrrrruUlluuuruulDDDDrUUrrdLullddrdrUdddlllluurRRluuurDurrdLrrrrrddddLLLLLuUUUruurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrruLrdddlUUdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddllLdddlluuuuurRRRDrdLuullllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluuluurDDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldddRRUUrrrddddlluUUdddrruuuulLddlllulldRRRRuLLuurDlddrruruLrrrddddlluUUdllluRluurDuuuuurrrrDDDDDlLLLulluuRlllluuRRRRRdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrDrrULLuurrDLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlDRddrrddllllluUUURurrdLruuulllllddrRRRdrddlUruUrrdDDrruuuuullLLDDDullldddddrrrrrUdddrruuUUUUUdddlLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDuulluulllllddrrrRRuuuuuuulllllddlldddddRRRluuUURURRdLulLuurrruulllllddDDRRRluurrrDurrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddLrddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUUrrddRldddddllUUUUUdddrrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllUdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddlddrddlUUdrrruuuUUllddDDldddLLuRluuRDlddddrrrrruuUUUUUdddlLLruuullDullluurrRllldddddddRlllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuRluullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluullulldlluRRldddrrrRRuullLLulllUUrDurrDLulllldddddrrRRRRRllluUUdrrruuLruuurrddDuuulllllllDuuullddDDDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrDurruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrUdrrrddllL
18 2011-04-27 22:06:51 Dante 2900 571 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDllLdlUddlluuRRdLrrrurruullllDDDrruLrrruulllldDldddrrrUUlLDuuuurrrrddlLLrrruulllldDrrdddlddrrruuuUUdddddllddRRUUllluuruulDllddlldddrRRRRuuUUUluullDDlllldddddRRuuuUddddlluuuuurRddrrRldLuluuRRDulDlulldddddrruUUUddddlluuuuurRdrruuurrddrdddddlllLrrrruulLLLrrrrrrddLLuuuuuluurrrdddDDlluuuUlulldRuuurrrrDDlLLrddlLDlllulluuuuRRRRRdDlllDRDuurruullllldddddddddrddlUUUUUUUrRururrrrrrDDDrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUrddrddrddrddlUUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruuuLLDDllluuuurrdDDuuullddddrRururrdrruLLLLdRRddlUruulldldRllluuuurrdDDrurrdLrddlUdddddllllUUUUUrRRRdrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddrUldlluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluuUllluurrrrrdDDDLdlUrruuuuuulluUruulDlluuuLuUrrrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrurrdLLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruulllDDRRdddlllluurRRlllddrrrruUlluuuruulDDDDrUUrrdLullddrdrUdddlllluurRRluuurDurrdLrrrrrddddLLLLLuUUUruurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrruLrdddlUUrdrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddllLdddlluuuuurRRRDrdLuullllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDluuluuluuluurDDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldddRRUUrrrddddlluUUdddrruuuulLdldllulldRRRRuLLuurDlddrruruLrrrddddlluUUldlluRluurDuuuuurrrrDDDDDlLLLulluuRlllluuRRRRRdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrDrrULLuurrDLuuulllllddrRRRDrddrrrruuuuullLLdDldRurrdDLdllURdrRddddrruuUUUUUdddLLLrddlllllddrrRRRllllluuuUUUddddllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDluuluulllllddrrrRRuuuuuuulllllddlldddddRRRluuUURURRdLulLuurrruulllllddDDRRRluurrrDurrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddLrddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrRdddddrrrrruuuuulluuLLLLLddrrRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrddRldddddllUUUUUdddrrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllUdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddlddlddrddlUUrdrruuuUUllddDDldddLLuRluuRDlddddrrrrruuUUUUUdddlLLruuullDullluurrRllldddddddRlllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuRluullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluullulldlluRRldddrrrRRuullLLulllUUrDurrDLulllldddddrrRRRRRllluUUdrrruuLruuurrddDuuulllllllDuuullddDDDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrDurruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDruuruuuuullDDDDDrruurrUdrrrddllL
19 2011-04-27 22:10:18 Dante 3010 531 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDlldlldlluuRlddrrurrurruulllldDDLrrruLrrruulllldDldddrrrUUlLDuuuurrrrddlLLrrruulllldDrrdddlddrrruuuUUdddddllddRRUUllluuruulDllddlldddrRRRRuuUUUluullDDlllldddddRRuuuUddddlluuuuurRddrrRldLuluuRRDulDullldddddrruUUUddddlluuuuurRdrruuurrddrdddddlllLrrrruurrddLLuuuuuluurrrdddDDlluuuUlulldRuuurrrrDDDulLLrddlLDlllulluuuuRRRRRdDlllDRDuurruullllldddddddddrddlUUUUUUUrRuurrrrrdddddlLLLrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddrruuLDldRlllluuUUrrddDuuullddddrRurruLdrrrruLLdlddrUlulldRllluuuurrdDDuuullddddrRurrRddlUruuLLdldRllluuuurrdDDurrrdLrddlUdddddllllUUUUUrRuurrrdddrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddrUdllluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluuuuurrdDDDuuuuuulluUruulDlluuuLuUrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurruullDRdrUddddllLLuurrRlllddrrrruUluulDruuuulDDrdrruLdlddrUdddlllluurRRlllddrrrruUluuUrrdLullDDrdrUdddlllluurRRluuurDurrdLrrrrrddddLLLLLuUlluuurrrurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrruLrdddlUUdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddllllluurRRRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluullddRUruLrrrrddDDlluuUdddrruuuulLdlldRulllldRRuruulDrdrruLrrrddddlluUUdddrruuuulLdllLuurDlddRRuruLrrrddddlluUUdllluRluurDuuuuurrrrDDDDDlLLLulluuRlllluuRRRRRdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrDrrULLuurDuuulllllddrRRRdddrruLdrrrruuuuullLLdDDurrdDldllURuuuurrrrdddddlLLrddddrruuUUUUUdddllddlllllddrrRRRllllluuuUUUddddllddRddlUUrRuurrrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDuulluulllllddrrrRRuuuuuuullllldddRURRdLulllldddddRRRluuUUddrrrrruuuuulluulllllddDDrRRluurrrDurrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddLrddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrRdddddrrrrruuuuulluuLLLLLddrrRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrddRldddddllUUUUUdddrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllUdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddlllllddrrrrrddlUrrruuuUUllddDDuullllldddddrrURldlluuurrrDullldddrruUddddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlLrruuuuullDullldddddllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuuuulldddddlluRdddrrrRRuullLLrruuuuulllllddRDuluurrrdddLruuulllddrRlllldddddrrRRRRRllluUUdlluUddrrrrruuLruuullllluullddDDDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrUdrrrddllL
20 2011-04-28 05:07:50 esseger 2674 511 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLdrrdrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRullulllulLuuulDrrruLrrurrdDDDDllluUluuuuurrrrDDllLdldllllluuuuRRRRRdDDDDulluulDurRRuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRRdrrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUllluuUUrrddDurDrdrruLdddrUlllUddRdddllllUUUUUrRRdrrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddlluRdddrrrrrurrdLLuulLLLLuluRRuurrDDDuuuuuulluUruulDlluuuLuuuUUrrdddLruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldldlldldlldlldLLrrurrdLLurrurrururrdLdddllLLuurrRluRuruulDrrruLdddLrrUrrrddddLLLLLuUUruuurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrrddlUrrruuuuuluurDDlldDDDDldlUUlluuRRRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluUrruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrdrddrddrDDuuluurDDuulluuluUrrrddDDlluuUdddrruuuulLdllulldRdRRuruLLrrrrddddlluUUdddrruuuulLLddllulldRRRRuurrrddddlluUUdddrruuuulLdlLLdllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRdlldlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurruurrddrddRddrDDuuluuRDDuulluuluulldRldllddrRRRRuulLLuuulllldddddRRRluuUUddddlluuuuurRRuulDurrruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRDDrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddDDDrRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLdrrdrrrdDrrDuuuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDrdrDDLUdddlluRdllluUUUdrrRDrruuullDDuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUdddddrrddllUUUUUdddrrrruUddrrrddlLLLLuuuuuuurrrrrdddlLrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllllddrrdrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLddrUllldlluRRRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLulldlllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuulllllDDDDuurrrDLulluurrrDurrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRullulluuuullddlddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUlldRuuuluurDDDullldddddrrRRRRRllluUlluUruuuluullddDDDDDuuurRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLrdrddLUruurrdddLrddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruurrUUddDDuulluuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
21 2011-04-28 20:03:31 Dante 2816 561 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDllLdldlluRRdllllluuuuRRRRRdDDllulDrrruuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRurrrurrrrDDDrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddrddlUUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruuuLLDDllluuuurrdDDuuullddddrRuurrrdrruLLLLdRRddlUruulldldRllluuuurrdDDurrrdLrddlUdddddllllUUUUUrRRRdrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddrUdllluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluuUllluurrrrrdDDDLdlUrruuuuuulluUruulDlluuuLuuurrurrddrrrUUrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrurrdLLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruulllDDRRdddlllluurRRlllddrrrruUlluuuruulDDDDrUUrrdLullddrdrUdddlllluurRRluuurDurrdLrrrrrddddLLLLLuUUUruurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrruLrdddlUUdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddllLdddlluuuuurRRRDrdLuullllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluuluurDDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldddRRUUrrrddddlluUUdddrruuuulLddlllulldRRRRuLLuurDlddrruruLrrrddddlluUUdllluRluurDuuuuurrrrDDDDDlLLLulluuRlllluuRRRRRdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruulDurrrdLLruuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlddDrrrddllllluUUURurDurrdLLruuulllllddrRRRdrrrDDlUdllURdrrrruuuuullLLdDDulllddRldddrrrrrUdddrruuUUUUUdddlLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrurrddrddRddrDDuuluuRDDuulluuluulldlldddrRRRRuuluullddLruurrddLLullUUlldddddRRRluUUURRuulDDlddddlluuuuurRdrrddLruuuulDllldddddrruUUUddddlluuuuurRRuulDrrrurrdLLLruuulllllddDDrRuurRdrrrurruullLLLLLrrrdDrdDDrUUlulldDDRluRluurrdLuuurrrrddlLLrrruulllldDllldddddrrrrrUUUUlullDRddlUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDurrrrurruLLddlldddLrddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllUdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddlddrddlUUdrrruuuUUllddDDldddLLuRluuRDlddddrrrrruuUUUUUdddlLLruuullDullluurrRlllddddRldddRlllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluullulldlluRRldddrrrRRuullLLulllUUrDurrDLulllldddddrrRRRRRllluUUdrrruuLruuurrDDDuuullllDulllDuuullddDDDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuuRlllDDDDDrruurrUdrrrddllL
22 2011-04-28 20:06:11 Dante 2966 505 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDDulldlldllllluuuuRRRRRllllldddddddddRddlUUUUUUUrrrrrdrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddrruuLDldRlllluuUUrrddDuuullddddrRurruLdrrrruLLdlddrUlulldRllluuuurrdDDuuullddddrRurrRddlUruuLLdldRllluuuurrdDDurrrdLrddlUdddddllllUUUUUrRuurrrdddrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddrUdllluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluuuuurrdDDDuuuuuulluUruulDlluuuLuuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurruullDRdrUddddllLLuurrRlllddrrrruUluulDruuuulDDrdrruLdlddrUdddlllluurRRlllddrrrruUluuUrrdLullDDrdrUdddlllluurRRluuurDurrdLrrrrrddddLLLLLuUlluuurrrurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrruLrdddlUUdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddllllluurRRRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluullddRUruLrrrrddDDlluuUdddrruuuulLdlldRulllldRRuruulDrdrruLrrrddddlluUUdddrruuuulLdllLuurDlddRRuruLrrrddddlluUUdllluRluurDuuuuurrrrDDDDDlLddllluuuluuRlllluuRRRRRdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruulDurrrdLLruuulllllddrRRRlllluurrrrrdDldddddlluUUUddddrruuuuurrdLuuulllllddrRRRlldddddrrrrruuLUdrddllluuuRldddrrruulLrrrruuuuullLLdDDurrdDuulllllddRldddrrrrrddrruuUUUUUdddlLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRuurrrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrurrddrddRddrDDuuluuRDDuulluuluulldlldddrRRRRuuluullulllldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRuulDrdDlddddlluuuuurRdrrddLruulluurDllldddddrruUUUddrruurrddLLLruRuuuLruuulllllddDDrRuurRdrrrurruullLLLLLrrrdDDrruLrrruulllldDldDDrrrUUddllddrrUUllluuullddRluurrdRDDlUruuuurrrrddlLLrrruulllldDlllddrrrdrrUUddlllulluurrrDDuuuurrrrddlLLrrruulllldDDurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddlllllddrrrrrddlUrrruuuUUllddDDuullllldddddrrURldlluuurrrDullldddrruUddddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlLrruuuuullDullluurrRllldddddddllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuuuulldddddlluRdddrrrRRuullLLrruuuuurrddDuuulllllllddRDuluurrrdddLruuulllddrRlllldddddrrRRRRRllluUUdlluUddrrrrruuLruuullllluullddDDDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrUdrrrddllLrrruuuuuuulllllddllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
23 2011-04-29 11:37:39 zhouxh 2804 473 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruuurrururrdDDDDlllLLuuuuRuuurrrrDDDullLrrruulllldDDDrDrUUdlluuuurrrrddlLLDurrruulllldDDlddddrrrUUUUlluuurrrrddlLdlllluRldDllluuuuRRRRRdDlddddllUdrruuuuruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRlddrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruruLuLLrrdddllullluuuurrdDrrrddddrUllldRdddllllUUUUUrrrdrrrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlUlddlluuRRdLddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUUlldRurrdrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluurrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururrdLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruululDlDDuurrrddldddlllluurRuuurrrruLdddrUrrrddddLLLLLuuuruuurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRdLdrrddllUUrDrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLLddrUluuruuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlluuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddrdrdrddrddrDDuuluurDDuulluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRuuurrdrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllulldddrRRRRuuuuuulLullddDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRdrrddLrrrruuuullulllDrDuurruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDrrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDLdllUdrrddllUUrDruurrddLLuRuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdllulllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruuurrdrrUdllddrrrddlllLLuuuuurrRdrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLullldddRRRRlluUrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrDurrdDDrrddddlluuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddrrddlUrrruuuUUllddDDuullddlddRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLuluurDullldddllddrrRRRRRllluUUUddddlllluurrRlllddrrrruUrrruuuuulllllDDDDuurRlluurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluullddlluRdddrrrRRuullLLrruullullDullldddddrrRRRRRllluUlluUrurrdLruuullluullddDDDDDuuurRRRlllluuuurrddDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLrrdDuurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrruuUdddrrrddllLrrruuuulLrruuulldDuulllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
24 2011-04-30 02:30:06 MatthiasMeger 3030 519 ullluuuluuururuulDlDRurrruLrrurrdDDrRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuUruurrrururrdddrRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuuruurrrururrdddrRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldlllululldRdRUluurruruuulluUruulDlluuuluuuruurrddrdrrrdrrdRRllulldRRlluullluluurururrdddDDllluluuuuuurrrrDDllLrrruulllldDrddlddrUrUUlulDuuurrrrddlLdllDlluuRlddrrurrurruulllldDDLrrruLrrruulllldDrrdddlddrUUUUlDDuuulldRuuurrrrddlLLDlldlllluuuuRRRRRdDlddlddRdLulUrurDuuRuuulllllddddrRdrruuullDRDDuuurruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRdrUluurrrrrdddlLLrrrddrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllLulluuululuuluulUUddrddlUUrddrddrdDllluuUUrrddDuuullddddrRurrdrruLuLLdldlluuuurrdDrrrdrruLLddlddrrUdlldddllllUUUUUrrRuRRdDrddLruuluulldRlllldddddrrrruUUllUdrrdddlllluuuuurRdddRurRdrrrrddLLLLLuUruurrDullddlluRdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllllluuuRDuurrurrdDDDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUUUrrdrrrddlLLLrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurruulDrddddllLLuurrRlllddrrrruUUUrrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDLdddllddrrrrruuuulLrrddddllllluurruUruuuuurrDDDDDlluulluRdrddlUrdrruuuuulldDDDldddllddrrrrruuUUlLrrddddllllluullllddrrRRuurruUlllulDDuruuuRRlllDDDrrrrddllURldddlllluurRRlllddrrrruUlUUUldDrdrruuLrddlddlllluurRurRurrrrrddddlllLLuuulluurDrrrruuuuurrdddDDuuuuuluurDDlldddddllllluuurrrRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluUrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDluuluuluulldRurrrrddDDlluuUdddrruuuulLLLdldRRllulldRRRuuulDrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLddRluurrrrddddlluUUdlluLruuuuuurrrrDDDDDlLLrrruuuuulllldddrrDulluuurrrrdddddlLuulldDulluuRlllluuRRRRRdDDLdllUdrrurrrddddllllluUUrruruuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlddlldddrrrrruuuuuLdLrrddLUrdddllllluuurrRlllUddddrruUddrrruulLrrrruuuuullLLdDDDuurrdddddddrruuUUUUUdddllddlllllddrrRRRllllluullddRddlUUrRuurrrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddRddrDDuuluuRDDluuluulllllddrRRRRuuuuuuulldDllllldddddRRRluuUUddddlluuuuurRRRlldddrrrrruuuuulllllDurrruulllllddDDrRuurrrrrrrDuuullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrRdddddrrrrruuuuulluuLLLLLddrrRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddlddlllllddrdrrrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLLLddrrrUdlllddrrrrruuUUUUUdddlLLruuullllldddddRlllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuuuurrddDuuulldddllLUlldddrrUUddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUlluuulldddddrrRRRRRllluulluuRuuulDuuullddDDrRdrUldddrrrrruullLrrruuulldDuuLLrrrrdddddlllUdlluuurRlllluuuurrdDDuuullddddDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDruuruuuuuRlllDDDDDrruurrUdrrrddllL
25 2011-04-30 05:11:21 Dante 2792 571 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDlldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDlllDurrruulllllddddrRRDrddLUlUUrDuuulDurrruulllllddddrRurDuurrDLrrruLrrruullLLdDldDDrrrUUddlddrUUddrruuuUUlLLdDDrUUluLuurrrrDDlLLdLDllllluuuurrrRRdDrddlllllldddddRddlUUUUUUUrruurRRDrrurrDDDrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddrddlUUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruuuLLDDllluuuurrdDDuuullddddrRuurrrdrruLLLLdRRddlUruulldldRllluuuurrdDDurrrdLrddlUdddddllllUUUUUrRRRdrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddrUdllluRRldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluuUllluurrrrrdDDDLdlUrruuuuuulluUruulDlluuuLuUUUUrrRurrddddlLLLrrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrurrdLLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruulllDDRRdddlllluurRRlllddrrrruUlluuuruulDDDDrUUrrdLullddrdrUdddlllluurRRluuurDurrdLrrrrrddddLLLLLuUUUruurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrruLrdddlUUdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddllLdddlluuuuurRRRDrdLuullllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluUrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluuluurDDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldddRRUUrrrddddlluUUdddrruuuulLddlllulldRRRRuLLuurDlddrruruLrrrddddlluUUdllluRluurDuuuuurrrrDDDDDlLLLulluuRlllluuRRRRRdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruulDurrrdLLruuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlddDrrrddllllluUUURurDurrdLLruuulllllddrRRRdrrrDDlUdllURdrrrruuuuullLLdDDulllddRldddrrrrrUdddrruuUUUUUdddlLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllllddrRRRRuuuulUlllllldddddRRRluuUUddddlluuuuurRRRRuulllDurrruulllllddDDrRRldddrrUdrrruuuuuLrrruullLLLLLrrrdDDurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllUdllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddlddrddlUUdrrruuuUUllddDDldddLLuRluuRDlddddrrrrruuUUUUUdddlLLruuullDullluurrRlllddddRldddRlllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluullulldlluRRldddrrrRRuullLLulllUUrDurrDLulllldddddrrRRRRRllluUUdrrruuLruuurrDDDuuullllDulllDuuullddDDDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrrrrddllL
26 2011-05-01 23:17:45 MatthiasMeger 2786 535 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurRurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDDulldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDllddrdddLulUdrruuluurruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRDrrrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUrddrddrddllluuUUrrddDrdrddlUUrdddddllllUUUUUrRRdrrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDulluurDldddlluRluuRRdLddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllULuurDuurrDDDuuuuuulluUruulDlluuuLuUrruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLuurrRurDuurrddLLuRllldllddrrrrUUUlldRlllddrrrruUruuulllDDrRUddddlllluurRRlllddrrrruUlluuuruulDDDDrdrddlllluurRuuurDrrrrrrddddLLLLLuurrrUdlllddrrrrruuuulLLLuurrDuuuurrDDDDDlLuullLruRdrddddllUUUdddrruuLrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLddlluULUlluurRRRdrddLUrdrruuuuuluurDDlldDlllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDluuluuluurrrddDDlluuUluRlluurrDDlUdddrddrruuuuLLLddrUdddrruuuulLullldddRRuUrrrddddlluUUdddrruuuulLdldllulldRRRRuLLrrruuLDrrrddddlluUULuuLuuuurrrrDDDDDlLulDruuuLDrddrruuuuulllldDDLDllURuRRdLrrruLrdddrruuuuulllldDrdLrrddddddrruuUUUUUdddlllUrdddlllllddrrRRRllllluullddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurruurrddrddRddrDDuuluuRDDluuluuluulldRldllddrRRRRuulLLuuluuurrDDLruulldDllldddddRRRluuUUddddlluuuuurRRuulDrurruulllllddDDrRururrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRdDrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDrrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrRddrrRuuuulllLLddrrRRlllluurrrrrdDrrdddddllllluUUUddddrruUddrrruulLrruuullDDuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddlddlllllddrrRDrrrruuuUUllddDDLdlluRdrRddlllUUddddrrrrruuUUUUUdddLLLruuullDullldddddRlllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuLUlldRlddddrrrRRuullLLUluulllldddddrrRRRRRllluUlluURuLuuuullddDDRRRRRuuLLrrddDLulllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLrrrrdddLrddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDruuruUrrrrrddllLrrruuuuuuullDDuulllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
27 2011-05-02 08:55:06 zhouxh 2722 509 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruuurrururrdDDDDlllLLuuuuRuuurrrrDDllLrrruulllldDDDrDrUULulDuuurrrrddlLdlllluRdddlUllluuuuRRRRRdDlddddllUrruuuruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRddrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrdrruLdddrUllldRluUllluuUUrrddrDDrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDulluurrDDllddlluRdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllUUrrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururuulDrrruLdddrUdlLdddllLLuurruRRurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddlluuRRddrrddlUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddLLuuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddrdrdrddrddrDDuuluurDDuulluulululldldddrrRRRllllluullddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllulldddrRRRRuuUUluuLullDDDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRdrrddLrrrruuluululllDrDuurruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDrdddrUUlulldRuuurrrrddlLLrrruulllldDrrrrurruLLddDDDrRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdrdrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrdLdllUlUdrddlUrrrdLrrUluuuuulllllddrRRRlDullluurrrrrdDDDDlllUUrurruulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruurrrrddrddlLLLLuuuurrrrUdrrrddDDLLLruuUdddrruuuulLUlDlllluuurrrrrDDldRddddrruuuuLLLLLddRRlluuURdrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrruuullDulllddRldddRRRRlllluuuuurrrrrdddrrddddlluUUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddrDrrruuuUUllddDDldRddlUUddllddrrrrruuUUUUUdddLLddlllURllldRlllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuullddDLruuulllDDDDuurRlluurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluulldLdddrrrRRuullLLulDlluRRlluulldddddrrRRRRRlllUUlluuuRDuuulDuuullddDDDDDuuurRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruullLUdrrruuuLLLLrrdDuurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrruuURldddrrrddllLrrruurrDDuuUUddlluulLrruuullDDuulllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
28 2011-05-02 08:55:25 zhouxh 2808 471 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruuurrururrdDDDDlllLLuuuuRuuurrrrDDDullLrrruulllldDDDrDrUUdlluuuurrrrddlLLDurrruulllldDDlddddrrrUUUUlluuurrrrddlLdlllluRldDllluuuuRRRRRdDlddddllUdrruuuuruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRlddrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruruLuLLrrdddllullluuuurrdDrrrddddrUllldRdddllllUUUUUrrrdrrrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlUlddlluuRRdLddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUUlldRurrdrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluurrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururrdLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruululDlDDuurrrddldddlllluurRuuurrrruLdddrUrrrddddLLLLLuuuruuurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRdLdrrddllUUrDrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLLddrUluuruuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlluuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddrdrdrddrddrDDuuluurDDuulluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRuuurrdrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllulldddrRRRRuuuuuulLullddDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRdrrddLrrrruuuullulllDrDuurruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDrrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDLdllUdrrddllUUrDruurrddLLuRuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdllulllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruuurrdrrUdllddrrrddlllLLuuuuurrRdrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLullldddRRRRlluUrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrDurrdDuullllldddddrrrrrddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddrrddlUrrruuuUUllddDDuullddlddRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLuluurDullldddllddrrRRRRRllluUUUddddlllluurrRlllddrrrruUrrruuuuulllllDDDDuurRlluurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluullddlluRdddrrrRRuullLLrruullullDullldddddrrRRRRRllluUlluUrurrdLruuullluullddDDDDDuuurRRRlllluuuurrddDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLrrdDuurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrruuUdddrrrddllLrrruuuulLrruuulldDuulllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
29 2011-05-02 21:09:15 MatthiasMeger 2960 487 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurRurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDDulldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDllddrdddLulUdrruuluurruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRDrrrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUddddrrrrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLruulldRllluulldddddrrrruUddlllluuuuurrddrRlluuRuulDrdDrddddlllluuuuurRdddRluuulldddddrrrruUrrrrrddLLLLLuulluurrrrrDulluurrDDlUdllllddrrUdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllllluurURRdLrrruuuuulluUruulDlluuuLuUrruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLuurrRururrrrrddddLLLLLuUddrrrrruuuulllddLULuurDrrrrddddllllluUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrrddlUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLddlllURUUlluuRRRlllddrrdddrruuLrrruuuuuluurDDlldDlllllllddlLulldRddllldlllllUUrrrDuuuuuulluUruulDlluuuluurruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDuuuulllluurrDullddrddrddrruuuulLLUdddrUdddrruuuulLullldddRRllulldRRRluuurrrddlLLuurrDLrrrrddddlluUUdddrruuuulLulldddRluuurrdLrrrddddlluUULuuluuuurrrrDDDDDlLulllllUruRlddrruLdrrDrrruuuuulllldDlddrrruuLDLrrddrruuuuulllldDDrrddddddrruuUUUUUdddlllUrdddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRuurrrrrddllldDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlLuuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurruurrddrddRddrDDuuluuRDDuulluuluulldRldllddrRRRRuulLLuuluuurrDDDlllulldddddRRRluuUUddddlluuuuurRdrrruuulllDrDuurruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrRddrrRuuuulllLLddrrRRlllluurrrrrdDrrdddddllllluUUUddddrruUddrrruulLrruuullDDuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllllddrrDrrrruuuUUllddllDLurrrDDuuuurrdddddlLLrddlllddrrrrruuUUUUUdddllddlllllllddrrRRRRRllluuuUUllDDuurrdddddlllluurRRlllddrrrruUUUddrrruuuuulllllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluulllddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUdlluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDDDDuuurrdddrrrrruulluuuLLrrdddrrddllllluuurRlllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLrrdDuurrdddddllllluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
30 2011-05-03 08:23:04 shengli03 4026 685 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluUllldRdRlulldRuuruulDlDRuuulDrrdrdrrULuLuLDurRRuurrdrruLLddLLLruulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUrULdddrUlluluululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLddrrrdrddlUddRdRUrrdLuuurDluuLuLDDRlllUURDldRRlluulluuruulDDrrDDllddlLulldRddllldllUluuuuruulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrddDllllulllddlLulldRddllldlluluuuuruulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuulllululldRuuulDrrruLddldlldddrRRRRuuluUllulllldddddRddlUUrRRluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddllllulllddlLulldRddllldllulLruuulllluuuluulUUddrddlUUddrrdddrddlUlluuUUrrddDuuullddddrRurruLdrrruLdlllddrUllluuuurrdDDuuullddddrRuRRRuLLdlddrUluRdllluuuurrdDrdddddlUUrRRdLuluuuluullddddrRlluuuurrddDrDuuluullddddrRuurrrrruullLLLddrrrdDrrUUrruuLLDurrddlLddlluullldddRUldddrUrrrrUUUULLrrrruullDurrddlLddddllllluuuuuurrrRRddddlluuLLrrddrrddllllluulluuuuRRRldDrrrddrrddlldLddllllUUUUUrrddrrrrrdLLullluulldddddrrrruUddlllluuuuurrdddRuRRllluulldddddrrrruUruLdlluuurRRDuuulllDuuullddDDrRRRlldddrrrrruuLruuuLLLLrrrrdddddllllluuulluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuurrurrddrddllLLrrrruurrddLLuuluLLuullDRuuulDrdrrurrurrdDDDDllluurUdlluuuuurrrrDDllLrrruulllldDDrDrUlluuurrrrddlLLrrruulllldDLDlluRRldddlUdrRdrrdrUUUluLLDurrurrruulllldDrddDrddrruuuUUdddrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddllllulllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuLuuURRdRRRddrrUULrddlluUlllLuuuruurrrrrdddDDuuuuulllddrUlulldRldlddrUURuuuurrrrDDDulLLrdddlLLulllluuuuRRRRRdDDDlddllUdrruulDurruurrdddlLLruuuuulllllddddrRRRdrrruuurruullLLdddDldddrrrUUUUddlLuuuuurrrrdrruLLddlLdddddrruurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdrdrruLdddrUllldRuuruuuulllLLddrrrdDrrurruLdlddrUllluullluurrrrrdDDDlluuRlllluurrrrrdDDLdllUdrrddllUUrruurrrdLLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlDDllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlllllulluRRddrrdddddddrrdDlddrUrrdddrdddllllulllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluUrrrrruuuuurrurruRRlldlluRRllddlldddlluuuuurrRRddllLrdddllullllluuuurrrRRdDDDuulllDurrruullllldddddddDDRddlUUUUUUUrRRRlluurrrrrdddddlllllUUddrrrrrrruurRdrruLuurrrurrdddddddrrdDlddrUrrdddrdddllllulllddlLulldRddllldllllllluuuuuuuluulUUruuluuuuurRRllldddddrddlddrddlUUddrrddddlluuUUrrdddddddrrddlllluuuUUrrdddrrrrrrrddLLLLLrrrrrurrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuLuurrrrrrruurRdrruLuurrrurrdddddddrrdDlddrUrrdddrdddlllldddldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrUddddllLLrrrruuurruLrddLullldllddrrrruUddlllluurrRuRRllldllddrrrruUluuulDDruuuulDDDrddrruLdddlllluurRRlllddrrrruUlUUlDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUlluuuuullddDDDrruuuurrruLLLdrrrrruLLLdllddddrrruuUdddllluuuuuuullDDRluurrdDDrruLdlDDrUluUlluurrDDrrdRddddllllluuuUUdddddrrrUUlDrdrruLdddllllUUUdrRRlllddrrrruUruuuuulllDDDDuuuRurrdddddlddlllluurRuurUluurrrdddrrrrddddLLLLLuurrrUdlluuuuurruurrDDDDDlLLrddlluUUdrrrruuuuuluurDDllddlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrrrrdddddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDuuuullluurDldddrddrruuuulLrrddddlluuUlUUdddrddrruuuulLdlLLdRRuruulDrrrddddlluUUdddrruuuulLuuulllllddrrRDullldddRRRRlluUddlluuuuurrrDurrdddLLrrrrddddlluUUdddrruuuulLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRuurrrrrddllldDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDuulluulllllddrrrRRllllluuuuulldddddRRRluuuuuuurrruulllllddDDrruurrrrrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruulllLLddrrdddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllDDDLruuullluurrRlllddddrRdrrrrruuuUUlldddDuuuurrdddddlLLrddlllUUddddrrrrruuUUUUUdddlluuullllldddddRlllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulllllddrrrRRuullllllluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrrrrddllL
31 2011-05-04 04:53:47 MatthiasMeger 2942 477 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurRurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDlldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDllddrdddLulUdrruuluurruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRDrrrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUrddrddrddllluuUUrrddrddrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLruulldRllluulldddddrrrruUddlllluuuuurrddrRlluuRuulDrdDrddddlllluuuuurRdddRluuulldddddrrrruUrrrrrddLLLLLuulluurrrrrDulluurrDDlUldlllddrrUdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllllluurURRdLrrruuuuulluUruulDlluuuLuUrruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLuurrRururrrrrddddLLLLLuUddrrrrruuuulllddLULuurDrrrrddddllllluUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddlluuRRdLrdrrddlUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLdldllURUUluurRllddrdddrruuLrrruuuuuluurDDlldDlllllllddlLulldRddllldlllllUUrrrDuuuuuulluUruulDlluuuluurruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDluuluuluurrrddDDlluuluuluurrDullddrddrddrruuuulLLddrUdddrruuuulLuulldldddRRllulldRRuuururrdddlLLuurDuurrddLrrrddddlluUUdddrruuuulLuulldldddRRuruuLDLrrrrddddlluUUdddrruuuulLddlllllddrrRRRllllluullddRddlUUrRuurrrrrddllldDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlLuuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurruurrddrddRddrDDuuluuRDDluuluuluulldRldllddrRRRRuulLLuuluuurrDDDlllulldddddRRuuUUddddRllluuuuurRdrrruuulllDrDuurruulllllddDDrRururrdLrrruLrrruullLLdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruullllLLLrrrdDDDuurrrrurruLLddDulldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrddrRuuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDrrdddLUrdddllllluUUrrRlllUddddrruUddrrruulLrruuullDDuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddlddlllddrDrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLddlllddrrrrruuUUUUUdddllddlllllllddrrRRuuuUUllDDuurrdddddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuullDulllDDDDuuuurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrrRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluulllddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUlluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDrrdddrrrrruulluuuLLrrdddrrddllllluuurRlllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLdDuuLLrrrrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDruuruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
32 2011-05-04 14:31:12 zhouxh 2768 471 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruuurrururrdDDDDlllLLuuuuRuuurrrrDDDullLrrruulllldDDDrDrUUdlluuuurrrrddlLLDurrruulllldDDlddddrrrUUUUlluuurrrrddlLdlllluRldDllluuuuRRRRRdDlddddllUdrruuuuruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRlddrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllddlLulldRddllldllluUlluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUddddrrrrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDulluurrDDllddlluRdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllUUrrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddlluuRRddrrddlUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddLLuuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddrdrdrddrddrDDuuluurDDuulluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRuuurrdrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllulldddrRRRRuuuuuulLullddDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRdrrddLrrrruuuullulllDrDuurruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDrrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDLdllUdrrddllUUrDruurrddLLuRuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdllulllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruuurrdrrUdllddrrrddlllLLuuuuurrRdrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLullldddRRRRlluUrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrDurrdDuullllldddddrrrrrddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddrrddlUrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLddlllddrrrrruuUUUUUdddllddlllURllldRlllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuullddDLruuulllDDDDuurRlluurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluullddlluRdddrrrRRuullLLrrrrddllllluUlluuulldddddrrRRRRRllluulluuuRDuuulDuuullddDDDDDuuurRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruullLUdrrruuuLLLLrrdDuurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrruuUdddrrrddllLrrruuuulLrruuulldDuulllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
33 2011-05-05 02:26:04 MatthiasMeger 2802 473 ullluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrrurrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluuluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDDulldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDllddrdddLulUdrruuluurruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRDrrrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUddddrrrrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDulluurrDDllddlluRdddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuullllUUrrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUrruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrrddlUrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDlldddddddlllURUUlluuRRRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluulldlldddrrRRRllllluullddRddlUUrRuuurrurrddrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurruurrddrddRddrDDuuluuRDDuulluuluulldRldllddrRRRRuulLLuuluuurrDDDlllulldddddRRRluuUUddddlluuuuurRdrrruuulllDrDuurruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrddrruuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDLdllUdrrddllUUrrdrrdLLuuurDuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdllulllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruuurrddrrdrddlllLLrrrrruuluuUdrrrddDDLLLruululluulluurrrrrdDldLrddrddrruuuulLLddrUdddrruuuulLdllldRRuruulDrrrddddlluUUdddrruuuulLuuulllllddrrRDullldddRRRRlluUddlluuuuurrrDurrdddLLrrrrddddlluUUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllllddrrdddrruuLrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLddlllddrrrrruuUUUUUdddllddlllulldRlllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuulllllDDDDuurrrDLulluurrrDurrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluullddlluRdddrrrRRuullLLrrrrddllllluUlluuulldddddrrRRRRRllluulluuuRDuuulDuuullddDDDDDuuurRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruullLUdrrruuuLLLLrrdDuurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
34 2011-05-05 15:23:12 liuzr 2766 471 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruuurrururrdDDDDlllLLuuuulDrrruLuuurrrrDDDulldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDDrdDlldllUdrruuRuuuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRlddrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluUlluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUrrddrddrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlUlddllluuRRRddldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluurrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRdLrdrdddllUUUrrrdrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlluuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrddrdrddrddrDDuuluurDDluuluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRuuurrdrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDluuluulllulldddrRRRRuullluuruuullddDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRdrrruuulllDrDuurruulllllddDDrRururrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDrrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrddllUUrDruuurrdLrddLLuRuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlDRddlUllUdrrruuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruuurrdddrrrddlllLLuuRRuurrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLullldddrrRRlluUrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrDurrdDuullllldddddrrrrrddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddlddllddrrdrruuuUUllddDDuLdlldddrruUUruuuurrdddddlLullldddrrrUlUddllddrrrrruuUUUUUdddlLdldlluRllldRlllddrrRRRRRllluUruLuullDDuurrrDlddddlllluurRRlllddrrrruUUUddrrruuLruuullDulllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluullddlddrrrRRuullLLrUluulllddrRRdrrrrddllllluUruuullldddRuRlluulldddddrrRRRRRllluUlluuurDuuulDuuullddDDDDDuuurRdrUrruuLLrrdddLulllluuuurrdDDuuullddddrRRRlldddrrUdrrruuLruuuLLLLrrrrdddddllllluuulluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
35 2011-05-05 15:32:20 liuzr 2754 471 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruuurrururrdDDDDlllLLuuuulDrrruLuuurrrrDDDulldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDDrdDlldllUdrruuRuuuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRlddrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluUlluluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUrrddrddrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlUlddllluuRRRddldddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluurrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLrrrruuuurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRdLrdrdddllUUUrrrdrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlluuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrddrdrddrddrDDuuluurDDluuluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRuuurrdrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDluuluulllulldddrRRRRuullluuruuullddDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRdrrruuulllDrDuurruulllllddDDrRururrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDrrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrddllUUrDruuurrdLrddLLuRuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlDRddlUllUdrrruuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruuurrdddrrrddlllLLuuRRuurrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLullldddrrRRlluUrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrDurrdDuullllldddddrrrrrddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddlddDLdlldddrruUUdrrruuuUUlldddDuuuurrdddddlLullldddrrrUlUddllddrrrrruuUUUUUdddlLdldlluRllldRlllddrrRRRRRllluUruLuullDDuurrrDlddddlllluurRRlllddrrrruUUUddrrruuLruuullDulllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluullLUluulllddrRRldddrrrRRuulllLrrrrddllllluUruuullldddRuRlluulldddddrrRRRRRllluUlluuurDuuulDuuullddDDDDDuuurRdrUrruuLLrrdddLulllluuuurrdDDuuullddddrRRRlldddrrUdrrruuLruuuLLLLrrrrdddddllllluuulluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
36 2011-05-06 04:31:09 esseger 2670 511 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllulluLLrrdrruLLdrrdrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRullulllulLuuulDrrruLrrurrdDDDDllluUluuuuurrrrDDllLdldllllluuuuRRRRRdDDDDulluulDurRRuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRRdrrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluulluluuluuluulUUddrddlUUdrdrddrddllluuUUrrddDrdrddlUUdrddddllllUUUUUrRRdrrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUruurrDullddlluRdddrrrrrurrdLLuulLLLLuluRRuurrDDDuuuuuulluUruulDlluuuLuuuUUrrdddLruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLurrurrurrdddllLLuurrRururrdLLurrrrrddddLLLLLuUUruuurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLulluuRlddrrddlUrrruuuuuluurDDlldDDDDldlUUlluuRRRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluUrruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrdrddrddrDDuuluurDDuulluuluUrrrddDDlluuUdddrruuuulLdllulldRdRRuruLLrrrrddddlluUUdddrruuuulLLddllulldRRRRuurrrddddlluUUdddrruuuulLdlLLdllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRdlldlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurruurrddrddRddrDDuuluuRDDuulluuluulldRldllddrRRRRuulLLuuulllldddddRRRluuUUddddlluuuuurRRuulDurrruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRDDrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddDDDrRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLdrrdrrrdDrrDuuuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDrdrDDLUdddlluRdllluUUUdrrRDrruuullDDuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUdddddrrddllUUUUUdddrrrruUddrrrddlLLLLuuuuuuurrrrrdddlLrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllllddrrdrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLddrUllldlluRRRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLulldlllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuulllllDDDDuurrrDLulluurrrDurrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRullulluuuullddlddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUlldRuuuluurDDDullldddddrrRRRRRllluUlluUruuuluullddDDDDDuuurRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruuuuuLLLLrdrddLUruurrdddLrddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruurrUUddDDuulluuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
37 2011-05-06 04:31:39 esseger 2784 473 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllulluLLrrdrruLLdrrdrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuurRurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurrurrddrrrdrrdRRllulldRRullullluuluurrurrdDDDDllluuluuuuurrrrDDDulldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDllddrdddLulUdrruuluurruullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRDrrrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluululluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUddddrrrrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlldllluuRuRRddddlddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluurrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUrruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLurrurrurrdddllLLuurrurrurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRddrdddllUlUUrrrdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlluuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluurruurrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrdrddrddrDDuuluurDDuulluuluUrrrddDDlluuUdddrruuuulLdllulldRdRRuruLddllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRuuurrdrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRdlldlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurruurrddrddRddrDDuuluuRDDuulluuluulldRldllddrRRRRuulLLuuluuurrDDDllullldddddRRRluuUUddddlluuuuurRdrrruuulllDrDuurruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLdrrdrrrdDrruuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrddllUUrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlDDllUdrruurrdLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUdddddrrddllUUUUUdddrrurrdrruLLdrrrddlllLLuuRRRuruUdrrrddddLLLruuUdddrruuuulLdlldRururrddddlluUllllluuuuurrrrrdDlDuruulllllddrrRDullldddrruUddrrrddrruuuulLLLrruuullDullldddddrrrrrUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddllddrUddrruULrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLddrUdlllddrrrrruuUUUUUdddlLddllluRllldRlllddrrRRRRRllluUluuulDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuullddDLruuulllDDDDuurRlluurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRullulluulluulldRllddrRUddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUlldRuluulldddddrrRRRRRllluUluluurDuuulDuuullddDDDDDuuurRurrruLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruullLUdrrruuuLLLLrrdDuurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
38 2011-05-06 16:12:19 一目了然 2968 473 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLdrrdrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluullluluurururrdDDDDllluUlluuRuuurrrrDDDullLrrruulllldDDlddrrrUUddlddrUUlllldRRluuurDDuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDlddrrrUUddllluuruuurrrrddlLLrdddllluurDlulDllluuuuRRRRRdDDlldllldddddRddlUUUUUUUrrrrururrdddddrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululuululuuluulUUddrddlUUrddrddrdrddlUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruruLuLLrrdrruLLddddrUUldlluRRllllluuuurrdDDuuullddddrRRdrruuuLLrrdddllullluuuurrdDDurrrdddlluRlddRdddllllUUUUUrRRdrrrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulldlluuluurrrrrdDDllLddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUUlldRurrdrrrrddllllluUruurrDullddlluRdddrrrrrurrdLLuulLuuuuulllllddrDuluurrrrruulluUruulDlluuuLuuurruuururrdddddrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururrdLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruululDlDDuuruulDDrrrruLLrdddlUUdddddlllluurRRlllddrrrruUUruulllDDuurrrddldddlllluurRRluuurrrddlUrdrUrrrddddLLLLLuUUruuurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddrddlldlluuuuurRRddDrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLLddrUluuruuuurrdddddlLulluuRlddrrddlUrrruuuuuluurDDlldDllllldddddrruRldlluuuuullddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluuurruuururrdddddrruurRdrruLuurrrurrrdrdrddrdrddrddrDDuuluurDDluuluulululldldddrrRRRllllluullddRddlUUrRuuururrdrdrddllldDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurruuururrdddddddRddrDDuuluuRDDluuluuuuuuulldldddlldddrRRRRllllluuurruulllldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRDrddLruuluurrurrdddddlLLuuUlllldddddrruUUUddddlluuuuurRRuulDrddlddddlluuuuurRdrrddLruulluurDllldddddrruUUUddrrrrruuuuulldLrurrdddddllluuUdddrrruulLrruuulldDuuuulllllddDDrRRluurRllddlluuuurrrrrdDDurrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdrdrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrdLdllUlUdrddlUrrrdLrrUluuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDDLdllUUddrruruuuulllllddrRdddrrururruLdldDllluuulluurrrrrdDDuuulllllddrrRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruurrrrUdddrddlllLLuuuurrrrrrrddDDLLLruuluulllluuurrrrrdDldddrddrruuuulLLddrUdddrruuuulLulDLLddRRlluuuRdrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrruuullDulllddRldddRRRRlllluuuuurrrrrdddrrddddlluUUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddlddllddDrrrruuuUUllddDDuulllllddrRlldddrruUddddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlLrruurrddddllllluUUdllllddrrRRRRRlllllllulldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluullLddddrrrRRuullLLrruuuuulldDuulllddrRlllldddddrrRRRRRllluUUdlluUddrrddlllluuuuurRRluuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDruuruuuuullDDDDDrruurrrrrddllL
39 2011-05-06 16:13:13 一目了然 2839 529 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLdrrdrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluullluluurururrdDDDDllluUllldRuuuRuuurrrrDDllLrrruulllldDDllDrdrrrUULuluurrrrddlLLdrddlddrUUllldRluuuRDDlulllluuuuRRRRRdDDlldllldddddRddlUUUUUUUrrrrdrrrddrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululuululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUllluuUUrrddDuuullddddrRRdrruruLuLLrrdrruLLddddrUUldlluRRllllluuuurrdDDuuullddddrRRddRuruuuLLDDllluuuurrdDDrdRddlUUddrdddllllUUUUUrRRdrrrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulldlluuluurrrrrdDDllLddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUUlldRurrdrrrrddllllluUruurrDullddlluRllUUrDRddddrrrrrurrdLLuulLuuuuuuulluUruulDlluuuLuuurrurrrddrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururrdLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruululDlDDuuruulDDrrrruLLdrddlUUllDRRddddlllluurRRlllddrrrruUUUllDurrddddlllluurRRluurrdrrULLrrrrrddddLLLLLuUUruuurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddrddlldlluuuuurRRddDrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLLddrUluuruuuurrdddddlLulluuRlddrrddlUddLLuRUrrrruuuuuluurDDlldDlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluuurrurrrddrruurRdrruLuurrrurrrdrdrddrdrddrddrDDuuluurDDluuluulululldldddrrRRRllllluullddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrurrrddddRddrDDuuluuRDDluuluuuullldlldddrRRRRuuuulllulDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRdrrddLruurrrddlLLuuuurDldRluulDllldddddrruUUUddddlluuuuurRRuulDrrrddlUlLdddddlluuuuuRRdRUrrdLddLruuulllldddddrruUUUddrruuruuuuulllllddDDrRRluurRlldddddrrrrruuLLuuUrrrruullLLLLLrrrDDDDuullldddddrrrrruuUUddddllllluuuuurrruurrrrddlLLrrruulllldDDurrrrurruLLddDDDrRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdrdrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrdLdllUlUdrddlUrrrdLrrUluuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdlDDrUluUllllluurrrrrDDDDLdllUUddrruruuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruurrurrdddrddlLLLLrrrrruuluurrrddDDLLLruuUdddrruuuulLUllldddRRuUrrrddddlluUUdddrruuuulLdldlluullddRRRRuruuLDLLuRdrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuRluurrrDurrDDDrrddddlluuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddlddlldDDrrrruuuUUllddDDuulllllddrRDrrRddlllUUddddrrrrruuUUUUUdddLLLruuullllldddddRlllddrrRRRRRllluUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluulLLddddrrrRRuullLLrruuuuulldDLddDlluuuRRlllldddddrrRRRRRlllUUUdrrruuuuurrDDDuuulllllllDuuullddDDDDDuuurRRluuuuluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDruuruuuuullDDDDDrruurrrrrddllLrrruurrDDuuUU
40 2011-05-07 19:19:35 esseger 2756 473 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllulluLLrrdrruLLdrrdrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlluulllddlLulldRddllldllluUluurruuulluUruulDlluuuluuurRdLururrddrrrdrrdRRllulldRRullullluuluurrurrdDDDDlllLLuRuuuuuurrrrDDDulldlldlluuRlddllluuuuRRRRRdDDDDldllUdrruuruuuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRlddrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlldlluulllddlLulldRddllldllluululluuluuluulUUddrddlUUddrrddrddllluuUUddddrrrrddllUdrrdddllllUUUUUrRddrrurrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlldllluuRuRRddddlddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluurrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddllddldlldlldlldLLrrurrdLLurrurrurrdddllLLuurrurrurrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRddrdddllUlUUrrrdrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlluuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddrdrdrddrddrDDuuluurDDuulluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRuuurrdrrrddllldDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRdlldlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllulldddrRRRRuullluuruuullddDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRdrrruuulllDrDuurruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLdrrdrrrdDrrruLuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrddllUUrDuruurrdLrddLLuRuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlDRddlUllUdrrruuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDllldddddlluuUUUdddddrrddllUUUUUdddrruuurrdddrrrddlllLLuuRRuurrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLullldddrrRRlluUrrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrDurrdDuullllldddddrrrrrddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddllddrUddrruULrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLddrUdlllddrrrrruuUUUUUdddlLddllluRllldRlllddrrRRRRRllluUluuulDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuullddDLruuulllDDDDuurRlluurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRullulluulluulldRllddrRUddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUlldRuluulldddddrrRRRRRllluUluluurDuuulDuuullddDDDDDuuurRurrruLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruullLUdrrruuuLLLLrrdDuurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
41 2011-05-08 11:20:10 liuzr 2702 503 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruururururrdDDDDlllLLuuuulDrrruLuuurrrrDDllLdldllllluuuuRRRRRdDDrdDlldllUdrruuRuuuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRuuRRdLrrrurrDDDrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululuululuuluulUUddrddlUUrddrddrdrdrruLdddrUlllUllluuUUrrddDuuullddddrRRddRdddllllUUUUUrrrdrrrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlUlddlluRRlddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluuurrdDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururuulDrrruLdddLdddllLLuurrRlllddrrrruUUrrUrrrddddLLLLLuuuruuurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRdLdrrddlUUdrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddllluurRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddrdrdrddrddrDDuuluurDDuulluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllulldddrRRRRuullluuUlDrruuullDDllldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRuulDurrruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDrrruLLruuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDlddllUdrrddlUrurruLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdddLLuRuUllllluurrrrrDDlDRddlUddllUUUdRDrruuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruurrddrrrddlLLLLuuRRuurrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLLddRRlluurrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrrrdDDrrddddlluuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddlllddrddrUrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLddrUllldlluRRRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLullldllddrrRRRRRllluUruLUUllDDuurrrDlddddlllluurRRlllddrrrruUUUddrrruuLruuullDulllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuulldlldRdddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUlldRuuuluurDDDullldddddrrRRRRRllluUlluUruuuluullddDDDDDuuurRdrURRuuLLrrdddLulllluuuurrdDDuuullddddrRRRlldddrrUdrrruuLruuuLLLLrrrrdddddllllluuulluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
42 2011-05-08 15:35:23 liuzr 2694 507 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruururururrdDDDDlllLLuuuulDrrruLuuurrrrDDllLdldllllluuuuRRRRRdDDrdDlldllUdrruuRuuuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRuuRRdLrrrurrDDDrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululuululuuluulUUddrddlUUrddrddrdrddlUllluuUUrrddDurDrdrruLdddrUlllUddRdddllllUUUUUrRRdrrrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlUlddlluRRlddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluuurrdDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururrdLdddllLLuurrRluRuruulDrrruLdddLrrUrrrddddLLLLLuUUruuurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRdLdrrddlUUdrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddllluurRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrddrdrdrddrddrDDuuluurDDuulluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllulldddrRRRRuullluuUlDrruuullDDllldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRuulDurrruulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddlllUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDrrruLLruuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDlddllUdrrddlUrurruLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdddLLuRuUllllluurrrrrDDlDRddlUddllUUUdRDrruuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruurrddrrrddlLLLLuuRRuurrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLLddRRlluurrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrrrdDDrrddddlluuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddlllddrddrUrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLddrUllldlluRRRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLullldllddrrRRRRRllluUruLUUllDDuurrrDlddddlllluurRRlllddrrrruUUUddrrruuLruuullDulllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuulldlldRdddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUlldRuuuluurDDDullldddddrrRRRRRllluUlluUruuuluullddDDDDDuuurRdrURRuuLLrrdddLulllluuuurrdDDuuullddddrRRRlldddrrUdrrruuLruuuLLLLrrrrdddddllllluuulluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
43 2011-05-10 20:10:22 chzhy 4420 701 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuulllululldldddrRRRRuululuululDllldddddRddlUUrRRluuurUrrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUrrruLuLDDlllluuUUrrddDuuullddddrRRRuuLrrdrruLLLddlllluuuurrdDDRluuullddddrRRddlUruuluuullddddrRurRuLdlddrRlUllluuuurrdDDuuullddddrRuuuuluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuururuulDllldddDDrruuuUddddlluuuuurRRurDrruLdddrUlulllddrRdLuluurrDulllldddddrruUUUddddlluuuuurRRuulDrdDlddddlluuuuurRdrrrrddLLLrrrrddllLLrrrruurruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllulLulluuurrrrruulluUruulDlluuurrrruurrddLLuuluulllluurDlddDrrrruuluuLrrrurrdDDDDllluuUdllUruuuurrrrDDllLrrruulllldDDDrdrUUdlluuuurrrrddlLLrrruulllldDDurrdddlddrUUUUddddrruuuUUlLdddddddrrUrrdLLuUlllllURdllluuurrRDrruuurrdddrRdrruLuurrrurrrdDrddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrddlUUrrrrdDlddrUrrdddrdddldllululuuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlllullulluuurrrrrrrurruRRlldlluRRllddllllllldddrrdrrUrUUlulldRurRuuRRddLLdddldlluRdrdrUUUUULLdDuurrrruullDurrdrruLLddlLuulluUruulDlluuuLUUrrrrruuuuurrdddrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrruuuuurrdddrRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuulllllllddrrrRRuuuullullllldddddRddlUUrRRluurrrrruuuuurrdddrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllullulluuuuuluulUUddrddlUUddrrdddddrrUruuLLrrddlddrrruuuuLLLDurrrddddlllulluuRDllluuUUrrdDDuuullddddrRurRurrrddddllluUddrrruuLDruuulllLdlddRUrRDLulllluuuuruulDDrrdDrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruuruurrrrrddllLLrrrruurrddLLuuuuuuurrdddDDlluulluuuuurrrrDDDullLrrruulllldDDDllluurRllddlluuuuRRRRRdDDurrdddddrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlluuuuullllluuluuluuruulUUUUUdddddrddlddrddlUUddrrddrrrDDllllluuUUrrddDurrrddldddddllllUUUUUrRRRlldddRluuulldddddrrrruUUUddlluuuuurrrrrdddddlLrrrrddLLLLLuUUdrrrrrdrrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuLuurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururuulDurRdddLdddllLLuurrRlllddrrrruUUUUllDDuurrdddddlllluurRuuurrrddrdLruUrrrddddLLLLLuUrrrUlluulluulllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrrrDDDDDlLrruuuuulldddDLDuruuuurrdddddlLddlluuluRuuRldddddrruuLrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLddlluUUlluuRRRlllddrrdddrruuLrrruuuuuluurDDlldDlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDuuuulllluuuuurrrrDDDDDlllllullUruRlddrrdrrrruuuuulllldDDrruLdlLddrrrrruuuuulllldDldddrrddrUdddrruuUUlLLULLdddRRuuLrrrrddddlluUUdddrruuuulLddlllulldRRRRururrddddlluUUlLuurDulluurDuuurrrrdddDDlLddlluLUURdddlllddrrdDlddrUrrdddrddllllddrrDulluulllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurRRRlllluuRRRRRdDDDDlddlluUUUddddrruuuruuuulllllddrRRRllddRldddrrrrruuLLrrrruuuuullLLdDDurrdDuullllldddddrrrrrddrruuUUUUUdddlLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRuurrrrrddllldDlddrUrrdddrddllDLulluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDuulluulllllddrrrRRuuuuuuulllllddlldddddRRRluuUUddrrrrruuuuulluulllllddDDrRRluurrrrrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddddrruurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUddddrrddllUUrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllldddrrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLrddlllddrrrrruuUUUUUdddllddlllUUUlldddRlllddrrRRRRRllluUUUddrrruuuuulllllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulllllddrrrRRuullllllluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrrrrddDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrrrrddllLrrruurrDDuuuurRdrruLuurrrUrrdddddllUUU
44 2011-05-10 20:11:16 chzhy 4294 757 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuulllululldldddrRRRRuululuululDllldddddRddlUUrRRluuurUrrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUrrruLuLDDlllluuUUrrddDuuullddddrRRRuuLrrdrruLLLddlllluuuurrdDDuuullddddrRRddlUruLuuuullddddRRuRRuLdlddrRlUllluuuurrdDDuuullddddrRuuuuluulDDrrrRRuUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuururuulDllldddDDrruuuUddddlluuuuurRRurDrruLdddrUlulllddrRdLuluurrDrrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllulLulluuuuurrruUruulDlluuuluUUUddddlluuuuurRRuulDrdDlddddlluuuuurRdrUdrrrddrddllLLrrrruurrddLLuulLLLUlDuuurDrruurrurrdDDDDllluuUluuuurrrrDDllLrrruulllldDDDrdLLrrrUUdlluuuurrrrddlLLrrruulllldDDDrdddrUUUUddddrruuuUUlLdddddddrrUrrdLLuUlllllURdllluuurRRDrrddrrUUrRdrruLuurrrurrrdDrddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrddlUUrrrrdDlddrUrrdddrdddldllululuuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlllullulluuurrrrrrrurruRRlldlluRRllddllllllldddrrdrrUrUUlulldRurRuuRRddLLdddldlluRdrdrUUUUULLdDuurrrruullDurrdrruLLddlLuuLLuUruulDlluuuLUUrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuulllllllddrrrRRuuuullullllldddddRddlUUrRRluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllullulluuuuuluulUUddrddlUUddrrdddddrrUruuLLrrddlddrrruuuuLLLDurrrddddlllulluuRDllluuUUrrdDDuuullddddrRurRurrrddddllluUddrrruuLDruuulllLdlddRUrRDLulllluuuuruulDDrrdDuurRRuUruulDlluuullddlDDuuruuruurrrrrddllLLrrrruurrddLLuuuuuuurrdDDDDlluulluuuuurrrrDDllLrrruulllldDDDllluurRllddlluuuuRRRRRdDDurrrrDDDrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlluuuuullllluuluuluuruulUUUUUdddddrddlddrddlUUddrrddrrrDDllllluuUUrrddDurrrddldddddllllUUUUUrRRRlldddRluuulldddddrrrruUUUddlluuuuurrrrrdddddlLrrrrddLLLLLuUUdrrrrrdrrdLLuulluuuuuuuLLuUruulDlluuuLuurrrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururuulDurRdddLdddllLLuurrRlllddrrrruUUUUllDDRdrUdddlllluurRurrrrdLruUrrrddddLLLLLuUruuullDuuulllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddDuuuurrDDDDDlLuLDlddrrULuuruuuurrdddddlLulDlLuRuuRldddrrrruuuuulldDDLrDuuuurrdddddlLddllUUluluuRRRdrddLUdrrruuuuuluurDDlldDlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDuuuulllluuuuurrrrDDDDDlllllullUruRlddrrdrrrruuuuulllldDDrruLdlLddrrrrruuuuulllldDldddrrddrUdddrruuUUlLLULLdddRRuuLrrrrddddlluUUdddrruuuulLddlllulldRRRRururrddddlluUUlLuurDulluurDldRuuuurrrrdddDDlLddlluLUddllddrrdDlddrUrrdddrddllllddrRDulluulllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurRRRlllluuRRRRRdDDDDlddlluUUURurrdLruuulllllddrRRRdrddlUdddrrruuLLrrrruuuuullLLdDDurrdDuullllldddddrrrrrddrruuUUUUUdddlLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddrddrDDuuluurDDuulluulllllddrrrRRuuuuuuulllllddlldddddRRRluuUUddrrrrruuuuulluulllllddDDrRRluurrrrrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLdddDDrRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUddddrrddllUUrrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLLLdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllDLddrrrrruuuUUllddDDuulllddlldddRRddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlLLUUUlldddRlllddrrRRRRRllluUUUddrrruuuuulllllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulllllddrrrRRuullllllluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrrrrddllLrrruurrDDuuUUrRdrruLuurrrUrrddRldddddRRlluullUUU
45 2011-05-11 18:30:35 chzhy 3972 729 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluullddRRuulllululldldddrRRRRuululuululDllldddddRddlUUrRRluuurUrrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUrrruLuLDDlllluuUUrrddDuuullddddrRRRuuLrrdrruLLLddlllluuuurrdDDuuullddddrRRddlUruLuuuullddddRRuRRuLdlddrRlUllluuuurrdDDuuullddddrRuuuuluulDDrrrRRuUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuururuulDllldddDDrruuuUddddlluuuuurRRurDrruLdddrUlulllddrRdLuluurrDrrddrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllulLulluuuuurrruUruulDlluuuluUUUddddlluuuuurRRuulDrdDlddddlluuuuurRdrUdrrrddrddllLLrrrruurrddLLuulLLLUlDuuurDrruurrurrdDDDDllluuUluuuurrrrDDllLrrruulllldDDDrdLLrrrUUdlluuuurrrrddlLLrrruulllldDDDrdddrUUUUddddlllURdllluuurRRDrrddrruuuUUlLdddddddrrUrrdLLuUUUrRdrruLuurrrurrrdDrddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrddlUUrrrrdDlddrUrrdddrdddldllululuuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlllullulluuurrrrrrrurruRRlldlluRRllddllllllldddrrdrrUrUUlulldRurRuuRRddLLdddldlluRdrdrUUUUULLdDuurrrruullDurrdrruLLddlLuuLLuUruulDlluuuLUUrrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluulluuuuurrdDDDDlluulluuuuurrrrDDllLrrruulllldDDDllluurRllddlluuuuRRRRRdDDulllddlldddddRddlUUUUUUUrruurrrrrrrDDDrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllullulluuuuuluulUUddrddlUUddrrdddddrrUruuLLrrddlddrrruuuuLLLDurrrddddlllulluuRDllluuUUrrdDDuuullddddrRurRurrrddddllluUddrrruuLDruuulllLdlddRUrRDLulllluuuurrdDDurrrDDldddddllllUUUUUrRRRlldddRluuulldddddrrrruUUUddlluuuuurrrrrdddddlLrrrrddLLLLLuUUdrrrrrdrrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuLuurrrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururrdLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruululDlDDRdrddlllluurRuuurrrruLdddrdLruUlulllddrRRurrrrddddLLLLLuUruLruuurrDuuuurrDDDDDlLLUllDRddrrULURuuuuurrdddddLLuLDlluRuuRldddrrrruuuuulldDDDuLruuurrdddddlLddllUUluluuRRRdrddLUdrrruuuuuluurDDlldDlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDuuuulllluuuuurrrrDDDDDlllllullUruRlddrrdrrrruuuuulllldDDrruLdlLddrrrrruuuuulllldDldddrrddrUdddrruuUUlLLULLdddRRuuLrrrrddddlluUUdddrruuuulLddlllulldRRRRururrddddlluUUlLuurDulluurDldRuuuurrrrdddDDlLddlluLUddllddrrdDlddrUrrdddrddllllddrRDulluulllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurRRRlllluuRRRRRdDDDDlddlluUUURurrdLruuulllllddrRRRdrddlUruUrrdDDLLrrrruuuuullLLDDDullldddddrrrrrUdddrruuUUUUUdddlLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrddllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllllddrrrRRuuuuuuulllllddlldddddRRRluuUUddrrrrruuuuulluulllllddDDrRRluurrrrrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLdddDDrRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUddddrrddllUUrrrrrrrddlLLLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLLLdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllDLddrrrrruuuUUllddDDuulllddlldddRRddrrrrruuUUUUUdddlLLrddlLLUUUlldddRlllddrrRRRRRllluUUUddrrruuuuulllllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulllllddrrrRRuullllllluuulldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruuuuullDDDDDrruurrrrrddllLrrruurrDDuuUUrRdrruLuurrrUrrddRldddddRRlluullUUU
46 2011-05-12 11:56:14 zhouxh 2678 509 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruuurrururrdDDDDlllLLuuuuRuuurrrrDDllLrrruulllldDDDrDrUUdlluuuurrrrddlLLDlllDllluuuuRRRRRdDDldddllUdrruuuruuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRurrrrurrDDDrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUllluuUUrrddDurDrdrruLdddrUlllUddRdddllllUUUUUrRRdrrrddLrrrrddLLLLLuUURurrDulluurrDDlldlluRddddrrrrruulLLLrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluUrrDuuuuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururrdLdddllLLuurrRluRuruulDrrruLdddLrrUrrrddddLLLLLuUUruuurrDuuuurrDDDDDlLLUluuRlddlluuRRddrddlUrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlLuuRllllllddlLulldRddllldlLuuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrdrddrddrDDuuluurDDuulluuluUrrrddDDlluuUdddrruuuulLdllulldRdRRuruLLrrrrddddlluUUdddrruuuulLLddlluRllldRRRRllllddrrRRRuUlllllllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDllllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllulldddrRRRRuullluuUlllldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRDuuulDurRRuulllllddDDrRuurrrdLrrruLrrruullLLLLLrrrdDrrdddlLLddLrrrrUUUUlulldRDuuuurrrrddlLLrrruulllldDrrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDDurrDLruuuuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDDrruLdlLulllluurrrrrdDlddllUdrrdrrULLuurrDLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDlDRddlddlluUUURurruulllllddrRRRlllluurrrrrdDDLulldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrrrrrrrddlLLLLuurruuUdrrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLrrddllllluuuRluurrrrrdDDrrddddlluuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllddddrUrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLddrUllldlluRRRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLullldllddrrRRRRRllluUluUUlDDrdrruLdddlllluurRRlllddrrrruUrrruuuuullddDLruuulllDDDDuurRlluurrrrrdddLrddlllUUddddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluulllldRdddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUlldRuuuluurDDDullldddddrrRRRRRllluUlluUruuuluullddDDDDDuuurRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRdddrrrrruullLUdrrruuuLLLLrrdDuurrdddddlllUdlluuuRRlllluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrruuUdddrrrddllLrrruuuulLrruuullDDuulllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
47 2011-05-12 17:30:23 liuzr 2672 517 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururuulDrrruLdddrUddrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuurRdLruurrddrrrdrrdRRllulldRRlluullluuluurrurrdDDDDlllLLuRuuuuuurrrrDDllLdldllllluuuuRRRRRdDDDDldllUdrruruuuuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRuRRurrrrDDDrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluUlluluuluuluulUUddrddlUUrddrddrddllluuUUrrddDrdrddlUUrdddddllllUUUUUrRRdrrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluurrDullddlluRluRRuurrDDLUruuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLuurrRururrdLLrrurrrddddLLLLLuUUruuurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlluuRlddrrddlUdlUUlluuRRDLullllddlLulldRddllldlLLLLuuRurrdDuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrddrdrddrddrDDuuluurDDluuluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDDDDllUluurRlllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlLuuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDluuluulllulldddrRRRRuullluuruulDlDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRuulDrrrurrdLLLruuulllllddDDrRuurRdrrrurruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddllLUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDrrruLLruuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDlddllUdrrddlUrurruLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdddLLuRuUllllluurrrrrDDlDRddlUddllUUUdRDrruuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruurrddrrrddlLLLLuuRRuurrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLLddRRlluurrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrrrdDDrrddddlluuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddldDlllddrdrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLddrUllldlluRRRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLullldllddrrRRRRRllluUruLUUllDDuurrrDlddddlllluurRRlllddrrrruUUUddrrruuLruuullDulllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuulldlddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUlldRuuuluurDDDullldddddrrRRRRRllluUlluUruuluuullddDDDDDuuurRdrURRuuLLrrdddLulllluuuurrdDDuuullddddrRRRlldddrrUdrrruuLruuuLLLLrrrrdddddllllluuulluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR
48 2011-05-12 18:26:14 chzhy 4240 689 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrruLdddrUllldRlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluurururrurruLLddlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdDrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururuulDrrddrdrrrdrrdRRllulldRRlluullluluuruLrrurrdDDDDllluUluuuuurrrrDDlldlldllllluuuuRRRRRllllldddddddddRddlUUUUUUUrrrrrddrdrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldllluluulululuuluulUUddrddlUUddrrddrdrddlUrrruLuLDDldRulllluuUUrrddDuuullddddrRRRuuLrrdrruLLdldlllluuuurrdDDRluuullddddrRRddlUruuuluullddddrRurRRuLLdlddrUllluuuurrdDDuuullddddrRuuuuluulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuuLuuurRuulllldddddRddlDDrddrddrrrrruulluUruulDlluuuLuuurruulllldddddDDuuuuuuurrrrddllUdrruuruuuulllllddDDDDDDDuuuuurRRDrruurrurruullLLdddddrddrrruuuUUdddddllddRRUUllluullllddddrRRRRuuluullddLruullulldddddRRuUURuuuulDrddddlddlluuuuurRurDDullldddddrruuuUddddlluuuuurRdrrrrddLLLrrrrddlllLLrrrrruurrddLLuuluuluurrurrdddDDllluulllluurDlddDrrrruuUluLrddlUruuuurrrrDDllLrrruulllldDDDrdrUUdlluuuurrrrddlLLrrruulllldDDurrdddlddlllluuurrRllldddrrURdrrUUUUddddrruuuUUlLdddddddrrUrrdLLuUllllllluuurrrDrruuurrdddrRdrruLuurrrurrrddrddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrddLLrddlUUrrrrdDlddrUrrdddrdddldllululuuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlllulLulluuurrrrrrrurruRRlldlluRRllddlluuRRddllllllldddrrdrrUrUUUrruullDurrddlLdddldlluRdrdrUUUUULLdDuurrrruullDurrdrruLLddlLuulluUruulDlluuulUUUdrrrrruuuuurrdddrRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrruuuuurrdddrRdrruLuurrrurrrddrddlldddlddlDDuuruulDDuurruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrrdrrdRRllulldRRlluulluuuuurrdddDDlluulluuuuurrrrDDDullLrrruulllldDDDllluurRllddlluuuurrrRRdDDulllddlldddddRddlUUUUUUUrruurrrrrdddddrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllullulluuuuuluulUUddrddlUUddrrdddddrrUruuLLrrddlddrrruuuuLLLDurrrddddlllulluuRDllluuUUrrdDDuuullddddrRurRurrrddddllluUddrrruuLDruuulllLdlddRUrRDLulllluuuurrdDDurrrDDldddddllllUUUUUrRRRlldddRluuulldddddrrrruUUUddlluuuuurrrrrdddddlLrrrrddLLLLLuUUdrrrrrdrrdLLuulluuuuuuulluUruulDlluuuLuurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddrddlldddrrdDlddrUrrdddrdddldlldldldlldlldLLrrurrdLLrruurrururrdLdddllLLuurrRlllddrrrruUUruululDrrruLdddrUlulllDDRRdddlllluurRuuurDurrdrddLruurrrddddLLLLLuUrruuluurrDLdddllddrrrrruuuulLrrddddllllluurrrUlUUruuuurrDDDDDlLulDlLuRuuRldddrrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLddllUUUlluuRRRlllddrrdddrruuLrrruuuuulldDDDuuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddlllllllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurrrddlUdrrrdrddrddrddrDDuuluurDDuulluuluurrrddDDuuuulllluuuuurrrrDDDDDllllluluuRlddrrdrrrruuuuulllldDDrruLdlLddrrrrruuuuulllldDldddrrddrUdddrruuUUlLLULLdddRRuurrrddddlluUUdddrruuuulLddlllulldRRRRururrddddlluUUlLLuurrDLuluurDuuurrrrdddDDlLddllluUURdddlllddrrdDlddrUrrdddrddllllddrrDulluulllddlLulldRddllldlluuuuuuulluUruulDlluuuluurrrrrrruurRdrruLuurrrurRRRlllluuRRRRRdDDDDlddlluUUUddddrruuuruuuulllllddrRRRlldddddrrrrruuLLrrrruuuuullLLdDDurrdDuullllldddddrrrrrddrruuUUUUUdddlLLrddlllllddrrRRRuulllllllddRddlUUrRuurrrrrddllldDlddrUrrdddrdddddLruuullllluuluulUUddrddlUUddrrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlluuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluurrrrrddRddrDDuuluuRDDuulluulllllddrrrRRuuuuuuulllllddlldddddRRRllluuuuurruurrruulllllddDDrruurrrrrrruullLLLLLrrrrrrrdrruLLddlldddddrruurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrrruuLLLLLddrrdddddlluuUUUrrdddddddllUUrrrrrrrddlllLLrrrrruuuurrddddLddrUUlLLruulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUddllddllDLulluurrRlllddrrrrrdddrruuuUUlldddddddlllddrrrrruuUUUUUdddllddlllUUUlldddRlllddrrRRRRRllluUUUddrrruuuuulllllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuullddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulllllddrrrRRuulluuuuurrddDuuulllllllddlldddddrrRRRRRllluulluuuuuuullddDDDDDuuuuuuuruulDDrrddrrrrruulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruurrrrrrrDDuulluuuuulllllddllDDDDDrruuuUddddlluuuuurRRldddrrrrrddllLrrruurruurRdrruLuurrrurrddRldddllUUU
49 2011-05-12 22:19:32 liuzr 2670 515 ullluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddlllUUUUlluurrDrruLLdDlluulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllulluLLrrdrruLLrrddrruuLLruulDDrrddllddlLulldRddllldllluluururuuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrruurRdrruLuurrrurrrdrddldldddlddlDDuuruulDDruuruullDDulldRRuurrddrrdDlddrUrrdddrdddldllululllddlLulldRddllldlllululldRuuulDrrruLrruuulluUruulDlluuuluuururrdrdrrrdrrdRRllulldRRlluulllululldRdLruururDuururrdDDDDlllLLuuuuRuuurrrrDDllLDlllDllluuuuRRRRRdDrdLdlddllUdrruruuuuullllldddddddddRddlUUUUUUUrRRuRRurrrrDDDrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddldlddrUllldRuuulDuulllddlLulldRddllldllluUlluluuluuluulUUddrddlUUrddrddrddllluuUUrrddDrdrddlUUrdddddllllUUUUUrRRdrrrddLrrrrddLLLLLuUUlldRurRdrrrrddllllluUrrrrrdrrdLLuulllluurrDullddlluRluRRuurrDDLUruuuulluUruulDlluuuLuUUrrdrrrrrUUrRdrruLuurrrurrrdrddldldddrrdDlddrUrrdddrdddlLdlddlldlldlldLLrrurrdLLrruurrurrdddllLLuurrRururrdLLrrurrrddddLLLLLuUUruuurrDuuuurrDDDDDlLLddrUluUruuuurrdddddlLuuuuuruurDDllddddlluuRlddrrddlUdlUUlluuRRDLullllddlLulldRddllldlLLLLuuRurrdDuuuuuulluUruulDlluuuluuurrdrrrrruurRdrruLuurrrurrrdrdrddrdrddrddrDDuuluurDDluuluululuurDrrrddDDlluuUdddrruuuulLLulldldRdRRllulldddrrRRRuUlllulldllddRddlUUrRRRdDlddrUrrdddrdDDDDllUluurRlllluuluulUUddrddlUUrddrddllUUdlluRRddddlLulldRddllldlLuuuuurrurruRRlldlluRRllddlluuRRluurDDlllluUruulDlluuuluuurrdrrrddRddrDDuuluuRDDluuluulllulldddrRRRRuullluuruulDlDullldddddRRRluuuUddddlluuuuurRRuulDrrrurrdLLLruuulllllddDDrRuurRdrrrurruullLLLLLrrrdDldRddrrUUddllLUruuuurrrrddlLLrrruulllldDDDldddLrrrrUUUUddlLuuuuurrrrddlLLrrruulllldDDDuurrrrurruLLddlldddddrrDDuuuurRdrruLuurrruulluLLrrdrruLLrrddrrrdDrrruLLruuulllLLddrrrRlllluurrrrrdDlddllUdrrddlUrurruLuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDrruLdddLLuRuUllllluurrrrrDDlDRddlUddllUUUdRDrruuuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDullldddddlluuUUUrrdddddddllUUUUUdddrruurrddrrrddlLLLLuuRRuurrrrrddddLLLruuUdddrruuuulLLLLddRRlluurrrrrddddlluUUdddrruuuulLLLrrddllllluuuuurrrrrdDDrrddddlluuUdddrruuuulLLrddddrddrUUlluulllllddrrdDlddrUrrdddrruurUUddlddrUUlddldDlllddrdrrrruuuUUllddDDuuuurrdddddlLLddrUllldlluRRRldddrrrrruuUUUUUdddlLddlLullldllddrrRRRRRllluUruLUUllDDuurrrDlddddlllluurRRlllddrrrruUUUddrrruuLruuullDulllDDDDuuuurrrrrdddddlllddlllluurRRlllddrrrruUUdlllldlldRRuurruuuuuuurrRlllddllddlLulldRddlllddrrdRRllulldRRlluulluuulldlddddrrrRRuullLLrrrrddllllluUUlldRuuuluurDDDullldddddrrRRRRRllluUlluUruuluuullddDDDDDuuurRdrURRuuLLrrdddLulllluuuurrdDDuuullddddrRRRlldddrrUdrrruuLruuuLLLLrrrrdddddllllluuulluuuurrdDDuuullddddrRRluuuuluulDDrrddrrrrrrrDDDuuulluulluUruulDlluuullddlDDuuruulDDuurruUrrrrrddllLrrruuuuuuulllllddRRllllDDDDDrruuUUddddlluuuuurRR


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 esseger 2670 511 2011-05-06 04:31:09
2 liuzr 2670 515 2011-05-12 22:19:32
3 liuzr 2672 517 2011-05-12 17:30:23
4 esseger 2674 511 2011-04-28 05:07:50
5 zhouxh 2678 509 2011-05-12 11:56:14
6 liuzr 2694 507 2011-05-08 15:35:23
7 liuzr 2702 503 2011-05-08 11:20:10
8 zhouxh 2722 509 2011-05-02 08:55:06
9 liuzr 2754 471 2011-05-05 15:32:20
10 esseger 2756 473 2011-05-07 19:19:35
11 liuzr 2766 471 2011-05-05 15:23:12
12 zhouxh 2768 471 2011-05-04 14:31:12
13 esseger 2784 473 2011-05-06 04:31:39
14 MatthiasMeger 2786 535 2011-05-01 23:17:45
15 Dante 2792 571 2011-04-30 05:11:21
16 MatthiasMeger 2802 473 2011-05-05 02:26:04
17 zhouxh 2804 473 2011-04-29 11:37:39
18 zhouxh 2808 471 2011-05-02 08:55:25
19 管窥子 2814 473 2011-04-27 15:34:38
20 Dante 2816 561 2011-04-28 20:03:31
21 esseger 2828 473 2011-04-24 16:25:11
22 一目了然 2839 529 2011-05-06 16:13:13
23 Dante 2900 571 2011-04-27 22:06:51
24 Dante 2916 573 2011-04-27 21:03:13
25 MatthiasMeger 2942 477 2011-05-04 04:53:47
26 MatthiasMeger 2960 487 2011-05-02 21:09:15
27 zhouxh 2960 493 2011-04-24 12:03:20
28 Dante 2966 505 2011-04-28 20:06:11
29 一目了然 2968 473 2011-05-06 16:12:19
30 Dante 2976 589 2011-04-27 16:47:19
31 XiBeiTianLang 2988 479 2011-04-24 12:53:59
32 Dante 3008 573 2011-04-26 20:19:48
33 Dante 3010 531 2011-04-27 22:10:18
34 MatthiasMeger 3030 519 2011-04-30 02:30:06
35 Dante 3160 531 2011-04-27 16:50:56
36 zhouxh 3438 531 2011-04-23 19:58:39
37 liuzr 3454 631 2011-04-23 16:48:54
38 MatthiasMeger 3540 593 2011-04-24 19:45:37
39 liuzr 3620 577 2011-04-23 11:49:32
40 kukufeicong 3848 641 2011-04-27 15:17:52
41 liuzr 3906 605 2011-04-22 16:15:24
42 chzhy 3972 729 2011-05-11 18:30:35
43 kukufeicong 3990 675 2011-04-22 15:11:55
44 shengli03 4026 685 2011-05-03 08:23:04
45 chzhy 4240 689 2011-05-12 18:26:14
46 chzhy 4294 757 2011-05-10 20:11:16
47 管窥子 4356 745 2011-04-22 14:41:01
48 chzhy 4420 701 2011-05-10 20:10:22
49 kukufeicong 4938 755 2011-04-22 11:13:16

OrderIDMovesPushesPoints
1esseger2670 51120
2liuzr2670 51519
3zhouxh2678 50918
4MatthiasMeger2786 53517
5Dante2792 57116
6管窥子2814 47315
7一目了然2839 52914
8XiBeiTianLang2988 47913
9kukufeicong3848 64112
10chzhy3972 72911
11shengli034026 68510


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 liuzr 471 2754 2011-05-05 15:32:20
2 liuzr 471 2766 2011-05-05 15:23:12
3 zhouxh 471 2768 2011-05-04 14:31:12
4 zhouxh 471 2808 2011-05-02 08:55:25
5 esseger 473 2756 2011-05-07 19:19:35
6 esseger 473 2784 2011-05-06 04:31:39
7 MatthiasMeger 473 2802 2011-05-05 02:26:04
8 zhouxh 473 2804 2011-04-29 11:37:39
9 管窥子 473 2814 2011-04-27 15:34:38
10 esseger 473 2828 2011-04-24 16:25:11
11 一目了然 473 2968 2011-05-06 16:12:19
12 MatthiasMeger 477 2942 2011-05-04 04:53:47
13 XiBeiTianLang 479 2988 2011-04-24 12:53:59
14 MatthiasMeger 487 2960 2011-05-02 21:09:15
15 zhouxh 493 2960 2011-04-24 12:03:20
16 liuzr 503 2702 2011-05-08 11:20:10
17 Dante 505 2966 2011-04-28 20:06:11
18 liuzr 507 2694 2011-05-08 15:35:23
19 zhouxh 509 2678 2011-05-12 11:56:14
20 zhouxh 509 2722 2011-05-02 08:55:06
21 esseger 511 2670 2011-05-06 04:31:09
22 esseger 511 2674 2011-04-28 05:07:50
23 liuzr 515 2670 2011-05-12 22:19:32
24 liuzr 517 2672 2011-05-12 17:30:23
25 MatthiasMeger 519 3030 2011-04-30 02:30:06
26 一目了然 529 2839 2011-05-06 16:13:13
27 Dante 531 3010 2011-04-27 22:10:18
28 Dante 531 3160 2011-04-27 16:50:56
29 zhouxh 531 3438 2011-04-23 19:58:39
30 MatthiasMeger 535 2786 2011-05-01 23:17:45
31 Dante 561 2816 2011-04-28 20:03:31
32 Dante 571 2792 2011-04-30 05:11:21
33 Dante 571 2900 2011-04-27 22:06:51
34 Dante 573 2916 2011-04-27 21:03:13
35 Dante 573 3008 2011-04-26 20:19:48
36 liuzr 577 3620 2011-04-23 11:49:32
37 Dante 589 2976 2011-04-27 16:47:19
38 MatthiasMeger 593 3540 2011-04-24 19:45:37
39 liuzr 605 3906 2011-04-22 16:15:24
40 liuzr 631 3454 2011-04-23 16:48:54
41 kukufeicong 641 3848 2011-04-27 15:17:52
42 kukufeicong 675 3990 2011-04-22 15:11:55
43 shengli03 685 4026 2011-05-03 08:23:04
44 chzhy 689 4240 2011-05-12 18:26:14
45 chzhy 701 4420 2011-05-10 20:10:22
46 chzhy 729 3972 2011-05-11 18:30:35
47 管窥子 745 4356 2011-04-22 14:41:01
48 kukufeicong 755 4938 2011-04-22 11:13:16
49 chzhy 757 4294 2011-05-10 20:11:16

Order ID Pushes Moves Points
1liuzr471275419.5
2zhouxh471276818.5
3esseger473275617.5
4MatthiasMeger473280216.5
5管窥子473281415.5
6一目了然473296814.5
7XiBeiTianLang479298813.5
8Dante505296612.5
9kukufeicong641384811.5
10shengli03685402610.5
11chzhy68942409.5


The champions are esseger and liuzr.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1liuzr38.5
2esseger37.5
3zhouxh36.5
4MatthiasMeger33.5
5管窥子30.5
6Dante28.5
7一目了然28.5
8XiBeiTianLang26.5
9kukufeicong23.5
10chzhy20.5
11shengli0320.5


Lucky number is 99 (password is aporkalypse). R = 99 % 9 = 0 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0zhouxh
1MatthiasMeger
2管窥子
3Dante
4一目了然
5XiBeiTianLang
6kukufeicong
7chzhy
8shengli03