Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

25th MF8 Sokoban Competition


Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID #Moves #Pushes Solution
1 2011-05-21 16:17:10 esseger 3848 643 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLLLdlluRuuululldRdRDrddrRurruuuluululluurrruuLLLLLdddDDDrDLuuuuuuurrrrrddlllddrrdrddrdddlldlluulUluuuuuuuurrrrrdrrruuuurrdLurrrdLLulllluullddRRRRRRdrUlllllldDDlllllLULLLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRuLLLLuurrrDulllddrrdrrRddddddddrdrddlUdrrrurruuuluululluurrrUUlllLLddddddrDrDDDldRRluuuulldRDuuullldRurrddlUruLuuuuuurrrrrdrrruuURurrdLulLddddllldlllddrrdrddrdddllLdllUUUdrDldRurrrruuullDDRdLLruuurrdLuuuruLLdrrrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUrruullllllLulldRDDlllddddllluUrDlddllldddRRurDDDDuuurrruLLdrrrruLLrruuurrrrrrdDDrrruuuuulluurruullllllLulldRddlllddddlLullllllddddddddrdrDrrrrULuuuullluuurrrUruLdrrruuuurrdLurrrdLLullLLuullddRDDrddrruuUdddllldllldddrrrrrrurruuurrrrrrdddrrruuuuulluurruullllllLulDDDldLurrrdLLuruurrrrrrrrddllddrrdddddlluluullllluUUUUdddddldddrrurrdLLLLdlluRdrUddrUllllluRRdlllluRRdlllluuurrruruuluuluurrdrdRRRdrdddldDDRdLLLuRdlLLuRllDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrdrdddlddDrdLLLLuRRlllldllluuurrruruuluuluurrdrdrrrdrdddlddDrdLLulllldllluRRRRRRRlldLLLulluurrruruuluuluurrdrdrrrdrdddlddDldLLurrrrRurrdLLLdLLullllllluurrruruuluuluurrdrdrrrdrdddlddDuuurrrrrrdddrrruuuuulluurruulllllllulldRdDDullllulullddrRRRRRlllllddrddrruuUdddlllUUdddlllddrrdrDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrRRddlllddrrrrrdLurrrruuurrrrrrdddrrruuuuulluurruullllllLulldRdDllLddddllldlllddrrrDDDDDuuuuurrrrruuurrrrrrdddrrruuuuulluurruullllllLulldRddlllLulullddrDDDlllllddddddddrdrdrrRuuuuuullluurrrUUUrDlddlllddrrrrrrrdLLLurrrruuurrrrrrdddrrruuuuulluurruullllllLulldRddlllddddlLullllllddddddddrdrdrrruuuuUlulluurrrUruLdrrruuuurrdLurrrdLLulllulullddrDDrddldlllddrrdrrurrrruuurrrrrrdddrrruuuuulluurruullllllLulDDurrrrrrrrddllddrrdddddlluluulllllldddrdLLLulldllulluurrruruuluuluurrdrdrrrdrDDuuruLuurrrrrrrrddllddrrdddddlluluullllLulDDDDrdLulllldllulluurrruruuluuluurrdrdrDRRlullulullddrddrddldlllddrrdrrurrrruuurrrrrrdddrrruuuuulluurruullllllllddDDDuuuuurrrrrrrrddllddrrdddddlluluullllLuuulluRdrddlDDDDuuurrrrrrdddrrruuuuulluurruulllllllldDDullllulullddrRRRRRlllllddrddldlllddrrdrrurrrruuurrrrrrdddrrruuuuulluurDuruulDulldRulllllldDrdLLulllllddrddrruUUdddlluuluurrRRRdrUUdlllddddlllUUUdddrrruuuululullddRRRRRRllddddllldlllddrrdrrurrrruuurrrrrrdddrrruuuuuUlluuulllllulldRdDlllddddllldlllddrrdrrurrrrrddlUUrrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDuruulDlluuUUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDuullllLulldRddlllddddllldlllddrrdrrurrdRRurrurrdLLLLdllulldldddddlllululuuuuuuuurrruRldlllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDrrdddrruuuuuuullldllulldllulluurrruuUUdlldRllllLuLLdRRRRRRurrrddldlllddrrdrdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrruuuUluurDDDDDuuuurrdddLruuLDuulldRurDrddrruuuuuuullldllulldllulluurrruUUlldRlllLLulldRRRRRRurrrddldlllddrrdrdddddlllululuurDllluRRuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrrdrruLuUUUluRdrrddrruuuuuuullldllulldllulluurrruruullldllLdddDDDDuuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullldllulldllulldRRulluurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuulllLdlLulLLdlluuurrruruullldlllddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrurDDDDDuuuuurrdLrrrurrrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrurDDDDuuurrrruLLLrrrrrrurrdLLLLLLdlluRRdlllluRRdlllluuurrruruullldlllLulldRuuulllddRluurDurrrDlddRRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruruullldlLrrurrrddlUruLddrrruuuurrdLurrrdLLulllulullddRDDuuRRRRRdrDDlddDDRdLLLuRdlLLulDDDuullluuurrruruuluurrrrrdrddldddDrdLLLLLuRRRllllDDullluuurrruruuluurrrrrdrddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDllluuurrruruuluurrrrrdrddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLurrrrrrruuuuruuruLLLLDRulLLuullddRRRllddDLLLruRdrrdrruU
2 2011-05-22 11:25:58 kukufeicong 4096 623 urrdrrrrrrrddddlduruuldduldururuuldduulldrulllllulldrddlllddddllldlllddrrdrddrdddllldrllluruuulldrdrddrrurruuuluululluurrruulllllddddddrdddrddrruurdrullddlluuluuuluuuuuurrrrrddlllddrrdrddduuululluurrruulllllddddddrdddrddrrurruldlldlluurdldrrurruuuuululluurrruulllllddddddrdrdddldrurrruuuuurulldrdddddllluuululuuuuuurrrrrddllldddrrurdddddrdlllrruuuuullluuurrruulllllddddddrdrdddululuurdldruullldrrdrddrrrruuuuullluuurrruulllllddddddrddluruluuuuuurrrrrddllldddrrrdddddlllluuddrrrruuuuurrrrrllulldrrrrullrrrrurrdllllddrulurldlllllllluuurrrurrruuuurrdlurrrdllulllulullddrrrrrrdrulllllldddlllllddddddddrddrrrruuuuullluuurrruuudddllldddrrrrrrrruuuuuruululllllddduuurrrrrdrddldddddllurldllurrlldllurrlddddddlllululuuuuuuuurrrrruuurrrrrdrddlddddrdllllluldddddrdllllrrruuuuurrrurldllurrlllldllurrrrlddddddlllululuuuuuuuurrrrruuurrrrrdrddlddddrdlllllulddddduuuurrrrruuuuuruulullllldddlllllddddddddrdrdrrruuuuurrrurldllurrlllddddddlllululuuuuuuuurrrrruuurrrrrdrddlddddrdlllllllurrrrrllllddddddlllululuuuuuuuurrrrruuurrrrrdrddlddddrdlllulllllluurrrurrruuudddllldlllddrrrrrrrruuuuruululllluullddrddrdluuuluurrdrdrddddllrruuuurrdrddlddddlllllllluurrrurrruuuurrdrrulldrddlddddlllllllluurrrurrruuuurlddddllldlllddrrrrrrrruuuuruullrrdddrrrrrdddrruldrrruluuuulluurruulllllllulldrdddlluldrrruldllululullddrddrddldlllddrrrrrrrruuurrrrrrdddrrruuuuulluurruullllllluldddrdldduuuuurrrrrrrrddllddrrdddddlluluulllllulddddrdlulllllllluurrruruuluuluurrdrdrrrlllulullddrddrddldlllddrrrrrrrruuurrrrrrdddrrruuuuulluurruullllllllddddduuuuurrrrrrrrddllddrrdddddlluluulllllulddddrddlurullllldllulluurrruruuluurrrrrlllllddrddldlllddrrdrrurrrruuurrrrrrdddrrruuuuulluurruulllllllldddlulllllddrddrruuudddlluuluurrrrrdruudlllddddllluuudddrrruuuululullddrrrrrrdrddlddddlllldldddddlllululuuuuuuuurrrrllllddddddddrdrdrrruuuuululluurrruuuuddddlllddrrdrrullrrrrrrrrurrdllllllllrrrrrrrddddddrddluuuuuuuddddddllrrurrrdrrruulduruuldlluuuurrruuuuulluurrduuuldulldrdrlddruldllluurdldrrrllurruuurrdluldduulllllulldrddlllddddllullllllddddddddrdrdrrruuuuururrdrullldrrurrrrurrdlllllldllldddddlllululuuuuuuuurrrrrdrrruuuurrdlurrrdllulllulullddrrrrrrllllldddllllllulldrrrrrrrllllddddllllulldrrrrrlllldddddlddruuuuuudddddrrurrdlllrrddlddruuuddrrrrrrrrrrdrruluuuuluurdrrdddrruuuuuuullllldllldddddlllululuuuuuuudddddddrdrdrrruuuuurrrurruuuuruululllllddrddlullllllrddddddddrdrdrrruuuuurrrurruuuuruululllllddrdluuurrrrrdrddlddddlldllldddddlllululuuuuuuuurrrurldlllddddddddrdrdrrruuuuurrrurruuuuruulullllldduurrrrrdrddlddddlldllurrrrrddlullulldldddddlllululuuuuuuuurrrurruurrrrrdrddlddddrdlurrurrdllldlulllldldddddlllululuuuuuuuurrrurruurrrrrdrddlddddlllldldddddlllululuuuullllulldrrrrrlllldddddlddruuuuuudddddrrurrdlllrrdddrrrrrrrrrrdrruluuuuluurdrrdddrruuuuuuullllllldllurrrrrruuuuruululllllddrddldlllddrrlluurrruuulldrlllllulldrrrrrrurrrddldlllddrrdrdddddlllululuuuuuuudddddddrdrdrrruuuuululluurrruruullldllllrddddddddrdrdrrruuuuurulldrdddddlllululuuuuuuuurrrurrrddldllldddrrurddddduuuuurrrdlluldddduuuurrrrrrddlurulllrrdllllulddduurrrullrrrrrrurrdlllllldlllllluuurrruruullldlllddddddrdlllurruullllulldrrrrrlllldddddlddruuuuuudddddrrrdddrrrrrrrrrrdrrulllllllllllrrrrrrrrrruuuuluurddddduuuurrdluldrrddrruuuuuuullllldlllllluuurrruruullldlllddddddduuullllulldrrrrrllllddddddrrrddlddruuuddrrrrrrrrrrdrruluuuulurdrrddrruuuuuuullllldlllllluuurrruruullldlllddddlllllddddddrrurrdldddrrrrrrrrrrdruuuuurrddrruuuuuuullllldlllllluuurrruruullldlllddddlllllddddddrrurdddldrrrrrrrrrrrdruuurrrlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrurrrrrddddddrddluuuuuuuddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrurrrrurrdlllldlllllllluuurrruruullldllllulldrrulllulldrruuuldrddllurdrrdrrulllluurrrdulllddrrdrruluulldurrrdlddrrddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruulldduuluurddrruldlluurdldrurrdddrruuuuuuullldlllllllluuurrruruullldllrrurrrddlulllrrrruldddllldddrrrrrrrruuuuuruululllllddrddldllldddrrrrrrurldllurrlldllurrlldlluuurrruruuluurrrrrdrddlddddrdlllllulddurrrurldllurrlllldlluuurrruruuluurrrrrdrddlddddrdllllluldurrrrllllldlluuurrruruuluurrrrrdrddlddddrdllllllulldlurrrdllurrrrrrruuuuruurulllldrullulullddrrrllddrddrruuddlluuldllur
3 2011-05-22 12:48:57 zhouxh 2852 507 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRRullllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLLLdlluRuuulLdRDrddrRurruuullDRlDDLdllUUrDldRluuUluurDDuullldRRurDrDDDrrrruLuuuululluurrruuLLLLLdddDDuuuuurrrrrddlllddrrdrdddddllluuulldRuuLuuuuuurrrrrddlllddrrdrruLLrddddddllllUUluuuuuuuurrrrrddllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrddrrrUdrruLuuuurrrrRuuuuurUUdddlddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllluuluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrdddldDDRdLLLuRdlLLulDDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrdddlddDrdLLLLLulDDDDDuuuurrrrruuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUruulllllLulldRdDDullllulullddrdddlllllddddddddrdrdrrRuuuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuulluuruulllllLulDDurrrrrdRdddrrdddddlluluulllllldddllLLdldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDuuruLuurrrrrrddddrrdddddlluluullllLulDDDDrdLLLulldlluRRRRRllllldlluRRdrrurrdLLLLrdddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrddldddDrdLLLrrruRurrdLLLdlllulldldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLuuuurrrrrrddrdrruuuuulluuulullllldDDDDuuuuurrrrrrddddrrdddddlluluullllLuuulurdddlDDDDuuuruuululllulullddrRRRRRdrddlddddlllldllulluurrrUrrruuUdddllldlllddrrdrrurrrruuurrrrrrddrdrruuuuulluuulullllldDDlulLLulullddrRRRRRdrUUdlllddddlllUUUdddrrruuuulluullddRRRRRRlllllddrDluuurrrddddlLullllllddddddddrdrdrrruuuuululluurrrUUUUddlluRdrUlldlllLULLdRRRRRRRurrddldlllddrrdrrurrrrrddlUUlldRRurrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuulluurrDullddrUldllluurDldRRRlluRRuuurrDLulDDulullllulldRdDlllddddllldlllddrrdrrurrrrrrurrdLLLLdllulldldddddlllululuuuullllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullldllulldldddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullldllulldllulluurrruruullldllLLulldRRRRRRurrrddldlllddrrdrdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullldllulldlluRRlllluurrruruullldllLdddDDDDurDllluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrrruuuurrddrruuuuuuullldllLLulDDDDDuuuululldRRurDDDDuuurrruLLLLrrrrdrruLLLLdlllluuurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllluRRdlllluuurrruruullldlllLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRuLLLLuurrrDulllddrrdrruLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruruullldlLrrurrrddlUruLrddrruuuulluullddRDDrddrruuuurrdLrurrdLDDlddDDRdLLLLLulDDDuurrruRldlllllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLulDDuruRRRllllldlluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLulDrrrrrruRurrdLLLdllllllllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLullLdlUrrrrdLLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
4 2011-05-22 15:04:24 kukufeicong 3632 591 urrdrrrrrrrddddlduruuldldurdruuuuldduulldrlullllulldrddlllddddllldlllddrrdrddrdddllldlluruuulldrdrddrruldlluurdldrrurrruuuluululluurrruulllllddddddrdrdddrrurldlluuululuuuuuurrrrrddlllddrrdrddduuululluurrruulllllddddddrddluulldrrurdrdddrrrruluuuululluurrruulllllddddduuuuurrrrrddlllddrrdrdddddllluuulldruuluuuuuurrrrrddlllddrrdrrulldrdddddlllldrluuuluuuuuuuurrrrrddllldddrrurdrrrulldrrrrullrrrrurrdllllddrullllllddddrdlllrruuuuullluuurrrurrruuuurrdlrurrdllulllluullddrrrrrrdrulllllldddlllllddddddddrdrdrrruuuuurrrrruuuuruuuddldddddllurldllurrlldllurrlddddddlllluuluuuuuuuurrrrruuurrrrrdrddlddddrdlllurldlluldddddrdllllululuuuuuuuurrrrruuurrrrrdrddlddddrdlllllulddddduuuurrrrruuuuruuulullllldddlllllddddddddrdrdrrruuuuullluuurrrurrruuudddllldllldddrrrrurrdrruuuuruuululllulullddrddrdlddlllddrrrrdrrurldllurllllluurrruuuuuluurrdrdrddddllrruuuurrdrddlddddrdllllurrlldlllulluurrrurrruuuurrdlrrruldddlddddrdlllrruuuurrrrrrdddrruldrrruluuuulluurruulllllllulldrddrdllrdddrrrrrddrdrruuuuulluurruullllllluldddddduuuuurrrrrrrrddllddrrdddddlluluulllllulddddrddlurullllldllulluurrruruuluuluurrdrdrrrdrdddrrrrrddrdrruuuuulluurruullllllllddddduuuuurrrrrrrrddllddrrdddddlluluullllluuululllulullddrrrrrrdrdddrrrrrdddrrruuuuulluurruulllllllldddlulllllddrddrruuudddlluuluurrrrrdruudlllddddllluuudddrrruuuulluullddrrrrrrdrddlddddlllldldddddlllululuuuuuuuurrrrllllddddddddrdrdrrruuuuululluurrruuuuddddlllddrrdrrullrrrrrrrrurrdllllllllrrrrrdlrurrddddddrddlullrruuuuuudddddrrrdrrruuldruuuldlluuuurrruuuuulluurrduuuldulldrdrlddruldllluurdrrllldrrruuuurrdlulddulullllulldrddldlrurrdlddlddddlldrlulldrrurrrrurrdllllllrruuuuruululllluullddrrrrrrllllldddllllllulldrrrrrrrllllddddllllulldrrrrrlllldddddlddruuuuuudddddrrurrdlllrrddlddruuuddrrrrrrrrrrdrruluuuuluurdrrdddrruuuuuuullllldllldddddlllululuuuuuuudddddddrdrdrrruuuuurrrurruuuuruululllllddrddlullllllrddddddddrdrdrrruuuuurrrurruuuuruululllllddrdluuurrrrrdrddlddddlldllldddddlllululuuuuuuuurrrurldlllddddddddrdrdrrruuuuurrrurruuuuruulullllldduurrrrrdrddlddddlldllurrlldldddddlllululuuuuuuuurrrurruurrrrrdrddlddddrddlullulldldddddlllululuuuuuuuurrrurruurrrrrdrddlddddrdluuuuuruululllllddlldlllddddddddrdrdrrruuuuururrrllldldddddlllululuuuuuuuurrrurruurrrrrdrddlddddlllldldddddlllululuuuullllulldrrrrrlllldddddlddruuuuuudddddrrurrdlllrrdddrrrrrrrrrrdrruluuuuluurdrrdddrruuuuuuullllllldllurrrrrruuuuruululllllddrddluulldrlllllulldrrrrrrurrrddldlllddrrdrdddddlllululuuuuuuudddddddrdrdrrruuuuululluurrruruullldllllrddddddddrdrdrrruuuuurulldrdddddlllululuuuuuuuurrrurrrddldllldddrrurddddduuuururrdlluldddduuurrrurrrddlulllluldrrrrrrulllllrrrrrrurrdlllllldllldduullluuurrruruullldlllddddllllulldrrrrrlllldddddlddruuuuuudddddrrrdddrrrrrrrrrrdrrulllllllllllrrrrrrrrrruuuuluurddddduuuurrdlrddrruuuuuuullllldlllllluuurrruruullldllldddddddurdlllurruullllulldrrrrrllllddddddrrrddlddrurrrrrrrrrrdrruluuuulurdrrddrruuuuuuullllldlllllluuurrruruullldlllddddlllllddddddrrrddlddrurrrrrrrrrrdruuuuurrddrruuuuuuullllldlllllluuurrruruullldlllddddlllllddddddrrrddldrrrrrrrrrrrdruuurrrlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrrurrddddddrddluuuuuuuddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrrururrdlllldlllllllluuurrruruullldllllulllulldrruuuldrddllurdrrdrrulllluurrrdulllddrrdrruluulldurrrdlddrrddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruulldduuluurddrruldlluurdldrurrdddrruuuuuuullldlllllllluuurrruruullldllrrurrrddldllldddrrrrrrrruuuuuruulullllldurrrrrdrddldddddllurldllurrlldllurrlldlluuurrruruuldlllrrruuurrrrrdrddlddddrdlllurldllulddullluuurrruruuluurrrrrdrddlddddrdlllllurrrlllldllluuurrruruuluurrrrrdrddlddddrdllllllulldlurrrdllrrrrrrruuuuuruurulllldrlululullddrrrlldddllurdrrdrruu
5 2011-05-22 19:09:38 kukufeicong 3120 535 urrdrrrrrrrddddlduruuldldurdruuuuldduulldrlullllulldrddlllddddllldlllddrrdrddrdddllldlluruuulldrdrddrruldlluurdldrrurrruuuluululluurrruulllllddddddrdrdddrrurldlluuululuuuuuurrrrrddlllddrrdrddduuululluurrruulllllddddddrddluulldrrurdrdddrrrruluuuululluurrruulllllddddduuuuurrrrrddlllddrrdrdddddllluuulldruuluuuuuurrrrrddlllddrrdrrulldrdddddlllldrluuuluuuuuuuurrrrrddllldddrrurdrrrulldrrrrullrrrrurrdllllddrullllllddddrdlllrruuuuullluuurrrurrruuuurrdlrurrdllulllluullddrrrrrrdrulllllldddlllllddddddddrdrdrrruuuuurrrrruuuuruuuddldddddllurldllurrlldllurrlddddddlllluuluuuuuuuurrrrruuurrrrrdrddlddddrdlllurldlluldddddrdllllululuuuuuuuurrrrruuurrrrrdrddlddddrdlllllulddddduuuurrrrruuuuruuulullllldddlllllddddddddrdrdrrruuuuullluuurrrurrruuudddllldllldddrrrrurrdrruuuuruuululllulullddrddrdlddlllddrrrrdrrurldllurllllluurrruuuuuluurrdrdrddddllrruuuurrdrddlddddrdllllurrlldlllulluurrrurrruuuurrdlrrruldddlddddrdlllrruuuurrrrrrdddrruldrrruluuuulluurruulllllllulldrddrdllrdddrrrrrddrdrruuuuulluurruullllllluldddddduuuuurrrrrrrrddllddrrdddddlluluulllllulddddrdlulllllllluurrruruuluuluurrdrdrrrdrdddrrrrrddrdrruuuuulluurruullllllllddddduuuuurrrrrrrrddllddrrdddddlluluulllllulddddlllllllluurrruruuluurrrrrlllllddrddluuuddddlllddrrrrrrrruuurrrrrrddrdrruuuuulluurruulllllllldddlulllluullddrrrrrrdruuddddlddddlllllddddddlllululuuuuuuuurrrurldlllddddddddrdrdrrruuuuululluurrruuuudlldrlllllulldrrrrrrurrrddldlllddrrrrrrrrrrurrdllllllllrrrrrrrddddddrddlullrruuuuuudddddrrrdrrruuldruuuldlluuuurrruuuuulluurrduuuldulldrdrlddruldllluurdrrllldrrruuuurrdlulddulullllulldrdddddlddddrrurrdllllllrruuuuruululllluullddrddlldlllddddllllulldrrrrrlllldddddlddruuuuuudddddrrurrdlllrrddlddruuuddrrrrrrrrrrdrrulllllllllllrrrrrrrrrruuuuluurddddduuuurrdlrddrruuuuuuullluuuuruululllulullddrddrddldlllddrrdrdddddlllululuuuuuuudddddddrdrdrrruuuuululluurrruruullldllllrddddllllulldrrrrrlllldddddlddruuuuuudddddrrurrdlllrrddlddrurrrrrrrrrrdrruluuuulurdrrddrruuuuuuullluuuuruululllulullddrddrddluulldrlllllulldrrrrrrurrrddldlllddrrdrdddddlllululuuuuuuudddddddrdrdrrruuuuululluurrruruullldllllrddddddddrdrdrrruuuuurulldrdddddlllululuuuuuuuurrrurrrddldllldddrrurddddduuuururrrrrrurrdlllllldlluldddduuullluuurrruruullldlllddddllllulldrrrrrlllldddddlddruuuuuudddddrrrddlddrurrrrrrrrrrdruuuuurrddrruuuuuuullddluruldllllulddduullluuurrruruullldllldddddddurdlllurruullllulldrrrrrllllddddddrrrddldrrrrrrrrrrrdrruluuuurrddrruuuuuuullldllulldlllluuurrruruullldlllddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrdruuurrrlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrullrrrrrddddddrddluuuuuuuddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrrururrdlllldlllllllluuurrruruullldllllulllulldrruuuldrddllurdrrdrrulllluurrrdulllddrrdrruluulldurrrdlddrrddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruulldduuluurddrruldlluurdldrurrdddrruuuuuuullldlllllllluuurrruruullldllrrurrrddluruldlllrrrddllldddrrrrrrrruuuuuruululllulullddrddrddldllldddrrrrrrurldllurrlldllurrlldlluuurrruruuluuluurrdrdrdrurrdddlddddrdlllurldllulddullluuurrrurrruuddlluuluuluurrdrdrrrrdddlddddrdlllllurrrlllldllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddlddddrdllllllulldlurrrdllurrrrrrruuuuruuullllulullddrrrlldddllur
6 2011-05-23 00:24:53 esseger 2506 473 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDururuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlluuulldRuuLuuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlllUUdddRurrurrdLLLruruuuuruLLdrrrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUrDuruulDulldRullllLulldRddlllddddllldllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllulullddRdDDlllllddddddddrdrDrrrruLuuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluuullllLulDDurrrrrrdddrrddddddlluluullllllddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDlddDDRdLLLuRdlLLuRllDDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLLuruuuuruuruLuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDldLLullddddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddldddldllLrrrurrdLLuruuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrddlDDDDldLLullldlluuurrrUUUUddddllldddrrurrrdrrurrdLLuruuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDullllulullddRRRRRRdrUUdlllllldddddllldddrrurrrRRllllDDDDDuuuullluuurrrurrruuUdddllluurDuluurrRRRdrDDldddDrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDuruulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDuulllllulldRdDlllddddlLullllllddddddddrdrdrrRuuuuuurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrrUUUUddlluRdllllLULLdRRRRRRlllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldlluuurrruuUlldRlllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRurrrddldllldddrrRdddddlllululuurDuluUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruruullldllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrrruuuurrddrruuuuuuullllldlllllluuurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrurrrrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrurrrrurrdLLLLdLLLLulDDDDuuullluuurrruruullldlllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruruullldlLrrurrrddrruuuululullddRDuluurrdrdrrrdLurrrdLddlddDDRdLLLuRdlLLulDDDuullluuurrruruuLuuluurrdrdrrrrdddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDDullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLurrrrrrruuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
7 2011-05-23 04:12:16 esseger 2344 521 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDururuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuulLdRurDDDlUruulullldRRdRdddRuRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDDrDDlUruLddrDrddlUUUddrrrurrdLLLruruuuuruLLdrrrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUrDuruulDulldRullllLulldRddlllddddllldllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllulullddRdDDlllllddddddddrdrDrrrruLuuuurrrrruuuuurUUdddlddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrruLddddldDDRdLLLLLulDrrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluuullllLulDDDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLuRdlLLuRRlllldlluRRRRdLDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddlddDrdLLLLLulDDDDDuuuurrrrruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrdddrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDlDDDDrRurrdLLLdLLLuLLdlLulluurrrUrrruuURurrdLulLLulullddrRRRRRdrUUdlllddddlllUUUdddrrruuuululullddRddrDuluuRRRRRdrddldddDrrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDuruulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDuulllllulldRdDlllddddlLullllllddddddddrdrdrrRuuuuururrRdRUrrurrdLLLLdllulldRRllllulluurrrUUUUddlllllLULLdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuulllLLdllldddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldllllulluurrruUllllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRRRddllldddRRRdddddlllululuurDuluUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLuLDDDDDuuuulluluurrruullllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrrruuuurrddrruuuuuuullllldllllluluurrruullllldddDlllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrurrrrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrurrrrurrdLLLLdLLLLulDDDDuuulluluurrruulllllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUlllllllluluurrruulllLrrrrdrrruuuululullddRdDrDLuuuluurrdrdrddddlLrruuuurrdLurrrdLLrddlddDDRdLLLuRdlLLulDDDuulluluurrrUruuluuRRRRRdrddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDDulluluurrruruuluurrrrrdrddldddDrdLLLLLuRRRllllDlluluurrruruuluurrrrrdrddldddDrdLLLLLLuLLdlUrrrdLLurrrrrrruuuuruuruLLLLDRulLulullddrRRllddDLLLruRdrrdrruU
8 2011-05-23 04:12:43 esseger 2496 473 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDururuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlluuulldRuuLuuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlllUUdddRurrurrdLLLruruuuuruLLdrrrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUrDuruulDulldRullllLulldRddlllddddllldllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllulullddRdDDlllllddddddddrdrDrrrruLuuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluuullllLulDDurrrrrrdddrrddddddlluluullllllddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDlddDDRdLLLuRdlLLuRllDDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLLuruuuuruuruLuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDldLLullddddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddldddldllLrrrurrdLLuruuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrddlDDDDldLLullldlluuurrrUUUUddddllldddrrurrrdrrurrdLLuruuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDullllulullddRRRRRRdrUUdlllllldddddllldddrrurrrRRllllDDDDDuuuullluuurrrurrruuUdddllluuuurrRRRdrDDldddDrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDuruulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDuulllllulldRdDlllllldddlllllddddddddrdrdrrRuuuuuurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrruulllllLULLdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddddddrdrdrrruuuuullluuurrruUUUddllllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldRdddddlllululuurDuluUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruUllllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrrruuuurrddrruuuuuuullllldlllllluuurrruullllldddDlllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrurrrrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrurrrrurrdLLLLdLLLLulDDDDuuullluuurrruulllllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruulllLrrrrdrrruuuululullddRdDrDLuuuluurrdrdrddddlLrruuuurrdLurrrdLddlddDDRdLLLuRdlLLulDDDuullluuurrrUruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDDullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLurrrrrrruuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
9 2011-05-25 21:03:06 zhouxh 2328 509 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDlDDuurrDDLDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDldRuRRUrrDLLLrrruuullDRuuurrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUrDuruulDulldRullllLulldRddldLurrrdLLulllluullddRdDDLLLLLdddDDDrdrddDrrruuuuurrrrruuuuurUUdddlddddllllllulldRRRdddddllluuulLdRuullldRurrddlUruLuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrdddlddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUllllLuLDDDrDLddrUdlllllUUluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrruLddddldDDRdLLLLLulDlluRdrrrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluuullllLulDDDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLuRdlLLuRRdllLLuRRldDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddlddDrdLLLLLulDDDDDuuuurrrrruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrdddrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDlDDDDrdLLLuRdlLLuRRlllllluurrrUrrruuURurrdLulLLulullddrRRRRRdrUUddddldddDrRurrdLLLdLLLulldRullldRullluurrruUUUdddrrruuuulluullddRddrDluuuRRRRRdrddldddDrrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDuulllllulldRdDlllddddlLullluRdrUUddlllllLULLdRRRRRRlllddddddddrdrdrrRuuuuuurrrRdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldRRldddddlllululuuuullllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuulllllLLdldddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllllldllulluurrrUUUlldRlllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRurrrddldlllddrrRRlddddddlllululuurDluuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldLLulllluurrruruullldllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrrruuuurrddrruuuuuuullllldllulllluurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldlllddrrrDDDDDuuuurrrurrrrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddRRurDDDDuuurrrurrrrurrdLLLLdLLLLulllluurrruruullldlllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllluLLLDDDuullluuurrruruullldlLrrurrrddrruuuulluullddRDuluurrdrdrrrdLurrrdLddlddDDRdLLLuRdlLLulDDullluuurrruruuLuuluurrdrdrrrrdddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLuLLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
10 2011-05-26 04:40:12 esseger 2332 511 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDururuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuulLdRurDDDlUruulullldRRdRdddRuRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDDrDDlUruLddrDrddlUUUddrrrurrdLLLruruuuuruLLdrrrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUrDuruulDulldRullllLulldRddlllddddllldllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllulullddRdDDlllllddddddddrdrDrrrruLuuuurrrrruuuuurUUdddlddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrruLddddldDDRdLLLLLulDrrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluuullllLulDDDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLuRdlLLuRRlllldlluRRRRdLLrDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddlddDrdLLLLLulDDDDDuuuurrrrruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrdddrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDlDDDDrdLLLuRdlLLuRRlllllluurrrUrrruuURurrdLulLLulullddrRRRRRdrUUddddldddDrRurrdLLLdLLLulldRullldRullluurrruUUUdddrrruuuululullddRddrDuluuRRRRRdrddldddDrrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDuruulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDuulllllulldRdDlllddddlLullllllddddddddrdrdrrRuuuuuurrrRdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulllluurrrUUUUddlllllLULLdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulllluurrruUllllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRRRddlllddrrdRdddddlllululuurDuluUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulllluurrruullllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrrruuuurrddrruuuuuuullllldllulllluurrruullllldddDlllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddlllddrrrDDDDDuuuurrrurrrrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddRRurDDDDuuurrrurrrrurrdLLLLdLLLLulllluurrruulllllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllluLLLDDDuulluluurrruulllLrrrrdrrruuuululullddRdDrDLuuuluurrdrdrddddlLrruuuurrdLurrrdLddlddDDRdLLLuRdlLLulDDulluluurrrUruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDlluluurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLuLLdlUrrrdLLurrrrrrruuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
11 2011-05-30 16:22:06 管窥子 2564 491 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulllllllulldRddlllddddllldllldddRRurrdLDDlDDuurrDDLruulldRdDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDldRuuuulldRDrdRRUruuuurrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUluuruulDDuulldRRulllllLulldRddlllddddllluLLLLLdddDDDrddlUruLrdddrddlUUdrrrurrDLLLLulUluuuuuuuurrrrrddllldddrRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrdrdrrrruLuuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuulluUruulllllLulDDurrrrrdRdddrrdddddlluluullllllddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDlddDDRdLLLLLulDDDDDrdLLLrruuuuurrrrruuuuuruululllulullddrdddlllllddddddddrdrDrrruuuuurrruRdlllldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLLLLLulDDDDDuuuurrrrruuuuuruululllulullddrdddlllllddddddddrdrdrrRuuuuuurRRdrruuuuuruuruLuurrrrrrddddrrdddddlluluullllLulDDDDrdLLLLurRllllddddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddlddDrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuulluuuulllllldDDDDuuuuurrrrrrddddrrdddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrddlDDDDlllllldlluuurrrUUUUddddlllddRdrrurrdLLLrrrurrdLLLurrrrrdLLLrruuuurrrrrrddrdrruuuuulluuuulllllldDDullllluullddRRRRRRdrUUdlllllldddddlllddrRRRRRRllllllluurrrurrruuUdddllluuuurrRRRdrDDldddDrRurrdLLLdLUlldRurrrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuulluurrDullddrUdlllluurDldRRRlluRRuuurrDLulDDuulllllulldRdDllllllddrDlddlllddrrrrdRRurrrrurrdLLLLLLdllulllluurrruuuuurrrddddlLullluRdrUUddlllllLULLdRRRRRRlllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulllluurrrUUUlldRlllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRurrrddldlllddrrdRdddddlllululuurDllluRRuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuuullldRRlluuurrruruullldllLdddDDDDuuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuulllllLLLDDDDuuullluuurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrurrrrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrurrrrurrdLLLLLLdlllllluuurrruruullldlllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuullddlUruLdLLLLulDDDuullluuurrruruullldlLrrurrrddrruuuulluullddRDuluurrdrdrrrdLurrrdLddlddDDrdLLLuRdlLLulDDullluuurrruruuLuuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLuLLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
12 2011-06-03 13:46:06 一目了然 2716 479 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDruuruulDDuulldRlullllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLLLdRurruuullDDDldlluRuuululldRdRluurDrDDDRRuuuruululluurrruuLLLLLLrdddDDuuuuurrrrrddlllddrrdrddldddlluuuluLrdrdddldRurruuurrdddLLLruuRuuululluurrruulllllddddddrdrddDrrrruLuuuuruLLrddddddllluuulldRluuuuuuuurrrrrddllldddRRurDDDrDLddllllUUdrdrrruuuuurrrrRuuuurrrrrrdddrruLrdrruLuuUUlluUrDuruulDulldRlulllLulldRddldLrurrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrdrdrrrrUluuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluululllLulDDurrrrrrdddrrddddddlluluullllllddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllluuluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDlddDDRdLLLuRldLLulDDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLLLLLulDDDDDuuuurrrrruuuuuruululllulullddrdddlllllddddddddrdrdrrRuuuuurrrrruuuuuruuruLuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLuLLdldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuululllulullddrRRRRRdrddlDDDDlllldlllluuurrrUUUUddddllldddrrrrurrrruuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDlulllluullddRRRRRRdrUUdllllllddddrrruuUdddllluuuurrRRRdrDDlddddrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDRRllldRRRuuuurrdLulDDulullllulldRdDllllllddrDlddllldddrrrrurrrdRUrrurrdLLLLdllulldlllluuurrruuuuurrrddddlLullluRdrUUdlldllllULLdRRRRRRlllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullldllulldldddddlllululuuuUUUUdddddddrdrdrrruuuuullluuurrrUUUlldRlllLLulldRRRRRRlllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullldllulldlluRRlddddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullldllLLulDDDDDuuuullluuurrruruullldllLdddDDDrDulDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullldlluLLdlllluuurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrruLLrrrrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruruullldlllLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRuLLLLuurrrDulllddrrdrruLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruruullldlLrrurrrddrruuuulluullddRDuluurrdrdrddddlluuLrddrruuuurrdLrurrdLddlddDDRdLuuuuuruuullllulullddrddrddldllldddrrrrrruRldlluRRlldlluRRlldlluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrddlULLLLulDDDDuuullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLuRldLLulDDDuullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDDullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
13 2011-06-04 12:07:11 zhouxh 2524 473 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlluuulldRuuLuuuuuurrrrrddlllddrrdrruLLrdddddldlllUUdddRurrurrdLLLrruuuuurrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUrDuruulDulldRullllLulldRddlllddddllldllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrdrDrrrruLuuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluuullllLulDDurrrrrrdddrrddddddlluluullllllddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllluuluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDlddDDRdLLLuRdlLLulDDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLLLLLulDDDDDuuuurrrrruuuuuruululllulullddrdddlllllddddddddrdrdrrRuuuuuurRRdrruuuuuruuruLuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLLurRllllddddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddlddDrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrddlDDDDlllllldlluuurrrUUUUddddllldddrrrurrrrruuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDullllluullddRRRRRRdrUUdllllllddddrrruuUdddllluuuurrRRRdrDDlddddrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDuulllllulldRdDllllllddrDlddllldddrrrurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrruuuuurrrddddlLullluRdrUUddlllllLULLdRRRRRRlllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldlluuurrrUUUlldRlllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRurrrddldllldddrrRdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruruullldllLdddDDDDurDllluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullldLLLLulDDDDuuullluuurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruruullldlllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruruullldlLrrurrrddrruuuulluullddRDuluurrdrdrrrdLurrrdLddlddDDRRurrdLLLdLLLLLulDDDuullluuurrruruuLuuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLuRdlLLulDDullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
14 2011-06-07 21:44:51 liuzr 2496 473 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRlullllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlluuulldRuuLuuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlllUUdddRurrurrdLLLrruuuuuruLLrrdrrrRuuuurrrrrrdddrruLrdrruLuuUUlluUrDuruulDulldRlulllLulldRddlllddddllldllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLrurrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrdrDrrrruLuuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluululllLulDDurrrrrrdddrrddddddlluluullllllddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllluuluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDlddDDRdLLLuRldLLuRllDDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLLruuuuuruuruLuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDldLLullddddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrddlddddldllLrrrurrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuululllulullddrRRRRRdrddlDDDDldLLullDDDDDuuuullluuurrrUUUUddlllllddddddddrdrdrrRuuuuuurrdrrurrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDlulllluullddRRRRRRdrUUdlllllldddddllldddrrrurrRRllllldlluuurrrurrruuUdddllluuuurrRRRdrDDldddDrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDuulllllulldRdDlllllldddddllldddrrrurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrruulllllLULLLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddddddrdrdrrruuuuullluuurrruUUUddllllLLuLLdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldRdddddlllululuurDluuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruUllllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullldLLLLulDDDDuuullluuurrruullllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruulllllLullLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruulllLrrrrdrrruuuulluullddRdDrDLuuuluurrdrdrddddlLrruuuurrdLurrrdLddlddDDRRurrdLLLdLLLLLulDDDuullluuurrrUruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLuRdlLLulDDullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
15 2011-06-08 23:03:46 liuzr 2362 517 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuulLdRurDDDlUruullulldRRdRdddRuRRUruuuurrrrRuuuurrrrrrdddrruLrdrruLuuUUlluUrDuruulDulldRlulllLulldRddldLrurrdLLulllluullddRdDDLLLLLdddDDDrDDlUruLrddDrddlUUUdrdrrurrdLLLrruuuuurrrrruuuuruUUlulllulullddrdddlllllddddddddrdrDrrruuulDruuurrruRdrUlldllllulldRRRRRRurrrrurrdLLLLddrUlLLLLuLDDDrDLddrUldlllluuluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrruLdddlddDDRdLLLLLulDrrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluululllLulDDDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLuRldLLulLdRDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrddldddDlldlLulDDDDDuuuurrrrurrdLLLLrrruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuululllulullddrRRRRRdrddlDDDDrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDlllllldddlllllddddddddrdrdrrRuuuuuurRRRllllldlluuurrrUrrruuURurrDLulLLulullddrRRRRRdrUUdlllddddlllUUUdddrrruuuulluullddRRRRRRdrDDldddDrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDulullllulldRdDlllllldddddllldddrrrurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrruulllllLULLdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddddddrdrdrrruuuuullluuurrruUUUddllllLLulldRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldRdddddlllululuurDluuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruUllllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullldLLLLulDDDDuuullluuurrruullllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruulllllLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRuLLLLuurrrDulllddrrdrruLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruulllLrrrrdrrruuuulluullddRdDrDLuuuluurrdrdrddddlLrruuuurrdLurrrdLLrddlddDDRdLLLuRdlLLulDDDuullluuurrrUruuluuRRRRRdrddldddDrdLLLLLuRRRllllDDullluuurrruruuluurrrrrdrddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDllluuurrruruuluurrrrrdrddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuruLLLLDRulLulullddrRRllddDLLLruRdrrdrruU
16 2011-06-09 13:11:59 管窥子 2522 473 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulllllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlluuulldRuuLuuuuuurrrrrddlllddrrdrruLLrdddddldlllUUdddRurrurrdLLLrruuuuurrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUluuruulDDuulldRRulllllLulldRddlllddddllldllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrdrDrrrruLuuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuulluUruulllllLulDDurrrrrdRdddrrdddddlluluullllllddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllluuluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDlddDDRdLLLuRdlLLuRllDDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLLruuuuuruuruLuurrrrrrddddrrdddddlluluullllLulDDDDldLLullddddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddldddldllLrrrurrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuulluuuulllllldDDDDuuuuurrrrrrddddrrdddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrddlDDDDldLLullDDDDDuuuullluuurrrUUUUddlllllddddddddrdrdrrRuuuuuurrdrrurrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuulluuuulllllldDDullllluullddRRRRRRdrUUdlllllldddddllldddrrrurrRRllllldlluuurrrurrruuUdddllluuuurrRRRdrDDldddDrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuulluurrDullddrUdlllluurDldRRRlluRRuuurrDLulDDuulllllulldRdDllllllddrDlddllldddrrrurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrruuuuurrrddddlLullluRdrUUddlllllLULLdRRRRRRlllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldlluuurrrUUUlldRlllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRurrrddldllldddrrRdddddlllululuurDllluRRuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruruullldllLdddDDDDuuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullldLLLLulDDDDuuullluuurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruruullldlllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruruullldlLrrurrrddrruuuulluullddRDuluurrdrdrrrdLurrrdLddlddDDRRurrdLLLdLLLLLulDDDuullluuurrruruuLuuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLuRdlLLulDDullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
17 2011-06-09 13:12:29 管窥子 2358 505 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRRullllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuulLdRurDDDlUruullulldRRdRdddRuRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDDrDDlUruLrddDrddlUUUddrrrurrdLLLrruuuuuruLLdrrrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUruulllllLulldRddlllddddllldllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrdrDrrrruLuuuurrrrruuuuurUUdddlddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllluuluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrruLddddldDDRdLLLLLulDrrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuulluuruulllllLulDDDDDDuuuuurrrrrdRdddrrdddddlluluullllLulDDDDrdLLLuRdlLLuRRlllldlluRRRRdLLrDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddlddDrdLLLLLulDDDDDuuuurrrrruuuurrrrrrddrdrruuuuulluuuulllllldDDDDuuuuurrrrrrddddrrdddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrdddrrrrrddrdrruuuuulluuuulllllldDDDDlDDDDrdLLLuRdlLLuRRlllllluurrrUrrruuURurrdLulLLulullddrRRRRRdrUUddddldddDrRurrdLLLdLLLulllllluurrruUUUdddrrruuuulluullddRRRRRRdrddldddDrrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuulluurrDullddrUdlllluurDldRRRlluRRuuurrDLulDDuulllllulldRdDllllllddrDlddlllddrrrrrrRdRUrrurrdLLLLdllulllllluurrruuuuurrrddddlLullluRdrUUddlllllLULLdRRRRRRlllddddddddrdrdrrRlllululuuuullllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullldllulldRRulllldRdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuulllLLdlLulllluurrrUUUlldRlllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRurrrddldlllddrrdRdddddlllululuurDluuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulllluurrruruullldllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullllldllulllluurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldlllddrrrDDDDDuuuurrrurrrrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddRRurDDDDuuurrrurrrrurrdLLLLdLLLLulllluurrruruullldlllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllluLLLDDDuullluuurrruruullldlLrrurrrddrruuuulluullddRDuluurrdrdrrrdLurrrdLddlddDDRRurrdLLLdLLLLLulDDullluuurrruruuLuuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLuRdlLLulDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLuLLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
18 2011-06-09 13:14:55 zhouxh 2506 473 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlluuulldRuuLuuuuuurrrrrddlllddrrdrruLLrdddddldlllUUdddRurrurrdLLLrruuuuurrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUrDuruulDulldRullllLulldRddlllddddllldllldddRRurDDDDuuullluuurrrurrruuuurrdLurrrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrdrDrrrruLuuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluuullllLulDDurrrrrrdddrrddddddlluluullllllddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllluuluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDlddDDRdLLLuRdlLLuRllDDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLLruuuuuruuruLuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDldLLullddddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrdddldddldllLrrrurrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuuullllulullddrRRRRRdrddlDDDDldLLullldlluuurrrUUUUddddllldddrrurrrdrrurrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluuulllllldDDullllluullddRRRRRRdrUUdlllllldddddllldddrrurrrRRllllDDDDDuuuullluuurrrurrruuUdddllluurDluuurrRRRdrDDldddDrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDuulllllulldRdDlllddddlLullllllddddddddrdrdrrRuuuuuurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrrUUUUddlluRdllllLULLdRRRRRRlllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldlluuurrruuUlldRlllLLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRRRRRurrrddldllldddrrRdddddlllululuurDluuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruruullldllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrrruuuurrddrruuuuuuullldLLLLulDDDDuuullluuurrruruullldllldddDlllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrurrrddldllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruruullldlllLuLLLLuurrrDulllddrrdRRuLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruruullldlLrrurrrddrruuuulluullddRDuluurrdrdrrrdLurrrdLddlddDDRRurrdLLLdLLLLLulDDDuullluuurrruruuLuuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLuRdlLLulDDullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
19 2011-06-09 16:47:22 liuzr 2362 507 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDlDDuurrDDLDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDldRuRRUrrDLLLrrruuuluurrrrRuuuurrrrrrdddrruLrdrruLuuUUlluUrDuruulDulldRlulllLulldRddldLrurrdLLulllluullddRdDDLLLLLdddDDDrdrddDrrrruuuluurrrrruuuuruUUddldddddllllllulldRRRddlDRddllluuulLdRluulldRurrddlUruLuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUllllLuLDDDrDLddrUldllllUUluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrruLdddlddDDRdLLLLLulDrrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluululllLulDDDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLuRldLLulLdRDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrddldddDlldlLulDDDDDuuuurrrrurrdLLLLrrruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuululllulullddrRRRRRdrddlDDDDrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDlllllldddlllllddddddddrdrdrrRuuuuuurRRRllllldlluuurrrUrrruuURurrDLulLLulullddrRRRRRdrUUdlllddddlllUUUdddrrruuuulluullddRRRRRRdrDDldddDrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDulullllulldRdDlllllldddddllldddrrrurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrruulllllLULLdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddddddrdrdrrruuuuullluuurrruUUUddllllLLulldRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldRdddddlllululuurDluuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruUllllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullldLLLLulDDDDuuullluuurrruullllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruulllllLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRuLLLLuurrrDulllddrrdrruLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruulllLrrrrdrrruuuulluullddRdDrDLuuuluurrdrdrddddlLrruuuurrdLurrrdLLrddlddDDRdLLLuRdlLLulDDDuullluuurrrUruuluuRRRRRdrddldddDrdLLLLLuRRRllllDDullluuurrruruuluurrrrrdrddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDllluuurrruruuluurrrrrdrddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuruLLLLDRulLulullddrRRllddDLLLruRdrrdrruU
20 2011-06-09 17:03:45 一目了然 2564 473 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDLDurDruuuulDDuulldRlullllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDuuuuurrrrrddlllddrrdrddddldlluuulldRuuLuuuuuurrrrrddlllddrrdrruLLdrddddldlllUddRurrurrdLLLLulUluuuuuuuurrrrrddllldddRRurDDDDuuurrrrRuuuurrrrrrdddrruLdrrruLuuUUlluUrDuruulDulldRlulllLulldRddldLrurrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrdrdrrrruLuuuurrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluululllLulDDurrrrrdrddrrddddddlluluullllllddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrDDlddDDRdLLLLLulDDDDDrdLLLrruuuuurrrrruuuuuruululllulullddrdddlllllddddddddrdrDrrruuuuurrruRldllldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddDrdLLLLLulDDDDDuuuurrrrruuuuuruululllulullddrdddlllllddddddddrdrdrrRuuuuuruRRdrruuuuuruuruLuurrrrrdrddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLLruRllllddddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrddldddDrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDDDuuuuurrrrrdrddrrddddddlluluullllLuuululllulullddrRRRRRdrddlDDDDlllllldlluuurrrUUUUddddllldddrrrurrrrruuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDlulllluullddRRRRRRdrUUdllllllddddrrruuUdddllluuuurrRRRdrDDlddddrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDulullllulldRdDlllllldddddllldddrrrurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrruulllllLULLdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddddddrdrdrrruuuuullluuurrruUUUddllllLLulldRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldRdddddlllululuurDllluRRuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruUllllLdddDDDDuuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullldLLLLulDDDDuuullluuurrruullllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruulllllLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRuLLLLuurrrDulllddrrdrruLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruulllLrrrrdrrruuuulluullddRdDrDLuuuluurrdrdrddddlLrruuuurrdLrurrdLddlddDDRdLLLuRldLLulDDDuullluuurrrUruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDDullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
21 2011-06-09 17:04:31 一目了然 2430 497 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDruuruulDDuulldRlullllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDrDDDLruuullDRDDLLdlluRuuulLdRurDDDlUruullulldRRdRdddRuRRUruuuululluurrruuLLLLLdddDDDrDDlUruLrddDrddlUUrdrruruuuuruLLrdddlDrdrdLLLLulUluuuuuuuurrrrrddllldddRRurDDDDDrdLLLrruuuuurrrrRuuuurrrrrrdddrruLrdrruLuuUUlluUrDuruulDulldRlulllLulldRddldLrurrdLLulllluullddRdDDlllllddddddddrdrDrrruuuuurrrrruuuuruUUddldddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUlllllldddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddlddDDRdLLLuRldLLulDDDrDLddrUldlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrruLdddldddDrdLLLLLuRRdrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluululllLulDDDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLuRllldRlulldRdddddlllululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrddldddDllldLrurrdLLrrurrdLLruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuululllulullddrRRRRRdrdddrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDDDlDDDDlllllDDDDDuuuullluuurrrUrrruuURurrdLulLLulullddrRRRRRdrUUdlllddddlllUUUdddrrruuuulluullddRRRRRRdrddlddddrRurrdLLLrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDulullllulldRdDlllllldddddllldddrrrurrrrdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrruulllllLULLdRRRRRRRllllddddddddrdrdrrRlllululuuuullllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddddddrdrdrrruuuuullluuurrruUUUddllllLLulldRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldRdddddlllululuurDllluRRuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruUllllLdddDDDDuuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullldLLLLulDDDDuuullluuurrruullllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruulllllLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRuLLLLuurrrDulllddrrdrruLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruulllLrrrrdrrruuuulluullddRdDrDLuuuluurrdrdrddddlLrruuuurrdLrurrdLddlddDDRdLLLuRldLLulDDDuullluuurrrUruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLuRRRllllDDullluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDllluuurrruruuluuluurrdrdrrrrdddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuullllulullddrRRllddDLLLruR
22 2011-06-10 07:46:32 liuzr 2346 511 urrdrrrrrrrDDDDlDuruuLDDuLDrruuuulDDuulldRulllllulldRddlllddddllldlllddRRdrDDlDDuurrDDLDLLdlluRuuululldRdRluurDrDDDldRuRRUrrDLLLrrruuuluurrrrRuuuurrrrrrdddrruLrdrruLuuUUlluUrDuruulDulldRlulllLulldRddldLrurrdLLulllluullddRdDDLLLLLdddDDDrdrddDrrrruuuluurrrrruuuuruUUddldddddllllllulldRRRddlDRddllluuulLdRluulldRurrddlUruLuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrddldddddlluRdrUrrurrdLLLLddrUllllLuLDDDrDLddrUldllllUUluuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrrdrruLdddlddDDRdLLLLLulDrrrrruuuurrrrrrdDrdrruuuuuUlluululllLulDDDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLulDDDDrdLLLuRldLLulLdRDDDDrdLLLLululuuuuuuuurrrrruuuluurrdrdrrRdrddldddDlldlLulDDDDDuuuurrrrurrdLLLLLuRRdrruuuurrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDDDuuuuurrrrrrdddrrddddddlluluullllLuuululllulullddrRRRRRdrdddrrrrrddrdrruuuuuulluulullllldDDDDlDDDDrRurrdLLLdLLLulldRlulldRllluuurrrUrrruuURurrdLulLLulullddrRRRRRdrUUdlllddddlllUUUdddrrruuuulluullddRRRRRRdrddldddDrrrDDDDDDrddlULLrrUUUUUUdddddrrrdrrruulDruuulDlluuuUrrruuuuuulldRlllluurDldRRRlluRRuuurrdLulDDulullllulldRdDlllllldddlllllddddddddrdrdrrRuuuuuurrrRdRUllldRurrrrurrdLLLLLLdlLulldlluuurrruulllllLULLdRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUUUddrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrruuUUluurDDDDDuuuurrdLrddrruuuuuuullllldllulldRdddddlllululuuuUUUUdddddddrdrdrrruuuuullluuurrruUUUddllllLLulldRRRRRRRllllddddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrurrdLLLrrddlddrUrrrrrrrrrrdrruLuuuUluRdrrddrruuuuuuullllldlLulldRdddddlllululuurDluuUUUUdddllllulldRRRRRlllldddddlddrUUUUUUdddddrrrdDlddrUrrrrrrrrrRdrUUUUUrrddrruuuuuuullllldlLulDDDDDuuuullluuurrruUllllLdddDDDDlluRRuullllulldRRRRRllllddddddrrrdDldRRRRRRRRRRRdrruLuuuurrddrruuuuuuullldLLLLulDDDDuuullluuurrruullllldddDlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrRdrUUURRRlllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrrddddddrddlUUUUUUUddddddllllddllllllllllluuullluuuuuurrrrruuuurrrrrddllldddrrrrrrrrurrurrdLLLLdlllllllluuurrruulllllLullLulldRRuuulDrddlluRdrRdRRuLLLLuurrrDulllddrrdrruLuullDurrrDlddrRddddlllllddddddrrrdddrrrrrrrrrrruurruullDDuuluurDDrruLdlluurDldRurrdddrruuuuuuulllddrUllllllllluuurrruulllLrrrrdrrruuuulluullddRdDrDLuuuluurrdrdrddddlLrruuuurrdLurrrdLLrddlddDDRdLLLuRdlLLulDDDuullluuurrrUruuluuRRRRRdrddldddDrdLLLLLuRRRllllDDullluuurrruruuluurrrrrdrddldddDrRurrdLLLdLLLLLulDllluuurrruruuluurrrrrdrddldddDrdLLLLLLulLdlUrrrdLLrrrrrrruuuuuruuruLLLLDRulLulullddrRRllddDLLLruRdrrdrruU


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 zhouxh 2328 509 2011-05-25 21:03:06
2 esseger 2332 511 2011-05-26 04:40:12
3 esseger 2344 521 2011-05-23 04:12:16
4 liuzr 2346 511 2011-06-10 07:46:32
5 管窥子 2358 505 2011-06-09 13:12:29
6 liuzr 2362 507 2011-06-09 16:47:22
7 liuzr 2362 517 2011-06-08 23:03:46
8 一目了然 2430 497 2011-06-09 17:04:31
9 esseger 2496 473 2011-05-23 04:12:43
10 liuzr 2496 473 2011-06-07 21:44:51
11 esseger 2506 473 2011-05-23 00:24:53
12 zhouxh 2506 473 2011-06-09 13:14:55
13 管窥子 2522 473 2011-06-09 13:11:59
14 zhouxh 2524 473 2011-06-04 12:07:11
15 一目了然 2564 473 2011-06-09 17:03:45
16 管窥子 2564 491 2011-05-30 16:22:06
17 一目了然 2716 479 2011-06-03 13:46:06
18 zhouxh 2852 507 2011-05-22 12:48:57
19 kukufeicong 3120 535 2011-05-22 19:09:38
20 kukufeicong 3632 591 2011-05-22 15:04:24
21 esseger 3848 643 2011-05-21 16:17:10
22 kukufeicong 4096 623 2011-05-22 11:25:58

OrderIDMovesPushesPoints
1zhouxh2328 50920
2esseger2332 51119
3liuzr2346 51118
4管窥子2358 50517
5一目了然2430 49716
6kukufeicong3120 53515


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 esseger 473 2496 2011-05-23 04:12:43
2 liuzr 473 2496 2011-06-07 21:44:51
3 esseger 473 2506 2011-05-23 00:24:53
4 zhouxh 473 2506 2011-06-09 13:14:55
5 管窥子 473 2522 2011-06-09 13:11:59
6 zhouxh 473 2524 2011-06-04 12:07:11
7 一目了然 473 2564 2011-06-09 17:03:45
8 一目了然 479 2716 2011-06-03 13:46:06
9 管窥子 491 2564 2011-05-30 16:22:06
10 一目了然 497 2430 2011-06-09 17:04:31
11 管窥子 505 2358 2011-06-09 13:12:29
12 liuzr 507 2362 2011-06-09 16:47:22
13 zhouxh 507 2852 2011-05-22 12:48:57
14 zhouxh 509 2328 2011-05-25 21:03:06
15 esseger 511 2332 2011-05-26 04:40:12
16 liuzr 511 2346 2011-06-10 07:46:32
17 liuzr 517 2362 2011-06-08 23:03:46
18 esseger 521 2344 2011-05-23 04:12:16
19 kukufeicong 535 3120 2011-05-22 19:09:38
20 kukufeicong 591 3632 2011-05-22 15:04:24
21 kukufeicong 623 4096 2011-05-22 11:25:58
22 esseger 643 3848 2011-05-21 16:17:10

Order ID Pushes Moves Points
1esseger473249619.5
2liuzr473249618.5
3zhouxh473250617.5
4管窥子473252216.5
5一目了然473256415.5
6kukufeicong535312014.5


The champions are zhouxh and esseger.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1esseger38.5
2zhouxh37.5
3liuzr36.5
4管窥子33.5
5一目了然31.5
6kukufeicong29.5


Lucky number is 360367 (password is 42between). R = 360367 % 4 = 3 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0liuzr
1管窥子
2一目了然
3kukufeicong